Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1670 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 670 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 311 zł
Ubezpieczenie emerytalne 163 zł
Ubezpieczenie rentowe 25 zł
Ubezpieczenie chorobowe 41 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 130 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 670 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 670,00 162,99 25,05 40,92 129,69 1 191,00 0,00 1 311,35
Luty 1 670,00 162,99 25,05 40,92 129,69 1 191,00 0,00 1 311,35
Marzec 1 670,00 162,99 25,05 40,92 129,69 1 191,00 0,00 1 311,35
Kwiecień 1 670,00 162,99 25,05 40,92 129,69 1 191,00 0,00 1 311,35
Maj 1 670,00 162,99 25,05 40,92 129,69 1 191,00 0,00 1 311,35
Czerwiec 1 670,00 162,99 25,05 40,92 129,69 1 191,00 0,00 1 311,35
Lipiec 1 670,00 162,99 25,05 40,92 129,69 1 191,00 0,00 1 311,35
Sierpień 1 670,00 162,99 25,05 40,92 129,69 1 191,00 0,00 1 311,35
Wrzesień 1 670,00 162,99 25,05 40,92 129,69 1 191,00 0,00 1 311,35
Październik 1 670,00 162,99 25,05 40,92 129,69 1 191,00 0,00 1 311,35
Listopad 1 670,00 162,99 25,05 40,92 129,69 1 191,00 0,00 1 311,35
Grudzień 1 670,00 162,99 25,05 40,92 129,69 1 191,00 0,00 1 311,35
Rocznie 20 040,00 1 955,88 300,60 491,04 0,00 14 292,00 0,00 15 736,20
Wynagrodzenie pracownika 1 670 zł
Ubezpieczenie emerytalne 163 zł
Ubezpieczenie rentowe 109 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 28 zł
Fundusz Pracy (FP) 41 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 012 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 670,00 162,99 108,55 27,89 42,59 2 012,02 zł
Luty 1 670,00 162,99 108,55 27,89 42,59 2 012,02 zł
Marzec 1 670,00 162,99 108,55 27,89 42,59 2 012,02 zł
Kwiecień 1 670,00 162,99 108,55 27,89 42,59 2 012,02 zł
Maj 1 670,00 162,99 108,55 27,89 42,59 2 012,02 zł
Czerwiec 1 670,00 162,99 108,55 27,89 42,59 2 012,02 zł
Lipiec 1 670,00 162,99 108,55 27,89 42,59 2 012,02 zł
Sierpień 1 670,00 162,99 108,55 27,89 42,59 2 012,02 zł
Wrzesień 1 670,00 162,99 108,55 27,89 42,59 2 012,02 zł
Październik 1 670,00 162,99 108,55 27,89 42,59 2 012,02 zł
Listopad 1 670,00 162,99 108,55 27,89 42,59 2 012,02 zł
Grudzień 1 670,00 162,99 108,55 27,89 42,59 2 012,02 zł
Rocznie 20 040,00 1 955,88 1 302,60 334,68 511,08 24 144,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 670 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 311 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 670 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 012 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1670 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 670 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 206 zł
Ubezpieczenie emerytalne 163 zł
Ubezpieczenie rentowe 25 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 133 zł
Zaliczka na podatek 142 zł
Całość - kwota brutto 1 670 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 670,00 162,99 25,05 0,00 133,38 1 186,00 142,00 1 206,26
Luty 1 670,00 162,99 25,05 0,00 133,38 1 186,00 142,00 1 206,26
Marzec 1 670,00 162,99 25,05 0,00 133,38 1 186,00 142,00 1 206,26
Kwiecień 1 670,00 162,99 25,05 0,00 133,38 1 186,00 142,00 1 206,26
Maj 1 670,00 162,99 25,05 0,00 133,38 1 186,00 142,00 1 206,26
Czerwiec 1 670,00 162,99 25,05 0,00 133,38 1 186,00 142,00 1 206,26
Lipiec 1 670,00 162,99 25,05 0,00 133,38 1 186,00 142,00 1 206,26
Sierpień 1 670,00 162,99 25,05 0,00 133,38 1 186,00 142,00 1 206,26
Wrzesień 1 670,00 162,99 25,05 0,00 133,38 1 186,00 142,00 1 206,26
Październik 1 670,00 162,99 25,05 0,00 133,38 1 186,00 142,00 1 206,26
Listopad 1 670,00 162,99 25,05 0,00 133,38 1 186,00 142,00 1 206,26
Grudzień 1 670,00 162,99 25,05 0,00 133,38 1 186,00 142,00 1 206,26
Rocznie 20 040,00 1 955,88 300,60 0,00 1 600,56 14 232,00 108,00 14 475,12
Wynagrodzenie pracownika 1 670 zł
Ubezpieczenie emerytalne 163 zł
Ubezpieczenie rentowe 109 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 41 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 1 984 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 670,00 162,99 108,55 0,00 42,59 1 984,13 zł
Luty 1 670,00 162,99 108,55 0,00 42,59 1 984,13 zł
Marzec 1 670,00 162,99 108,55 0,00 42,59 1 984,13 zł
Kwiecień 1 670,00 162,99 108,55 0,00 42,59 1 984,13 zł
Maj 1 670,00 162,99 108,55 0,00 42,59 1 984,13 zł
Czerwiec 1 670,00 162,99 108,55 0,00 42,59 1 984,13 zł
Lipiec 1 670,00 162,99 108,55 0,00 42,59 1 984,13 zł
Sierpień 1 670,00 162,99 108,55 0,00 42,59 1 984,13 zł
Wrzesień 1 670,00 162,99 108,55 0,00 42,59 1 984,13 zł
Październik 1 670,00 162,99 108,55 0,00 42,59 1 984,13 zł
