Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 20800 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 20 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 509 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 030 zł
Ubezpieczenie rentowe 312 zł
Ubezpieczenie chorobowe 510 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 615 zł
Zaliczka na podatek 1 824 zł
Całość - kwota brutto 20 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 20 800,00 2 030,08 312,00 509,60 1 615,35 17 698,00 1 824,00 14 508,97
Luty 20 800,00 2 030,08 312,00 509,60 1 615,35 17 698,00 1 824,00 14 508,97
Marzec 20 800,00 2 030,08 312,00 509,60 1 615,35 17 698,00 1 824,00 14 508,97
Kwiecień 20 800,00 2 030,08 312,00 509,60 1 615,35 17 698,00 1 824,00 14 508,97
Maj 20 800,00 2 030,08 312,00 509,60 1 615,35 17 698,00 1 824,00 14 508,97
Czerwiec 20 800,00 2 030,08 312,00 509,60 1 615,35 17 698,00 1 824,00 14 508,97
Lipiec 20 800,00 2 030,08 312,00 509,60 1 615,35 17 698,00 2 601,00 13 731,97
Sierpień 20 800,00 2 030,08 312,00 509,60 1 615,35 17 698,00 5 663,00 10 669,97
Wrzesień 20 800,00 2 030,08 312,00 509,60 1 615,35 17 698,00 5 663,00 10 669,97
Październik 20 800,00 2 030,08 312,00 509,60 1 615,35 17 698,00 5 663,00 10 669,97
Listopad 20 800,00 4,88 0,75 509,60 1 825,63 20 035,00 6 411,00 12 048,14
Grudzień 20 800,00 0,00 0,00 509,60 1 826,14 20 040,00 6 413,00 12 051,26
Rocznie 249 600,00 20 305,68 3 120,75 6 115,20 19 805,27 217 055,00 23 551,00 156 895,10
Wynagrodzenie pracownika 20 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 030 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 352 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 347 zł
Fundusz Pracy (FP) 510 zł
FGŚP 21 zł
Cała kwota 25 060 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 20 800,00 2 030,08 1 352,00 347,36 530,40 25 059,84 zł
Luty 20 800,00 2 030,08 1 352,00 347,36 530,40 25 059,84 zł
Marzec 20 800,00 2 030,08 1 352,00 347,36 530,40 25 059,84 zł
Kwiecień 20 800,00 2 030,08 1 352,00 347,36 530,40 25 059,84 zł
Maj 20 800,00 2 030,08 1 352,00 347,36 530,40 25 059,84 zł
Czerwiec 20 800,00 2 030,08 1 352,00 347,36 530,40 25 059,84 zł
Lipiec 20 800,00 2 030,08 1 352,00 347,36 530,40 25 059,84 zł
Sierpień 20 800,00 2 030,08 1 352,00 347,36 530,40 25 059,84 zł
Wrzesień 20 800,00 2 030,08 1 352,00 347,36 530,40 25 059,84 zł
Październik 20 800,00 2 030,08 1 352,00 347,36 530,40 25 059,84 zł
Listopad 20 800,00 4,88 3,25 347,36 530,40 21 685,89 zł
Grudzień 20 800,00 0,00 0,00 347,36 530,40 21 677,76 zł
Rocznie 249 600,00 20 305,68 13 523,25 4 168,32 6 364,80 293 962,05 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 20 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 509 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 20 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 25 060 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 20800 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 20 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 025 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 030 zł
Ubezpieczenie rentowe 312 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 661 zł
Zaliczka na podatek 1 772 zł
Całość - kwota brutto 20 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 20 800,00 2 030,08 312,00 0,00 1 661,21 14 766,00 1 772,00 15 024,79
Luty 20 800,00 2 030,08 312,00 0,00 1 661,21 14 766,00 1 772,00 15 024,79
Marzec 20 800,00 2 030,08 312,00 0,00 1 661,21 14 766,00 1 772,00 15 024,79
Kwiecień 20 800,00 2 030,08 312,00 0,00 1 661,21 14 766,00 1 772,00 15 024,79
Maj 20 800,00 2 030,08 312,00 0,00 1 661,21 14 766,00 1 772,00 15 024,79
Czerwiec 20 800,00 2 030,08 312,00 0,00 1 661,21 14 766,00 1 772,00 15 024,79
Lipiec 20 800,00 2 030,08 312,00 0,00 1 661,21 14 766,00 1 772,00 15 024,79
Sierpień 20 800,00 2 030,08 312,00 0,00 1 661,21 14 766,00 1 772,00 15 024,79
Wrzesień 20 800,00 2 030,08 312,00 0,00 1 661,21 14 766,00 1 772,00 15 024,79
Październik 20 800,00 2 030,08 312,00 0,00 1 661,21 14 766,00 1 772,00 15 024,79
Listopad 20 800,00 4,88 0,75 0,00 1 871,49 16 636,00 1 996,00 16 926,56
Grudzień 20 800,00 0,00 0,00 0,00 1 872,00 16 640,00 1 997,00 16 931,20
Rocznie 249 600,00 20 305,68 3 120,75 0,00 20 355,59 180 936,00 1 360,00 184 105,66
Wynagrodzenie pracownika 20 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 030 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 352 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 510 zł
FGŚP 21 zł
Cała kwota 24 712 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 20 800,00 2 030,08 1 352,00 0,00 530,40 24 712,48 zł
Luty 20 800,00 2 030,08 1 352,00 0,00 530,40 24 712,48 zł
Marzec 20 800,00 2 030,08 1 352,00 0,00 530,40 24 712,48 zł
Kwiecień 20 800,00 2 030,08 1 352,00 0,00 530,40 24 712,48 zł
Maj 20 800,00 2 030,08 1 352,00 0,00 530,40 24 712,48 zł
Czerwiec 20 800,00 2 030,08 1 352,00 0,00 530,40 24 712,48 zł
