Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 21300 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 21 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 069 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 079 zł
Ubezpieczenie rentowe 320 zł
Ubezpieczenie chorobowe 522 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 654 zł
Zaliczka na podatek 2 657 zł
Całość - kwota brutto 21 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 21 300,00 2 078,88 319,50 521,85 1 654,18 18 130,00 2 657,00 14 068,59
Luty 21 300,00 2 078,88 319,50 521,85 1 654,18 18 130,00 2 657,00 14 068,59
Marzec 21 300,00 2 078,88 319,50 521,85 1 654,18 18 130,00 2 657,00 14 068,59
Kwiecień 21 300,00 2 078,88 319,50 521,85 1 654,18 18 130,00 2 657,00 14 068,59
Maj 21 300,00 2 078,88 319,50 521,85 1 654,18 18 130,00 2 657,00 14 068,59
Czerwiec 21 300,00 2 078,88 319,50 521,85 1 654,18 18 130,00 2 657,00 14 068,59
Lipiec 21 300,00 2 078,88 319,50 521,85 1 654,18 18 130,00 3 694,00 13 031,59
Sierpień 21 300,00 2 078,88 319,50 521,85 1 654,18 18 130,00 5 802,00 10 923,59
Wrzesień 21 300,00 708,58 108,90 521,85 1 796,46 19 711,00 6 308,00 11 856,21
Październik 21 300,00 0,00 0,00 521,85 1 870,03 20 528,00 6 569,00 12 339,12
Listopad 21 300,00 0,00 0,00 521,85 1 870,03 20 528,00 6 569,00 12 339,12
Grudzień 21 300,00 0,00 0,00 521,85 1 870,03 20 528,00 6 569,00 12 339,12
Rocznie 255 600,00 17 339,62 2 664,90 6 262,20 20 639,99 226 335,00 30 812,00 157 240,29
Wynagrodzenie pracownika 21 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 079 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 385 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 356 zł
Fundusz Pracy (FP) 522 zł
FGŚP 21 zł
Cała kwota 25 662 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 21 300,00 2 078,88 1 384,50 355,71 543,15 25 662,24 zł
Luty 21 300,00 2 078,88 1 384,50 355,71 543,15 25 662,24 zł
Marzec 21 300,00 2 078,88 1 384,50 355,71 543,15 25 662,24 zł
Kwiecień 21 300,00 2 078,88 1 384,50 355,71 543,15 25 662,24 zł
Maj 21 300,00 2 078,88 1 384,50 355,71 543,15 25 662,24 zł
Czerwiec 21 300,00 2 078,88 1 384,50 355,71 543,15 25 662,24 zł
Lipiec 21 300,00 2 078,88 1 384,50 355,71 543,15 25 662,24 zł
Sierpień 21 300,00 2 078,88 1 384,50 355,71 543,15 25 662,24 zł
Wrzesień 21 300,00 708,58 471,90 355,71 543,15 23 379,34 zł
Październik 21 300,00 0,00 0,00 355,71 543,15 22 198,86 zł
Listopad 21 300,00 0,00 0,00 355,71 543,15 22 198,86 zł
Grudzień 21 300,00 0,00 0,00 355,71 543,15 22 198,86 zł
Rocznie 255 600,00 17 339,62 11 547,90 4 268,52 6 517,80 295 273,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 21 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 069 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 21 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 25 662 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 21300 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 21 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 630 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 079 zł
Ubezpieczenie rentowe 320 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 701 zł
Zaliczka na podatek 2 571 zł
Całość - kwota brutto 21 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 21 300,00 2 078,88 319,50 0,00 1 701,15 15 121,00 2 571,00 14 629,90
Luty 21 300,00 2 078,88 319,50 0,00 1 701,15 15 121,00 2 571,00 14 629,90
Marzec 21 300,00 2 078,88 319,50 0,00 1 701,15 15 121,00 2 571,00 14 629,90
Kwiecień 21 300,00 2 078,88 319,50 0,00 1 701,15 15 121,00 2 571,00 14 629,90
Maj 21 300,00 2 078,88 319,50 0,00 1 701,15 15 121,00 2 571,00 14 629,90
Czerwiec 21 300,00 2 078,88 319,50 0,00 1 701,15 15 121,00 2 571,00 14 629,90
Lipiec 21 300,00 2 078,88 319,50 0,00 1 701,15 15 121,00 2 571,00 14 629,90
Sierpień 21 300,00 2 078,88 319,50 0,00 1 701,15 15 121,00 2 571,00 14 629,90
Wrzesień 21 300,00 708,58 108,90 0,00 1 843,43 16 386,00 2 786,00 15 853,47
Październik 21 300,00 0,00 0,00 0,00 1 917,00 17 040,00 2 897,00 16 486,20
Listopad 21 300,00 0,00 0,00 0,00 1 917,00 17 040,00 2 897,00 16 486,20
Grudzień 21 300,00 0,00 0,00 0,00 1 917,00 17 040,00 2 897,00 16 486,20
Rocznie 255 600,00 17 339,62 2 664,90 0,00 21 203,63 188 474,00 13 784,00 182 351,27
Wynagrodzenie pracownika 21 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 079 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 385 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 522 zł
FGŚP 21 zł
Cała kwota 25 307 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 21 300,00 2 078,88 1 384,50 0,00 543,15 25 306,53 zł
Luty 21 300,00 2 078,88 1 384,50 0,00 543,15 25 306,53 zł
Marzec 21 300,00 2 078,88 1 384,50 0,00 543,15 25 306,53 zł
Kwiecień 21 300,00 2 078,88 1 384,50 0,00 543,15 25 306,53 zł
Maj 21 300,00 2 078,88 1 384,50 0,00 543,15 25 306,53 zł
Czerwiec 21 300,00 2 078,88 1 384,50 0,00 543,15 25 306,53 zł
