Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 16600 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 16 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 646 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 620 zł
Ubezpieczenie rentowe 249 zł
Ubezpieczenie chorobowe 407 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 289 zł
Zaliczka na podatek 1 389 zł
Całość - kwota brutto 16 600 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 16 600,00 1 620,16 249,00 406,70 1 289,17 14 074,00 1 389,00 11 645,97
Luty 16 600,00 1 620,16 249,00 406,70 1 289,17 14 074,00 1 389,00 11 645,97
Marzec 16 600,00 1 620,16 249,00 406,70 1 289,17 14 074,00 1 389,00 11 645,97
Kwiecień 16 600,00 1 620,16 249,00 406,70 1 289,17 14 074,00 1 389,00 11 645,97
Maj 16 600,00 1 620,16 249,00 406,70 1 289,17 14 074,00 1 389,00 11 645,97
Czerwiec 16 600,00 1 620,16 249,00 406,70 1 289,17 14 074,00 1 389,00 11 645,97
Lipiec 16 600,00 1 620,16 249,00 406,70 1 289,17 14 074,00 1 389,00 11 645,97
Sierpień 16 600,00 1 620,16 249,00 406,70 1 289,17 14 074,00 1 389,00 11 645,97
Wrzesień 16 600,00 1 620,16 249,00 406,70 1 289,17 14 074,00 2 722,00 10 312,97
Październik 16 600,00 1 620,16 249,00 406,70 1 289,17 14 074,00 4 504,00 8 530,97
Listopad 16 600,00 1 620,16 249,00 406,70 1 289,17 14 074,00 4 504,00 8 530,97
Grudzień 16 600,00 1 620,16 249,00 406,70 1 289,17 14 074,00 4 504,00 8 530,97
Rocznie 199 200,00 19 441,92 2 988,00 4 880,40 15 470,04 168 888,00 11 878,00 129 073,64
Wynagrodzenie pracownika 16 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 620 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 079 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 277 zł
Fundusz Pracy (FP) 407 zł
FGŚP 17 zł
Cała kwota 20 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 16 600,00 1 620,16 1 079,00 277,22 423,30 19 999,68 zł
Luty 16 600,00 1 620,16 1 079,00 277,22 423,30 19 999,68 zł
Marzec 16 600,00 1 620,16 1 079,00 277,22 423,30 19 999,68 zł
Kwiecień 16 600,00 1 620,16 1 079,00 277,22 423,30 19 999,68 zł
Maj 16 600,00 1 620,16 1 079,00 277,22 423,30 19 999,68 zł
Czerwiec 16 600,00 1 620,16 1 079,00 277,22 423,30 19 999,68 zł
Lipiec 16 600,00 1 620,16 1 079,00 277,22 423,30 19 999,68 zł
Sierpień 16 600,00 1 620,16 1 079,00 277,22 423,30 19 999,68 zł
Wrzesień 16 600,00 1 620,16 1 079,00 277,22 423,30 19 999,68 zł
Październik 16 600,00 1 620,16 1 079,00 277,22 423,30 19 999,68 zł
Listopad 16 600,00 1 620,16 1 079,00 277,22 423,30 19 999,68 zł
Grudzień 16 600,00 1 620,16 1 079,00 277,22 423,30 19 999,68 zł
Rocznie 199 200,00 19 441,92 12 948,00 3 326,64 5 079,60 239 996,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 16 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 646 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 16 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 20 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 16600 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 16 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 991 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 620 zł
Ubezpieczenie rentowe 249 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 326 zł
Zaliczka na podatek 1 414 zł
Całość - kwota brutto 16 600 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 16 600,00 1 620,16 249,00 0,00 1 325,78 11 785,00 1 414,00 11 990,86
Luty 16 600,00 1 620,16 249,00 0,00 1 325,78 11 785,00 1 414,00 11 990,86
Marzec 16 600,00 1 620,16 249,00 0,00 1 325,78 11 785,00 1 414,00 11 990,86
Kwiecień 16 600,00 1 620,16 249,00 0,00 1 325,78 11 785,00 1 414,00 11 990,86
Maj 16 600,00 1 620,16 249,00 0,00 1 325,78 11 785,00 1 414,00 11 990,86
Czerwiec 16 600,00 1 620,16 249,00 0,00 1 325,78 11 785,00 1 414,00 11 990,86
Lipiec 16 600,00 1 620,16 249,00 0,00 1 325,78 11 785,00 1 414,00 11 990,86
Sierpień 16 600,00 1 620,16 249,00 0,00 1 325,78 11 785,00 1 414,00 11 990,86
Wrzesień 16 600,00 1 620,16 249,00 0,00 1 325,78 11 785,00 1 414,00 11 990,86
Październik 16 600,00 1 620,16 249,00 0,00 1 325,78 11 785,00 1 414,00 11 990,86
Listopad 16 600,00 1 620,16 249,00 0,00 1 325,78 11 785,00 1 414,00 11 990,86
Grudzień 16 600,00 1 620,16 249,00 0,00 1 325,78 11 785,00 1 414,00 11 990,86
Rocznie 199 200,00 19 441,92 2 988,00 0,00 15 909,36 141 420,00 1 056,00 143 890,32
Wynagrodzenie pracownika 16 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 620 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 079 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 407 zł
FGŚP 17 zł
Cała kwota 19 722 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 16 600,00 1 620,16 1 079,00 0,00 423,30 19 722,46 zł
Luty 16 600,00 1 620,16 1 079,00 0,00 423,30 19 722,46 zł
Marzec 16 600,00 1 620,16 1 079,00 0,00 423,30 19 722,46 zł
Kwiecień 16 600,00 1 620,16 1 079,00 0,00 423,30 19 722,46 zł
Maj 16 600,00 1 620,16 1 079,00 0,00 423,30 19 722,46 zł
Czerwiec 16 600,00 1 620,16 1 079,00 0,00 423,30 19 722,46 zł
