Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1720 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 720 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 351 zł
Ubezpieczenie emerytalne 168 zł
Ubezpieczenie rentowe 26 zł
Ubezpieczenie chorobowe 42 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 134 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 720 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 720,00 167,87 25,80 42,14 133,58 1 234,00 0,00 1 350,61
Luty 1 720,00 167,87 25,80 42,14 133,58 1 234,00 0,00 1 350,61
Marzec 1 720,00 167,87 25,80 42,14 133,58 1 234,00 0,00 1 350,61
Kwiecień 1 720,00 167,87 25,80 42,14 133,58 1 234,00 0,00 1 350,61
Maj 1 720,00 167,87 25,80 42,14 133,58 1 234,00 0,00 1 350,61
Czerwiec 1 720,00 167,87 25,80 42,14 133,58 1 234,00 0,00 1 350,61
Lipiec 1 720,00 167,87 25,80 42,14 133,58 1 234,00 0,00 1 350,61
Sierpień 1 720,00 167,87 25,80 42,14 133,58 1 234,00 0,00 1 350,61
Wrzesień 1 720,00 167,87 25,80 42,14 133,58 1 234,00 0,00 1 350,61
Październik 1 720,00 167,87 25,80 42,14 133,58 1 234,00 0,00 1 350,61
Listopad 1 720,00 167,87 25,80 42,14 133,58 1 234,00 0,00 1 350,61
Grudzień 1 720,00 167,87 25,80 42,14 133,58 1 234,00 0,00 1 350,61
Rocznie 20 640,00 2 014,44 309,60 505,68 0,00 14 808,00 0,00 16 207,32
Wynagrodzenie pracownika 1 720 zł
Ubezpieczenie emerytalne 168 zł
Ubezpieczenie rentowe 112 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 29 zł
Fundusz Pracy (FP) 42 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 072 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 720,00 167,87 111,80 28,72 43,86 2 072,25 zł
Luty 1 720,00 167,87 111,80 28,72 43,86 2 072,25 zł
Marzec 1 720,00 167,87 111,80 28,72 43,86 2 072,25 zł
Kwiecień 1 720,00 167,87 111,80 28,72 43,86 2 072,25 zł
Maj 1 720,00 167,87 111,80 28,72 43,86 2 072,25 zł
Czerwiec 1 720,00 167,87 111,80 28,72 43,86 2 072,25 zł
Lipiec 1 720,00 167,87 111,80 28,72 43,86 2 072,25 zł
Sierpień 1 720,00 167,87 111,80 28,72 43,86 2 072,25 zł
Wrzesień 1 720,00 167,87 111,80 28,72 43,86 2 072,25 zł
Październik 1 720,00 167,87 111,80 28,72 43,86 2 072,25 zł
Listopad 1 720,00 167,87 111,80 28,72 43,86 2 072,25 zł
Grudzień 1 720,00 167,87 111,80 28,72 43,86 2 072,25 zł
Rocznie 20 640,00 2 014,44 1 341,60 344,64 526,32 24 867,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 720 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 351 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 720 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 072 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1720 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 720 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 242 zł
Ubezpieczenie emerytalne 168 zł
Ubezpieczenie rentowe 26 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 137 zł
Zaliczka na podatek 147 zł
Całość - kwota brutto 1 720 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 720,00 167,87 25,80 0,00 137,37 1 221,00 147,00 1 242,44
Luty 1 720,00 167,87 25,80 0,00 137,37 1 221,00 147,00 1 242,44
Marzec 1 720,00 167,87 25,80 0,00 137,37 1 221,00 147,00 1 242,44
Kwiecień 1 720,00 167,87 25,80 0,00 137,37 1 221,00 147,00 1 242,44
Maj 1 720,00 167,87 25,80 0,00 137,37 1 221,00 147,00 1 242,44
Czerwiec 1 720,00 167,87 25,80 0,00 137,37 1 221,00 147,00 1 242,44
Lipiec 1 720,00 167,87 25,80 0,00 137,37 1 221,00 147,00 1 242,44
Sierpień 1 720,00 167,87 25,80 0,00 137,37 1 221,00 147,00 1 242,44
Wrzesień 1 720,00 167,87 25,80 0,00 137,37 1 221,00 147,00 1 242,44
Październik 1 720,00 167,87 25,80 0,00 137,37 1 221,00 147,00 1 242,44
Listopad 1 720,00 167,87 25,80 0,00 137,37 1 221,00 147,00 1 242,44
Grudzień 1 720,00 167,87 25,80 0,00 137,37 1 221,00 147,00 1 242,44
Rocznie 20 640,00 2 014,44 309,60 0,00 1 648,44 14 652,00 108,00 14 909,28
Wynagrodzenie pracownika 1 720 zł
Ubezpieczenie emerytalne 168 zł
Ubezpieczenie rentowe 112 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 42 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 044 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 720,00 167,87 111,80 0,00 43,86 2 043,53 zł
Luty 1 720,00 167,87 111,80 0,00 43,86 2 043,53 zł
Marzec 1 720,00 167,87 111,80 0,00 43,86 2 043,53 zł
Kwiecień 1 720,00 167,87 111,80 0,00 43,86 2 043,53 zł
Maj 1 720,00 167,87 111,80 0,00 43,86 2 043,53 zł
Czerwiec 1 720,00 167,87 111,80 0,00 43,86 2 043,53 zł
Lipiec 1 720,00 167,87 111,80 0,00 43,86 2 043,53 zł
Sierpień 1 720,00 167,87 111,80 0,00 43,86 2 043,53 zł
Wrzesień 1 720,00 167,87 111,80 0,00 43,86 2 043,53 zł
Październik 1 720,00 167,87 111,80 0,00 43,86 2 043,53 zł
