Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 21600 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 21 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 054 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 108 zł
Ubezpieczenie rentowe 324 zł
Ubezpieczenie chorobowe 529 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 677 zł
Zaliczka na podatek 1 907 zł
Całość - kwota brutto 21 600 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 21 600,00 2 108,16 324,00 529,20 1 677,48 18 389,00 1 907,00 15 054,16
Luty 21 600,00 2 108,16 324,00 529,20 1 677,48 18 389,00 1 907,00 15 054,16
Marzec 21 600,00 2 108,16 324,00 529,20 1 677,48 18 389,00 1 907,00 15 054,16
Kwiecień 21 600,00 2 108,16 324,00 529,20 1 677,48 18 389,00 1 907,00 15 054,16
Maj 21 600,00 2 108,16 324,00 529,20 1 677,48 18 389,00 1 907,00 15 054,16
Czerwiec 21 600,00 2 108,16 324,00 529,20 1 677,48 18 389,00 1 907,00 15 054,16
Lipiec 21 600,00 2 108,16 324,00 529,20 1 677,48 18 389,00 3 651,00 13 310,16
Sierpień 21 600,00 2 108,16 324,00 529,20 1 677,48 18 389,00 5 884,00 11 077,16
Wrzesień 21 600,00 2 108,16 324,00 529,20 1 677,48 18 389,00 5 884,00 11 077,16
Październik 21 600,00 1 332,24 204,75 529,20 1 758,04 19 284,00 6 171,00 11 604,77
Listopad 21 600,00 0,00 0,00 529,20 1 896,37 20 821,00 6 663,00 12 511,43
Grudzień 21 600,00 0,00 0,00 529,20 1 896,37 20 821,00 6 663,00 12 511,43
Rocznie 259 200,00 20 305,68 3 120,75 6 350,40 20 648,10 226 427,00 25 707,00 162 417,07
Wynagrodzenie pracownika 21 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 108 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 404 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 361 zł
Fundusz Pracy (FP) 529 zł
FGŚP 22 zł
Cała kwota 26 024 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 21 600,00 2 108,16 1 404,00 360,72 550,80 26 023,68 zł
Luty 21 600,00 2 108,16 1 404,00 360,72 550,80 26 023,68 zł
Marzec 21 600,00 2 108,16 1 404,00 360,72 550,80 26 023,68 zł
Kwiecień 21 600,00 2 108,16 1 404,00 360,72 550,80 26 023,68 zł
Maj 21 600,00 2 108,16 1 404,00 360,72 550,80 26 023,68 zł
Czerwiec 21 600,00 2 108,16 1 404,00 360,72 550,80 26 023,68 zł
Lipiec 21 600,00 2 108,16 1 404,00 360,72 550,80 26 023,68 zł
Sierpień 21 600,00 2 108,16 1 404,00 360,72 550,80 26 023,68 zł
Wrzesień 21 600,00 2 108,16 1 404,00 360,72 550,80 26 023,68 zł
Październik 21 600,00 1 332,24 887,25 360,72 550,80 24 731,01 zł
Listopad 21 600,00 0,00 0,00 360,72 550,80 22 511,52 zł
Grudzień 21 600,00 0,00 0,00 360,72 550,80 22 511,52 zł
Rocznie 259 200,00 20 305,68 13 523,25 4 328,64 6 609,60 303 967,17 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 21 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 054 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 21 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 26 024 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 21600 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 21 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 603 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 108 zł
Ubezpieczenie rentowe 324 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 725 zł
Zaliczka na podatek 1 840 zł
Całość - kwota brutto 21 600 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 21 600,00 2 108,16 324,00 0,00 1 725,11 15 334,00 1 840,00 15 602,65
Luty 21 600,00 2 108,16 324,00 0,00 1 725,11 15 334,00 1 840,00 15 602,65
Marzec 21 600,00 2 108,16 324,00 0,00 1 725,11 15 334,00 1 840,00 15 602,65
Kwiecień 21 600,00 2 108,16 324,00 0,00 1 725,11 15 334,00 1 840,00 15 602,65
Maj 21 600,00 2 108,16 324,00 0,00 1 725,11 15 334,00 1 840,00 15 602,65
Czerwiec 21 600,00 2 108,16 324,00 0,00 1 725,11 15 334,00 1 840,00 15 602,65
Lipiec 21 600,00 2 108,16 324,00 0,00 1 725,11 15 334,00 1 840,00 15 602,65
Sierpień 21 600,00 2 108,16 324,00 0,00 1 725,11 15 334,00 1 840,00 15 602,65
Wrzesień 21 600,00 2 108,16 324,00 0,00 1 725,11 15 334,00 1 840,00 15 602,65
Październik 21 600,00 1 332,24 204,75 0,00 1 805,67 16 050,00 1 926,00 16 331,34
Listopad 21 600,00 0,00 0,00 0,00 1 944,00 17 280,00 2 074,00 17 582,40
Grudzień 21 600,00 0,00 0,00 0,00 1 944,00 17 280,00 2 074,00 17 582,40
Rocznie 259 200,00 20 305,68 3 120,75 0,00 21 219,66 188 616,00 1 415,00 191 919,99
Wynagrodzenie pracownika 21 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 108 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 404 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 529 zł
FGŚP 22 zł
Cała kwota 25 663 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 21 600,00 2 108,16 1 404,00 0,00 550,80 25 662,96 zł
Luty 21 600,00 2 108,16 1 404,00 0,00 550,80 25 662,96 zł
Marzec 21 600,00 2 108,16 1 404,00 0,00 550,80 25 662,96 zł
Kwiecień 21 600,00 2 108,16 1 404,00 0,00 550,80 25 662,96 zł
Maj 21 600,00 2 108,16 1 404,00 0,00 550,80 25 662,96 zł
Czerwiec 21 600,00 2 108,16 1 404,00 0,00 550,80 25 662,96 zł
