Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1730 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 730 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 358 zł
Ubezpieczenie emerytalne 169 zł
Ubezpieczenie rentowe 26 zł
Ubezpieczenie chorobowe 42 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 134 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 730 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 730,00 168,85 25,95 42,39 134,35 1 243,00 0,00 1 358,46
Luty 1 730,00 168,85 25,95 42,39 134,35 1 243,00 0,00 1 358,46
Marzec 1 730,00 168,85 25,95 42,39 134,35 1 243,00 0,00 1 358,46
Kwiecień 1 730,00 168,85 25,95 42,39 134,35 1 243,00 0,00 1 358,46
Maj 1 730,00 168,85 25,95 42,39 134,35 1 243,00 0,00 1 358,46
Czerwiec 1 730,00 168,85 25,95 42,39 134,35 1 243,00 0,00 1 358,46
Lipiec 1 730,00 168,85 25,95 42,39 134,35 1 243,00 0,00 1 358,46
Sierpień 1 730,00 168,85 25,95 42,39 134,35 1 243,00 0,00 1 358,46
Wrzesień 1 730,00 168,85 25,95 42,39 134,35 1 243,00 0,00 1 358,46
Październik 1 730,00 168,85 25,95 42,39 134,35 1 243,00 0,00 1 358,46
Listopad 1 730,00 168,85 25,95 42,39 134,35 1 243,00 0,00 1 358,46
Grudzień 1 730,00 168,85 25,95 42,39 134,35 1 243,00 0,00 1 358,46
Rocznie 20 760,00 2 026,20 311,40 508,68 0,00 14 916,00 0,00 16 301,52
Wynagrodzenie pracownika 1 730 zł
Ubezpieczenie emerytalne 169 zł
Ubezpieczenie rentowe 112 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 29 zł
Fundusz Pracy (FP) 42 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 084 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 730,00 168,85 112,45 28,89 44,12 2 084,31 zł
Luty 1 730,00 168,85 112,45 28,89 44,12 2 084,31 zł
Marzec 1 730,00 168,85 112,45 28,89 44,12 2 084,31 zł
Kwiecień 1 730,00 168,85 112,45 28,89 44,12 2 084,31 zł
Maj 1 730,00 168,85 112,45 28,89 44,12 2 084,31 zł
Czerwiec 1 730,00 168,85 112,45 28,89 44,12 2 084,31 zł
Lipiec 1 730,00 168,85 112,45 28,89 44,12 2 084,31 zł
Sierpień 1 730,00 168,85 112,45 28,89 44,12 2 084,31 zł
Wrzesień 1 730,00 168,85 112,45 28,89 44,12 2 084,31 zł
Październik 1 730,00 168,85 112,45 28,89 44,12 2 084,31 zł
Listopad 1 730,00 168,85 112,45 28,89 44,12 2 084,31 zł
Grudzień 1 730,00 168,85 112,45 28,89 44,12 2 084,31 zł
Rocznie 20 760,00 2 026,20 1 349,40 346,68 529,44 25 011,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 730 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 358 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 730 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 084 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1730 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 730 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 250 zł
Ubezpieczenie emerytalne 169 zł
Ubezpieczenie rentowe 26 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 138 zł
Zaliczka na podatek 147 zł
Całość - kwota brutto 1 730 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 730,00 168,85 25,95 0,00 138,17 1 228,00 147,00 1 249,67
Luty 1 730,00 168,85 25,95 0,00 138,17 1 228,00 147,00 1 249,67
Marzec 1 730,00 168,85 25,95 0,00 138,17 1 228,00 147,00 1 249,67
Kwiecień 1 730,00 168,85 25,95 0,00 138,17 1 228,00 147,00 1 249,67
Maj 1 730,00 168,85 25,95 0,00 138,17 1 228,00 147,00 1 249,67
Czerwiec 1 730,00 168,85 25,95 0,00 138,17 1 228,00 147,00 1 249,67
Lipiec 1 730,00 168,85 25,95 0,00 138,17 1 228,00 147,00 1 249,67
Sierpień 1 730,00 168,85 25,95 0,00 138,17 1 228,00 147,00 1 249,67
Wrzesień 1 730,00 168,85 25,95 0,00 138,17 1 228,00 147,00 1 249,67
Październik 1 730,00 168,85 25,95 0,00 138,17 1 228,00 147,00 1 249,67
Listopad 1 730,00 168,85 25,95 0,00 138,17 1 228,00 147,00 1 249,67
Grudzień 1 730,00 168,85 25,95 0,00 138,17 1 228,00 147,00 1 249,67
Rocznie 20 760,00 2 026,20 311,40 0,00 1 658,04 14 736,00 108,00 14 996,04
Wynagrodzenie pracownika 1 730 zł
Ubezpieczenie emerytalne 169 zł
Ubezpieczenie rentowe 112 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 42 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 055 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 730,00 168,85 112,45 0,00 44,12 2 055,42 zł
Luty 1 730,00 168,85 112,45 0,00 44,12 2 055,42 zł
Marzec 1 730,00 168,85 112,45 0,00 44,12 2 055,42 zł
Kwiecień 1 730,00 168,85 112,45 0,00 44,12 2 055,42 zł
Maj 1 730,00 168,85 112,45 0,00 44,12 2 055,42 zł
Czerwiec 1 730,00 168,85 112,45 0,00 44,12 2 055,42 zł
Lipiec 1 730,00 168,85 112,45 0,00 44,12 2 055,42 zł
Sierpień 1 730,00 168,85 112,45 0,00 44,12 2 055,42 zł
Wrzesień 1 730,00 168,85 112,45 0,00 44,12 2 055,42 zł
Październik 1 730,00 168,85 112,45 0,00 44,12 2 055,42 zł
