Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1690 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 690 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 327 zł
Ubezpieczenie emerytalne 165 zł
Ubezpieczenie rentowe 25 zł
Ubezpieczenie chorobowe 41 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 131 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 690 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 690,00 164,94 25,35 41,41 131,25 1 208,00 0,00 1 327,05
Luty 1 690,00 164,94 25,35 41,41 131,25 1 208,00 0,00 1 327,05
Marzec 1 690,00 164,94 25,35 41,41 131,25 1 208,00 0,00 1 327,05
Kwiecień 1 690,00 164,94 25,35 41,41 131,25 1 208,00 0,00 1 327,05
Maj 1 690,00 164,94 25,35 41,41 131,25 1 208,00 0,00 1 327,05
Czerwiec 1 690,00 164,94 25,35 41,41 131,25 1 208,00 0,00 1 327,05
Lipiec 1 690,00 164,94 25,35 41,41 131,25 1 208,00 0,00 1 327,05
Sierpień 1 690,00 164,94 25,35 41,41 131,25 1 208,00 0,00 1 327,05
Wrzesień 1 690,00 164,94 25,35 41,41 131,25 1 208,00 0,00 1 327,05
Październik 1 690,00 164,94 25,35 41,41 131,25 1 208,00 0,00 1 327,05
Listopad 1 690,00 164,94 25,35 41,41 131,25 1 208,00 0,00 1 327,05
Grudzień 1 690,00 164,94 25,35 41,41 131,25 1 208,00 0,00 1 327,05
Rocznie 20 280,00 1 979,28 304,20 496,92 0,00 14 496,00 0,00 15 924,60
Wynagrodzenie pracownika 1 690 zł
Ubezpieczenie emerytalne 165 zł
Ubezpieczenie rentowe 110 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 28 zł
Fundusz Pracy (FP) 41 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 036 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 690,00 164,94 109,85 28,22 43,10 2 036,11 zł
Luty 1 690,00 164,94 109,85 28,22 43,10 2 036,11 zł
Marzec 1 690,00 164,94 109,85 28,22 43,10 2 036,11 zł
Kwiecień 1 690,00 164,94 109,85 28,22 43,10 2 036,11 zł
Maj 1 690,00 164,94 109,85 28,22 43,10 2 036,11 zł
Czerwiec 1 690,00 164,94 109,85 28,22 43,10 2 036,11 zł
Lipiec 1 690,00 164,94 109,85 28,22 43,10 2 036,11 zł
Sierpień 1 690,00 164,94 109,85 28,22 43,10 2 036,11 zł
Wrzesień 1 690,00 164,94 109,85 28,22 43,10 2 036,11 zł
Październik 1 690,00 164,94 109,85 28,22 43,10 2 036,11 zł
Listopad 1 690,00 164,94 109,85 28,22 43,10 2 036,11 zł
Grudzień 1 690,00 164,94 109,85 28,22 43,10 2 036,11 zł
Rocznie 20 280,00 1 979,28 1 318,20 338,64 517,20 24 433,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 690 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 327 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 690 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 036 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1690 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 690 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 221 zł
Ubezpieczenie emerytalne 165 zł
Ubezpieczenie rentowe 25 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 135 zł
Zaliczka na podatek 144 zł
Całość - kwota brutto 1 690 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 690,00 164,94 25,35 0,00 134,97 1 200,00 144,00 1 220,74
Luty 1 690,00 164,94 25,35 0,00 134,97 1 200,00 144,00 1 220,74
Marzec 1 690,00 164,94 25,35 0,00 134,97 1 200,00 144,00 1 220,74
Kwiecień 1 690,00 164,94 25,35 0,00 134,97 1 200,00 144,00 1 220,74
Maj 1 690,00 164,94 25,35 0,00 134,97 1 200,00 144,00 1 220,74
Czerwiec 1 690,00 164,94 25,35 0,00 134,97 1 200,00 144,00 1 220,74
Lipiec 1 690,00 164,94 25,35 0,00 134,97 1 200,00 144,00 1 220,74
Sierpień 1 690,00 164,94 25,35 0,00 134,97 1 200,00 144,00 1 220,74
Wrzesień 1 690,00 164,94 25,35 0,00 134,97 1 200,00 144,00 1 220,74
Październik 1 690,00 164,94 25,35 0,00 134,97 1 200,00 144,00 1 220,74
Listopad 1 690,00 164,94 25,35 0,00 134,97 1 200,00 144,00 1 220,74
Grudzień 1 690,00 164,94 25,35 0,00 134,97 1 200,00 144,00 1 220,74
Rocznie 20 280,00 1 979,28 304,20 0,00 1 619,64 14 400,00 108,00 14 648,88
Wynagrodzenie pracownika 1 690 zł
Ubezpieczenie emerytalne 165 zł
Ubezpieczenie rentowe 110 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 41 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 008 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 690,00 164,94 109,85 0,00 43,10 2 007,89 zł
Luty 1 690,00 164,94 109,85 0,00 43,10 2 007,89 zł
Marzec 1 690,00 164,94 109,85 0,00 43,10 2 007,89 zł
Kwiecień 1 690,00 164,94 109,85 0,00 43,10 2 007,89 zł
Maj 1 690,00 164,94 109,85 0,00 43,10 2 007,89 zł
Czerwiec 1 690,00 164,94 109,85 0,00 43,10 2 007,89 zł
Lipiec 1 690,00 164,94 109,85 0,00 43,10 2 007,89 zł
Sierpień 1 690,00 164,94 109,85 0,00 43,10 2 007,89 zł
Wrzesień 1 690,00 164,94 109,85 0,00 43,10 2 007,89 zł
