Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1650 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 650 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 296 zł
Ubezpieczenie emerytalne 161 zł
Ubezpieczenie rentowe 25 zł
Ubezpieczenie chorobowe 40 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 128 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 650 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 650,00 161,04 24,75 40,43 128,14 1 174,00 0,00 1 295,64
Luty 1 650,00 161,04 24,75 40,43 128,14 1 174,00 0,00 1 295,64
Marzec 1 650,00 161,04 24,75 40,43 128,14 1 174,00 0,00 1 295,64
Kwiecień 1 650,00 161,04 24,75 40,43 128,14 1 174,00 0,00 1 295,64
Maj 1 650,00 161,04 24,75 40,43 128,14 1 174,00 0,00 1 295,64
Czerwiec 1 650,00 161,04 24,75 40,43 128,14 1 174,00 0,00 1 295,64
Lipiec 1 650,00 161,04 24,75 40,43 128,14 1 174,00 0,00 1 295,64
Sierpień 1 650,00 161,04 24,75 40,43 128,14 1 174,00 0,00 1 295,64
Wrzesień 1 650,00 161,04 24,75 40,43 128,14 1 174,00 0,00 1 295,64
Październik 1 650,00 161,04 24,75 40,43 128,14 1 174,00 0,00 1 295,64
Listopad 1 650,00 161,04 24,75 40,43 128,14 1 174,00 0,00 1 295,64
Grudzień 1 650,00 161,04 24,75 40,43 128,14 1 174,00 0,00 1 295,64
Rocznie 19 800,00 1 932,48 297,00 485,16 0,00 14 088,00 0,00 15 547,68
Wynagrodzenie pracownika 1 650 zł
Ubezpieczenie emerytalne 161 zł
Ubezpieczenie rentowe 107 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 28 zł
Fundusz Pracy (FP) 40 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 1 988 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 650,00 161,04 107,25 27,56 42,08 1 987,93 zł
Luty 1 650,00 161,04 107,25 27,56 42,08 1 987,93 zł
Marzec 1 650,00 161,04 107,25 27,56 42,08 1 987,93 zł
Kwiecień 1 650,00 161,04 107,25 27,56 42,08 1 987,93 zł
Maj 1 650,00 161,04 107,25 27,56 42,08 1 987,93 zł
Czerwiec 1 650,00 161,04 107,25 27,56 42,08 1 987,93 zł
Lipiec 1 650,00 161,04 107,25 27,56 42,08 1 987,93 zł
Sierpień 1 650,00 161,04 107,25 27,56 42,08 1 987,93 zł
Wrzesień 1 650,00 161,04 107,25 27,56 42,08 1 987,93 zł
Październik 1 650,00 161,04 107,25 27,56 42,08 1 987,93 zł
Listopad 1 650,00 161,04 107,25 27,56 42,08 1 987,93 zł
Grudzień 1 650,00 161,04 107,25 27,56 42,08 1 987,93 zł
Rocznie 19 800,00 1 932,48 1 287,00 330,72 504,96 23 855,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 650 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 296 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 650 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 988 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1650 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 650 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 192 zł
Ubezpieczenie emerytalne 161 zł
Ubezpieczenie rentowe 25 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 132 zł
Zaliczka na podatek 141 zł
Całość - kwota brutto 1 650 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 650,00 161,04 24,75 0,00 131,78 1 171,00 141,00 1 191,91
Luty 1 650,00 161,04 24,75 0,00 131,78 1 171,00 141,00 1 191,91
Marzec 1 650,00 161,04 24,75 0,00 131,78 1 171,00 141,00 1 191,91
Kwiecień 1 650,00 161,04 24,75 0,00 131,78 1 171,00 141,00 1 191,91
Maj 1 650,00 161,04 24,75 0,00 131,78 1 171,00 141,00 1 191,91
Czerwiec 1 650,00 161,04 24,75 0,00 131,78 1 171,00 141,00 1 191,91
Lipiec 1 650,00 161,04 24,75 0,00 131,78 1 171,00 141,00 1 191,91
Sierpień 1 650,00 161,04 24,75 0,00 131,78 1 171,00 141,00 1 191,91
Wrzesień 1 650,00 161,04 24,75 0,00 131,78 1 171,00 141,00 1 191,91
Październik 1 650,00 161,04 24,75 0,00 131,78 1 171,00 141,00 1 191,91
Listopad 1 650,00 161,04 24,75 0,00 131,78 1 171,00 141,00 1 191,91
Grudzień 1 650,00 161,04 24,75 0,00 131,78 1 171,00 141,00 1 191,91
Rocznie 19 800,00 1 932,48 297,00 0,00 1 581,36 14 052,00 108,00 14 302,92
Wynagrodzenie pracownika 1 650 zł
Ubezpieczenie emerytalne 161 zł
Ubezpieczenie rentowe 107 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 40 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 1 960 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 650,00 161,04 107,25 0,00 42,08 1 960,37 zł
Luty 1 650,00 161,04 107,25 0,00 42,08 1 960,37 zł
Marzec 1 650,00 161,04 107,25 0,00 42,08 1 960,37 zł
Kwiecień 1 650,00 161,04 107,25 0,00 42,08 1 960,37 zł
Maj 1 650,00 161,04 107,25 0,00 42,08 1 960,37 zł
Czerwiec 1 650,00 161,04 107,25 0,00 42,08 1 960,37 zł
Lipiec 1 650,00 161,04 107,25 0,00 42,08 1 960,37 zł
Sierpień 1 650,00 161,04 107,25 0,00 42,08 1 960,37 zł
Wrzesień 1 650,00 161,04 107,25 0,00 42,08 1 960,37 zł
