Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1740 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 740 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 366 zł
Ubezpieczenie emerytalne 170 zł
Ubezpieczenie rentowe 26 zł
Ubezpieczenie chorobowe 43 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 135 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 740 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 740,00 169,82 26,10 42,63 135,13 1 251,00 0,00 1 366,32
Luty 1 740,00 169,82 26,10 42,63 135,13 1 251,00 0,00 1 366,32
Marzec 1 740,00 169,82 26,10 42,63 135,13 1 251,00 0,00 1 366,32
Kwiecień 1 740,00 169,82 26,10 42,63 135,13 1 251,00 0,00 1 366,32
Maj 1 740,00 169,82 26,10 42,63 135,13 1 251,00 0,00 1 366,32
Czerwiec 1 740,00 169,82 26,10 42,63 135,13 1 251,00 0,00 1 366,32
Lipiec 1 740,00 169,82 26,10 42,63 135,13 1 251,00 0,00 1 366,32
Sierpień 1 740,00 169,82 26,10 42,63 135,13 1 251,00 0,00 1 366,32
Wrzesień 1 740,00 169,82 26,10 42,63 135,13 1 251,00 0,00 1 366,32
Październik 1 740,00 169,82 26,10 42,63 135,13 1 251,00 0,00 1 366,32
Listopad 1 740,00 169,82 26,10 42,63 135,13 1 251,00 0,00 1 366,32
Grudzień 1 740,00 169,82 26,10 42,63 135,13 1 251,00 0,00 1 366,32
Rocznie 20 880,00 2 037,84 313,20 511,56 0,00 15 012,00 0,00 16 395,84
Wynagrodzenie pracownika 1 740 zł
Ubezpieczenie emerytalne 170 zł
Ubezpieczenie rentowe 113 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 29 zł
Fundusz Pracy (FP) 43 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 096 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 740,00 169,82 113,10 29,06 44,37 2 096,35 zł
Luty 1 740,00 169,82 113,10 29,06 44,37 2 096,35 zł
Marzec 1 740,00 169,82 113,10 29,06 44,37 2 096,35 zł
Kwiecień 1 740,00 169,82 113,10 29,06 44,37 2 096,35 zł
Maj 1 740,00 169,82 113,10 29,06 44,37 2 096,35 zł
Czerwiec 1 740,00 169,82 113,10 29,06 44,37 2 096,35 zł
Lipiec 1 740,00 169,82 113,10 29,06 44,37 2 096,35 zł
Sierpień 1 740,00 169,82 113,10 29,06 44,37 2 096,35 zł
Wrzesień 1 740,00 169,82 113,10 29,06 44,37 2 096,35 zł
Październik 1 740,00 169,82 113,10 29,06 44,37 2 096,35 zł
Listopad 1 740,00 169,82 113,10 29,06 44,37 2 096,35 zł
Grudzień 1 740,00 169,82 113,10 29,06 44,37 2 096,35 zł
Rocznie 20 880,00 2 037,84 1 357,20 348,72 532,44 25 156,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 740 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 366 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 740 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 096 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1740 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 740 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 195 zł
Ubezpieczenie emerytalne 170 zł
Ubezpieczenie rentowe 26 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 139 zł
Zaliczka na podatek 210 zł
Całość - kwota brutto 1 740 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 740,00 169,82 26,10 0,00 138,97 1 235,00 210,00 1 195,16
Luty 1 740,00 169,82 26,10 0,00 138,97 1 235,00 210,00 1 195,16
Marzec 1 740,00 169,82 26,10 0,00 138,97 1 235,00 210,00 1 195,16
Kwiecień 1 740,00 169,82 26,10 0,00 138,97 1 235,00 210,00 1 195,16
Maj 1 740,00 169,82 26,10 0,00 138,97 1 235,00 210,00 1 195,16
Czerwiec 1 740,00 169,82 26,10 0,00 138,97 1 235,00 210,00 1 195,16
Lipiec 1 740,00 169,82 26,10 0,00 138,97 1 235,00 210,00 1 195,16
Sierpień 1 740,00 169,82 26,10 0,00 138,97 1 235,00 210,00 1 195,16
Wrzesień 1 740,00 169,82 26,10 0,00 138,97 1 235,00 210,00 1 195,16
Październik 1 740,00 169,82 26,10 0,00 138,97 1 235,00 210,00 1 195,16
Listopad 1 740,00 169,82 26,10 0,00 138,97 1 235,00 210,00 1 195,16
Grudzień 1 740,00 169,82 26,10 0,00 138,97 1 235,00 210,00 1 195,16
Rocznie 20 880,00 2 037,84 313,20 0,00 1 667,64 14 820,00 1 080,00 14 341,92
Wynagrodzenie pracownika 1 740 zł
Ubezpieczenie emerytalne 170 zł
Ubezpieczenie rentowe 113 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 43 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 067 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 740,00 169,82 113,10 0,00 44,37 2 067,29 zł
Luty 1 740,00 169,82 113,10 0,00 44,37 2 067,29 zł
Marzec 1 740,00 169,82 113,10 0,00 44,37 2 067,29 zł
Kwiecień 1 740,00 169,82 113,10 0,00 44,37 2 067,29 zł
Maj 1 740,00 169,82 113,10 0,00 44,37 2 067,29 zł
Czerwiec 1 740,00 169,82 113,10 0,00 44,37 2 067,29 zł
Lipiec 1 740,00 169,82 113,10 0,00 44,37 2 067,29 zł
Sierpień 1 740,00 169,82 113,10 0,00 44,37 2 067,29 zł
Wrzesień 1 740,00 169,82 113,10 0,00 44,37 2 067,29 zł
Październik 1 740,00 169,82 113,10 0,00 44,37 2 067,29 zł
