Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1770 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 770 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 390 zł
Ubezpieczenie emerytalne 173 zł
Ubezpieczenie rentowe 27 zł
Ubezpieczenie chorobowe 43 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 137 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 770 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 770,00 172,75 26,55 43,37 137,46 1 277,00 0,00 1 389,87
Luty 1 770,00 172,75 26,55 43,37 137,46 1 277,00 0,00 1 389,87
Marzec 1 770,00 172,75 26,55 43,37 137,46 1 277,00 0,00 1 389,87
Kwiecień 1 770,00 172,75 26,55 43,37 137,46 1 277,00 0,00 1 389,87
Maj 1 770,00 172,75 26,55 43,37 137,46 1 277,00 0,00 1 389,87
Czerwiec 1 770,00 172,75 26,55 43,37 137,46 1 277,00 0,00 1 389,87
Lipiec 1 770,00 172,75 26,55 43,37 137,46 1 277,00 0,00 1 389,87
Sierpień 1 770,00 172,75 26,55 43,37 137,46 1 277,00 0,00 1 389,87
Wrzesień 1 770,00 172,75 26,55 43,37 137,46 1 277,00 0,00 1 389,87
Październik 1 770,00 172,75 26,55 43,37 137,46 1 277,00 0,00 1 389,87
Listopad 1 770,00 172,75 26,55 43,37 137,46 1 277,00 0,00 1 389,87
Grudzień 1 770,00 172,75 26,55 43,37 137,46 1 277,00 0,00 1 389,87
Rocznie 21 240,00 2 073,00 318,60 520,44 0,00 15 324,00 0,00 16 678,44
Wynagrodzenie pracownika 1 770 zł
Ubezpieczenie emerytalne 173 zł
Ubezpieczenie rentowe 115 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 30 zł
Fundusz Pracy (FP) 43 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 133 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 770,00 172,75 115,05 29,56 45,14 2 132,50 zł
Luty 1 770,00 172,75 115,05 29,56 45,14 2 132,50 zł
Marzec 1 770,00 172,75 115,05 29,56 45,14 2 132,50 zł
Kwiecień 1 770,00 172,75 115,05 29,56 45,14 2 132,50 zł
Maj 1 770,00 172,75 115,05 29,56 45,14 2 132,50 zł
Czerwiec 1 770,00 172,75 115,05 29,56 45,14 2 132,50 zł
Lipiec 1 770,00 172,75 115,05 29,56 45,14 2 132,50 zł
Sierpień 1 770,00 172,75 115,05 29,56 45,14 2 132,50 zł
Wrzesień 1 770,00 172,75 115,05 29,56 45,14 2 132,50 zł
Październik 1 770,00 172,75 115,05 29,56 45,14 2 132,50 zł
Listopad 1 770,00 172,75 115,05 29,56 45,14 2 132,50 zł
Grudzień 1 770,00 172,75 115,05 29,56 45,14 2 132,50 zł
Rocznie 21 240,00 2 073,00 1 380,60 354,72 541,68 25 590,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 770 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 390 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 770 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 133 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1770 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 770 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 216 zł
Ubezpieczenie emerytalne 173 zł
Ubezpieczenie rentowe 27 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 141 zł
Zaliczka na podatek 214 zł
Całość - kwota brutto 1 770 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 770,00 172,75 26,55 0,00 141,36 1 257,00 214,00 1 215,65
Luty 1 770,00 172,75 26,55 0,00 141,36 1 257,00 214,00 1 215,65
Marzec 1 770,00 172,75 26,55 0,00 141,36 1 257,00 214,00 1 215,65
Kwiecień 1 770,00 172,75 26,55 0,00 141,36 1 257,00 214,00 1 215,65
Maj 1 770,00 172,75 26,55 0,00 141,36 1 257,00 214,00 1 215,65
Czerwiec 1 770,00 172,75 26,55 0,00 141,36 1 257,00 214,00 1 215,65
Lipiec 1 770,00 172,75 26,55 0,00 141,36 1 257,00 214,00 1 215,65
Sierpień 1 770,00 172,75 26,55 0,00 141,36 1 257,00 214,00 1 215,65
Wrzesień 1 770,00 172,75 26,55 0,00 141,36 1 257,00 214,00 1 215,65
Październik 1 770,00 172,75 26,55 0,00 141,36 1 257,00 214,00 1 215,65
Listopad 1 770,00 172,75 26,55 0,00 141,36 1 257,00 214,00 1 215,65
Grudzień 1 770,00 172,75 26,55 0,00 141,36 1 257,00 214,00 1 215,65
Rocznie 21 240,00 2 073,00 318,60 0,00 1 696,32 15 084,00 1 104,00 14 587,80
Wynagrodzenie pracownika 1 770 zł
Ubezpieczenie emerytalne 173 zł
Ubezpieczenie rentowe 115 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 43 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 103 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 770,00 172,75 115,05 0,00 45,14 2 102,94 zł
Luty 1 770,00 172,75 115,05 0,00 45,14 2 102,94 zł
Marzec 1 770,00 172,75 115,05 0,00 45,14 2 102,94 zł
Kwiecień 1 770,00 172,75 115,05 0,00 45,14 2 102,94 zł
Maj 1 770,00 172,75 115,05 0,00 45,14 2 102,94 zł
Czerwiec 1 770,00 172,75 115,05 0,00 45,14 2 102,94 zł
Lipiec 1 770,00 172,75 115,05 0,00 45,14 2 102,94 zł
Sierpień 1 770,00 172,75 115,05 0,00 45,14 2 102,94 zł
Wrzesień 1 770,00 172,75 115,05 0,00 45,14 2 102,94 zł
Październik 1 770,00 172,75 115,05 0,00 45,14 2 102,94 zł
