Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 21000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 21 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 645 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 050 zł
Ubezpieczenie rentowe 315 zł
Ubezpieczenie chorobowe 515 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 631 zł
Zaliczka na podatek 1 845 zł
Całość - kwota brutto 21 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 21 000,00 2 049,60 315,00 514,50 1 630,88 17 871,00 1 845,00 14 645,02
Luty 21 000,00 2 049,60 315,00 514,50 1 630,88 17 871,00 1 845,00 14 645,02
Marzec 21 000,00 2 049,60 315,00 514,50 1 630,88 17 871,00 1 845,00 14 645,02
Kwiecień 21 000,00 2 049,60 315,00 514,50 1 630,88 17 871,00 1 845,00 14 645,02
Maj 21 000,00 2 049,60 315,00 514,50 1 630,88 17 871,00 1 845,00 14 645,02
Czerwiec 21 000,00 2 049,60 315,00 514,50 1 630,88 17 871,00 1 845,00 14 645,02
Lipiec 21 000,00 2 049,60 315,00 514,50 1 630,88 17 871,00 2 864,00 13 626,02
Sierpień 21 000,00 2 049,60 315,00 514,50 1 630,88 17 871,00 5 719,00 10 771,02
Wrzesień 21 000,00 2 049,60 315,00 514,50 1 630,88 17 871,00 5 719,00 10 771,02
Październik 21 000,00 1 859,28 285,75 514,50 1 650,64 18 090,00 5 789,00 10 900,83
Listopad 21 000,00 0,00 0,00 514,50 1 843,70 20 236,00 6 476,00 12 165,80
Grudzień 21 000,00 0,00 0,00 514,50 1 843,70 20 236,00 6 476,00 12 165,80
Rocznie 252 000,00 20 305,68 3 120,75 6 174,00 20 015,96 219 401,00 24 095,00 158 270,61
Wynagrodzenie pracownika 21 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 050 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 365 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 351 zł
Fundusz Pracy (FP) 515 zł
FGŚP 21 zł
Cała kwota 25 301 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 21 000,00 2 049,60 1 365,00 350,70 535,50 25 300,80 zł
Luty 21 000,00 2 049,60 1 365,00 350,70 535,50 25 300,80 zł
Marzec 21 000,00 2 049,60 1 365,00 350,70 535,50 25 300,80 zł
Kwiecień 21 000,00 2 049,60 1 365,00 350,70 535,50 25 300,80 zł
Maj 21 000,00 2 049,60 1 365,00 350,70 535,50 25 300,80 zł
Czerwiec 21 000,00 2 049,60 1 365,00 350,70 535,50 25 300,80 zł
Lipiec 21 000,00 2 049,60 1 365,00 350,70 535,50 25 300,80 zł
Sierpień 21 000,00 2 049,60 1 365,00 350,70 535,50 25 300,80 zł
Wrzesień 21 000,00 2 049,60 1 365,00 350,70 535,50 25 300,80 zł
Październik 21 000,00 1 859,28 1 238,25 350,70 535,50 24 983,73 zł
Listopad 21 000,00 0,00 0,00 350,70 535,50 21 886,20 zł
Grudzień 21 000,00 0,00 0,00 350,70 535,50 21 886,20 zł
Rocznie 252 000,00 20 305,68 13 523,25 4 208,40 6 426,00 296 463,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 21 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 645 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 21 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 25 301 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 21000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 21 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 169 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 050 zł
Ubezpieczenie rentowe 315 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 677 zł
Zaliczka na podatek 1 789 zł
Całość - kwota brutto 21 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 21 000,00 2 049,60 315,00 0,00 1 677,19 14 908,00 1 789,00 15 169,25
Luty 21 000,00 2 049,60 315,00 0,00 1 677,19 14 908,00 1 789,00 15 169,25
Marzec 21 000,00 2 049,60 315,00 0,00 1 677,19 14 908,00 1 789,00 15 169,25
Kwiecień 21 000,00 2 049,60 315,00 0,00 1 677,19 14 908,00 1 789,00 15 169,25
Maj 21 000,00 2 049,60 315,00 0,00 1 677,19 14 908,00 1 789,00 15 169,25
Czerwiec 21 000,00 2 049,60 315,00 0,00 1 677,19 14 908,00 1 789,00 15 169,25
Lipiec 21 000,00 2 049,60 315,00 0,00 1 677,19 14 908,00 1 789,00 15 169,25
Sierpień 21 000,00 2 049,60 315,00 0,00 1 677,19 14 908,00 1 789,00 15 169,25
Wrzesień 21 000,00 2 049,60 315,00 0,00 1 677,19 14 908,00 1 789,00 15 169,25
Październik 21 000,00 1 859,28 285,75 0,00 1 696,95 15 084,00 1 810,00 15 347,94
Listopad 21 000,00 0,00 0,00 0,00 1 890,00 16 800,00 2 016,00 17 094,00
Grudzień 21 000,00 0,00 0,00 0,00 1 890,00 16 800,00 2 016,00 17 094,00
Rocznie 252 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 20 571,66 182 856,00 1 373,00 186 059,19
Wynagrodzenie pracownika 21 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 050 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 365 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 515 zł
FGŚP 21 zł
Cała kwota 24 950 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 21 000,00 2 049,60 1 365,00 0,00 535,50 24 950,10 zł
Luty 21 000,00 2 049,60 1 365,00 0,00 535,50 24 950,10 zł
Marzec 21 000,00 2 049,60 1 365,00 0,00 535,50 24 950,10 zł
Kwiecień 21 000,00 2 049,60 1 365,00 0,00 535,50 24 950,10 zł
