Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 16500 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 16 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 577 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 610 zł
Ubezpieczenie rentowe 248 zł
Ubezpieczenie chorobowe 404 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 281 zł
Zaliczka na podatek 1 379 zł
Całość - kwota brutto 16 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 16 500,00 1 610,40 247,50 404,25 1 281,41 13 988,00 1 379,00 11 577,44
Luty 16 500,00 1 610,40 247,50 404,25 1 281,41 13 988,00 1 379,00 11 577,44
Marzec 16 500,00 1 610,40 247,50 404,25 1 281,41 13 988,00 1 379,00 11 577,44
Kwiecień 16 500,00 1 610,40 247,50 404,25 1 281,41 13 988,00 1 379,00 11 577,44
Maj 16 500,00 1 610,40 247,50 404,25 1 281,41 13 988,00 1 379,00 11 577,44
Czerwiec 16 500,00 1 610,40 247,50 404,25 1 281,41 13 988,00 1 379,00 11 577,44
Lipiec 16 500,00 1 610,40 247,50 404,25 1 281,41 13 988,00 1 379,00 11 577,44
Sierpień 16 500,00 1 610,40 247,50 404,25 1 281,41 13 988,00 1 379,00 11 577,44
Wrzesień 16 500,00 1 610,40 247,50 404,25 1 281,41 13 988,00 2 557,00 10 399,44
Październik 16 500,00 1 610,40 247,50 404,25 1 281,41 13 988,00 4 476,00 8 480,44
Listopad 16 500,00 1 610,40 247,50 404,25 1 281,41 13 988,00 4 476,00 8 480,44
Grudzień 16 500,00 1 610,40 247,50 404,25 1 281,41 13 988,00 4 476,00 8 480,44
Rocznie 198 000,00 19 324,80 2 970,00 4 851,00 15 376,92 167 856,00 11 637,00 128 460,28
Wynagrodzenie pracownika 16 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 610 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 073 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 276 zł
Fundusz Pracy (FP) 404 zł
FGŚP 17 zł
Cała kwota 19 879 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 16 500,00 1 610,40 1 072,50 275,55 420,75 19 879,20 zł
Luty 16 500,00 1 610,40 1 072,50 275,55 420,75 19 879,20 zł
Marzec 16 500,00 1 610,40 1 072,50 275,55 420,75 19 879,20 zł
Kwiecień 16 500,00 1 610,40 1 072,50 275,55 420,75 19 879,20 zł
Maj 16 500,00 1 610,40 1 072,50 275,55 420,75 19 879,20 zł
Czerwiec 16 500,00 1 610,40 1 072,50 275,55 420,75 19 879,20 zł
Lipiec 16 500,00 1 610,40 1 072,50 275,55 420,75 19 879,20 zł
Sierpień 16 500,00 1 610,40 1 072,50 275,55 420,75 19 879,20 zł
Wrzesień 16 500,00 1 610,40 1 072,50 275,55 420,75 19 879,20 zł
Październik 16 500,00 1 610,40 1 072,50 275,55 420,75 19 879,20 zł
Listopad 16 500,00 1 610,40 1 072,50 275,55 420,75 19 879,20 zł
Grudzień 16 500,00 1 610,40 1 072,50 275,55 420,75 19 879,20 zł
Rocznie 198 000,00 19 324,80 12 870,00 3 306,60 5 049,00 238 550,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 16 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 577 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 16 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 19 879 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 16500 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 16 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 919 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 610 zł
Ubezpieczenie rentowe 248 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 318 zł
Zaliczka na podatek 1 406 zł
Całość - kwota brutto 16 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 16 500,00 1 610,40 247,50 0,00 1 317,79 11 714,00 1 406,00 11 918,63
Luty 16 500,00 1 610,40 247,50 0,00 1 317,79 11 714,00 1 406,00 11 918,63
Marzec 16 500,00 1 610,40 247,50 0,00 1 317,79 11 714,00 1 406,00 11 918,63
Kwiecień 16 500,00 1 610,40 247,50 0,00 1 317,79 11 714,00 1 406,00 11 918,63
Maj 16 500,00 1 610,40 247,50 0,00 1 317,79 11 714,00 1 406,00 11 918,63
Czerwiec 16 500,00 1 610,40 247,50 0,00 1 317,79 11 714,00 1 406,00 11 918,63
Lipiec 16 500,00 1 610,40 247,50 0,00 1 317,79 11 714,00 1 406,00 11 918,63
Sierpień 16 500,00 1 610,40 247,50 0,00 1 317,79 11 714,00 1 406,00 11 918,63
Wrzesień 16 500,00 1 610,40 247,50 0,00 1 317,79 11 714,00 1 406,00 11 918,63
Październik 16 500,00 1 610,40 247,50 0,00 1 317,79 11 714,00 1 406,00 11 918,63
Listopad 16 500,00 1 610,40 247,50 0,00 1 317,79 11 714,00 1 406,00 11 918,63
Grudzień 16 500,00 1 610,40 247,50 0,00 1 317,79 11 714,00 1 406,00 11 918,63
Rocznie 198 000,00 19 324,80 2 970,00 0,00 15 813,48 140 568,00 1 056,00 143 023,56
Wynagrodzenie pracownika 16 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 610 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 073 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 404 zł
FGŚP 17 zł
Cała kwota 19 604 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 16 500,00 1 610,40 1 072,50 0,00 420,75 19 603,65 zł
Luty 16 500,00 1 610,40 1 072,50 0,00 420,75 19 603,65 zł
Marzec 16 500,00 1 610,40 1 072,50 0,00 420,75 19 603,65 zł
Kwiecień 16 500,00 1 610,40 1 072,50 0,00 420,75 19 603,65 zł
Maj 16 500,00 1 610,40 1 072,50 0,00 420,75 19 603,65 zł
