Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1700 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 700 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2800 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 286 zł
Ubezpieczenie emerytalne 166 zł
Ubezpieczenie rentowe 26 zł
Ubezpieczenie chorobowe 42 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 132 zł
Zaliczka na podatek 49 zł
Całość - kwota brutto 1 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 700,00 165,92 25,50 41,65 132,02 1 217,00 49,00 1 285,91
Luty 1 700,00 165,92 25,50 41,65 132,02 1 217,00 49,00 1 285,91
Marzec 1 700,00 165,92 25,50 41,65 132,02 1 217,00 49,00 1 285,91
Kwiecień 1 700,00 165,92 25,50 41,65 132,02 1 217,00 49,00 1 285,91
Maj 1 700,00 165,92 25,50 41,65 132,02 1 217,00 49,00 1 285,91
Czerwiec 1 700,00 165,92 25,50 41,65 132,02 1 217,00 49,00 1 285,91
Lipiec 1 700,00 165,92 25,50 41,65 132,02 1 217,00 49,00 1 285,91
Sierpień 1 700,00 165,92 25,50 41,65 132,02 1 217,00 49,00 1 285,91
Wrzesień 1 700,00 165,92 25,50 41,65 132,02 1 217,00 49,00 1 285,91
Październik 1 700,00 165,92 25,50 41,65 132,02 1 217,00 49,00 1 285,91
Listopad 1 700,00 165,92 25,50 41,65 132,02 1 217,00 49,00 1 285,91
Grudzień 1 700,00 165,92 25,50 41,65 132,02 1 217,00 49,00 1 285,91
Rocznie 20 400,00 1 991,04 306,00 499,80 1 584,24 14 604,00 588,00 15 430,92
Wynagrodzenie pracownika 1 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 166 zł
Ubezpieczenie rentowe 111 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 28 zł
Fundusz Pracy (FP) 42 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 048 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 700,00 165,92 110,50 28,39 43,35 2 048,16 zł
Luty 1 700,00 165,92 110,50 28,39 43,35 2 048,16 zł
Marzec 1 700,00 165,92 110,50 28,39 43,35 2 048,16 zł
Kwiecień 1 700,00 165,92 110,50 28,39 43,35 2 048,16 zł
Maj 1 700,00 165,92 110,50 28,39 43,35 2 048,16 zł
Czerwiec 1 700,00 165,92 110,50 28,39 43,35 2 048,16 zł
Lipiec 1 700,00 165,92 110,50 28,39 43,35 2 048,16 zł
Sierpień 1 700,00 165,92 110,50 28,39 43,35 2 048,16 zł
Wrzesień 1 700,00 165,92 110,50 28,39 43,35 2 048,16 zł
Październik 1 700,00 165,92 110,50 28,39 43,35 2 048,16 zł
Listopad 1 700,00 165,92 110,50 28,39 43,35 2 048,16 zł
Grudzień 1 700,00 165,92 110,50 28,39 43,35 2 048,16 zł
Rocznie 20 400,00 1 991,04 1 326,00 340,68 520,20 24 577,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 286 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 048 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1700 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 285 zł
Ubezpieczenie emerytalne 166 zł
Ubezpieczenie rentowe 26 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 136 zł
Zaliczka na podatek 88 zł
Całość - kwota brutto 1 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 700,00 165,92 25,50 0,00 135,77 1 207,00 88,00 1 284,81
Luty 1 700,00 165,92 25,50 0,00 135,77 1 207,00 88,00 1 284,81
Marzec 1 700,00 165,92 25,50 0,00 135,77 1 207,00 88,00 1 284,81
Kwiecień 1 700,00 165,92 25,50 0,00 135,77 1 207,00 88,00 1 284,81
Maj 1 700,00 165,92 25,50 0,00 135,77 1 207,00 88,00 1 284,81
Czerwiec 1 700,00 165,92 25,50 0,00 135,77 1 207,00 88,00 1 284,81
Lipiec 1 700,00 165,92 25,50 0,00 135,77 1 207,00 88,00 1 284,81
Sierpień 1 700,00 165,92 25,50 0,00 135,77 1 207,00 88,00 1 284,81
Wrzesień 1 700,00 165,92 25,50 0,00 135,77 1 207,00 88,00 1 284,81
Październik 1 700,00 165,92 25,50 0,00 135,77 1 207,00 88,00 1 284,81
Listopad 1 700,00 165,92 25,50 0,00 135,77 1 207,00 88,00 1 284,81
Grudzień 1 700,00 165,92 25,50 0,00 135,77 1 207,00 88,00 1 284,81
Rocznie 20 400,00 1 991,04 306,00 0,00 1 629,24 14 484,00 1 056,00 15 417,72
Wynagrodzenie pracownika 1 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 166 zł
Ubezpieczenie rentowe 111 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 42 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 020 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 700,00 165,92 110,50 0,00 43,35 2 019,77 zł
Luty 1 700,00 165,92 110,50 0,00 43,35 2 019,77 zł
Marzec 1 700,00 165,92 110,50 0,00 43,35 2 019,77 zł
Kwiecień 1 700,00 165,92 110,50 0,00 43,35 2 019,77 zł
Maj 1 700,00 165,92 110,50 0,00 43,35 2 019,77 zł