Listopad 1 740,00 169,82 113,10 0,00 44,37 2 067,29 zł
Grudzień 1 740,00 169,82 113,10 0,00 44,37 2 067,29 zł
Rocznie 20 880,00 2 037,84 1 357,20 0,00 532,44 24 807,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 740 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 195 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 740 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 067 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1740 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 740 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 503 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 237 zł
Całość - kwota brutto 1 740 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 392,00 237,00 1 503,00
Luty 1 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 392,00 237,00 1 503,00
Marzec 1 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 392,00 237,00 1 503,00
Kwiecień 1 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 392,00 237,00 1 503,00
Maj 1 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 392,00 237,00 1 503,00
Czerwiec 1 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 392,00 237,00 1 503,00
Lipiec 1 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 392,00 237,00 1 503,00
Sierpień 1 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 392,00 237,00 1 503,00
Wrzesień 1 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 392,00 237,00 1 503,00
Październik 1 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 392,00 237,00 1 503,00
Listopad 1 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 392,00 237,00 1 503,00
Grudzień 1 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 392,00 237,00 1 503,00
Rocznie 20 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 704,00 2 844,00 18 036,00
Wynagrodzenie pracownika 1 740 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 740 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 740,00 zł
Luty 1 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 740,00 zł
Marzec 1 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 740,00 zł
Kwiecień 1 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 740,00 zł
Maj 1 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 740,00 zł
Czerwiec 1 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 740,00 zł
Lipiec 1 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 740,00 zł
Sierpień 1 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 740,00 zł
Wrzesień 1 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 740,00 zł
Październik 1 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 740,00 zł
Listopad 1 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 740,00 zł
Grudzień 1 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 740,00 zł
Rocznie 20 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 880,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 740 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 503 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 740 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 740 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1740 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 740 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 469 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 740 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 740,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 469,10
Luty 1 740,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 469,10
Marzec 1 740,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 469,10
Kwiecień 1 740,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 469,10
Maj 1 740,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 469,10
Czerwiec 1 740,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 469,10
Lipiec 1 740,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 205,51
Sierpień 1 740,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 35,00 0,00 1 170,51
Wrzesień 1 740,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 47,00 0,00 1 158,51
Październik 1 740,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 47,00 0,00 1 158,51
Listopad 1 740,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 47,00 0,00 1 158,51
Grudzień 1 740,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 47,00 0,00 1 158,51
Rocznie 20 880,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 223,00 0,00 15 824,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 1 740 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 469 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.