Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1780 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 780 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 398 zł
Ubezpieczenie emerytalne 174 zł
Ubezpieczenie rentowe 27 zł
Ubezpieczenie chorobowe 44 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 138 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 780 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 780,00 173,73 26,70 43,61 138,24 1 286,00 0,00 1 397,72
Luty 1 780,00 173,73 26,70 43,61 138,24 1 286,00 0,00 1 397,72
Marzec 1 780,00 173,73 26,70 43,61 138,24 1 286,00 0,00 1 397,72
Kwiecień 1 780,00 173,73 26,70 43,61 138,24 1 286,00 0,00 1 397,72
Maj 1 780,00 173,73 26,70 43,61 138,24 1 286,00 0,00 1 397,72
Czerwiec 1 780,00 173,73 26,70 43,61 138,24 1 286,00 0,00 1 397,72
Lipiec 1 780,00 173,73 26,70 43,61 138,24 1 286,00 0,00 1 397,72
Sierpień 1 780,00 173,73 26,70 43,61 138,24 1 286,00 0,00 1 397,72
Wrzesień 1 780,00 173,73 26,70 43,61 138,24 1 286,00 0,00 1 397,72
Październik 1 780,00 173,73 26,70 43,61 138,24 1 286,00 0,00 1 397,72
Listopad 1 780,00 173,73 26,70 43,61 138,24 1 286,00 0,00 1 397,72
Grudzień 1 780,00 173,73 26,70 43,61 138,24 1 286,00 0,00 1 397,72
Rocznie 21 360,00 2 084,76 320,40 523,32 0,00 15 432,00 0,00 16 772,64
Wynagrodzenie pracownika 1 780 zł
Ubezpieczenie emerytalne 174 zł
Ubezpieczenie rentowe 116 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 30 zł
Fundusz Pracy (FP) 44 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 145 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 780,00 173,73 115,70 29,73 45,39 2 144,55 zł
Luty 1 780,00 173,73 115,70 29,73 45,39 2 144,55 zł
Marzec 1 780,00 173,73 115,70 29,73 45,39 2 144,55 zł
Kwiecień 1 780,00 173,73 115,70 29,73 45,39 2 144,55 zł
Maj 1 780,00 173,73 115,70 29,73 45,39 2 144,55 zł
Czerwiec 1 780,00 173,73 115,70 29,73 45,39 2 144,55 zł
Lipiec 1 780,00 173,73 115,70 29,73 45,39 2 144,55 zł
Sierpień 1 780,00 173,73 115,70 29,73 45,39 2 144,55 zł
Wrzesień 1 780,00 173,73 115,70 29,73 45,39 2 144,55 zł
Październik 1 780,00 173,73 115,70 29,73 45,39 2 144,55 zł
Listopad 1 780,00 173,73 115,70 29,73 45,39 2 144,55 zł
Grudzień 1 780,00 173,73 115,70 29,73 45,39 2 144,55 zł
Rocznie 21 360,00 2 084,76 1 388,40 356,76 544,68 25 734,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 780 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 398 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 780 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 145 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1780 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 780 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 286 zł
Ubezpieczenie emerytalne 174 zł
Ubezpieczenie rentowe 27 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 142 zł
Zaliczka na podatek 152 zł
Całość - kwota brutto 1 780 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 780,00 173,73 26,70 0,00 142,16 1 264,00 152,00 1 285,73
Luty 1 780,00 173,73 26,70 0,00 142,16 1 264,00 152,00 1 285,73
Marzec 1 780,00 173,73 26,70 0,00 142,16 1 264,00 152,00 1 285,73
Kwiecień 1 780,00 173,73 26,70 0,00 142,16 1 264,00 152,00 1 285,73
Maj 1 780,00 173,73 26,70 0,00 142,16 1 264,00 152,00 1 285,73
Czerwiec 1 780,00 173,73 26,70 0,00 142,16 1 264,00 152,00 1 285,73
Lipiec 1 780,00 173,73 26,70 0,00 142,16 1 264,00 152,00 1 285,73
Sierpień 1 780,00 173,73 26,70 0,00 142,16 1 264,00 152,00 1 285,73
Wrzesień 1 780,00 173,73 26,70 0,00 142,16 1 264,00 152,00 1 285,73
Październik 1 780,00 173,73 26,70 0,00 142,16 1 264,00 152,00 1 285,73
Listopad 1 780,00 173,73 26,70 0,00 142,16 1 264,00 152,00 1 285,73
Grudzień 1 780,00 173,73 26,70 0,00 142,16 1 264,00 152,00 1 285,73
Rocznie 21 360,00 2 084,76 320,40 0,00 1 705,92 15 168,00 120,00 15 428,76
Wynagrodzenie pracownika 1 780 zł
Ubezpieczenie emerytalne 174 zł
Ubezpieczenie rentowe 116 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 44 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 115 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 780,00 173,73 115,70 0,00 45,39 2 114,82 zł
Luty 1 780,00 173,73 115,70 0,00 45,39 2 114,82 zł
Marzec 1 780,00 173,73 115,70 0,00 45,39 2 114,82 zł
Kwiecień 1 780,00 173,73 115,70 0,00 45,39 2 114,82 zł
Maj 1 780,00 173,73 115,70 0,00 45,39 2 114,82 zł
Czerwiec 1 780,00 173,73 115,70 0,00 45,39 2 114,82 zł
Lipiec 1 780,00 173,73 115,70 0,00 45,39 2 114,82 zł
Sierpień 1 780,00 173,73 115,70 0,00 45,39 2 114,82 zł
Wrzesień 1 780,00 173,73 115,70 0,00 45,39 2 114,82 zł
Październik 1 780,00 173,73 115,70 0,00 45,39 2 114,82 zł
