Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1680 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 680 zł brutto - kalkulacja

   Płaca minimalna wynosi aktualnie 4300 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 319 zł
Ubezpieczenie emerytalne 164 zł
Ubezpieczenie rentowe 25 zł
Ubezpieczenie chorobowe 41 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 130 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 680 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 680,00 163,97 25,20 41,16 130,47 1 200,00 0,00 1 319,20
Luty 1 680,00 163,97 25,20 41,16 130,47 1 200,00 0,00 1 319,20
Marzec 1 680,00 163,97 25,20 41,16 130,47 1 200,00 0,00 1 319,20
Kwiecień 1 680,00 163,97 25,20 41,16 130,47 1 200,00 0,00 1 319,20
Maj 1 680,00 163,97 25,20 41,16 130,47 1 200,00 0,00 1 319,20
Czerwiec 1 680,00 163,97 25,20 41,16 130,47 1 200,00 0,00 1 319,20
Lipiec 1 680,00 163,97 25,20 41,16 130,47 1 200,00 0,00 1 319,20
Sierpień 1 680,00 163,97 25,20 41,16 130,47 1 200,00 0,00 1 319,20
Wrzesień 1 680,00 163,97 25,20 41,16 130,47 1 200,00 0,00 1 319,20
Październik 1 680,00 163,97 25,20 41,16 130,47 1 200,00 0,00 1 319,20
Listopad 1 680,00 163,97 25,20 41,16 130,47 1 200,00 0,00 1 319,20
Grudzień 1 680,00 163,97 25,20 41,16 130,47 1 200,00 0,00 1 319,20
Rocznie 20 160,00 1 967,64 302,40 493,92 0,00 14 400,00 0,00 15 830,40
Wynagrodzenie pracownika 1 680 zł
Ubezpieczenie emerytalne 164 zł
Ubezpieczenie rentowe 109 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 28 zł
Fundusz Pracy (FP) 41 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 024 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 680,00 163,97 109,20 28,06 42,84 2 024,07 zł
Luty 1 680,00 163,97 109,20 28,06 42,84 2 024,07 zł
Marzec 1 680,00 163,97 109,20 28,06 42,84 2 024,07 zł
Kwiecień 1 680,00 163,97 109,20 28,06 42,84 2 024,07 zł
Maj 1 680,00 163,97 109,20 28,06 42,84 2 024,07 zł
Czerwiec 1 680,00 163,97 109,20 28,06 42,84 2 024,07 zł
Lipiec 1 680,00 163,97 109,20 28,06 42,84 2 024,07 zł
Sierpień 1 680,00 163,97 109,20 28,06 42,84 2 024,07 zł
Wrzesień 1 680,00 163,97 109,20 28,06 42,84 2 024,07 zł
Październik 1 680,00 163,97 109,20 28,06 42,84 2 024,07 zł
Listopad 1 680,00 163,97 109,20 28,06 42,84 2 024,07 zł
Grudzień 1 680,00 163,97 109,20 28,06 42,84 2 024,07 zł
Rocznie 20 160,00 1 967,64 1 310,40 336,72 514,08 24 288,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 680 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 319 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 680 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 024 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1680 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 680 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 214 zł
Ubezpieczenie emerytalne 164 zł
Ubezpieczenie rentowe 25 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 134 zł
Zaliczka na podatek 143 zł
Całość - kwota brutto 1 680 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 680,00 163,97 25,20 0,00 134,17 1 193,00 143,00 1 213,50
Luty 1 680,00 163,97 25,20 0,00 134,17 1 193,00 143,00 1 213,50
Marzec 1 680,00 163,97 25,20 0,00 134,17 1 193,00 143,00 1 213,50
Kwiecień 1 680,00 163,97 25,20 0,00 134,17 1 193,00 143,00 1 213,50
Maj 1 680,00 163,97 25,20 0,00 134,17 1 193,00 143,00 1 213,50
Czerwiec 1 680,00 163,97 25,20 0,00 134,17 1 193,00 143,00 1 213,50
Lipiec 1 680,00 163,97 25,20 0,00 134,17 1 193,00 143,00 1 213,50
Sierpień 1 680,00 163,97 25,20 0,00 134,17 1 193,00 143,00 1 213,50
Wrzesień 1 680,00 163,97 25,20 0,00 134,17 1 193,00 143,00 1 213,50
Październik 1 680,00 163,97 25,20 0,00 134,17 1 193,00 143,00 1 213,50
Listopad 1 680,00 163,97 25,20 0,00 134,17 1 193,00 143,00 1 213,50
Grudzień 1 680,00 163,97 25,20 0,00 134,17 1 193,00 143,00 1 213,50
Rocznie 20 160,00 1 967,64 302,40 0,00 1 610,04 14 316,00 108,00 14 562,00
Wynagrodzenie pracownika 1 680 zł
Ubezpieczenie emerytalne 164 zł
Ubezpieczenie rentowe 109 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 41 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 1 996 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 680,00 163,97 109,20 0,00 42,84 1 996,01 zł
Luty 1 680,00 163,97 109,20 0,00 42,84 1 996,01 zł
Marzec 1 680,00 163,97 109,20 0,00 42,84 1 996,01 zł
Kwiecień 1 680,00 163,97 109,20 0,00 42,84 1 996,01 zł
Maj 1 680,00 163,97 109,20 0,00 42,84 1 996,01 zł
Czerwiec 1 680,00 163,97 109,20 0,00 42,84 1 996,01 zł
Lipiec 1 680,00 163,97 109,20 0,00 42,84 1 996,01 zł
Sierpień 1 680,00 163,97 109,20 0,00 42,84 1 996,01 zł
Wrzesień 1 680,00 163,97 109,20 0,00 42,84 1 996,01 zł
