Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 18200 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 18 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 925 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 776 zł
Ubezpieczenie rentowe 273 zł
Ubezpieczenie chorobowe 446 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 413 zł
Zaliczka na podatek 1 366 zł
Całość - kwota brutto 18 200 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 18 200,00 1 776,32 273,00 445,90 1 413,43 15 455,00 1 366,00 12 925,35
Luty 18 200,00 1 776,32 273,00 445,90 1 413,43 15 455,00 1 366,00 12 925,35
Marzec 18 200,00 1 776,32 273,00 445,90 1 413,43 15 455,00 1 366,00 12 925,35
Kwiecień 18 200,00 1 776,32 273,00 445,90 1 413,43 15 455,00 1 366,00 12 925,35
Maj 18 200,00 1 776,32 273,00 445,90 1 413,43 15 455,00 1 366,00 12 925,35
Czerwiec 18 200,00 1 776,32 273,00 445,90 1 413,43 15 455,00 2 447,00 11 844,35
Lipiec 18 200,00 1 776,32 273,00 445,90 1 413,43 15 455,00 3 728,00 10 563,35
Sierpień 18 200,00 1 776,32 273,00 445,90 1 413,43 15 455,00 3 728,00 10 563,35
Wrzesień 18 200,00 1 187,79 182,55 445,90 1 474,54 16 134,00 3 893,00 11 016,22
Październik 18 200,00 0,00 0,00 445,90 1 597,87 17 504,00 4 225,00 11 931,23
Listopad 18 200,00 0,00 0,00 445,90 1 597,87 17 504,00 4 225,00 11 931,23
Grudzień 18 200,00 0,00 0,00 445,90 1 597,87 17 504,00 4 225,00 11 931,23
Rocznie 218 400,00 15 398,35 2 366,55 5 350,80 17 575,59 192 286,00 33 301,00 144 407,71
Wynagrodzenie pracownika 18 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 776 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 183 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 304 zł
Fundusz Pracy (FP) 446 zł
FGŚP 18 zł
Cała kwota 21 927 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 18 200,00 1 776,32 1 183,00 303,94 464,10 21 927,36 zł
Luty 18 200,00 1 776,32 1 183,00 303,94 464,10 21 927,36 zł
Marzec 18 200,00 1 776,32 1 183,00 303,94 464,10 21 927,36 zł
Kwiecień 18 200,00 1 776,32 1 183,00 303,94 464,10 21 927,36 zł
Maj 18 200,00 1 776,32 1 183,00 303,94 464,10 21 927,36 zł
Czerwiec 18 200,00 1 776,32 1 183,00 303,94 464,10 21 927,36 zł
Lipiec 18 200,00 1 776,32 1 183,00 303,94 464,10 21 927,36 zł
Sierpień 18 200,00 1 776,32 1 183,00 303,94 464,10 21 927,36 zł
Wrzesień 18 200,00 1 187,79 791,05 303,94 464,10 20 946,88 zł
Październik 18 200,00 0,00 0,00 303,94 464,10 18 968,04 zł
Listopad 18 200,00 0,00 0,00 303,94 464,10 18 968,04 zł
Grudzień 18 200,00 0,00 0,00 303,94 464,10 18 968,04 zł
Rocznie 218 400,00 15 398,35 10 255,05 3 647,28 5 569,20 253 269,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 18 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 925 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 18 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 21 927 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 18200 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 18 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 752 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 776 zł
Ubezpieczenie rentowe 273 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 454 zł
Zaliczka na podatek 945 zł
Całość - kwota brutto 18 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 18 200,00 1 776,32 273,00 0,00 1 453,56 12 921,00 945,00 13 752,12
Luty 18 200,00 1 776,32 273,00 0,00 1 453,56 12 921,00 945,00 13 752,12
Marzec 18 200,00 1 776,32 273,00 0,00 1 453,56 12 921,00 945,00 13 752,12
Kwiecień 18 200,00 1 776,32 273,00 0,00 1 453,56 12 921,00 945,00 13 752,12
Maj 18 200,00 1 776,32 273,00 0,00 1 453,56 12 921,00 945,00 13 752,12
Czerwiec 18 200,00 1 776,32 273,00 0,00 1 453,56 12 921,00 945,00 13 752,12
Lipiec 18 200,00 1 776,32 273,00 0,00 1 453,56 12 921,00 945,00 13 752,12
Sierpień 18 200,00 1 776,32 273,00 0,00 1 453,56 12 921,00 945,00 13 752,12
Wrzesień 18 200,00 1 187,79 182,55 0,00 1 514,67 13 464,00 985,00 14 329,99
Październik 18 200,00 0,00 0,00 0,00 1 638,00 14 560,00 1 065,00 15 497,00
Listopad 18 200,00 0,00 0,00 0,00 1 638,00 14 560,00 1 065,00 15 497,00
Grudzień 18 200,00 0,00 0,00 0,00 1 638,00 14 560,00 1 065,00 15 497,00
Rocznie 218 400,00 15 398,35 2 366,55 0,00 18 057,15 160 512,00 11 740,00 170 837,95
Wynagrodzenie pracownika 18 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 776 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 183 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 446 zł
FGŚP 18 zł
Cała kwota 21 623 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 18 200,00 1 776,32 1 183,00 0,00 464,10 21 623,42 zł
Luty 18 200,00 1 776,32 1 183,00 0,00 464,10 21 623,42 zł
Marzec 18 200,00 1 776,32 1 183,00 0,00 464,10 21 623,42 zł
Kwiecień 18 200,00 1 776,32 1 183,00 0,00 464,10 21 623,42 zł
Maj 18 200,00 1 776,32 1 183,00 0,00 464,10 21 623,42 zł
Czerwiec 18 200,00 1 776,32 1 183,00 0,00 464,10 21 623,42 zł
Lipiec 18 200,00 1 776,32 1 183,00 0,00 464,10 21 623,42 zł
Sierpień 18 200,00 1 776,32 1 183,00 0,00 464,10 21 623,42 zł