Czerwiec 1 700,00 165,92 110,50 0,00 43,35 2 019,77 zł
Lipiec 1 700,00 165,92 110,50 0,00 43,35 2 019,77 zł
Sierpień 1 700,00 165,92 110,50 0,00 43,35 2 019,77 zł
Wrzesień 1 700,00 165,92 110,50 0,00 43,35 2 019,77 zł
Październik 1 700,00 165,92 110,50 0,00 43,35 2 019,77 zł
Listopad 1 700,00 165,92 110,50 0,00 43,35 2 019,77 zł
Grudzień 1 700,00 165,92 110,50 0,00 43,35 2 019,77 zł
Rocznie 20 400,00 1 991,04 1 326,00 0,00 520,20 24 237,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 285 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 020 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1700 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 469 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 231 zł
Całość - kwota brutto 1 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360,00 231,00 1 469,00
Luty 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360,00 231,00 1 469,00
Marzec 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360,00 231,00 1 469,00
Kwiecień 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360,00 231,00 1 469,00
Maj 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360,00 231,00 1 469,00
Czerwiec 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360,00 231,00 1 469,00
Lipiec 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360,00 231,00 1 469,00
Sierpień 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360,00 231,00 1 469,00
Wrzesień 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360,00 231,00 1 469,00
Październik 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360,00 231,00 1 469,00
Listopad 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360,00 231,00 1 469,00
Grudzień 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360,00 231,00 1 469,00
Rocznie 20 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 320,00 2 772,00 17 628,00
Wynagrodzenie pracownika 1 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 700 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700,00 zł
Luty 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700,00 zł
Marzec 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700,00 zł
Kwiecień 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700,00 zł
Maj 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700,00 zł
Czerwiec 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700,00 zł
Lipiec 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700,00 zł
Sierpień 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700,00 zł
Wrzesień 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700,00 zł
Październik 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700,00 zł
Listopad 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700,00 zł
Grudzień 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700,00 zł
Rocznie 20 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 469 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 700 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1700 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 318 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 700 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 700,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 318,19
Luty 1 700,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 318,19
Marzec 1 700,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 318,19
Kwiecień 1 700,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 318,19
Maj 1 700,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 318,19
Czerwiec 1 700,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 318,19
Lipiec 1 700,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 072,99
Sierpień 1 700,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 072,99
Wrzesień 1 700,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 072,99
Październik 1 700,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 072,99
Listopad 1 700,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 072,99
Grudzień 1 700,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 072,99
Rocznie 20 400,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 0,00 0,00 14 347,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 1 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 318 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