Październik 1 690,00 164,94 109,85 0,00 43,10 2 007,89 zł
Listopad 1 690,00 164,94 109,85 0,00 43,10 2 007,89 zł
Grudzień 1 690,00 164,94 109,85 0,00 43,10 2 007,89 zł
Rocznie 20 280,00 1 979,28 1 318,20 0,00 517,20 24 094,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 690 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 221 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 690 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 008 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1690 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 690 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 460 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 230 zł
Całość - kwota brutto 1 690 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 352,00 230,00 1 460,00
Luty 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 352,00 230,00 1 460,00
Marzec 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 352,00 230,00 1 460,00
Kwiecień 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 352,00 230,00 1 460,00
Maj 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 352,00 230,00 1 460,00
Czerwiec 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 352,00 230,00 1 460,00
Lipiec 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 352,00 230,00 1 460,00
Sierpień 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 352,00 230,00 1 460,00
Wrzesień 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 352,00 230,00 1 460,00
Październik 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 352,00 230,00 1 460,00
Listopad 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 352,00 230,00 1 460,00
Grudzień 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 352,00 230,00 1 460,00
Rocznie 20 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 224,00 2 760,00 17 520,00
Wynagrodzenie pracownika 1 690 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 690 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 690,00 zł
Luty 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 690,00 zł
Marzec 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 690,00 zł
Kwiecień 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 690,00 zł
Maj 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 690,00 zł
Czerwiec 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 690,00 zł
Lipiec 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 690,00 zł
Sierpień 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 690,00 zł
Wrzesień 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 690,00 zł
Październik 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 690,00 zł
Listopad 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 690,00 zł
Grudzień 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 690,00 zł
Rocznie 20 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 280,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 690 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 460 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 690 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 690 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1690 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 690 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 419 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 690 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 690,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 419,10
Luty 1 690,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 419,10
Marzec 1 690,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 419,10
Kwiecień 1 690,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 419,10
Maj 1 690,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 419,10
Czerwiec 1 690,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 419,10
Lipiec 1 690,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 155,51
Sierpień 1 690,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 155,51
Wrzesień 1 690,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 31,00 0,00 1 124,51
Październik 1 690,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 31,00 0,00 1 124,51
Listopad 1 690,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 31,00 0,00 1 124,51
Grudzień 1 690,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 31,00 0,00 1 124,51
Rocznie 20 280,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 124,00 0,00 15 323,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 1 690 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 419 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.