Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 16700 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 16 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 714 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 630 zł
Ubezpieczenie rentowe 251 zł
Ubezpieczenie chorobowe 409 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 297 zł
Zaliczka na podatek 1 399 zł
Całość - kwota brutto 16 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 16 700,00 1 629,92 250,50 409,15 1 296,94 14 160,00 1 399,00 11 714,49
Luty 16 700,00 1 629,92 250,50 409,15 1 296,94 14 160,00 1 399,00 11 714,49
Marzec 16 700,00 1 629,92 250,50 409,15 1 296,94 14 160,00 1 399,00 11 714,49
Kwiecień 16 700,00 1 629,92 250,50 409,15 1 296,94 14 160,00 1 399,00 11 714,49
Maj 16 700,00 1 629,92 250,50 409,15 1 296,94 14 160,00 1 399,00 11 714,49
Czerwiec 16 700,00 1 629,92 250,50 409,15 1 296,94 14 160,00 1 399,00 11 714,49
Lipiec 16 700,00 1 629,92 250,50 409,15 1 296,94 14 160,00 1 399,00 11 714,49
Sierpień 16 700,00 1 629,92 250,50 409,15 1 296,94 14 160,00 1 399,00 11 714,49
Wrzesień 16 700,00 1 629,92 250,50 409,15 1 296,94 14 160,00 2 887,00 10 226,49
Październik 16 700,00 1 629,92 250,50 409,15 1 296,94 14 160,00 4 531,00 8 582,49
Listopad 16 700,00 1 629,92 250,50 409,15 1 296,94 14 160,00 4 531,00 8 582,49
Grudzień 16 700,00 1 629,92 250,50 409,15 1 296,94 14 160,00 4 531,00 8 582,49
Rocznie 200 400,00 19 559,04 3 006,00 4 909,80 15 563,28 169 920,00 12 108,00 129 689,88
Wynagrodzenie pracownika 16 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 630 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 086 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 279 zł
Fundusz Pracy (FP) 409 zł
FGŚP 17 zł
Cała kwota 20 120 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 16 700,00 1 629,92 1 085,50 278,89 425,85 20 120,16 zł
Luty 16 700,00 1 629,92 1 085,50 278,89 425,85 20 120,16 zł
Marzec 16 700,00 1 629,92 1 085,50 278,89 425,85 20 120,16 zł
Kwiecień 16 700,00 1 629,92 1 085,50 278,89 425,85 20 120,16 zł
Maj 16 700,00 1 629,92 1 085,50 278,89 425,85 20 120,16 zł
Czerwiec 16 700,00 1 629,92 1 085,50 278,89 425,85 20 120,16 zł
Lipiec 16 700,00 1 629,92 1 085,50 278,89 425,85 20 120,16 zł
Sierpień 16 700,00 1 629,92 1 085,50 278,89 425,85 20 120,16 zł
Wrzesień 16 700,00 1 629,92 1 085,50 278,89 425,85 20 120,16 zł
Październik 16 700,00 1 629,92 1 085,50 278,89 425,85 20 120,16 zł
Listopad 16 700,00 1 629,92 1 085,50 278,89 425,85 20 120,16 zł
Grudzień 16 700,00 1 629,92 1 085,50 278,89 425,85 20 120,16 zł
Rocznie 200 400,00 19 559,04 13 026,00 3 346,68 5 110,20 241 441,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 16 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 714 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 16 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 20 120 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 16700 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 16 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 063 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 630 zł
Ubezpieczenie rentowe 251 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 334 zł
Zaliczka na podatek 1 423 zł
Całość - kwota brutto 16 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 16 700,00 1 629,92 250,50 0,00 1 333,76 11 856,00 1 423,00 12 063,10
Luty 16 700,00 1 629,92 250,50 0,00 1 333,76 11 856,00 1 423,00 12 063,10
Marzec 16 700,00 1 629,92 250,50 0,00 1 333,76 11 856,00 1 423,00 12 063,10
Kwiecień 16 700,00 1 629,92 250,50 0,00 1 333,76 11 856,00 1 423,00 12 063,10
Maj 16 700,00 1 629,92 250,50 0,00 1 333,76 11 856,00 1 423,00 12 063,10
Czerwiec 16 700,00 1 629,92 250,50 0,00 1 333,76 11 856,00 1 423,00 12 063,10
Lipiec 16 700,00 1 629,92 250,50 0,00 1 333,76 11 856,00 1 423,00 12 063,10
Sierpień 16 700,00 1 629,92 250,50 0,00 1 333,76 11 856,00 1 423,00 12 063,10
Wrzesień 16 700,00 1 629,92 250,50 0,00 1 333,76 11 856,00 1 423,00 12 063,10
Październik 16 700,00 1 629,92 250,50 0,00 1 333,76 11 856,00 1 423,00 12 063,10
Listopad 16 700,00 1 629,92 250,50 0,00 1 333,76 11 856,00 1 423,00 12 063,10
Grudzień 16 700,00 1 629,92 250,50 0,00 1 333,76 11 856,00 1 423,00 12 063,10
Rocznie 200 400,00 19 559,04 3 006,00 0,00 16 005,12 142 272,00 1 068,00 144 757,20
Wynagrodzenie pracownika 16 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 630 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 086 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 409 zł
FGŚP 17 zł
Cała kwota 19 841 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 16 700,00 1 629,92 1 085,50 0,00 425,85 19 841,27 zł
Luty 16 700,00 1 629,92 1 085,50 0,00 425,85 19 841,27 zł
Marzec 16 700,00 1 629,92 1 085,50 0,00 425,85 19 841,27 zł
Kwiecień 16 700,00 1 629,92 1 085,50 0,00 425,85 19 841,27 zł
Maj 16 700,00 1 629,92 1 085,50 0,00 425,85 19 841,27 zł
Czerwiec 16 700,00 1 629,92 1 085,50 0,00 425,85 19 841,27 zł