Lipiec 21 600,00 2 108,16 1 404,00 0,00 550,80 25 662,96 zł
Sierpień 21 600,00 2 108,16 1 404,00 0,00 550,80 25 662,96 zł
Wrzesień 21 600,00 2 108,16 1 404,00 0,00 550,80 25 662,96 zł
Październik 21 600,00 1 332,24 887,25 0,00 550,80 24 370,29 zł
Listopad 21 600,00 0,00 0,00 0,00 550,80 22 150,80 zł
Grudzień 21 600,00 0,00 0,00 0,00 550,80 22 150,80 zł
Rocznie 259 200,00 20 305,68 13 523,25 0,00 6 609,60 299 638,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 21 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 603 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 21 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 25 663 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 21600 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 21 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 662 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 938 zł
Całość - kwota brutto 21 600 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 21 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 280,00 2 938,00 18 662,00
Luty 21 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 280,00 2 938,00 18 662,00
Marzec 21 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 280,00 2 938,00 18 662,00
Kwiecień 21 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 280,00 2 938,00 18 662,00
Maj 21 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 280,00 2 938,00 18 662,00
Czerwiec 21 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 280,00 2 938,00 18 662,00
Lipiec 21 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 280,00 2 938,00 18 662,00
Sierpień 21 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 280,00 2 938,00 18 662,00
Wrzesień 21 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 280,00 2 938,00 18 662,00
Październik 21 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 280,00 2 938,00 18 662,00
Listopad 21 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 280,00 2 938,00 18 662,00
Grudzień 21 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 280,00 2 938,00 18 662,00
Rocznie 259 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207 360,00 35 256,00 223 944,00
Wynagrodzenie pracownika 21 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 21 600 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 21 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 600,00 zł
Luty 21 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 600,00 zł
Marzec 21 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 600,00 zł
Kwiecień 21 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 600,00 zł
Maj 21 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 600,00 zł
Czerwiec 21 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 600,00 zł
Lipiec 21 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 600,00 zł
Sierpień 21 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 600,00 zł
Wrzesień 21 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 600,00 zł
Październik 21 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 600,00 zł
Listopad 21 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 600,00 zł
Grudzień 21 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 600,00 zł
Rocznie 259 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 21 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 662 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 21 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 21 600 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 21600 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 21 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 14 969 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 944 zł
Zaliczka na podatek 4 687 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 21 600 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 21 600,00 0,00 0,00 0,00 1 944,00 0,00 4 687,00 0,00 14 969,00
Luty 21 600,00 0,00 0,00 0,00 1 944,00 0,00 6 487,00 0,00 13 169,00
Marzec 21 600,00 0,00 0,00 0,00 1 944,00 0,00 6 487,00 0,00 13 169,00
Kwiecień 21 600,00 0,00 0,00 0,00 1 944,00 0,00 6 487,00 0,00 13 169,00
Maj 21 600,00 0,00 0,00 0,00 1 944,00 0,00 6 487,00 0,00 13 169,00
Czerwiec 21 600,00 0,00 0,00 0,00 1 944,00 0,00 6 487,00 0,00 13 169,00
Lipiec 21 600,00 176,27 72,24 0,00 1 944,00 15,08 6 403,00 0,00 12 989,41
Sierpień 21 600,00 176,27 72,24 0,00 1 944,00 15,08 6 403,00 0,00 12 989,41
Wrzesień 21 600,00 176,27 72,24 0,00 1 944,00 15,08 6 403,00 0,00 12 989,41
Październik 21 600,00 176,27 72,24 0,00 1 944,00 15,08 6 403,00 0,00 12 989,41
Listopad 21 600,00 176,27 72,24 0,00 1 944,00 15,08 6 403,00 0,00 12 989,41
Grudzień 21 600,00 176,27 72,24 0,00 1 944,00 15,08 6 403,00 0,00 12 989,41
Rocznie 259 200,00 1 057,62 433,44 0,00 23 328,00 0,00 75 540,00 0,00 158 750,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 21 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 969 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.