Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1640 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 640 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3600 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 288 zł
Ubezpieczenie emerytalne 160 zł
Ubezpieczenie rentowe 25 zł
Ubezpieczenie chorobowe 40 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 127 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 640 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 640,00 160,06 24,60 40,18 127,36 1 165,00 0,00 1 287,80
Luty 1 640,00 160,06 24,60 40,18 127,36 1 165,00 0,00 1 287,80
Marzec 1 640,00 160,06 24,60 40,18 127,36 1 165,00 0,00 1 287,80
Kwiecień 1 640,00 160,06 24,60 40,18 127,36 1 165,00 0,00 1 287,80
Maj 1 640,00 160,06 24,60 40,18 127,36 1 165,00 0,00 1 287,80
Czerwiec 1 640,00 160,06 24,60 40,18 127,36 1 165,00 0,00 1 287,80
Lipiec 1 640,00 160,06 24,60 40,18 127,36 1 165,00 0,00 1 287,80
Sierpień 1 640,00 160,06 24,60 40,18 127,36 1 165,00 0,00 1 287,80
Wrzesień 1 640,00 160,06 24,60 40,18 127,36 1 165,00 0,00 1 287,80
Październik 1 640,00 160,06 24,60 40,18 127,36 1 165,00 0,00 1 287,80
Listopad 1 640,00 160,06 24,60 40,18 127,36 1 165,00 0,00 1 287,80
Grudzień 1 640,00 160,06 24,60 40,18 127,36 1 165,00 0,00 1 287,80
Rocznie 19 680,00 1 920,72 295,20 482,16 0,00 13 980,00 0,00 15 453,60
Wynagrodzenie pracownika 1 640 zł
Ubezpieczenie emerytalne 160 zł
Ubezpieczenie rentowe 107 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 27 zł
Fundusz Pracy (FP) 40 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 1 976 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 640,00 160,06 106,60 27,39 41,82 1 975,87 zł
Luty 1 640,00 160,06 106,60 27,39 41,82 1 975,87 zł
Marzec 1 640,00 160,06 106,60 27,39 41,82 1 975,87 zł
Kwiecień 1 640,00 160,06 106,60 27,39 41,82 1 975,87 zł
Maj 1 640,00 160,06 106,60 27,39 41,82 1 975,87 zł
Czerwiec 1 640,00 160,06 106,60 27,39 41,82 1 975,87 zł
Lipiec 1 640,00 160,06 106,60 27,39 41,82 1 975,87 zł
Sierpień 1 640,00 160,06 106,60 27,39 41,82 1 975,87 zł
Wrzesień 1 640,00 160,06 106,60 27,39 41,82 1 975,87 zł
Październik 1 640,00 160,06 106,60 27,39 41,82 1 975,87 zł
Listopad 1 640,00 160,06 106,60 27,39 41,82 1 975,87 zł
Grudzień 1 640,00 160,06 106,60 27,39 41,82 1 975,87 zł
Rocznie 19 680,00 1 920,72 1 279,20 328,68 501,84 23 710,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 640 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 288 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 640 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 976 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1640 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 640 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 185 zł
Ubezpieczenie emerytalne 160 zł
Ubezpieczenie rentowe 25 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 131 zł
Zaliczka na podatek 140 zł
Całość - kwota brutto 1 640 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 640,00 160,06 24,60 0,00 130,98 1 164,00 140,00 1 184,68
Luty 1 640,00 160,06 24,60 0,00 130,98 1 164,00 140,00 1 184,68
Marzec 1 640,00 160,06 24,60 0,00 130,98 1 164,00 140,00 1 184,68
Kwiecień 1 640,00 160,06 24,60 0,00 130,98 1 164,00 140,00 1 184,68
Maj 1 640,00 160,06 24,60 0,00 130,98 1 164,00 140,00 1 184,68
Czerwiec 1 640,00 160,06 24,60 0,00 130,98 1 164,00 140,00 1 184,68
Lipiec 1 640,00 160,06 24,60 0,00 130,98 1 164,00 140,00 1 184,68
Sierpień 1 640,00 160,06 24,60 0,00 130,98 1 164,00 140,00 1 184,68
Wrzesień 1 640,00 160,06 24,60 0,00 130,98 1 164,00 140,00 1 184,68
Październik 1 640,00 160,06 24,60 0,00 130,98 1 164,00 140,00 1 184,68
Listopad 1 640,00 160,06 24,60 0,00 130,98 1 164,00 140,00 1 184,68
Grudzień 1 640,00 160,06 24,60 0,00 130,98 1 164,00 140,00 1 184,68
Rocznie 19 680,00 1 920,72 295,20 0,00 1 571,76 13 968,00 108,00 14 216,16
Wynagrodzenie pracownika 1 640 zł
Ubezpieczenie emerytalne 160 zł
Ubezpieczenie rentowe 107 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 40 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 1 948 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 640,00 160,06 106,60 0,00 41,82 1 948,48 zł
Luty 1 640,00 160,06 106,60 0,00 41,82 1 948,48 zł
Marzec 1 640,00 160,06 106,60 0,00 41,82 1 948,48 zł
Kwiecień 1 640,00 160,06 106,60 0,00 41,82 1 948,48 zł
Maj 1 640,00 160,06 106,60 0,00 41,82 1 948,48 zł
Czerwiec 1 640,00 160,06 106,60 0,00 41,82 1 948,48 zł
Lipiec 1 640,00 160,06 106,60 0,00 41,82 1 948,48 zł
Sierpień 1 640,00 160,06 106,60 0,00 41,82 1 948,48 zł
Wrzesień 1 640,00 160,06 106,60 0,00 41,82 1 948,48 zł
