Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 21500 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 21 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 987 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 098 zł
Ubezpieczenie rentowe 323 zł
Ubezpieczenie chorobowe 527 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 670 zł
Zaliczka na podatek 1 896 zł
Całość - kwota brutto 21 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 21 500,00 2 098,40 322,50 526,75 1 669,71 18 302,00 1 896,00 14 986,64
Luty 21 500,00 2 098,40 322,50 526,75 1 669,71 18 302,00 1 896,00 14 986,64
Marzec 21 500,00 2 098,40 322,50 526,75 1 669,71 18 302,00 1 896,00 14 986,64
Kwiecień 21 500,00 2 098,40 322,50 526,75 1 669,71 18 302,00 1 896,00 14 986,64
Maj 21 500,00 2 098,40 322,50 526,75 1 669,71 18 302,00 1 896,00 14 986,64
Czerwiec 21 500,00 2 098,40 322,50 526,75 1 669,71 18 302,00 1 896,00 14 986,64
Lipiec 21 500,00 2 098,40 322,50 526,75 1 669,71 18 302,00 3 519,00 13 363,64
Sierpień 21 500,00 2 098,40 322,50 526,75 1 669,71 18 302,00 5 857,00 11 025,64
Wrzesień 21 500,00 2 098,40 322,50 526,75 1 669,71 18 302,00 5 857,00 11 025,64
Październik 21 500,00 1 420,08 218,25 526,75 1 740,14 19 085,00 6 107,00 11 487,78
Listopad 21 500,00 0,00 0,00 526,75 1 887,59 20 723,00 6 631,00 12 454,66
Grudzień 21 500,00 0,00 0,00 526,75 1 887,59 20 723,00 6 631,00 12 454,66
Rocznie 258 000,00 20 305,68 3 120,75 6 321,00 20 542,71 225 249,00 25 440,00 161 731,86
Wynagrodzenie pracownika 21 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 098 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 398 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 359 zł
Fundusz Pracy (FP) 527 zł
FGŚP 22 zł
Cała kwota 25 903 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 21 500,00 2 098,40 1 397,50 359,05 548,25 25 903,20 zł
Luty 21 500,00 2 098,40 1 397,50 359,05 548,25 25 903,20 zł
Marzec 21 500,00 2 098,40 1 397,50 359,05 548,25 25 903,20 zł
Kwiecień 21 500,00 2 098,40 1 397,50 359,05 548,25 25 903,20 zł
Maj 21 500,00 2 098,40 1 397,50 359,05 548,25 25 903,20 zł
Czerwiec 21 500,00 2 098,40 1 397,50 359,05 548,25 25 903,20 zł
Lipiec 21 500,00 2 098,40 1 397,50 359,05 548,25 25 903,20 zł
Sierpień 21 500,00 2 098,40 1 397,50 359,05 548,25 25 903,20 zł
Wrzesień 21 500,00 2 098,40 1 397,50 359,05 548,25 25 903,20 zł
Październik 21 500,00 1 420,08 945,75 359,05 548,25 24 773,13 zł
Listopad 21 500,00 0,00 0,00 359,05 548,25 22 407,30 zł
Grudzień 21 500,00 0,00 0,00 359,05 548,25 22 407,30 zł
Rocznie 258 000,00 20 305,68 13 523,25 4 308,60 6 579,00 302 716,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 21 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 987 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 21 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 25 903 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 21500 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 21 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 530 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 098 zł
Ubezpieczenie rentowe 323 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 717 zł
Zaliczka na podatek 1 832 zł
Całość - kwota brutto 21 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 21 500,00 2 098,40 322,50 0,00 1 717,12 15 263,00 1 832,00 15 530,42
Luty 21 500,00 2 098,40 322,50 0,00 1 717,12 15 263,00 1 832,00 15 530,42
Marzec 21 500,00 2 098,40 322,50 0,00 1 717,12 15 263,00 1 832,00 15 530,42
Kwiecień 21 500,00 2 098,40 322,50 0,00 1 717,12 15 263,00 1 832,00 15 530,42
Maj 21 500,00 2 098,40 322,50 0,00 1 717,12 15 263,00 1 832,00 15 530,42
Czerwiec 21 500,00 2 098,40 322,50 0,00 1 717,12 15 263,00 1 832,00 15 530,42
Lipiec 21 500,00 2 098,40 322,50 0,00 1 717,12 15 263,00 1 832,00 15 530,42
Sierpień 21 500,00 2 098,40 322,50 0,00 1 717,12 15 263,00 1 832,00 15 530,42
Wrzesień 21 500,00 2 098,40 322,50 0,00 1 717,12 15 263,00 1 832,00 15 530,42
Październik 21 500,00 1 420,08 218,25 0,00 1 787,55 15 889,00 1 907,00 16 167,44
Listopad 21 500,00 0,00 0,00 0,00 1 935,00 17 200,00 2 064,00 17 501,00
Grudzień 21 500,00 0,00 0,00 0,00 1 935,00 17 200,00 2 064,00 17 501,00
Rocznie 258 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 21 111,63 187 656,00 1 403,00 190 943,22
Wynagrodzenie pracownika 21 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 098 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 398 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 527 zł
FGŚP 22 zł
Cała kwota 25 544 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 21 500,00 2 098,40 1 397,50 0,00 548,25 25 544,15 zł
Luty 21 500,00 2 098,40 1 397,50 0,00 548,25 25 544,15 zł
Marzec 21 500,00 2 098,40 1 397,50 0,00 548,25 25 544,15 zł
Kwiecień 21 500,00 2 098,40 1 397,50 0,00 548,25 25 544,15 zł
Maj 21 500,00 2 098,40 1 397,50 0,00 548,25 25 544,15 zł
