Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1700 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 700 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 335 zł
Ubezpieczenie emerytalne 166 zł
Ubezpieczenie rentowe 26 zł
Ubezpieczenie chorobowe 42 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 132 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 700,00 165,92 25,50 41,65 132,02 1 217,00 0,00 1 334,91
Luty 1 700,00 165,92 25,50 41,65 132,02 1 217,00 0,00 1 334,91
Marzec 1 700,00 165,92 25,50 41,65 132,02 1 217,00 0,00 1 334,91
Kwiecień 1 700,00 165,92 25,50 41,65 132,02 1 217,00 0,00 1 334,91
Maj 1 700,00 165,92 25,50 41,65 132,02 1 217,00 0,00 1 334,91
Czerwiec 1 700,00 165,92 25,50 41,65 132,02 1 217,00 0,00 1 334,91
Lipiec 1 700,00 165,92 25,50 41,65 132,02 1 217,00 0,00 1 334,91
Sierpień 1 700,00 165,92 25,50 41,65 132,02 1 217,00 0,00 1 334,91
Wrzesień 1 700,00 165,92 25,50 41,65 132,02 1 217,00 0,00 1 334,91
Październik 1 700,00 165,92 25,50 41,65 132,02 1 217,00 0,00 1 334,91
Listopad 1 700,00 165,92 25,50 41,65 132,02 1 217,00 0,00 1 334,91
Grudzień 1 700,00 165,92 25,50 41,65 132,02 1 217,00 0,00 1 334,91
Rocznie 20 400,00 1 991,04 306,00 499,80 0,00 14 604,00 0,00 16 018,92
Wynagrodzenie pracownika 1 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 166 zł
Ubezpieczenie rentowe 111 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 28 zł
Fundusz Pracy (FP) 42 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 048 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 700,00 165,92 110,50 28,39 43,35 2 048,16 zł
Luty 1 700,00 165,92 110,50 28,39 43,35 2 048,16 zł
Marzec 1 700,00 165,92 110,50 28,39 43,35 2 048,16 zł
Kwiecień 1 700,00 165,92 110,50 28,39 43,35 2 048,16 zł
Maj 1 700,00 165,92 110,50 28,39 43,35 2 048,16 zł
Czerwiec 1 700,00 165,92 110,50 28,39 43,35 2 048,16 zł
Lipiec 1 700,00 165,92 110,50 28,39 43,35 2 048,16 zł
Sierpień 1 700,00 165,92 110,50 28,39 43,35 2 048,16 zł
Wrzesień 1 700,00 165,92 110,50 28,39 43,35 2 048,16 zł
Październik 1 700,00 165,92 110,50 28,39 43,35 2 048,16 zł
Listopad 1 700,00 165,92 110,50 28,39 43,35 2 048,16 zł
Grudzień 1 700,00 165,92 110,50 28,39 43,35 2 048,16 zł
Rocznie 20 400,00 1 991,04 1 326,00 340,68 520,20 24 577,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 335 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 048 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1700 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 228 zł
Ubezpieczenie emerytalne 166 zł
Ubezpieczenie rentowe 26 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 136 zł
Zaliczka na podatek 145 zł
Całość - kwota brutto 1 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 700,00 165,92 25,50 0,00 135,77 1 207,00 145,00 1 227,97
Luty 1 700,00 165,92 25,50 0,00 135,77 1 207,00 145,00 1 227,97
Marzec 1 700,00 165,92 25,50 0,00 135,77 1 207,00 145,00 1 227,97
Kwiecień 1 700,00 165,92 25,50 0,00 135,77 1 207,00 145,00 1 227,97
Maj 1 700,00 165,92 25,50 0,00 135,77 1 207,00 145,00 1 227,97
Czerwiec 1 700,00 165,92 25,50 0,00 135,77 1 207,00 145,00 1 227,97
Lipiec 1 700,00 165,92 25,50 0,00 135,77 1 207,00 145,00 1 227,97
Sierpień 1 700,00 165,92 25,50 0,00 135,77 1 207,00 145,00 1 227,97
Wrzesień 1 700,00 165,92 25,50 0,00 135,77 1 207,00 145,00 1 227,97
Październik 1 700,00 165,92 25,50 0,00 135,77 1 207,00 145,00 1 227,97
Listopad 1 700,00 165,92 25,50 0,00 135,77 1 207,00 145,00 1 227,97
Grudzień 1 700,00 165,92 25,50 0,00 135,77 1 207,00 145,00 1 227,97
Rocznie 20 400,00 1 991,04 306,00 0,00 1 629,24 14 484,00 108,00 14 735,64
Wynagrodzenie pracownika 1 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 166 zł
Ubezpieczenie rentowe 111 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 42 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 020 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 700,00 165,92 110,50 0,00 43,35 2 019,77 zł
Luty 1 700,00 165,92 110,50 0,00 43,35 2 019,77 zł
Marzec 1 700,00 165,92 110,50 0,00 43,35 2 019,77 zł
Kwiecień 1 700,00 165,92 110,50 0,00 43,35 2 019,77 zł
Maj 1 700,00 165,92 110,50 0,00 43,35 2 019,77 zł
Czerwiec 1 700,00 165,92 110,50 0,00 43,35 2 019,77 zł
Lipiec 1 700,00 165,92 110,50 0,00 43,35 2 019,77 zł
