Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 20700 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 20 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 441 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 020 zł
Ubezpieczenie rentowe 311 zł
Ubezpieczenie chorobowe 507 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 608 zł
Zaliczka na podatek 1 813 zł
Całość - kwota brutto 20 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 20 700,00 2 020,32 310,50 507,15 1 607,58 17 612,00 1 813,00 14 441,45
Luty 20 700,00 2 020,32 310,50 507,15 1 607,58 17 612,00 1 813,00 14 441,45
Marzec 20 700,00 2 020,32 310,50 507,15 1 607,58 17 612,00 1 813,00 14 441,45
Kwiecień 20 700,00 2 020,32 310,50 507,15 1 607,58 17 612,00 1 813,00 14 441,45
Maj 20 700,00 2 020,32 310,50 507,15 1 607,58 17 612,00 1 813,00 14 441,45
Czerwiec 20 700,00 2 020,32 310,50 507,15 1 607,58 17 612,00 1 813,00 14 441,45
Lipiec 20 700,00 2 020,32 310,50 507,15 1 607,58 17 612,00 2 470,00 13 784,45
Sierpień 20 700,00 2 020,32 310,50 507,15 1 607,58 17 612,00 5 636,00 10 618,45
Wrzesień 20 700,00 2 020,32 310,50 507,15 1 607,58 17 612,00 5 636,00 10 618,45
Październik 20 700,00 2 020,32 310,50 507,15 1 607,58 17 612,00 5 636,00 10 618,45
Listopad 20 700,00 102,48 15,75 507,15 1 806,72 19 825,00 6 344,00 11 923,90
Grudzień 20 700,00 0,00 0,00 507,15 1 817,36 19 943,00 6 382,00 11 993,49
Rocznie 248 400,00 20 305,68 3 120,75 6 085,80 19 699,88 215 888,00 23 284,00 156 205,89
Wynagrodzenie pracownika 20 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 020 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 346 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 346 zł
Fundusz Pracy (FP) 507 zł
FGŚP 21 zł
Cała kwota 24 939 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 20 700,00 2 020,32 1 345,50 345,69 527,85 24 939,36 zł
Luty 20 700,00 2 020,32 1 345,50 345,69 527,85 24 939,36 zł
Marzec 20 700,00 2 020,32 1 345,50 345,69 527,85 24 939,36 zł
Kwiecień 20 700,00 2 020,32 1 345,50 345,69 527,85 24 939,36 zł
Maj 20 700,00 2 020,32 1 345,50 345,69 527,85 24 939,36 zł
Czerwiec 20 700,00 2 020,32 1 345,50 345,69 527,85 24 939,36 zł
Lipiec 20 700,00 2 020,32 1 345,50 345,69 527,85 24 939,36 zł
Sierpień 20 700,00 2 020,32 1 345,50 345,69 527,85 24 939,36 zł
Wrzesień 20 700,00 2 020,32 1 345,50 345,69 527,85 24 939,36 zł
Październik 20 700,00 2 020,32 1 345,50 345,69 527,85 24 939,36 zł
Listopad 20 700,00 102,48 68,25 345,69 527,85 21 744,27 zł
Grudzień 20 700,00 0,00 0,00 345,69 527,85 21 573,54 zł
Rocznie 248 400,00 20 305,68 13 523,25 4 148,28 6 334,20 292 711,41 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 20 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 441 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 20 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 24 939 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 20700 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 20 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 953 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 020 zł
Ubezpieczenie rentowe 311 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 653 zł
Zaliczka na podatek 1 763 zł
Całość - kwota brutto 20 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 20 700,00 2 020,32 310,50 0,00 1 653,23 14 695,00 1 763,00 14 952,55
Luty 20 700,00 2 020,32 310,50 0,00 1 653,23 14 695,00 1 763,00 14 952,55
Marzec 20 700,00 2 020,32 310,50 0,00 1 653,23 14 695,00 1 763,00 14 952,55
Kwiecień 20 700,00 2 020,32 310,50 0,00 1 653,23 14 695,00 1 763,00 14 952,55
Maj 20 700,00 2 020,32 310,50 0,00 1 653,23 14 695,00 1 763,00 14 952,55
Czerwiec 20 700,00 2 020,32 310,50 0,00 1 653,23 14 695,00 1 763,00 14 952,55
Lipiec 20 700,00 2 020,32 310,50 0,00 1 653,23 14 695,00 1 763,00 14 952,55
Sierpień 20 700,00 2 020,32 310,50 0,00 1 653,23 14 695,00 1 763,00 14 952,55
Wrzesień 20 700,00 2 020,32 310,50 0,00 1 653,23 14 695,00 1 763,00 14 952,55
Październik 20 700,00 2 020,32 310,50 0,00 1 653,23 14 695,00 1 763,00 14 952,55
Listopad 20 700,00 102,48 15,75 0,00 1 852,36 16 465,00 1 976,00 16 753,61
Grudzień 20 700,00 0,00 0,00 0,00 1 863,00 16 560,00 1 987,00 16 849,80
Rocznie 248 400,00 20 305,68 3 120,75 0,00 20 247,66 179 975,00 1 347,00 183 128,91
Wynagrodzenie pracownika 20 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 020 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 346 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 507 zł
FGŚP 21 zł
Cała kwota 24 594 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 20 700,00 2 020,32 1 345,50 0,00 527,85 24 593,67 zł
Luty 20 700,00 2 020,32 1 345,50 0,00 527,85 24 593,67 zł
Marzec 20 700,00 2 020,32 1 345,50 0,00 527,85 24 593,67 zł
Kwiecień 20 700,00 2 020,32 1 345,50 0,00 527,85 24 593,67 zł
Maj 20 700,00 2 020,32 1 345,50 0,00 527,85 24 593,67 zł
Czerwiec 20 700,00 2 020,32 1 345,50 0,00 527,85 24 593,67 zł