Listopad 1 780,00 173,73 115,70 0,00 45,39 2 114,82 zł
Grudzień 1 780,00 173,73 115,70 0,00 45,39 2 114,82 zł
Rocznie 21 360,00 2 084,76 1 388,40 0,00 544,68 25 377,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 780 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 286 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 780 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 115 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1780 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 780 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 538 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 242 zł
Całość - kwota brutto 1 780 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 424,00 242,00 1 538,00
Luty 1 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 424,00 242,00 1 538,00
Marzec 1 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 424,00 242,00 1 538,00
Kwiecień 1 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 424,00 242,00 1 538,00
Maj 1 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 424,00 242,00 1 538,00
Czerwiec 1 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 424,00 242,00 1 538,00
Lipiec 1 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 424,00 242,00 1 538,00
Sierpień 1 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 424,00 242,00 1 538,00
Wrzesień 1 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 424,00 242,00 1 538,00
Październik 1 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 424,00 242,00 1 538,00
Listopad 1 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 424,00 242,00 1 538,00
Grudzień 1 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 424,00 242,00 1 538,00
Rocznie 21 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 088,00 2 904,00 18 456,00
Wynagrodzenie pracownika 1 780 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 780 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 780,00 zł
Luty 1 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 780,00 zł
Marzec 1 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 780,00 zł
Kwiecień 1 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 780,00 zł
Maj 1 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 780,00 zł
Czerwiec 1 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 780,00 zł
Lipiec 1 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 780,00 zł
Sierpień 1 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 780,00 zł
Wrzesień 1 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 780,00 zł
Październik 1 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 780,00 zł
Listopad 1 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 780,00 zł
Grudzień 1 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 780,00 zł
Rocznie 21 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 360,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 780 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 538 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 780 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 780 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1780 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 780 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 509 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 780 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 780,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 509,10
Luty 1 780,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 509,10
Marzec 1 780,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 509,10
Kwiecień 1 780,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 509,10
Maj 1 780,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 509,10
Czerwiec 1 780,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 509,10
Lipiec 1 780,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 245,51
Sierpień 1 780,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 60,00 0,00 1 185,51
Wrzesień 1 780,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 60,00 0,00 1 185,51
Październik 1 780,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 60,00 0,00 1 185,51
Listopad 1 780,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 60,00 0,00 1 185,51
Grudzień 1 780,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 60,00 0,00 1 185,51
Rocznie 21 360,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 300,00 0,00 16 227,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 1 780 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 509 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.