Październik 1 650,00 161,04 107,25 0,00 42,08 1 960,37 zł
Listopad 1 650,00 161,04 107,25 0,00 42,08 1 960,37 zł
Grudzień 1 650,00 161,04 107,25 0,00 42,08 1 960,37 zł
Rocznie 19 800,00 1 932,48 1 287,00 0,00 504,96 23 524,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 650 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 192 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 650 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 960 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1650 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 650 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 426 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 224 zł
Całość - kwota brutto 1 650 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 320,00 224,00 1 426,00
Luty 1 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 320,00 224,00 1 426,00
Marzec 1 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 320,00 224,00 1 426,00
Kwiecień 1 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 320,00 224,00 1 426,00
Maj 1 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 320,00 224,00 1 426,00
Czerwiec 1 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 320,00 224,00 1 426,00
Lipiec 1 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 320,00 224,00 1 426,00
Sierpień 1 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 320,00 224,00 1 426,00
Wrzesień 1 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 320,00 224,00 1 426,00
Październik 1 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 320,00 224,00 1 426,00
Listopad 1 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 320,00 224,00 1 426,00
Grudzień 1 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 320,00 224,00 1 426,00
Rocznie 19 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 840,00 2 688,00 17 112,00
Wynagrodzenie pracownika 1 650 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 650 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 650,00 zł
Luty 1 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 650,00 zł
Marzec 1 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 650,00 zł
Kwiecień 1 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 650,00 zł
Maj 1 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 650,00 zł
Czerwiec 1 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 650,00 zł
Lipiec 1 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 650,00 zł
Sierpień 1 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 650,00 zł
Wrzesień 1 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 650,00 zł
Październik 1 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 650,00 zł
Listopad 1 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 650,00 zł
Grudzień 1 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 650,00 zł
Rocznie 19 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 650 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 426 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 650 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 650 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1650 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 650 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 379 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 650 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 650,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 379,10
Luty 1 650,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 379,10
Marzec 1 650,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 379,10
Kwiecień 1 650,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 379,10
Maj 1 650,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 379,10
Czerwiec 1 650,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 379,10
Lipiec 1 650,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 115,51
Sierpień 1 650,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 115,51
Wrzesień 1 650,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 19,00 0,00 1 096,51
Październik 1 650,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 19,00 0,00 1 096,51
Listopad 1 650,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 19,00 0,00 1 096,51
Grudzień 1 650,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 19,00 0,00 1 096,51
Rocznie 19 800,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 76,00 0,00 14 891,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 1 650 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 379 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.