Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2300 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 300 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3600 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 806 zł
Ubezpieczenie emerytalne 224 zł
Ubezpieczenie rentowe 35 zł
Ubezpieczenie chorobowe 56 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 179 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 300,00 224,48 34,50 56,35 178,62 1 735,00 0,00 1 806,05
Luty 2 300,00 224,48 34,50 56,35 178,62 1 735,00 0,00 1 806,05
Marzec 2 300,00 224,48 34,50 56,35 178,62 1 735,00 0,00 1 806,05
Kwiecień 2 300,00 224,48 34,50 56,35 178,62 1 735,00 0,00 1 806,05
Maj 2 300,00 224,48 34,50 56,35 178,62 1 735,00 0,00 1 806,05
Czerwiec 2 300,00 224,48 34,50 56,35 178,62 1 735,00 0,00 1 806,05
Lipiec 2 300,00 224,48 34,50 56,35 178,62 1 735,00 0,00 1 806,05
Sierpień 2 300,00 224,48 34,50 56,35 178,62 1 735,00 0,00 1 806,05
Wrzesień 2 300,00 224,48 34,50 56,35 178,62 1 735,00 0,00 1 806,05
Październik 2 300,00 224,48 34,50 56,35 178,62 1 735,00 0,00 1 806,05
Listopad 2 300,00 224,48 34,50 56,35 178,62 1 735,00 0,00 1 806,05
Grudzień 2 300,00 224,48 34,50 56,35 178,62 1 735,00 0,00 1 806,05
Rocznie 27 600,00 2 693,76 414,00 676,20 0,00 20 820,00 0,00 21 672,60
Wynagrodzenie pracownika 2 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 224 zł
Ubezpieczenie rentowe 150 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 38 zł
Fundusz Pracy (FP) 56 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 771 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 300,00 224,48 149,50 38,41 58,65 2 771,04 zł
Luty 2 300,00 224,48 149,50 38,41 58,65 2 771,04 zł
Marzec 2 300,00 224,48 149,50 38,41 58,65 2 771,04 zł
Kwiecień 2 300,00 224,48 149,50 38,41 58,65 2 771,04 zł
Maj 2 300,00 224,48 149,50 38,41 58,65 2 771,04 zł
Czerwiec 2 300,00 224,48 149,50 38,41 58,65 2 771,04 zł
Lipiec 2 300,00 224,48 149,50 38,41 58,65 2 771,04 zł
Sierpień 2 300,00 224,48 149,50 38,41 58,65 2 771,04 zł
Wrzesień 2 300,00 224,48 149,50 38,41 58,65 2 771,04 zł
Październik 2 300,00 224,48 149,50 38,41 58,65 2 771,04 zł
Listopad 2 300,00 224,48 149,50 38,41 58,65 2 771,04 zł
Grudzień 2 300,00 224,48 149,50 38,41 58,65 2 771,04 zł
Rocznie 27 600,00 2 693,76 1 794,00 460,92 703,80 33 252,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 806 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 771 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2300 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 661 zł
Ubezpieczenie emerytalne 224 zł
Ubezpieczenie rentowe 35 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 184 zł
Zaliczka na podatek 196 zł
Całość - kwota brutto 2 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 300,00 224,48 34,50 0,00 183,69 1 633,00 196,00 1 661,37
Luty 2 300,00 224,48 34,50 0,00 183,69 1 633,00 196,00 1 661,37
Marzec 2 300,00 224,48 34,50 0,00 183,69 1 633,00 196,00 1 661,37
Kwiecień 2 300,00 224,48 34,50 0,00 183,69 1 633,00 196,00 1 661,37
Maj 2 300,00 224,48 34,50 0,00 183,69 1 633,00 196,00 1 661,37
Czerwiec 2 300,00 224,48 34,50 0,00 183,69 1 633,00 196,00 1 661,37
Lipiec 2 300,00 224,48 34,50 0,00 183,69 1 633,00 196,00 1 661,37
Sierpień 2 300,00 224,48 34,50 0,00 183,69 1 633,00 196,00 1 661,37
Wrzesień 2 300,00 224,48 34,50 0,00 183,69 1 633,00 196,00 1 661,37
Październik 2 300,00 224,48 34,50 0,00 183,69 1 633,00 196,00 1 661,37
Listopad 2 300,00 224,48 34,50 0,00 183,69 1 633,00 196,00 1 661,37
Grudzień 2 300,00 224,48 34,50 0,00 183,69 1 633,00 196,00 1 661,37
Rocznie 27 600,00 2 693,76 414,00 0,00 2 204,28 19 596,00 144,00 19 936,44
Wynagrodzenie pracownika 2 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 224 zł
Ubezpieczenie rentowe 150 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 56 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 733 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 300,00 224,48 149,50 0,00 58,65 2 732,63 zł
Luty 2 300,00 224,48 149,50 0,00 58,65 2 732,63 zł
Marzec 2 300,00 224,48 149,50 0,00 58,65 2 732,63 zł
Kwiecień 2 300,00 224,48 149,50 0,00 58,65 2 732,63 zł
Maj 2 300,00 224,48 149,50 0,00 58,65 2 732,63 zł
Czerwiec 2 300,00 224,48 149,50 0,00 58,65 2 732,63 zł