Maj 21 000,00 2 049,60 1 365,00 0,00 535,50 24 950,10 zł
Czerwiec 21 000,00 2 049,60 1 365,00 0,00 535,50 24 950,10 zł
Lipiec 21 000,00 2 049,60 1 365,00 0,00 535,50 24 950,10 zł
Sierpień 21 000,00 2 049,60 1 365,00 0,00 535,50 24 950,10 zł
Wrzesień 21 000,00 2 049,60 1 365,00 0,00 535,50 24 950,10 zł
Październik 21 000,00 1 859,28 1 238,25 0,00 535,50 24 633,03 zł
Listopad 21 000,00 0,00 0,00 0,00 535,50 21 535,50 zł
Grudzień 21 000,00 0,00 0,00 0,00 535,50 21 535,50 zł
Rocznie 252 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 6 426,00 292 254,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 21 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 169 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 21 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 24 950 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 21000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 21 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 144 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 856 zł
Całość - kwota brutto 21 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 800,00 2 856,00 18 144,00
Luty 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 800,00 2 856,00 18 144,00
Marzec 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 800,00 2 856,00 18 144,00
Kwiecień 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 800,00 2 856,00 18 144,00
Maj 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 800,00 2 856,00 18 144,00
Czerwiec 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 800,00 2 856,00 18 144,00
Lipiec 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 800,00 2 856,00 18 144,00
Sierpień 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 800,00 2 856,00 18 144,00
Wrzesień 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 800,00 2 856,00 18 144,00
Październik 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 800,00 2 856,00 18 144,00
Listopad 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 800,00 2 856,00 18 144,00
Grudzień 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 800,00 2 856,00 18 144,00
Rocznie 252 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201 600,00 34 272,00 217 728,00
Wynagrodzenie pracownika 21 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 21 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00 zł
Luty 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00 zł
Marzec 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00 zł
Kwiecień 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00 zł
Maj 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00 zł
Czerwiec 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00 zł
Lipiec 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00 zł
Sierpień 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00 zł
Wrzesień 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00 zł
Październik 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00 zł
Listopad 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00 zł
Grudzień 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00 zł
Rocznie 252 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 21 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 144 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 21 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 21 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 21000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 21 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 14 615 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 890 zł
Zaliczka na podatek 4 495 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 21 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 21 000,00 0,00 0,00 0,00 1 890,00 0,00 4 495,00 0,00 14 615,00
Luty 21 000,00 0,00 0,00 0,00 1 890,00 0,00 6 295,00 0,00 12 815,00
Marzec 21 000,00 0,00 0,00 0,00 1 890,00 0,00 6 295,00 0,00 12 815,00
Kwiecień 21 000,00 0,00 0,00 0,00 1 890,00 0,00 6 295,00 0,00 12 815,00
Maj 21 000,00 0,00 0,00 0,00 1 890,00 0,00 6 295,00 0,00 12 815,00
Czerwiec 21 000,00 0,00 0,00 0,00 1 890,00 0,00 6 295,00 0,00 12 815,00
Lipiec 21 000,00 176,27 72,24 0,00 1 890,00 15,08 6 211,00 0,00 12 635,41
Sierpień 21 000,00 176,27 72,24 0,00 1 890,00 15,08 6 211,00 0,00 12 635,41
Wrzesień 21 000,00 176,27 72,24 0,00 1 890,00 15,08 6 211,00 0,00 12 635,41
Październik 21 000,00 176,27 72,24 0,00 1 890,00 15,08 6 211,00 0,00 12 635,41
Listopad 21 000,00 176,27 72,24 0,00 1 890,00 15,08 6 211,00 0,00 12 635,41
Grudzień 21 000,00 176,27 72,24 0,00 1 890,00 15,08 6 211,00 0,00 12 635,41
Rocznie 252 000,00 1 057,62 433,44 0,00 22 680,00 0,00 73 236,00 0,00 154 502,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 21 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 615 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.