Lipiec 16 600,00 1 620,16 1 079,00 0,00 423,30 19 722,46 zł
Sierpień 16 600,00 1 620,16 1 079,00 0,00 423,30 19 722,46 zł
Wrzesień 16 600,00 1 620,16 1 079,00 0,00 423,30 19 722,46 zł
Październik 16 600,00 1 620,16 1 079,00 0,00 423,30 19 722,46 zł
Listopad 16 600,00 1 620,16 1 079,00 0,00 423,30 19 722,46 zł
Grudzień 16 600,00 1 620,16 1 079,00 0,00 423,30 19 722,46 zł
Rocznie 199 200,00 19 441,92 12 948,00 0,00 5 079,60 236 669,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 16 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 991 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 16 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 19 722 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 16600 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 16 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 342 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 258 zł
Całość - kwota brutto 16 600 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 16 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 280,00 2 258,00 14 342,00
Luty 16 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 280,00 2 258,00 14 342,00
Marzec 16 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 280,00 2 258,00 14 342,00
Kwiecień 16 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 280,00 2 258,00 14 342,00
Maj 16 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 280,00 2 258,00 14 342,00
Czerwiec 16 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 280,00 2 258,00 14 342,00
Lipiec 16 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 280,00 2 258,00 14 342,00
Sierpień 16 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 280,00 2 258,00 14 342,00
Wrzesień 16 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 280,00 2 258,00 14 342,00
Październik 16 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 280,00 2 258,00 14 342,00
Listopad 16 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 280,00 2 258,00 14 342,00
Grudzień 16 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 280,00 2 258,00 14 342,00
Rocznie 199 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159 360,00 27 096,00 172 104,00
Wynagrodzenie pracownika 16 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 16 600 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 16 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 600,00 zł
Luty 16 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 600,00 zł
Marzec 16 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 600,00 zł
Kwiecień 16 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 600,00 zł
Maj 16 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 600,00 zł
Czerwiec 16 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 600,00 zł
Lipiec 16 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 600,00 zł
Sierpień 16 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 600,00 zł
Wrzesień 16 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 600,00 zł
Październik 16 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 600,00 zł
Listopad 16 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 600,00 zł
Grudzień 16 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 600,00 zł
Rocznie 199 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 16 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 342 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 16 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 16 600 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 16600 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 16 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 12 019 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 494 zł
Zaliczka na podatek 3 087 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 16 600 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 16 600,00 0,00 0,00 0,00 1 494,00 0,00 3 087,00 0,00 12 019,00
Luty 16 600,00 0,00 0,00 0,00 1 494,00 0,00 4 887,00 0,00 10 219,00
Marzec 16 600,00 0,00 0,00 0,00 1 494,00 0,00 4 887,00 0,00 10 219,00
Kwiecień 16 600,00 0,00 0,00 0,00 1 494,00 0,00 4 887,00 0,00 10 219,00
Maj 16 600,00 0,00 0,00 0,00 1 494,00 0,00 4 887,00 0,00 10 219,00
Czerwiec 16 600,00 0,00 0,00 0,00 1 494,00 0,00 4 887,00 0,00 10 219,00
Lipiec 16 600,00 176,27 72,24 0,00 1 494,00 15,08 4 803,00 0,00 10 039,41
Sierpień 16 600,00 176,27 72,24 0,00 1 494,00 15,08 4 803,00 0,00 10 039,41
Wrzesień 16 600,00 176,27 72,24 0,00 1 494,00 15,08 4 803,00 0,00 10 039,41
Październik 16 600,00 176,27 72,24 0,00 1 494,00 15,08 4 803,00 0,00 10 039,41
Listopad 16 600,00 176,27 72,24 0,00 1 494,00 15,08 4 803,00 0,00 10 039,41
Grudzień 16 600,00 176,27 72,24 0,00 1 494,00 15,08 4 803,00 0,00 10 039,41
Rocznie 199 200,00 1 057,62 433,44 0,00 17 928,00 0,00 56 340,00 0,00 123 350,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 16 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 019 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.