Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2320 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 320 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3600 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 822 zł
Ubezpieczenie emerytalne 226 zł
Ubezpieczenie rentowe 35 zł
Ubezpieczenie chorobowe 57 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 180 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 320 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 320,00 226,43 34,80 56,84 180,17 1 752,00 0,00 1 821,76
Luty 2 320,00 226,43 34,80 56,84 180,17 1 752,00 0,00 1 821,76
Marzec 2 320,00 226,43 34,80 56,84 180,17 1 752,00 0,00 1 821,76
Kwiecień 2 320,00 226,43 34,80 56,84 180,17 1 752,00 0,00 1 821,76
Maj 2 320,00 226,43 34,80 56,84 180,17 1 752,00 0,00 1 821,76
Czerwiec 2 320,00 226,43 34,80 56,84 180,17 1 752,00 0,00 1 821,76
Lipiec 2 320,00 226,43 34,80 56,84 180,17 1 752,00 0,00 1 821,76
Sierpień 2 320,00 226,43 34,80 56,84 180,17 1 752,00 0,00 1 821,76
Wrzesień 2 320,00 226,43 34,80 56,84 180,17 1 752,00 0,00 1 821,76
Październik 2 320,00 226,43 34,80 56,84 180,17 1 752,00 0,00 1 821,76
Listopad 2 320,00 226,43 34,80 56,84 180,17 1 752,00 0,00 1 821,76
Grudzień 2 320,00 226,43 34,80 56,84 180,17 1 752,00 0,00 1 821,76
Rocznie 27 840,00 2 717,16 417,60 682,08 0,00 21 024,00 0,00 21 861,12
Wynagrodzenie pracownika 2 320 zł
Ubezpieczenie emerytalne 226 zł
Ubezpieczenie rentowe 151 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 39 zł
Fundusz Pracy (FP) 57 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 795 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 320,00 226,43 150,80 38,74 59,16 2 795,13 zł
Luty 2 320,00 226,43 150,80 38,74 59,16 2 795,13 zł
Marzec 2 320,00 226,43 150,80 38,74 59,16 2 795,13 zł
Kwiecień 2 320,00 226,43 150,80 38,74 59,16 2 795,13 zł
Maj 2 320,00 226,43 150,80 38,74 59,16 2 795,13 zł
Czerwiec 2 320,00 226,43 150,80 38,74 59,16 2 795,13 zł
Lipiec 2 320,00 226,43 150,80 38,74 59,16 2 795,13 zł
Sierpień 2 320,00 226,43 150,80 38,74 59,16 2 795,13 zł
Wrzesień 2 320,00 226,43 150,80 38,74 59,16 2 795,13 zł
Październik 2 320,00 226,43 150,80 38,74 59,16 2 795,13 zł
Listopad 2 320,00 226,43 150,80 38,74 59,16 2 795,13 zł
Grudzień 2 320,00 226,43 150,80 38,74 59,16 2 795,13 zł
Rocznie 27 840,00 2 717,16 1 809,60 464,88 709,92 33 541,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 320 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 822 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 320 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 795 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2320 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 320 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 676 zł
Ubezpieczenie emerytalne 226 zł
Ubezpieczenie rentowe 35 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 185 zł
Zaliczka na podatek 198 zł
Całość - kwota brutto 2 320 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 320,00 226,43 34,80 0,00 185,29 1 647,00 198,00 1 675,84
Luty 2 320,00 226,43 34,80 0,00 185,29 1 647,00 198,00 1 675,84
Marzec 2 320,00 226,43 34,80 0,00 185,29 1 647,00 198,00 1 675,84
Kwiecień 2 320,00 226,43 34,80 0,00 185,29 1 647,00 198,00 1 675,84
Maj 2 320,00 226,43 34,80 0,00 185,29 1 647,00 198,00 1 675,84
Czerwiec 2 320,00 226,43 34,80 0,00 185,29 1 647,00 198,00 1 675,84
Lipiec 2 320,00 226,43 34,80 0,00 185,29 1 647,00 198,00 1 675,84
Sierpień 2 320,00 226,43 34,80 0,00 185,29 1 647,00 198,00 1 675,84
Wrzesień 2 320,00 226,43 34,80 0,00 185,29 1 647,00 198,00 1 675,84
Październik 2 320,00 226,43 34,80 0,00 185,29 1 647,00 198,00 1 675,84
Listopad 2 320,00 226,43 34,80 0,00 185,29 1 647,00 198,00 1 675,84
Grudzień 2 320,00 226,43 34,80 0,00 185,29 1 647,00 198,00 1 675,84
Rocznie 27 840,00 2 717,16 417,60 0,00 2 223,48 19 764,00 144,00 20 110,08
Wynagrodzenie pracownika 2 320 zł
Ubezpieczenie emerytalne 226 zł
Ubezpieczenie rentowe 151 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 57 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 756 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 320,00 226,43 150,80 0,00 59,16 2 756,39 zł
Luty 2 320,00 226,43 150,80 0,00 59,16 2 756,39 zł
Marzec 2 320,00 226,43 150,80 0,00 59,16 2 756,39 zł
Kwiecień 2 320,00 226,43 150,80 0,00 59,16 2 756,39 zł
Maj 2 320,00 226,43 150,80 0,00 59,16 2 756,39 zł
Czerwiec 2 320,00 226,43 150,80 0,00 59,16 2 756,39 zł
Lipiec 2 320,00 226,43 150,80 0,00 59,16 2 756,39 zł
Sierpień 2 320,00 226,43 150,80 0,00 59,16 2 756,39 zł
Wrzesień 2 320,00 226,43 150,80 0,00 59,16 2 756,39 zł
Październik 2 320,00 226,43 150,80 0,00 59,16 2 756,39 zł