Październik 1 680,00 163,97 109,20 0,00 42,84 1 996,01 zł
Listopad 1 680,00 163,97 109,20 0,00 42,84 1 996,01 zł
Grudzień 1 680,00 163,97 109,20 0,00 42,84 1 996,01 zł
Rocznie 20 160,00 1 967,64 1 310,40 0,00 514,08 23 952,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 680 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 214 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 680 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 996 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1680 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 680 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 452 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 228 zł
Całość - kwota brutto 1 680 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 344,00 228,00 1 452,00
Luty 1 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 344,00 228,00 1 452,00
Marzec 1 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 344,00 228,00 1 452,00
Kwiecień 1 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 344,00 228,00 1 452,00
Maj 1 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 344,00 228,00 1 452,00
Czerwiec 1 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 344,00 228,00 1 452,00
Lipiec 1 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 344,00 228,00 1 452,00
Sierpień 1 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 344,00 228,00 1 452,00
Wrzesień 1 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 344,00 228,00 1 452,00
Październik 1 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 344,00 228,00 1 452,00
Listopad 1 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 344,00 228,00 1 452,00
Grudzień 1 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 344,00 228,00 1 452,00
Rocznie 20 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 128,00 2 736,00 17 424,00
Wynagrodzenie pracownika 1 680 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 680 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 680,00 zł
Luty 1 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 680,00 zł
Marzec 1 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 680,00 zł
Kwiecień 1 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 680,00 zł
Maj 1 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 680,00 zł
Czerwiec 1 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 680,00 zł
Lipiec 1 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 680,00 zł
Sierpień 1 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 680,00 zł
Wrzesień 1 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 680,00 zł
Październik 1 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 680,00 zł
Listopad 1 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 680,00 zł
Grudzień 1 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 680,00 zł
Rocznie 20 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 160,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 680 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 452 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 680 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 680 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1680 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 680 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 409 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 680 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 680,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 409,10
Luty 1 680,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 409,10
Marzec 1 680,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 409,10
Kwiecień 1 680,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 409,10
Maj 1 680,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 409,10
Czerwiec 1 680,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 409,10
Lipiec 1 680,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 145,51
Sierpień 1 680,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 145,51
Wrzesień 1 680,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 28,00 0,00 1 117,51
Październik 1 680,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 28,00 0,00 1 117,51
Listopad 1 680,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 28,00 0,00 1 117,51
Grudzień 1 680,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 28,00 0,00 1 117,51
Rocznie 20 160,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 112,00 0,00 15 215,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 1 680 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 409 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.