Lipiec 2 300,00 224,48 149,50 0,00 58,65 2 732,63 zł
Sierpień 2 300,00 224,48 149,50 0,00 58,65 2 732,63 zł
Wrzesień 2 300,00 224,48 149,50 0,00 58,65 2 732,63 zł
Październik 2 300,00 224,48 149,50 0,00 58,65 2 732,63 zł
Listopad 2 300,00 224,48 149,50 0,00 58,65 2 732,63 zł
Grudzień 2 300,00 224,48 149,50 0,00 58,65 2 732,63 zł
Rocznie 27 600,00 2 693,76 1 794,00 0,00 703,80 32 791,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 661 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 733 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2300 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 987 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 313 zł
Całość - kwota brutto 2 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 840,00 313,00 1 987,00
Luty 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 840,00 313,00 1 987,00
Marzec 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 840,00 313,00 1 987,00
Kwiecień 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 840,00 313,00 1 987,00
Maj 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 840,00 313,00 1 987,00
Czerwiec 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 840,00 313,00 1 987,00
Lipiec 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 840,00 313,00 1 987,00
Sierpień 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 840,00 313,00 1 987,00
Wrzesień 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 840,00 313,00 1 987,00
Październik 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 840,00 313,00 1 987,00
Listopad 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 840,00 313,00 1 987,00
Grudzień 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 840,00 313,00 1 987,00
Rocznie 27 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 080,00 3 756,00 23 844,00
Wynagrodzenie pracownika 2 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 300 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 300,00 zł
Luty 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 300,00 zł
Marzec 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 300,00 zł
Kwiecień 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 300,00 zł
Maj 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 300,00 zł
Czerwiec 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 300,00 zł
Lipiec 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 300,00 zł
Sierpień 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 300,00 zł
Wrzesień 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 300,00 zł
Październik 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 300,00 zł
Listopad 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 300,00 zł
Grudzień 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 300,00 zł
Rocznie 27 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 987 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 300 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2300 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 029 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 300,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 029,10
Luty 2 300,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 029,10
Marzec 2 300,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 029,10
Kwiecień 2 300,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 029,10
Maj 2 300,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 029,10
Czerwiec 2 300,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 236,00 0,00 1 793,10
Lipiec 2 300,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 227,00 0,00 1 538,51
Sierpień 2 300,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 227,00 0,00 1 538,51
Wrzesień 2 300,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 227,00 0,00 1 538,51
Październik 2 300,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 227,00 0,00 1 538,51
Listopad 2 300,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 227,00 0,00 1 538,51
Grudzień 2 300,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 227,00 0,00 1 538,51
Rocznie 27 600,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 1 598,00 0,00 21 169,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 029 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.