Czerwiec 21 500,00 2 098,40 1 397,50 0,00 548,25 25 544,15 zł
Lipiec 21 500,00 2 098,40 1 397,50 0,00 548,25 25 544,15 zł
Sierpień 21 500,00 2 098,40 1 397,50 0,00 548,25 25 544,15 zł
Wrzesień 21 500,00 2 098,40 1 397,50 0,00 548,25 25 544,15 zł
Październik 21 500,00 1 420,08 945,75 0,00 548,25 24 414,08 zł
Listopad 21 500,00 0,00 0,00 0,00 548,25 22 048,25 zł
Grudzień 21 500,00 0,00 0,00 0,00 548,25 22 048,25 zł
Rocznie 258 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 6 579,00 298 407,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 21 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 530 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 21 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 25 544 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 21500 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 21 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 576 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 924 zł
Całość - kwota brutto 21 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 200,00 2 924,00 18 576,00
Luty 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 200,00 2 924,00 18 576,00
Marzec 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 200,00 2 924,00 18 576,00
Kwiecień 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 200,00 2 924,00 18 576,00
Maj 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 200,00 2 924,00 18 576,00
Czerwiec 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 200,00 2 924,00 18 576,00
Lipiec 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 200,00 2 924,00 18 576,00
Sierpień 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 200,00 2 924,00 18 576,00
Wrzesień 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 200,00 2 924,00 18 576,00
Październik 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 200,00 2 924,00 18 576,00
Listopad 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 200,00 2 924,00 18 576,00
Grudzień 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 200,00 2 924,00 18 576,00
Rocznie 258 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206 400,00 35 088,00 222 912,00
Wynagrodzenie pracownika 21 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 21 500 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 500,00 zł
Luty 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 500,00 zł
Marzec 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 500,00 zł
Kwiecień 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 500,00 zł
Maj 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 500,00 zł
Czerwiec 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 500,00 zł
Lipiec 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 500,00 zł
Sierpień 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 500,00 zł
Wrzesień 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 500,00 zł
Październik 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 500,00 zł
Listopad 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 500,00 zł
Grudzień 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 500,00 zł
Rocznie 258 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 21 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 576 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 21 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 21 500 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 21500 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 21 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 14 910 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 935 zł
Zaliczka na podatek 4 655 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 21 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 21 500,00 0,00 0,00 0,00 1 935,00 0,00 4 655,00 0,00 14 910,00
Luty 21 500,00 0,00 0,00 0,00 1 935,00 0,00 6 455,00 0,00 13 110,00
Marzec 21 500,00 0,00 0,00 0,00 1 935,00 0,00 6 455,00 0,00 13 110,00
Kwiecień 21 500,00 0,00 0,00 0,00 1 935,00 0,00 6 455,00 0,00 13 110,00
Maj 21 500,00 0,00 0,00 0,00 1 935,00 0,00 6 455,00 0,00 13 110,00
Czerwiec 21 500,00 0,00 0,00 0,00 1 935,00 0,00 6 455,00 0,00 13 110,00
Lipiec 21 500,00 176,27 72,24 0,00 1 935,00 15,08 6 371,00 0,00 12 930,41
Sierpień 21 500,00 176,27 72,24 0,00 1 935,00 15,08 6 371,00 0,00 12 930,41
Wrzesień 21 500,00 176,27 72,24 0,00 1 935,00 15,08 6 371,00 0,00 12 930,41
Październik 21 500,00 176,27 72,24 0,00 1 935,00 15,08 6 371,00 0,00 12 930,41
Listopad 21 500,00 176,27 72,24 0,00 1 935,00 15,08 6 371,00 0,00 12 930,41
Grudzień 21 500,00 176,27 72,24 0,00 1 935,00 15,08 6 371,00 0,00 12 930,41
Rocznie 258 000,00 1 057,62 433,44 0,00 23 220,00 0,00 75 156,00 0,00 158 042,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 21 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 910 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.