Wrzesień 18 200,00 1 187,79 791,05 0,00 464,10 20 642,94 zł
Październik 18 200,00 0,00 0,00 0,00 464,10 18 664,10 zł
Listopad 18 200,00 0,00 0,00 0,00 464,10 18 664,10 zł
Grudzień 18 200,00 0,00 0,00 0,00 464,10 18 664,10 zł
Rocznie 218 400,00 15 398,35 10 255,05 0,00 5 569,20 249 622,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 18 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 752 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 18 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 21 623 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 18200 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 18 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 725 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 475 zł
Całość - kwota brutto 18 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 18 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 560,00 2 475,00 15 725,00
Luty 18 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 560,00 2 475,00 15 725,00
Marzec 18 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 560,00 2 475,00 15 725,00
Kwiecień 18 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 560,00 2 475,00 15 725,00
Maj 18 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 560,00 2 475,00 15 725,00
Czerwiec 18 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 560,00 2 475,00 15 725,00
Lipiec 18 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 560,00 2 475,00 15 725,00
Sierpień 18 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 560,00 2 475,00 15 725,00
Wrzesień 18 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 560,00 2 475,00 15 725,00
Październik 18 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 560,00 2 475,00 15 725,00
Listopad 18 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 560,00 2 475,00 15 725,00
Grudzień 18 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 560,00 2 475,00 15 725,00
Rocznie 218 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174 720,00 29 700,00 188 700,00
Wynagrodzenie pracownika 18 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 18 200 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 18 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 200,00 zł
Luty 18 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 200,00 zł
Marzec 18 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 200,00 zł
Kwiecień 18 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 200,00 zł
Maj 18 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 200,00 zł
Czerwiec 18 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 200,00 zł
Lipiec 18 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 200,00 zł
Sierpień 18 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 200,00 zł
Wrzesień 18 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 200,00 zł
Październik 18 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 200,00 zł
Listopad 18 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 200,00 zł
Grudzień 18 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 200,00 zł
Rocznie 218 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 18 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 725 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 18 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 18 200 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 18200 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 18 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 15 097 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 2 721 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 18 200 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 18 200,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 721,00 0,00 15 097,19
Luty 18 200,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 721,00 0,00 15 097,19
Marzec 18 200,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 721,00 0,00 15 097,19
Kwiecień 18 200,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 721,00 0,00 15 097,19
Maj 18 200,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 3 542,00 0,00 14 276,19
Czerwiec 18 200,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 5 451,00 0,00 12 367,19
Lipiec 18 200,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 5 373,00 0,00 12 199,99
Sierpień 18 200,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 5 373,00 0,00 12 199,99
Wrzesień 18 200,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 5 373,00 0,00 12 199,99
Październik 18 200,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 5 373,00 0,00 12 199,99
Listopad 18 200,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 5 373,00 0,00 12 199,99
Grudzień 18 200,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 5 373,00 0,00 12 199,99
Rocznie 218 400,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 52 115,00 0,00 160 232,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 18 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 097 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