Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 16300 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 16 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 441 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 591 zł
Ubezpieczenie rentowe 245 zł
Ubezpieczenie chorobowe 399 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 266 zł
Zaliczka na podatek 1 358 zł
Całość - kwota brutto 16 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 16 300,00 1 590,88 244,50 399,35 1 265,87 13 815,00 1 358,00 11 441,40
Luty 16 300,00 1 590,88 244,50 399,35 1 265,87 13 815,00 1 358,00 11 441,40
Marzec 16 300,00 1 590,88 244,50 399,35 1 265,87 13 815,00 1 358,00 11 441,40
Kwiecień 16 300,00 1 590,88 244,50 399,35 1 265,87 13 815,00 1 358,00 11 441,40
Maj 16 300,00 1 590,88 244,50 399,35 1 265,87 13 815,00 1 358,00 11 441,40
Czerwiec 16 300,00 1 590,88 244,50 399,35 1 265,87 13 815,00 1 358,00 11 441,40
Lipiec 16 300,00 1 590,88 244,50 399,35 1 265,87 13 815,00 1 358,00 11 441,40
Sierpień 16 300,00 1 590,88 244,50 399,35 1 265,87 13 815,00 1 358,00 11 441,40
Wrzesień 16 300,00 1 590,88 244,50 399,35 1 265,87 13 815,00 2 225,00 10 574,40
Październik 16 300,00 1 590,88 244,50 399,35 1 265,87 13 815,00 4 421,00 8 378,40
Listopad 16 300,00 1 590,88 244,50 399,35 1 265,87 13 815,00 4 421,00 8 378,40
Grudzień 16 300,00 1 590,88 244,50 399,35 1 265,87 13 815,00 4 421,00 8 378,40
Rocznie 195 600,00 19 090,56 2 934,00 4 792,20 15 190,44 165 780,00 11 160,00 127 240,80
Wynagrodzenie pracownika 16 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 591 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 060 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 272 zł
Fundusz Pracy (FP) 399 zł
FGŚP 16 zł
Cała kwota 19 638 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 16 300,00 1 590,88 1 059,50 272,21 415,65 19 638,24 zł
Luty 16 300,00 1 590,88 1 059,50 272,21 415,65 19 638,24 zł
Marzec 16 300,00 1 590,88 1 059,50 272,21 415,65 19 638,24 zł
Kwiecień 16 300,00 1 590,88 1 059,50 272,21 415,65 19 638,24 zł
Maj 16 300,00 1 590,88 1 059,50 272,21 415,65 19 638,24 zł
Czerwiec 16 300,00 1 590,88 1 059,50 272,21 415,65 19 638,24 zł
Lipiec 16 300,00 1 590,88 1 059,50 272,21 415,65 19 638,24 zł
Sierpień 16 300,00 1 590,88 1 059,50 272,21 415,65 19 638,24 zł
Wrzesień 16 300,00 1 590,88 1 059,50 272,21 415,65 19 638,24 zł
Październik 16 300,00 1 590,88 1 059,50 272,21 415,65 19 638,24 zł
Listopad 16 300,00 1 590,88 1 059,50 272,21 415,65 19 638,24 zł
Grudzień 16 300,00 1 590,88 1 059,50 272,21 415,65 19 638,24 zł
Rocznie 195 600,00 19 090,56 12 714,00 3 266,52 4 987,80 235 658,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 16 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 441 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 16 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 19 638 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 16300 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 16 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 774 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 591 zł
Ubezpieczenie rentowe 245 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 302 zł
Zaliczka na podatek 1 389 zł
Całość - kwota brutto 16 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 16 300,00 1 590,88 244,50 0,00 1 301,82 11 572,00 1 389,00 11 774,16
Luty 16 300,00 1 590,88 244,50 0,00 1 301,82 11 572,00 1 389,00 11 774,16
Marzec 16 300,00 1 590,88 244,50 0,00 1 301,82 11 572,00 1 389,00 11 774,16
Kwiecień 16 300,00 1 590,88 244,50 0,00 1 301,82 11 572,00 1 389,00 11 774,16
Maj 16 300,00 1 590,88 244,50 0,00 1 301,82 11 572,00 1 389,00 11 774,16
Czerwiec 16 300,00 1 590,88 244,50 0,00 1 301,82 11 572,00 1 389,00 11 774,16
Lipiec 16 300,00 1 590,88 244,50 0,00 1 301,82 11 572,00 1 389,00 11 774,16
Sierpień 16 300,00 1 590,88 244,50 0,00 1 301,82 11 572,00 1 389,00 11 774,16
Wrzesień 16 300,00 1 590,88 244,50 0,00 1 301,82 11 572,00 1 389,00 11 774,16
Październik 16 300,00 1 590,88 244,50 0,00 1 301,82 11 572,00 1 389,00 11 774,16
Listopad 16 300,00 1 590,88 244,50 0,00 1 301,82 11 572,00 1 389,00 11 774,16
Grudzień 16 300,00 1 590,88 244,50 0,00 1 301,82 11 572,00 1 389,00 11 774,16