Lipiec 20 800,00 2 030,08 1 352,00 0,00 530,40 24 712,48 zł
Sierpień 20 800,00 2 030,08 1 352,00 0,00 530,40 24 712,48 zł
Wrzesień 20 800,00 2 030,08 1 352,00 0,00 530,40 24 712,48 zł
Październik 20 800,00 2 030,08 1 352,00 0,00 530,40 24 712,48 zł
Listopad 20 800,00 4,88 3,25 0,00 530,40 21 338,53 zł
Grudzień 20 800,00 0,00 0,00 0,00 530,40 21 330,40 zł
Rocznie 249 600,00 20 305,68 13 523,25 0,00 6 364,80 289 793,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 20 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 025 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 20 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 24 712 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 20800 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 20 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 971 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 829 zł
Całość - kwota brutto 20 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 20 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 640,00 2 829,00 17 971,00
Luty 20 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 640,00 2 829,00 17 971,00
Marzec 20 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 640,00 2 829,00 17 971,00
Kwiecień 20 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 640,00 2 829,00 17 971,00
Maj 20 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 640,00 2 829,00 17 971,00
Czerwiec 20 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 640,00 2 829,00 17 971,00
Lipiec 20 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 640,00 2 829,00 17 971,00
Sierpień 20 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 640,00 2 829,00 17 971,00
Wrzesień 20 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 640,00 2 829,00 17 971,00
Październik 20 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 640,00 2 829,00 17 971,00
Listopad 20 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 640,00 2 829,00 17 971,00
Grudzień 20 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 640,00 2 829,00 17 971,00
Rocznie 249 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199 680,00 33 948,00 215 652,00
Wynagrodzenie pracownika 20 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 20 800 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 20 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 800,00 zł
Luty 20 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 800,00 zł
Marzec 20 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 800,00 zł
Kwiecień 20 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 800,00 zł
Maj 20 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 800,00 zł
Czerwiec 20 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 800,00 zł
Lipiec 20 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 800,00 zł
Sierpień 20 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 800,00 zł
Wrzesień 20 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 800,00 zł
Październik 20 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 800,00 zł
Listopad 20 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 800,00 zł
Grudzień 20 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 800,00 zł
Rocznie 249 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 20 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 971 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 20 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 20 800 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 20800 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 20 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 14 497 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 872 zł
Zaliczka na podatek 4 431 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 20 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 20 800,00 0,00 0,00 0,00 1 872,00 0,00 4 431,00 0,00 14 497,00
Luty 20 800,00 0,00 0,00 0,00 1 872,00 0,00 6 231,00 0,00 12 697,00
Marzec 20 800,00 0,00 0,00 0,00 1 872,00 0,00 6 231,00 0,00 12 697,00
Kwiecień 20 800,00 0,00 0,00 0,00 1 872,00 0,00 6 231,00 0,00 12 697,00
Maj 20 800,00 0,00 0,00 0,00 1 872,00 0,00 6 231,00 0,00 12 697,00
Czerwiec 20 800,00 0,00 0,00 0,00 1 872,00 0,00 6 231,00 0,00 12 697,00
Lipiec 20 800,00 176,27 72,24 0,00 1 872,00 15,08 6 147,00 0,00 12 517,41
Sierpień 20 800,00 176,27 72,24 0,00 1 872,00 15,08 6 147,00 0,00 12 517,41
Wrzesień 20 800,00 176,27 72,24 0,00 1 872,00 15,08 6 147,00 0,00 12 517,41
Październik 20 800,00 176,27 72,24 0,00 1 872,00 15,08 6 147,00 0,00 12 517,41
Listopad 20 800,00 176,27 72,24 0,00 1 872,00 15,08 6 147,00 0,00 12 517,41
Grudzień 20 800,00 176,27 72,24 0,00 1 872,00 15,08 6 147,00 0,00 12 517,41
Rocznie 249 600,00 1 057,62 433,44 0,00 22 464,00 0,00 72 468,00 0,00 153 086,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 20 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 497 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.