Listopad 1 720,00 167,87 111,80 0,00 43,86 2 043,53 zł
Grudzień 1 720,00 167,87 111,80 0,00 43,86 2 043,53 zł
Rocznie 20 640,00 2 014,44 1 341,60 0,00 526,32 24 522,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 720 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 242 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 720 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 044 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1720 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 720 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 486 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 234 zł
Całość - kwota brutto 1 720 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 376,00 234,00 1 486,00
Luty 1 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 376,00 234,00 1 486,00
Marzec 1 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 376,00 234,00 1 486,00
Kwiecień 1 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 376,00 234,00 1 486,00
Maj 1 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 376,00 234,00 1 486,00
Czerwiec 1 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 376,00 234,00 1 486,00
Lipiec 1 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 376,00 234,00 1 486,00
Sierpień 1 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 376,00 234,00 1 486,00
Wrzesień 1 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 376,00 234,00 1 486,00
Październik 1 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 376,00 234,00 1 486,00
Listopad 1 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 376,00 234,00 1 486,00
Grudzień 1 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 376,00 234,00 1 486,00
Rocznie 20 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 512,00 2 808,00 17 832,00
Wynagrodzenie pracownika 1 720 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 720 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 720,00 zł
Luty 1 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 720,00 zł
Marzec 1 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 720,00 zł
Kwiecień 1 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 720,00 zł
Maj 1 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 720,00 zł
Czerwiec 1 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 720,00 zł
Lipiec 1 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 720,00 zł
Sierpień 1 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 720,00 zł
Wrzesień 1 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 720,00 zł
Październik 1 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 720,00 zł
Listopad 1 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 720,00 zł
Grudzień 1 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 720,00 zł
Rocznie 20 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 640,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 720 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 486 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 720 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 720 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1720 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 720 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 449 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 720 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 720,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 449,10
Luty 1 720,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 449,10
Marzec 1 720,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 449,10
Kwiecień 1 720,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 449,10
Maj 1 720,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 449,10
Czerwiec 1 720,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 449,10
Lipiec 1 720,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 185,51
Sierpień 1 720,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 7,00 0,00 1 178,51
Wrzesień 1 720,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 41,00 0,00 1 144,51
Październik 1 720,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 41,00 0,00 1 144,51
Listopad 1 720,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 41,00 0,00 1 144,51
Grudzień 1 720,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 41,00 0,00 1 144,51
Rocznie 20 640,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 171,00 0,00 15 636,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 1 720 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 449 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.