Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1760 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 760 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 382 zł
Ubezpieczenie emerytalne 172 zł
Ubezpieczenie rentowe 26 zł
Ubezpieczenie chorobowe 43 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 137 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 760 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 760,00 171,78 26,40 43,12 136,68 1 269,00 0,00 1 382,02
Luty 1 760,00 171,78 26,40 43,12 136,68 1 269,00 0,00 1 382,02
Marzec 1 760,00 171,78 26,40 43,12 136,68 1 269,00 0,00 1 382,02
Kwiecień 1 760,00 171,78 26,40 43,12 136,68 1 269,00 0,00 1 382,02
Maj 1 760,00 171,78 26,40 43,12 136,68 1 269,00 0,00 1 382,02
Czerwiec 1 760,00 171,78 26,40 43,12 136,68 1 269,00 0,00 1 382,02
Lipiec 1 760,00 171,78 26,40 43,12 136,68 1 269,00 0,00 1 382,02
Sierpień 1 760,00 171,78 26,40 43,12 136,68 1 269,00 0,00 1 382,02
Wrzesień 1 760,00 171,78 26,40 43,12 136,68 1 269,00 0,00 1 382,02
Październik 1 760,00 171,78 26,40 43,12 136,68 1 269,00 0,00 1 382,02
Listopad 1 760,00 171,78 26,40 43,12 136,68 1 269,00 0,00 1 382,02
Grudzień 1 760,00 171,78 26,40 43,12 136,68 1 269,00 0,00 1 382,02
Rocznie 21 120,00 2 061,36 316,80 517,44 0,00 15 228,00 0,00 16 584,24
Wynagrodzenie pracownika 1 760 zł
Ubezpieczenie emerytalne 172 zł
Ubezpieczenie rentowe 114 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 29 zł
Fundusz Pracy (FP) 43 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 120 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 760,00 171,78 114,40 29,39 44,88 2 120,45 zł
Luty 1 760,00 171,78 114,40 29,39 44,88 2 120,45 zł
Marzec 1 760,00 171,78 114,40 29,39 44,88 2 120,45 zł
Kwiecień 1 760,00 171,78 114,40 29,39 44,88 2 120,45 zł
Maj 1 760,00 171,78 114,40 29,39 44,88 2 120,45 zł
Czerwiec 1 760,00 171,78 114,40 29,39 44,88 2 120,45 zł
Lipiec 1 760,00 171,78 114,40 29,39 44,88 2 120,45 zł
Sierpień 1 760,00 171,78 114,40 29,39 44,88 2 120,45 zł
Wrzesień 1 760,00 171,78 114,40 29,39 44,88 2 120,45 zł
Październik 1 760,00 171,78 114,40 29,39 44,88 2 120,45 zł
Listopad 1 760,00 171,78 114,40 29,39 44,88 2 120,45 zł
Grudzień 1 760,00 171,78 114,40 29,39 44,88 2 120,45 zł
Rocznie 21 120,00 2 061,36 1 372,80 352,68 538,56 25 445,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 760 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 382 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 760 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 120 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1760 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 760 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 271 zł
Ubezpieczenie emerytalne 172 zł
Ubezpieczenie rentowe 26 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 141 zł
Zaliczka na podatek 150 zł
Całość - kwota brutto 1 760 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 760,00 171,78 26,40 0,00 140,56 1 249,00 150,00 1 271,38
Luty 1 760,00 171,78 26,40 0,00 140,56 1 249,00 150,00 1 271,38
Marzec 1 760,00 171,78 26,40 0,00 140,56 1 249,00 150,00 1 271,38
Kwiecień 1 760,00 171,78 26,40 0,00 140,56 1 249,00 150,00 1 271,38
Maj 1 760,00 171,78 26,40 0,00 140,56 1 249,00 150,00 1 271,38
Czerwiec 1 760,00 171,78 26,40 0,00 140,56 1 249,00 150,00 1 271,38
Lipiec 1 760,00 171,78 26,40 0,00 140,56 1 249,00 150,00 1 271,38
Sierpień 1 760,00 171,78 26,40 0,00 140,56 1 249,00 150,00 1 271,38
Wrzesień 1 760,00 171,78 26,40 0,00 140,56 1 249,00 150,00 1 271,38
Październik 1 760,00 171,78 26,40 0,00 140,56 1 249,00 150,00 1 271,38
Listopad 1 760,00 171,78 26,40 0,00 140,56 1 249,00 150,00 1 271,38
Grudzień 1 760,00 171,78 26,40 0,00 140,56 1 249,00 150,00 1 271,38
Rocznie 21 120,00 2 061,36 316,80 0,00 1 686,72 14 988,00 108,00 15 256,56
Wynagrodzenie pracownika 1 760 zł
Ubezpieczenie emerytalne 172 zł
Ubezpieczenie rentowe 114 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 43 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 091 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 760,00 171,78 114,40 0,00 44,88 2 091,06 zł
Luty 1 760,00 171,78 114,40 0,00 44,88 2 091,06 zł
Marzec 1 760,00 171,78 114,40 0,00 44,88 2 091,06 zł
Kwiecień 1 760,00 171,78 114,40 0,00 44,88 2 091,06 zł
Maj 1 760,00 171,78 114,40 0,00 44,88 2 091,06 zł
Czerwiec 1 760,00 171,78 114,40 0,00 44,88 2 091,06 zł
Lipiec 1 760,00 171,78 114,40 0,00 44,88 2 091,06 zł
Sierpień 1 760,00 171,78 114,40 0,00 44,88 2 091,06 zł
Wrzesień 1 760,00 171,78 114,40 0,00 44,88 2 091,06 zł
Październik 1 760,00 171,78 114,40 0,00 44,88 2 091,06 zł