Listopad 2 320,00 226,43 150,80 0,00 59,16 2 756,39 zł
Grudzień 2 320,00 226,43 150,80 0,00 59,16 2 756,39 zł
Rocznie 27 840,00 2 717,16 1 809,60 0,00 709,92 33 076,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 320 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 676 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 320 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 756 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2320 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 320 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 004 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 316 zł
Całość - kwota brutto 2 320 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 856,00 316,00 2 004,00
Luty 2 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 856,00 316,00 2 004,00
Marzec 2 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 856,00 316,00 2 004,00
Kwiecień 2 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 856,00 316,00 2 004,00
Maj 2 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 856,00 316,00 2 004,00
Czerwiec 2 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 856,00 316,00 2 004,00
Lipiec 2 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 856,00 316,00 2 004,00
Sierpień 2 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 856,00 316,00 2 004,00
Wrzesień 2 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 856,00 316,00 2 004,00
Październik 2 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 856,00 316,00 2 004,00
Listopad 2 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 856,00 316,00 2 004,00
Grudzień 2 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 856,00 316,00 2 004,00
Rocznie 27 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 272,00 3 792,00 24 048,00
Wynagrodzenie pracownika 2 320 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 320 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 320,00 zł
Luty 2 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 320,00 zł
Marzec 2 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 320,00 zł
Kwiecień 2 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 320,00 zł
Maj 2 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 320,00 zł
Czerwiec 2 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 320,00 zł
Lipiec 2 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 320,00 zł
Sierpień 2 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 320,00 zł
Wrzesień 2 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 320,00 zł
Październik 2 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 320,00 zł
Listopad 2 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 320,00 zł
Grudzień 2 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 320,00 zł
Rocznie 27 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 840,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 320 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 004 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 320 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 320 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2320 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 320 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 049 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 320 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 320,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 049,10
Luty 2 320,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 049,10
Marzec 2 320,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 049,10
Kwiecień 2 320,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 049,10
Maj 2 320,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 049,10
Czerwiec 2 320,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 257,00 0,00 1 792,10
Lipiec 2 320,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 233,00 0,00 1 552,51
Sierpień 2 320,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 233,00 0,00 1 552,51
Wrzesień 2 320,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 233,00 0,00 1 552,51
Październik 2 320,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 233,00 0,00 1 552,51
Listopad 2 320,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 233,00 0,00 1 552,51
Grudzień 2 320,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 233,00 0,00 1 552,51
Rocznie 27 840,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 1 655,00 0,00 21 352,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 320 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 049 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.