Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2390 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 390 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2800 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 773 zł
Ubezpieczenie emerytalne 233 zł
Ubezpieczenie rentowe 36 zł
Ubezpieczenie chorobowe 59 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 186 zł
Zaliczka na podatek 104 zł
Całość - kwota brutto 2 390 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 390,00 233,26 35,85 58,56 185,61 1 812,00 104,00 1 772,72
Luty 2 390,00 233,26 35,85 58,56 185,61 1 812,00 104,00 1 772,72
Marzec 2 390,00 233,26 35,85 58,56 185,61 1 812,00 104,00 1 772,72
Kwiecień 2 390,00 233,26 35,85 58,56 185,61 1 812,00 104,00 1 772,72
Maj 2 390,00 233,26 35,85 58,56 185,61 1 812,00 104,00 1 772,72
Czerwiec 2 390,00 233,26 35,85 58,56 185,61 1 812,00 104,00 1 772,72
Lipiec 2 390,00 233,26 35,85 58,56 185,61 1 812,00 104,00 1 772,72
Sierpień 2 390,00 233,26 35,85 58,56 185,61 1 812,00 104,00 1 772,72
Wrzesień 2 390,00 233,26 35,85 58,56 185,61 1 812,00 104,00 1 772,72
Październik 2 390,00 233,26 35,85 58,56 185,61 1 812,00 104,00 1 772,72
Listopad 2 390,00 233,26 35,85 58,56 185,61 1 812,00 104,00 1 772,72
Grudzień 2 390,00 233,26 35,85 58,56 185,61 1 812,00 104,00 1 772,72
Rocznie 28 680,00 2 799,12 430,20 702,72 2 227,32 21 744,00 1 248,00 21 272,64
Wynagrodzenie pracownika 2 390 zł
Ubezpieczenie emerytalne 233 zł
Ubezpieczenie rentowe 155 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 40 zł
Fundusz Pracy (FP) 59 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 879 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 390,00 233,26 155,35 39,91 60,95 2 879,47 zł
Luty 2 390,00 233,26 155,35 39,91 60,95 2 879,47 zł
Marzec 2 390,00 233,26 155,35 39,91 60,95 2 879,47 zł
Kwiecień 2 390,00 233,26 155,35 39,91 60,95 2 879,47 zł
Maj 2 390,00 233,26 155,35 39,91 60,95 2 879,47 zł
Czerwiec 2 390,00 233,26 155,35 39,91 60,95 2 879,47 zł
Lipiec 2 390,00 233,26 155,35 39,91 60,95 2 879,47 zł
Sierpień 2 390,00 233,26 155,35 39,91 60,95 2 879,47 zł
Wrzesień 2 390,00 233,26 155,35 39,91 60,95 2 879,47 zł
Październik 2 390,00 233,26 155,35 39,91 60,95 2 879,47 zł
Listopad 2 390,00 233,26 155,35 39,91 60,95 2 879,47 zł
Grudzień 2 390,00 233,26 155,35 39,91 60,95 2 879,47 zł
Rocznie 28 680,00 2 799,12 1 864,20 478,92 731,40 34 553,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 390 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 773 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 390 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 879 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2390 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 390 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 806 zł
Ubezpieczenie emerytalne 233 zł
Ubezpieczenie rentowe 36 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 191 zł
Zaliczka na podatek 124 zł
Całość - kwota brutto 2 390 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 390,00 233,26 35,85 0,00 190,88 1 697,00 124,00 1 806,01
Luty 2 390,00 233,26 35,85 0,00 190,88 1 697,00 124,00 1 806,01
Marzec 2 390,00 233,26 35,85 0,00 190,88 1 697,00 124,00 1 806,01
Kwiecień 2 390,00 233,26 35,85 0,00 190,88 1 697,00 124,00 1 806,01
Maj 2 390,00 233,26 35,85 0,00 190,88 1 697,00 124,00 1 806,01
Czerwiec 2 390,00 233,26 35,85 0,00 190,88 1 697,00 124,00 1 806,01
Lipiec 2 390,00 233,26 35,85 0,00 190,88 1 697,00 124,00 1 806,01
Sierpień 2 390,00 233,26 35,85 0,00 190,88 1 697,00 124,00 1 806,01
Wrzesień 2 390,00 233,26 35,85 0,00 190,88 1 697,00 124,00 1 806,01
Październik 2 390,00 233,26 35,85 0,00 190,88 1 697,00 124,00 1 806,01
Listopad 2 390,00 233,26 35,85 0,00 190,88 1 697,00 124,00 1 806,01
Grudzień 2 390,00 233,26 35,85 0,00 190,88 1 697,00 124,00 1 806,01
Rocznie 28 680,00 2 799,12 430,20 0,00 2 290,56 20 364,00 1 488,00 21 672,12
Wynagrodzenie pracownika 2 390 zł
Ubezpieczenie emerytalne 233 zł
Ubezpieczenie rentowe 155 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 59 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 840 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 390,00 233,26 155,35 0,00 60,95 2 839,56 zł
Luty 2 390,00 233,26 155,35 0,00 60,95 2 839,56 zł
Marzec 2 390,00 233,26 155,35 0,00 60,95 2 839,56 zł
Kwiecień 2 390,00 233,26 155,35 0,00 60,95 2 839,56 zł
Maj 2 390,00 233,26 155,35 0,00 60,95 2 839,56 zł
Czerwiec 2 390,00 233,26 155,35 0,00 60,95 2 839,56 zł
Lipiec 2 390,00 233,26 155,35 0,00 60,95 2 839,56 zł
Sierpień 2 390,00 233,26 155,35 0,00 60,95 2 839,56 zł
Wrzesień 2 390,00 233,26 155,35 0,00 60,95 2 839,56 zł
Październik 2 390,00 233,26 155,35 0,00 60,95 2 839,56 zł