Listopad 1 670,00 162,99 108,55 0,00 42,59 1 984,13 zł
Grudzień 1 670,00 162,99 108,55 0,00 42,59 1 984,13 zł
Rocznie 20 040,00 1 955,88 1 302,60 0,00 511,08 23 809,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 670 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 206 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 670 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 984 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1670 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 670 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 443 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 227 zł
Całość - kwota brutto 1 670 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 336,00 227,00 1 443,00
Luty 1 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 336,00 227,00 1 443,00
Marzec 1 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 336,00 227,00 1 443,00
Kwiecień 1 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 336,00 227,00 1 443,00
Maj 1 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 336,00 227,00 1 443,00
Czerwiec 1 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 336,00 227,00 1 443,00
Lipiec 1 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 336,00 227,00 1 443,00
Sierpień 1 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 336,00 227,00 1 443,00
Wrzesień 1 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 336,00 227,00 1 443,00
Październik 1 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 336,00 227,00 1 443,00
Listopad 1 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 336,00 227,00 1 443,00
Grudzień 1 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 336,00 227,00 1 443,00
Rocznie 20 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 032,00 2 724,00 17 316,00
Wynagrodzenie pracownika 1 670 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 670 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 670,00 zł
Luty 1 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 670,00 zł
Marzec 1 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 670,00 zł
Kwiecień 1 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 670,00 zł
Maj 1 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 670,00 zł
Czerwiec 1 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 670,00 zł
Lipiec 1 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 670,00 zł
Sierpień 1 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 670,00 zł
Wrzesień 1 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 670,00 zł
Październik 1 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 670,00 zł
Listopad 1 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 670,00 zł
Grudzień 1 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 670,00 zł
Rocznie 20 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 040,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 670 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 443 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 670 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 670 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1670 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 670 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 399 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 670 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 670,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 399,10
Luty 1 670,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 399,10
Marzec 1 670,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 399,10
Kwiecień 1 670,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 399,10
Maj 1 670,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 399,10
Czerwiec 1 670,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 399,10
Lipiec 1 670,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 135,51
Sierpień 1 670,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 135,51
Wrzesień 1 670,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 25,00 0,00 1 110,51
Październik 1 670,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 25,00 0,00 1 110,51
Listopad 1 670,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 25,00 0,00 1 110,51
Grudzień 1 670,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 25,00 0,00 1 110,51
Rocznie 20 040,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 100,00 0,00 15 107,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 1 670 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 399 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.