Lipiec 20 700,00 2 020,32 1 345,50 0,00 527,85 24 593,67 zł
Sierpień 20 700,00 2 020,32 1 345,50 0,00 527,85 24 593,67 zł
Wrzesień 20 700,00 2 020,32 1 345,50 0,00 527,85 24 593,67 zł
Październik 20 700,00 2 020,32 1 345,50 0,00 527,85 24 593,67 zł
Listopad 20 700,00 102,48 68,25 0,00 527,85 21 398,58 zł
Grudzień 20 700,00 0,00 0,00 0,00 527,85 21 227,85 zł
Rocznie 248 400,00 20 305,68 13 523,25 0,00 6 334,20 288 563,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 20 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 953 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 20 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 24 594 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 20700 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 20 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 885 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 815 zł
Całość - kwota brutto 20 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 20 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 560,00 2 815,00 17 885,00
Luty 20 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 560,00 2 815,00 17 885,00
Marzec 20 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 560,00 2 815,00 17 885,00
Kwiecień 20 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 560,00 2 815,00 17 885,00
Maj 20 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 560,00 2 815,00 17 885,00
Czerwiec 20 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 560,00 2 815,00 17 885,00
Lipiec 20 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 560,00 2 815,00 17 885,00
Sierpień 20 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 560,00 2 815,00 17 885,00
Wrzesień 20 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 560,00 2 815,00 17 885,00
Październik 20 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 560,00 2 815,00 17 885,00
Listopad 20 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 560,00 2 815,00 17 885,00
Grudzień 20 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 560,00 2 815,00 17 885,00
Rocznie 248 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198 720,00 33 780,00 214 620,00
Wynagrodzenie pracownika 20 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 20 700 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 20 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 700,00 zł
Luty 20 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 700,00 zł
Marzec 20 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 700,00 zł
Kwiecień 20 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 700,00 zł
Maj 20 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 700,00 zł
Czerwiec 20 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 700,00 zł
Lipiec 20 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 700,00 zł
Sierpień 20 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 700,00 zł
Wrzesień 20 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 700,00 zł
Październik 20 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 700,00 zł
Listopad 20 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 700,00 zł
Grudzień 20 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 700,00 zł
Rocznie 248 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 20 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 885 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 20 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 20 700 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 20700 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 20 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 14 438 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 863 zł
Zaliczka na podatek 4 399 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 20 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 20 700,00 0,00 0,00 0,00 1 863,00 0,00 4 399,00 0,00 14 438,00
Luty 20 700,00 0,00 0,00 0,00 1 863,00 0,00 6 199,00 0,00 12 638,00
Marzec 20 700,00 0,00 0,00 0,00 1 863,00 0,00 6 199,00 0,00 12 638,00
Kwiecień 20 700,00 0,00 0,00 0,00 1 863,00 0,00 6 199,00 0,00 12 638,00
Maj 20 700,00 0,00 0,00 0,00 1 863,00 0,00 6 199,00 0,00 12 638,00
Czerwiec 20 700,00 0,00 0,00 0,00 1 863,00 0,00 6 199,00 0,00 12 638,00
Lipiec 20 700,00 176,27 72,24 0,00 1 863,00 15,08 6 115,00 0,00 12 458,41
Sierpień 20 700,00 176,27 72,24 0,00 1 863,00 15,08 6 115,00 0,00 12 458,41
Wrzesień 20 700,00 176,27 72,24 0,00 1 863,00 15,08 6 115,00 0,00 12 458,41
Październik 20 700,00 176,27 72,24 0,00 1 863,00 15,08 6 115,00 0,00 12 458,41
Listopad 20 700,00 176,27 72,24 0,00 1 863,00 15,08 6 115,00 0,00 12 458,41
Grudzień 20 700,00 176,27 72,24 0,00 1 863,00 15,08 6 115,00 0,00 12 458,41
Rocznie 248 400,00 1 057,62 433,44 0,00 22 356,00 0,00 72 084,00 0,00 152 378,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 20 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 438 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.