Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 21200 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 21 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 782 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 069 zł
Ubezpieczenie rentowe 318 zł
Ubezpieczenie chorobowe 519 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 646 zł
Zaliczka na podatek 1 865 zł
Całość - kwota brutto 21 200 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 21 200,00 2 069,12 318,00 519,40 1 646,41 18 043,00 1 865,00 14 782,07
Luty 21 200,00 2 069,12 318,00 519,40 1 646,41 18 043,00 1 865,00 14 782,07
Marzec 21 200,00 2 069,12 318,00 519,40 1 646,41 18 043,00 1 865,00 14 782,07
Kwiecień 21 200,00 2 069,12 318,00 519,40 1 646,41 18 043,00 1 865,00 14 782,07
Maj 21 200,00 2 069,12 318,00 519,40 1 646,41 18 043,00 1 865,00 14 782,07
Czerwiec 21 200,00 2 069,12 318,00 519,40 1 646,41 18 043,00 1 865,00 14 782,07
Lipiec 21 200,00 2 069,12 318,00 519,40 1 646,41 18 043,00 3 125,00 13 522,07
Sierpień 21 200,00 2 069,12 318,00 519,40 1 646,41 18 043,00 5 774,00 10 873,07
Wrzesień 21 200,00 2 069,12 318,00 519,40 1 646,41 18 043,00 5 774,00 10 873,07
Październik 21 200,00 1 683,60 258,75 519,40 1 686,44 18 488,00 5 916,00 11 135,81
Listopad 21 200,00 0,00 0,00 519,40 1 861,25 20 431,00 6 538,00 12 281,35
Grudzień 21 200,00 0,00 0,00 519,40 1 861,25 20 431,00 6 538,00 12 281,35
Rocznie 254 400,00 20 305,68 3 120,75 6 232,80 20 226,63 221 737,00 24 631,00 159 659,14
Wynagrodzenie pracownika 21 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 069 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 378 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 354 zł
Fundusz Pracy (FP) 519 zł
FGŚP 21 zł
Cała kwota 25 542 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 21 200,00 2 069,12 1 378,00 354,04 540,60 25 541,76 zł
Luty 21 200,00 2 069,12 1 378,00 354,04 540,60 25 541,76 zł
Marzec 21 200,00 2 069,12 1 378,00 354,04 540,60 25 541,76 zł
Kwiecień 21 200,00 2 069,12 1 378,00 354,04 540,60 25 541,76 zł
Maj 21 200,00 2 069,12 1 378,00 354,04 540,60 25 541,76 zł
Czerwiec 21 200,00 2 069,12 1 378,00 354,04 540,60 25 541,76 zł
Lipiec 21 200,00 2 069,12 1 378,00 354,04 540,60 25 541,76 zł
Sierpień 21 200,00 2 069,12 1 378,00 354,04 540,60 25 541,76 zł
Wrzesień 21 200,00 2 069,12 1 378,00 354,04 540,60 25 541,76 zł
Październik 21 200,00 1 683,60 1 121,25 354,04 540,60 24 899,49 zł
Listopad 21 200,00 0,00 0,00 354,04 540,60 22 094,64 zł
Grudzień 21 200,00 0,00 0,00 354,04 540,60 22 094,64 zł
Rocznie 254 400,00 20 305,68 13 523,25 4 248,48 6 487,20 298 964,61 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 21 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 782 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 21 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 25 542 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 21200 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 21 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 314 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 069 zł
Ubezpieczenie rentowe 318 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 693 zł
Zaliczka na podatek 1 806 zł
Całość - kwota brutto 21 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 21 200,00 2 069,12 318,00 0,00 1 693,16 15 050,00 1 806,00 15 313,72
Luty 21 200,00 2 069,12 318,00 0,00 1 693,16 15 050,00 1 806,00 15 313,72
Marzec 21 200,00 2 069,12 318,00 0,00 1 693,16 15 050,00 1 806,00 15 313,72
Kwiecień 21 200,00 2 069,12 318,00 0,00 1 693,16 15 050,00 1 806,00 15 313,72
Maj 21 200,00 2 069,12 318,00 0,00 1 693,16 15 050,00 1 806,00 15 313,72
Czerwiec 21 200,00 2 069,12 318,00 0,00 1 693,16 15 050,00 1 806,00 15 313,72
Lipiec 21 200,00 2 069,12 318,00 0,00 1 693,16 15 050,00 1 806,00 15 313,72
Sierpień 21 200,00 2 069,12 318,00 0,00 1 693,16 15 050,00 1 806,00 15 313,72
Wrzesień 21 200,00 2 069,12 318,00 0,00 1 693,16 15 050,00 1 806,00 15 313,72
Październik 21 200,00 1 683,60 258,75 0,00 1 733,19 15 406,00 1 849,00 15 675,74
Listopad 21 200,00 0,00 0,00 0,00 1 908,00 16 960,00 2 035,00 17 256,80
Grudzień 21 200,00 0,00 0,00 0,00 1 908,00 16 960,00 2 035,00 17 256,80
Rocznie 254 400,00 20 305,68 3 120,75 0,00 20 787,63 184 776,00 1 387,00 188 012,82
Wynagrodzenie pracownika 21 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 069 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 378 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 519 zł
FGŚP 21 zł
Cała kwota 25 188 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 21 200,00 2 069,12 1 378,00 0,00 540,60 25 187,72 zł
Luty 21 200,00 2 069,12 1 378,00 0,00 540,60 25 187,72 zł
Marzec 21 200,00 2 069,12 1 378,00 0,00 540,60 25 187,72 zł
Kwiecień 21 200,00 2 069,12 1 378,00 0,00 540,60 25 187,72 zł
Maj 21 200,00 2 069,12 1 378,00 0,00 540,60 25 187,72 zł
Czerwiec 21 200,00 2 069,12 1 378,00 0,00 540,60 25 187,72 zł