Listopad 1 730,00 168,85 112,45 0,00 44,12 2 055,42 zł
Grudzień 1 730,00 168,85 112,45 0,00 44,12 2 055,42 zł
Rocznie 20 760,00 2 026,20 1 349,40 0,00 529,44 24 665,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 730 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 250 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 730 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 055 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1730 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 730 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 495 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 235 zł
Całość - kwota brutto 1 730 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 384,00 235,00 1 495,00
Luty 1 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 384,00 235,00 1 495,00
Marzec 1 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 384,00 235,00 1 495,00
Kwiecień 1 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 384,00 235,00 1 495,00
Maj 1 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 384,00 235,00 1 495,00
Czerwiec 1 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 384,00 235,00 1 495,00
Lipiec 1 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 384,00 235,00 1 495,00
Sierpień 1 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 384,00 235,00 1 495,00
Wrzesień 1 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 384,00 235,00 1 495,00
Październik 1 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 384,00 235,00 1 495,00
Listopad 1 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 384,00 235,00 1 495,00
Grudzień 1 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 384,00 235,00 1 495,00
Rocznie 20 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 608,00 2 820,00 17 940,00
Wynagrodzenie pracownika 1 730 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 730 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 730,00 zł
Luty 1 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 730,00 zł
Marzec 1 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 730,00 zł
Kwiecień 1 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 730,00 zł
Maj 1 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 730,00 zł
Czerwiec 1 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 730,00 zł
Lipiec 1 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 730,00 zł
Sierpień 1 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 730,00 zł
Wrzesień 1 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 730,00 zł
Październik 1 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 730,00 zł
Listopad 1 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 730,00 zł
Grudzień 1 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 730,00 zł
Rocznie 20 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 760,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 730 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 495 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 730 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 730 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1730 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 730 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 459 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 730 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 730,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 459,10
Luty 1 730,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 459,10
Marzec 1 730,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 459,10
Kwiecień 1 730,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 459,10
Maj 1 730,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 459,10
Czerwiec 1 730,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 459,10
Lipiec 1 730,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 195,51
Sierpień 1 730,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 21,00 0,00 1 174,51
Wrzesień 1 730,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 44,00 0,00 1 151,51
Październik 1 730,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 44,00 0,00 1 151,51
Listopad 1 730,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 44,00 0,00 1 151,51
Grudzień 1 730,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 44,00 0,00 1 151,51
Rocznie 20 760,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 197,00 0,00 15 730,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 1 730 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 459 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.