Lipiec 21 300,00 2 078,88 1 384,50 0,00 543,15 25 306,53 zł
Sierpień 21 300,00 2 078,88 1 384,50 0,00 543,15 25 306,53 zł
Wrzesień 21 300,00 708,58 471,90 0,00 543,15 23 023,63 zł
Październik 21 300,00 0,00 0,00 0,00 543,15 21 843,15 zł
Listopad 21 300,00 0,00 0,00 0,00 543,15 21 843,15 zł
Grudzień 21 300,00 0,00 0,00 0,00 543,15 21 843,15 zł
Rocznie 255 600,00 17 339,62 11 547,90 0,00 6 517,80 291 005,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 21 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 630 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 21 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 25 307 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 21300 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 21 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 403 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 897 zł
Całość - kwota brutto 21 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 21 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 040,00 2 897,00 18 403,00
Luty 21 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 040,00 2 897,00 18 403,00
Marzec 21 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 040,00 2 897,00 18 403,00
Kwiecień 21 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 040,00 2 897,00 18 403,00
Maj 21 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 040,00 2 897,00 18 403,00
Czerwiec 21 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 040,00 2 897,00 18 403,00
Lipiec 21 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 040,00 2 897,00 18 403,00
Sierpień 21 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 040,00 2 897,00 18 403,00
Wrzesień 21 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 040,00 2 897,00 18 403,00
Październik 21 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 040,00 2 897,00 18 403,00
Listopad 21 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 040,00 2 897,00 18 403,00
Grudzień 21 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 040,00 2 897,00 18 403,00
Rocznie 255 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204 480,00 34 764,00 220 836,00
Wynagrodzenie pracownika 21 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 21 300 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 21 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 300,00 zł
Luty 21 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 300,00 zł
Marzec 21 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 300,00 zł
Kwiecień 21 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 300,00 zł
Maj 21 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 300,00 zł
Czerwiec 21 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 300,00 zł
Lipiec 21 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 300,00 zł
Sierpień 21 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 300,00 zł
Wrzesień 21 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 300,00 zł
Październik 21 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 300,00 zł
Listopad 21 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 300,00 zł
Grudzień 21 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 300,00 zł
Rocznie 255 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 21 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 403 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 21 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 21 300 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 21300 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 21 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 14 792 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 917 zł
Zaliczka na podatek 4 591 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 21 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 21 300,00 0,00 0,00 0,00 1 917,00 0,00 4 591,00 0,00 14 792,00
Luty 21 300,00 0,00 0,00 0,00 1 917,00 0,00 6 391,00 0,00 12 992,00
Marzec 21 300,00 0,00 0,00 0,00 1 917,00 0,00 6 391,00 0,00 12 992,00
Kwiecień 21 300,00 0,00 0,00 0,00 1 917,00 0,00 6 391,00 0,00 12 992,00
Maj 21 300,00 0,00 0,00 0,00 1 917,00 0,00 6 391,00 0,00 12 992,00
Czerwiec 21 300,00 0,00 0,00 0,00 1 917,00 0,00 6 391,00 0,00 12 992,00
Lipiec 21 300,00 176,27 72,24 0,00 1 917,00 15,08 6 307,00 0,00 12 812,41
Sierpień 21 300,00 176,27 72,24 0,00 1 917,00 15,08 6 307,00 0,00 12 812,41
Wrzesień 21 300,00 176,27 72,24 0,00 1 917,00 15,08 6 307,00 0,00 12 812,41
Październik 21 300,00 176,27 72,24 0,00 1 917,00 15,08 6 307,00 0,00 12 812,41
Listopad 21 300,00 176,27 72,24 0,00 1 917,00 15,08 6 307,00 0,00 12 812,41
Grudzień 21 300,00 176,27 72,24 0,00 1 917,00 15,08 6 307,00 0,00 12 812,41
Rocznie 255 600,00 1 057,62 433,44 0,00 23 004,00 0,00 74 388,00 0,00 156 626,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 21 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 792 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.