Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 20900 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 20 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 578 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 040 zł
Ubezpieczenie rentowe 314 zł
Ubezpieczenie chorobowe 512 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 623 zł
Zaliczka na podatek 1 834 zł
Całość - kwota brutto 20 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 20 900,00 2 039,84 313,50 512,05 1 623,11 17 785,00 1 834,00 14 577,50
Luty 20 900,00 2 039,84 313,50 512,05 1 623,11 17 785,00 1 834,00 14 577,50
Marzec 20 900,00 2 039,84 313,50 512,05 1 623,11 17 785,00 1 834,00 14 577,50
Kwiecień 20 900,00 2 039,84 313,50 512,05 1 623,11 17 785,00 1 834,00 14 577,50
Maj 20 900,00 2 039,84 313,50 512,05 1 623,11 17 785,00 1 834,00 14 577,50
Czerwiec 20 900,00 2 039,84 313,50 512,05 1 623,11 17 785,00 1 834,00 14 577,50
Lipiec 20 900,00 2 039,84 313,50 512,05 1 623,11 17 785,00 2 733,00 13 678,50
Sierpień 20 900,00 2 039,84 313,50 512,05 1 623,11 17 785,00 5 691,00 10 720,50
Wrzesień 20 900,00 2 039,84 313,50 512,05 1 623,11 17 785,00 5 691,00 10 720,50
Październik 20 900,00 1 947,12 299,25 512,05 1 632,74 17 892,00 5 725,00 10 783,84
Listopad 20 900,00 0,00 0,00 512,05 1 834,92 20 138,00 6 444,00 12 109,03
Grudzień 20 900,00 0,00 0,00 512,05 1 834,92 20 138,00 6 444,00 12 109,03
Rocznie 250 800,00 20 305,68 3 120,75 6 144,60 19 910,57 218 233,00 23 823,00 157 586,40
Wynagrodzenie pracownika 20 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 040 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 359 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 349 zł
Fundusz Pracy (FP) 512 zł
FGŚP 21 zł
Cała kwota 25 180 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 20 900,00 2 039,84 1 358,50 349,03 532,95 25 180,32 zł
Luty 20 900,00 2 039,84 1 358,50 349,03 532,95 25 180,32 zł
Marzec 20 900,00 2 039,84 1 358,50 349,03 532,95 25 180,32 zł
Kwiecień 20 900,00 2 039,84 1 358,50 349,03 532,95 25 180,32 zł
Maj 20 900,00 2 039,84 1 358,50 349,03 532,95 25 180,32 zł
Czerwiec 20 900,00 2 039,84 1 358,50 349,03 532,95 25 180,32 zł
Lipiec 20 900,00 2 039,84 1 358,50 349,03 532,95 25 180,32 zł
Sierpień 20 900,00 2 039,84 1 358,50 349,03 532,95 25 180,32 zł
Wrzesień 20 900,00 2 039,84 1 358,50 349,03 532,95 25 180,32 zł
Październik 20 900,00 1 947,12 1 296,75 349,03 532,95 25 025,85 zł
Listopad 20 900,00 0,00 0,00 349,03 532,95 21 781,98 zł
Grudzień 20 900,00 0,00 0,00 349,03 532,95 21 781,98 zł
Rocznie 250 800,00 20 305,68 13 523,25 4 188,36 6 395,40 295 212,69 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 20 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 578 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 20 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 25 180 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 20900 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 20 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 097 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 040 zł
Ubezpieczenie rentowe 314 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 669 zł
Zaliczka na podatek 1 780 zł
Całość - kwota brutto 20 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 20 900,00 2 039,84 313,50 0,00 1 669,20 14 837,00 1 780,00 15 097,02
Luty 20 900,00 2 039,84 313,50 0,00 1 669,20 14 837,00 1 780,00 15 097,02
Marzec 20 900,00 2 039,84 313,50 0,00 1 669,20 14 837,00 1 780,00 15 097,02
Kwiecień 20 900,00 2 039,84 313,50 0,00 1 669,20 14 837,00 1 780,00 15 097,02
Maj 20 900,00 2 039,84 313,50 0,00 1 669,20 14 837,00 1 780,00 15 097,02
Czerwiec 20 900,00 2 039,84 313,50 0,00 1 669,20 14 837,00 1 780,00 15 097,02
Lipiec 20 900,00 2 039,84 313,50 0,00 1 669,20 14 837,00 1 780,00 15 097,02
Sierpień 20 900,00 2 039,84 313,50 0,00 1 669,20 14 837,00 1 780,00 15 097,02
Wrzesień 20 900,00 2 039,84 313,50 0,00 1 669,20 14 837,00 1 780,00 15 097,02
Październik 20 900,00 1 947,12 299,25 0,00 1 678,83 14 923,00 1 791,00 15 184,04
Listopad 20 900,00 0,00 0,00 0,00 1 881,00 16 720,00 2 006,00 17 012,60
Grudzień 20 900,00 0,00 0,00 0,00 1 881,00 16 720,00 2 006,00 17 012,60
Rocznie 250 800,00 20 305,68 3 120,75 0,00 20 463,63 181 896,00 1 361,00 185 082,42
Wynagrodzenie pracownika 20 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 040 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 359 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 512 zł
FGŚP 21 zł
Cała kwota 24 831 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 20 900,00 2 039,84 1 358,50 0,00 532,95 24 831,29 zł
Luty 20 900,00 2 039,84 1 358,50 0,00 532,95 24 831,29 zł
Marzec 20 900,00 2 039,84 1 358,50 0,00 532,95 24 831,29 zł
Kwiecień 20 900,00 2 039,84 1 358,50 0,00 532,95 24 831,29 zł
Maj 20 900,00 2 039,84 1 358,50 0,00 532,95 24 831,29 zł
Czerwiec 20 900,00 2 039,84 1 358,50 0,00 532,95 24 831,29 zł