Lipiec 21 200,00 2 069,12 1 378,00 0,00 540,60 25 187,72 zł
Sierpień 21 200,00 2 069,12 1 378,00 0,00 540,60 25 187,72 zł
Wrzesień 21 200,00 2 069,12 1 378,00 0,00 540,60 25 187,72 zł
Październik 21 200,00 1 683,60 1 121,25 0,00 540,60 24 545,45 zł
Listopad 21 200,00 0,00 0,00 0,00 540,60 21 740,60 zł
Grudzień 21 200,00 0,00 0,00 0,00 540,60 21 740,60 zł
Rocznie 254 400,00 20 305,68 13 523,25 0,00 6 487,20 294 716,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 21 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 314 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 21 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 25 188 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 21200 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 21 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 317 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 883 zł
Całość - kwota brutto 21 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 21 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 960,00 2 883,00 18 317,00
Luty 21 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 960,00 2 883,00 18 317,00
Marzec 21 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 960,00 2 883,00 18 317,00
Kwiecień 21 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 960,00 2 883,00 18 317,00
Maj 21 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 960,00 2 883,00 18 317,00
Czerwiec 21 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 960,00 2 883,00 18 317,00
Lipiec 21 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 960,00 2 883,00 18 317,00
Sierpień 21 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 960,00 2 883,00 18 317,00
Wrzesień 21 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 960,00 2 883,00 18 317,00
Październik 21 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 960,00 2 883,00 18 317,00
Listopad 21 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 960,00 2 883,00 18 317,00
Grudzień 21 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 960,00 2 883,00 18 317,00
Rocznie 254 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203 520,00 34 596,00 219 804,00
Wynagrodzenie pracownika 21 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 21 200 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 21 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 200,00 zł
Luty 21 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 200,00 zł
Marzec 21 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 200,00 zł
Kwiecień 21 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 200,00 zł
Maj 21 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 200,00 zł
Czerwiec 21 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 200,00 zł
Lipiec 21 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 200,00 zł
Sierpień 21 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 200,00 zł
Wrzesień 21 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 200,00 zł
Październik 21 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 200,00 zł
Listopad 21 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 200,00 zł
Grudzień 21 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 200,00 zł
Rocznie 254 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 21 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 317 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 21 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 21 200 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 21200 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 21 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 14 733 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 908 zł
Zaliczka na podatek 4 559 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 21 200 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 21 200,00 0,00 0,00 0,00 1 908,00 0,00 4 559,00 0,00 14 733,00
Luty 21 200,00 0,00 0,00 0,00 1 908,00 0,00 6 359,00 0,00 12 933,00
Marzec 21 200,00 0,00 0,00 0,00 1 908,00 0,00 6 359,00 0,00 12 933,00
Kwiecień 21 200,00 0,00 0,00 0,00 1 908,00 0,00 6 359,00 0,00 12 933,00
Maj 21 200,00 0,00 0,00 0,00 1 908,00 0,00 6 359,00 0,00 12 933,00
Czerwiec 21 200,00 0,00 0,00 0,00 1 908,00 0,00 6 359,00 0,00 12 933,00
Lipiec 21 200,00 176,27 72,24 0,00 1 908,00 15,08 6 275,00 0,00 12 753,41
Sierpień 21 200,00 176,27 72,24 0,00 1 908,00 15,08 6 275,00 0,00 12 753,41
Wrzesień 21 200,00 176,27 72,24 0,00 1 908,00 15,08 6 275,00 0,00 12 753,41
Październik 21 200,00 176,27 72,24 0,00 1 908,00 15,08 6 275,00 0,00 12 753,41
Listopad 21 200,00 176,27 72,24 0,00 1 908,00 15,08 6 275,00 0,00 12 753,41
Grudzień 21 200,00 176,27 72,24 0,00 1 908,00 15,08 6 275,00 0,00 12 753,41
Rocznie 254 400,00 1 057,62 433,44 0,00 22 896,00 0,00 74 004,00 0,00 155 918,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 21 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 733 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.