Sierpień 1 700,00 165,92 110,50 0,00 43,35 2 019,77 zł
Wrzesień 1 700,00 165,92 110,50 0,00 43,35 2 019,77 zł
Październik 1 700,00 165,92 110,50 0,00 43,35 2 019,77 zł
Listopad 1 700,00 165,92 110,50 0,00 43,35 2 019,77 zł
Grudzień 1 700,00 165,92 110,50 0,00 43,35 2 019,77 zł
Rocznie 20 400,00 1 991,04 1 326,00 0,00 520,20 24 237,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 228 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 020 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1700 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 469 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 231 zł
Całość - kwota brutto 1 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360,00 231,00 1 469,00
Luty 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360,00 231,00 1 469,00
Marzec 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360,00 231,00 1 469,00
Kwiecień 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360,00 231,00 1 469,00
Maj 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360,00 231,00 1 469,00
Czerwiec 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360,00 231,00 1 469,00
Lipiec 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360,00 231,00 1 469,00
Sierpień 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360,00 231,00 1 469,00
Wrzesień 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360,00 231,00 1 469,00
Październik 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360,00 231,00 1 469,00
Listopad 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360,00 231,00 1 469,00
Grudzień 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360,00 231,00 1 469,00
Rocznie 20 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 320,00 2 772,00 17 628,00
Wynagrodzenie pracownika 1 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 700 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700,00 zł
Luty 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700,00 zł
Marzec 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700,00 zł
Kwiecień 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700,00 zł
Maj 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700,00 zł
Czerwiec 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700,00 zł
Lipiec 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700,00 zł
Sierpień 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700,00 zł
Wrzesień 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700,00 zł
Październik 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700,00 zł
Listopad 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700,00 zł
Grudzień 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700,00 zł
Rocznie 20 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 469 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 700 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1700 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 429 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 700,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 429,10
Luty 1 700,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 429,10
Marzec 1 700,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 429,10
Kwiecień 1 700,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 429,10
Maj 1 700,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 429,10
Czerwiec 1 700,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 429,10
Lipiec 1 700,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 165,51
Sierpień 1 700,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 165,51
Wrzesień 1 700,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 35,00 0,00 1 130,51
Październik 1 700,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 35,00 0,00 1 130,51
Listopad 1 700,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 35,00 0,00 1 130,51
Grudzień 1 700,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 35,00 0,00 1 130,51
Rocznie 20 400,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 140,00 0,00 15 427,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 1 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 429 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.