Listopad 1 770,00 172,75 115,05 0,00 45,14 2 102,94 zł
Grudzień 1 770,00 172,75 115,05 0,00 45,14 2 102,94 zł
Rocznie 21 240,00 2 073,00 1 380,60 0,00 541,68 25 235,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 770 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 216 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 770 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 103 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1770 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 770 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 529 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 241 zł
Całość - kwota brutto 1 770 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 416,00 241,00 1 529,00
Luty 1 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 416,00 241,00 1 529,00
Marzec 1 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 416,00 241,00 1 529,00
Kwiecień 1 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 416,00 241,00 1 529,00
Maj 1 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 416,00 241,00 1 529,00
Czerwiec 1 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 416,00 241,00 1 529,00
Lipiec 1 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 416,00 241,00 1 529,00
Sierpień 1 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 416,00 241,00 1 529,00
Wrzesień 1 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 416,00 241,00 1 529,00
Październik 1 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 416,00 241,00 1 529,00
Listopad 1 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 416,00 241,00 1 529,00
Grudzień 1 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 416,00 241,00 1 529,00
Rocznie 21 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 992,00 2 892,00 18 348,00
Wynagrodzenie pracownika 1 770 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 770 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 770,00 zł
Luty 1 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 770,00 zł
Marzec 1 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 770,00 zł
Kwiecień 1 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 770,00 zł
Maj 1 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 770,00 zł
Czerwiec 1 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 770,00 zł
Lipiec 1 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 770,00 zł
Sierpień 1 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 770,00 zł
Wrzesień 1 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 770,00 zł
Październik 1 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 770,00 zł
Listopad 1 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 770,00 zł
Grudzień 1 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 770,00 zł
Rocznie 21 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 240,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 770 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 529 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 770 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 770 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1770 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 770 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 499 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 770 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 770,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 499,10
Luty 1 770,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 499,10
Marzec 1 770,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 499,10
Kwiecień 1 770,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 499,10
Maj 1 770,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 499,10
Czerwiec 1 770,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 499,10
Lipiec 1 770,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 235,51
Sierpień 1 770,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 57,00 0,00 1 178,51
Wrzesień 1 770,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 57,00 0,00 1 178,51
Październik 1 770,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 57,00 0,00 1 178,51
Listopad 1 770,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 57,00 0,00 1 178,51
Grudzień 1 770,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 57,00 0,00 1 178,51
Rocznie 21 240,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 285,00 0,00 16 122,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 1 770 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 499 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.