Listopad 1 760,00 171,78 114,40 0,00 44,88 2 091,06 zł
Grudzień 1 760,00 171,78 114,40 0,00 44,88 2 091,06 zł
Rocznie 21 120,00 2 061,36 1 372,80 0,00 538,56 25 092,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 760 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 271 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 760 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 091 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1760 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 760 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 521 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 239 zł
Całość - kwota brutto 1 760 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 408,00 239,00 1 521,00
Luty 1 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 408,00 239,00 1 521,00
Marzec 1 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 408,00 239,00 1 521,00
Kwiecień 1 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 408,00 239,00 1 521,00
Maj 1 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 408,00 239,00 1 521,00
Czerwiec 1 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 408,00 239,00 1 521,00
Lipiec 1 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 408,00 239,00 1 521,00
Sierpień 1 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 408,00 239,00 1 521,00
Wrzesień 1 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 408,00 239,00 1 521,00
Październik 1 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 408,00 239,00 1 521,00
Listopad 1 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 408,00 239,00 1 521,00
Grudzień 1 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 408,00 239,00 1 521,00
Rocznie 21 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 896,00 2 868,00 18 252,00
Wynagrodzenie pracownika 1 760 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 760 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 760,00 zł
Luty 1 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 760,00 zł
Marzec 1 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 760,00 zł
Kwiecień 1 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 760,00 zł
Maj 1 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 760,00 zł
Czerwiec 1 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 760,00 zł
Lipiec 1 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 760,00 zł
Sierpień 1 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 760,00 zł
Wrzesień 1 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 760,00 zł
Październik 1 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 760,00 zł
Listopad 1 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 760,00 zł
Grudzień 1 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 760,00 zł
Rocznie 21 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 120,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 760 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 521 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 760 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 760 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1760 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 760 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 489 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 760 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 760,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 489,10
Luty 1 760,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 489,10
Marzec 1 760,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 489,10
Kwiecień 1 760,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 489,10
Maj 1 760,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 489,10
Czerwiec 1 760,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 489,10
Lipiec 1 760,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 225,51
Sierpień 1 760,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 54,00 0,00 1 171,51
Wrzesień 1 760,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 54,00 0,00 1 171,51
Październik 1 760,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 54,00 0,00 1 171,51
Listopad 1 760,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 54,00 0,00 1 171,51
Grudzień 1 760,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 54,00 0,00 1 171,51
Rocznie 21 120,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 270,00 0,00 16 017,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 1 760 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 489 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.