Lipiec 16 700,00 1 629,92 1 085,50 0,00 425,85 19 841,27 zł
Sierpień 16 700,00 1 629,92 1 085,50 0,00 425,85 19 841,27 zł
Wrzesień 16 700,00 1 629,92 1 085,50 0,00 425,85 19 841,27 zł
Październik 16 700,00 1 629,92 1 085,50 0,00 425,85 19 841,27 zł
Listopad 16 700,00 1 629,92 1 085,50 0,00 425,85 19 841,27 zł
Grudzień 16 700,00 1 629,92 1 085,50 0,00 425,85 19 841,27 zł
Rocznie 200 400,00 19 559,04 13 026,00 0,00 5 110,20 238 095,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 16 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 063 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 16 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 19 841 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 16700 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 16 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 429 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 271 zł
Całość - kwota brutto 16 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 16 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 360,00 2 271,00 14 429,00
Luty 16 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 360,00 2 271,00 14 429,00
Marzec 16 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 360,00 2 271,00 14 429,00
Kwiecień 16 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 360,00 2 271,00 14 429,00
Maj 16 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 360,00 2 271,00 14 429,00
Czerwiec 16 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 360,00 2 271,00 14 429,00
Lipiec 16 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 360,00 2 271,00 14 429,00
Sierpień 16 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 360,00 2 271,00 14 429,00
Wrzesień 16 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 360,00 2 271,00 14 429,00
Październik 16 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 360,00 2 271,00 14 429,00
Listopad 16 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 360,00 2 271,00 14 429,00
Grudzień 16 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 360,00 2 271,00 14 429,00
Rocznie 200 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 320,00 27 252,00 173 148,00
Wynagrodzenie pracownika 16 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 16 700 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 16 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 700,00 zł
Luty 16 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 700,00 zł
Marzec 16 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 700,00 zł
Kwiecień 16 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 700,00 zł
Maj 16 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 700,00 zł
Czerwiec 16 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 700,00 zł
Lipiec 16 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 700,00 zł
Sierpień 16 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 700,00 zł
Wrzesień 16 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 700,00 zł
Październik 16 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 700,00 zł
Listopad 16 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 700,00 zł
Grudzień 16 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 700,00 zł
Rocznie 200 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 16 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 429 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 16 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 16 700 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 16700 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 16 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 12 078 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 503 zł
Zaliczka na podatek 3 119 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 16 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 16 700,00 0,00 0,00 0,00 1 503,00 0,00 3 119,00 0,00 12 078,00
Luty 16 700,00 0,00 0,00 0,00 1 503,00 0,00 4 919,00 0,00 10 278,00
Marzec 16 700,00 0,00 0,00 0,00 1 503,00 0,00 4 919,00 0,00 10 278,00
Kwiecień 16 700,00 0,00 0,00 0,00 1 503,00 0,00 4 919,00 0,00 10 278,00
Maj 16 700,00 0,00 0,00 0,00 1 503,00 0,00 4 919,00 0,00 10 278,00
Czerwiec 16 700,00 0,00 0,00 0,00 1 503,00 0,00 4 919,00 0,00 10 278,00
Lipiec 16 700,00 176,27 72,24 0,00 1 503,00 15,08 4 835,00 0,00 10 098,41
Sierpień 16 700,00 176,27 72,24 0,00 1 503,00 15,08 4 835,00 0,00 10 098,41
Wrzesień 16 700,00 176,27 72,24 0,00 1 503,00 15,08 4 835,00 0,00 10 098,41
Październik 16 700,00 176,27 72,24 0,00 1 503,00 15,08 4 835,00 0,00 10 098,41
Listopad 16 700,00 176,27 72,24 0,00 1 503,00 15,08 4 835,00 0,00 10 098,41
Grudzień 16 700,00 176,27 72,24 0,00 1 503,00 15,08 4 835,00 0,00 10 098,41
Rocznie 200 400,00 1 057,62 433,44 0,00 18 036,00 0,00 56 724,00 0,00 124 058,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 16 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 078 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.