Październik 1 640,00 160,06 106,60 0,00 41,82 1 948,48 zł
Listopad 1 640,00 160,06 106,60 0,00 41,82 1 948,48 zł
Grudzień 1 640,00 160,06 106,60 0,00 41,82 1 948,48 zł
Rocznie 19 680,00 1 920,72 1 279,20 0,00 501,84 23 381,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 640 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 185 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 640 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 948 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1640 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 640 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 417 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 223 zł
Całość - kwota brutto 1 640 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 312,00 223,00 1 417,00
Luty 1 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 312,00 223,00 1 417,00
Marzec 1 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 312,00 223,00 1 417,00
Kwiecień 1 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 312,00 223,00 1 417,00
Maj 1 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 312,00 223,00 1 417,00
Czerwiec 1 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 312,00 223,00 1 417,00
Lipiec 1 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 312,00 223,00 1 417,00
Sierpień 1 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 312,00 223,00 1 417,00
Wrzesień 1 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 312,00 223,00 1 417,00
Październik 1 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 312,00 223,00 1 417,00
Listopad 1 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 312,00 223,00 1 417,00
Grudzień 1 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 312,00 223,00 1 417,00
Rocznie 19 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 744,00 2 676,00 17 004,00
Wynagrodzenie pracownika 1 640 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 640 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 640,00 zł
Luty 1 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 640,00 zł
Marzec 1 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 640,00 zł
Kwiecień 1 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 640,00 zł
Maj 1 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 640,00 zł
Czerwiec 1 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 640,00 zł
Lipiec 1 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 640,00 zł
Sierpień 1 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 640,00 zł
Wrzesień 1 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 640,00 zł
Październik 1 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 640,00 zł
Listopad 1 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 640,00 zł
Grudzień 1 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 640,00 zł
Rocznie 19 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 680,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 640 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 417 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 640 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 640 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1640 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 640 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 369 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 640 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 640,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 369,10
Luty 1 640,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 369,10
Marzec 1 640,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 369,10
Kwiecień 1 640,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 369,10
Maj 1 640,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 369,10
Czerwiec 1 640,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 369,10
Lipiec 1 640,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 105,51
Sierpień 1 640,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 105,51
Wrzesień 1 640,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 15,00 0,00 1 090,51
Październik 1 640,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 15,00 0,00 1 090,51
Listopad 1 640,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 15,00 0,00 1 090,51
Grudzień 1 640,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 15,00 0,00 1 090,51
Rocznie 19 680,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 60,00 0,00 14 787,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 1 640 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 369 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.