Czerwiec 16 500,00 1 610,40 1 072,50 0,00 420,75 19 603,65 zł
Lipiec 16 500,00 1 610,40 1 072,50 0,00 420,75 19 603,65 zł
Sierpień 16 500,00 1 610,40 1 072,50 0,00 420,75 19 603,65 zł
Wrzesień 16 500,00 1 610,40 1 072,50 0,00 420,75 19 603,65 zł
Październik 16 500,00 1 610,40 1 072,50 0,00 420,75 19 603,65 zł
Listopad 16 500,00 1 610,40 1 072,50 0,00 420,75 19 603,65 zł
Grudzień 16 500,00 1 610,40 1 072,50 0,00 420,75 19 603,65 zł
Rocznie 198 000,00 19 324,80 12 870,00 0,00 5 049,00 235 243,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 16 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 919 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 16 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 19 604 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 16500 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 16 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 256 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 244 zł
Całość - kwota brutto 16 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 200,00 2 244,00 14 256,00
Luty 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 200,00 2 244,00 14 256,00
Marzec 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 200,00 2 244,00 14 256,00
Kwiecień 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 200,00 2 244,00 14 256,00
Maj 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 200,00 2 244,00 14 256,00
Czerwiec 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 200,00 2 244,00 14 256,00
Lipiec 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 200,00 2 244,00 14 256,00
Sierpień 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 200,00 2 244,00 14 256,00
Wrzesień 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 200,00 2 244,00 14 256,00
Październik 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 200,00 2 244,00 14 256,00
Listopad 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 200,00 2 244,00 14 256,00
Grudzień 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 200,00 2 244,00 14 256,00
Rocznie 198 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158 400,00 26 928,00 171 072,00
Wynagrodzenie pracownika 16 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 16 500 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 500,00 zł
Luty 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 500,00 zł
Marzec 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 500,00 zł
Kwiecień 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 500,00 zł
Maj 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 500,00 zł
Czerwiec 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 500,00 zł
Lipiec 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 500,00 zł
Sierpień 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 500,00 zł
Wrzesień 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 500,00 zł
Październik 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 500,00 zł
Listopad 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 500,00 zł
Grudzień 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 500,00 zł
Rocznie 198 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 16 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 256 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 16 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 16 500 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 16500 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 16 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 11 960 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 485 zł
Zaliczka na podatek 3 055 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 16 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 16 500,00 0,00 0,00 0,00 1 485,00 0,00 3 055,00 0,00 11 960,00
Luty 16 500,00 0,00 0,00 0,00 1 485,00 0,00 4 855,00 0,00 10 160,00
Marzec 16 500,00 0,00 0,00 0,00 1 485,00 0,00 4 855,00 0,00 10 160,00
Kwiecień 16 500,00 0,00 0,00 0,00 1 485,00 0,00 4 855,00 0,00 10 160,00
Maj 16 500,00 0,00 0,00 0,00 1 485,00 0,00 4 855,00 0,00 10 160,00
Czerwiec 16 500,00 0,00 0,00 0,00 1 485,00 0,00 4 855,00 0,00 10 160,00
Lipiec 16 500,00 176,27 72,24 0,00 1 485,00 15,08 4 771,00 0,00 9 980,41
Sierpień 16 500,00 176,27 72,24 0,00 1 485,00 15,08 4 771,00 0,00 9 980,41
Wrzesień 16 500,00 176,27 72,24 0,00 1 485,00 15,08 4 771,00 0,00 9 980,41
Październik 16 500,00 176,27 72,24 0,00 1 485,00 15,08 4 771,00 0,00 9 980,41
Listopad 16 500,00 176,27 72,24 0,00 1 485,00 15,08 4 771,00 0,00 9 980,41
Grudzień 16 500,00 176,27 72,24 0,00 1 485,00 15,08 4 771,00 0,00 9 980,41
Rocznie 198 000,00 1 057,62 433,44 0,00 17 820,00 0,00 55 956,00 0,00 122 642,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 16 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 960 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.