Listopad 2 390,00 233,26 155,35 0,00 60,95 2 839,56 zł
Grudzień 2 390,00 233,26 155,35 0,00 60,95 2 839,56 zł
Rocznie 28 680,00 2 799,12 1 864,20 0,00 731,40 34 074,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 390 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 806 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 390 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 840 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2390 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 390 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 065 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 325 zł
Całość - kwota brutto 2 390 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 912,00 325,00 2 065,00
Luty 2 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 912,00 325,00 2 065,00
Marzec 2 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 912,00 325,00 2 065,00
Kwiecień 2 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 912,00 325,00 2 065,00
Maj 2 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 912,00 325,00 2 065,00
Czerwiec 2 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 912,00 325,00 2 065,00
Lipiec 2 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 912,00 325,00 2 065,00
Sierpień 2 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 912,00 325,00 2 065,00
Wrzesień 2 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 912,00 325,00 2 065,00
Październik 2 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 912,00 325,00 2 065,00
Listopad 2 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 912,00 325,00 2 065,00
Grudzień 2 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 912,00 325,00 2 065,00
Rocznie 28 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 944,00 3 900,00 24 780,00
Wynagrodzenie pracownika 2 390 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 390 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 390,00 zł
Luty 2 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 390,00 zł
Marzec 2 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 390,00 zł
Kwiecień 2 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 390,00 zł
Maj 2 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 390,00 zł
Czerwiec 2 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 390,00 zł
Lipiec 2 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 390,00 zł
Sierpień 2 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 390,00 zł
Wrzesień 2 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 390,00 zł
Październik 2 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 390,00 zł
Listopad 2 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 390,00 zł
Grudzień 2 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 390,00 zł
Rocznie 28 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 680,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 390 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 065 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 390 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 390 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2390 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 390 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 974 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 34 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 390 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 390,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 34,00 0,00 1 974,19
Luty 2 390,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 34,00 0,00 1 974,19
Marzec 2 390,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 34,00 0,00 1 974,19
Kwiecień 2 390,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 34,00 0,00 1 974,19
Maj 2 390,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 34,00 0,00 1 974,19
Czerwiec 2 390,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 34,00 0,00 1 974,19
Lipiec 2 390,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 762,99
Sierpień 2 390,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 762,99
Wrzesień 2 390,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 762,99
Październik 2 390,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 762,99
Listopad 2 390,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 762,99
Grudzień 2 390,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 762,99
Rocznie 28 680,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 204,00 0,00 22 423,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 390 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 974 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