Lipiec 20 900,00 2 039,84 1 358,50 0,00 532,95 24 831,29 zł
Sierpień 20 900,00 2 039,84 1 358,50 0,00 532,95 24 831,29 zł
Wrzesień 20 900,00 2 039,84 1 358,50 0,00 532,95 24 831,29 zł
Październik 20 900,00 1 947,12 1 296,75 0,00 532,95 24 676,82 zł
Listopad 20 900,00 0,00 0,00 0,00 532,95 21 432,95 zł
Grudzień 20 900,00 0,00 0,00 0,00 532,95 21 432,95 zł
Rocznie 250 800,00 20 305,68 13 523,25 0,00 6 395,40 291 024,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 20 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 097 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 20 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 24 831 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 20900 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 20 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 058 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 842 zł
Całość - kwota brutto 20 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 20 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 720,00 2 842,00 18 058,00
Luty 20 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 720,00 2 842,00 18 058,00
Marzec 20 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 720,00 2 842,00 18 058,00
Kwiecień 20 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 720,00 2 842,00 18 058,00
Maj 20 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 720,00 2 842,00 18 058,00
Czerwiec 20 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 720,00 2 842,00 18 058,00
Lipiec 20 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 720,00 2 842,00 18 058,00
Sierpień 20 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 720,00 2 842,00 18 058,00
Wrzesień 20 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 720,00 2 842,00 18 058,00
Październik 20 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 720,00 2 842,00 18 058,00
Listopad 20 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 720,00 2 842,00 18 058,00
Grudzień 20 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 720,00 2 842,00 18 058,00
Rocznie 250 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 640,00 34 104,00 216 696,00
Wynagrodzenie pracownika 20 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 20 900 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 20 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 900,00 zł
Luty 20 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 900,00 zł
Marzec 20 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 900,00 zł
Kwiecień 20 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 900,00 zł
Maj 20 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 900,00 zł
Czerwiec 20 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 900,00 zł
Lipiec 20 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 900,00 zł
Sierpień 20 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 900,00 zł
Wrzesień 20 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 900,00 zł
Październik 20 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 900,00 zł
Listopad 20 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 900,00 zł
Grudzień 20 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 900,00 zł
Rocznie 250 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 20 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 058 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 20 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 20 900 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 20900 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 20 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 14 556 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 881 zł
Zaliczka na podatek 4 463 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 20 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 20 900,00 0,00 0,00 0,00 1 881,00 0,00 4 463,00 0,00 14 556,00
Luty 20 900,00 0,00 0,00 0,00 1 881,00 0,00 6 263,00 0,00 12 756,00
Marzec 20 900,00 0,00 0,00 0,00 1 881,00 0,00 6 263,00 0,00 12 756,00
Kwiecień 20 900,00 0,00 0,00 0,00 1 881,00 0,00 6 263,00 0,00 12 756,00
Maj 20 900,00 0,00 0,00 0,00 1 881,00 0,00 6 263,00 0,00 12 756,00
Czerwiec 20 900,00 0,00 0,00 0,00 1 881,00 0,00 6 263,00 0,00 12 756,00
Lipiec 20 900,00 176,27 72,24 0,00 1 881,00 15,08 6 179,00 0,00 12 576,41
Sierpień 20 900,00 176,27 72,24 0,00 1 881,00 15,08 6 179,00 0,00 12 576,41
Wrzesień 20 900,00 176,27 72,24 0,00 1 881,00 15,08 6 179,00 0,00 12 576,41
Październik 20 900,00 176,27 72,24 0,00 1 881,00 15,08 6 179,00 0,00 12 576,41
Listopad 20 900,00 176,27 72,24 0,00 1 881,00 15,08 6 179,00 0,00 12 576,41
Grudzień 20 900,00 176,27 72,24 0,00 1 881,00 15,08 6 179,00 0,00 12 576,41
Rocznie 250 800,00 1 057,62 433,44 0,00 22 572,00 0,00 72 852,00 0,00 153 794,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 20 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 556 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.