Rocznie 195 600,00 19 090,56 2 934,00 0,00 15 621,84 138 864,00 1 044,00 141 289,92
Wynagrodzenie pracownika 16 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 591 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 060 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 399 zł
FGŚP 16 zł
Cała kwota 19 366 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 16 300,00 1 590,88 1 059,50 0,00 415,65 19 366,03 zł
Luty 16 300,00 1 590,88 1 059,50 0,00 415,65 19 366,03 zł
Marzec 16 300,00 1 590,88 1 059,50 0,00 415,65 19 366,03 zł
Kwiecień 16 300,00 1 590,88 1 059,50 0,00 415,65 19 366,03 zł
Maj 16 300,00 1 590,88 1 059,50 0,00 415,65 19 366,03 zł
Czerwiec 16 300,00 1 590,88 1 059,50 0,00 415,65 19 366,03 zł
Lipiec 16 300,00 1 590,88 1 059,50 0,00 415,65 19 366,03 zł
Sierpień 16 300,00 1 590,88 1 059,50 0,00 415,65 19 366,03 zł
Wrzesień 16 300,00 1 590,88 1 059,50 0,00 415,65 19 366,03 zł
Październik 16 300,00 1 590,88 1 059,50 0,00 415,65 19 366,03 zł
Listopad 16 300,00 1 590,88 1 059,50 0,00 415,65 19 366,03 zł
Grudzień 16 300,00 1 590,88 1 059,50 0,00 415,65 19 366,03 zł
Rocznie 195 600,00 19 090,56 12 714,00 0,00 4 987,80 232 392,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 16 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 774 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 16 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 19 366 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 16300 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 16 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 083 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 217 zł
Całość - kwota brutto 16 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 16 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 040,00 2 217,00 14 083,00
Luty 16 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 040,00 2 217,00 14 083,00
Marzec 16 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 040,00 2 217,00 14 083,00
Kwiecień 16 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 040,00 2 217,00 14 083,00
Maj 16 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 040,00 2 217,00 14 083,00
Czerwiec 16 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 040,00 2 217,00 14 083,00
Lipiec 16 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 040,00 2 217,00 14 083,00
Sierpień 16 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 040,00 2 217,00 14 083,00
Wrzesień 16 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 040,00 2 217,00 14 083,00
Październik 16 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 040,00 2 217,00 14 083,00
Listopad 16 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 040,00 2 217,00 14 083,00
Grudzień 16 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 040,00 2 217,00 14 083,00
Rocznie 195 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156 480,00 26 604,00 168 996,00
Wynagrodzenie pracownika 16 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 16 300 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 16 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 300,00 zł
Luty 16 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 300,00 zł
Marzec 16 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 300,00 zł
Kwiecień 16 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 300,00 zł
Maj 16 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 300,00 zł
Czerwiec 16 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 300,00 zł
Lipiec 16 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 300,00 zł
Sierpień 16 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 300,00 zł
Wrzesień 16 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 300,00 zł
Październik 16 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 300,00 zł
Listopad 16 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 300,00 zł
Grudzień 16 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 300,00 zł
Rocznie 195 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 16 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 083 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 16 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 16 300 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 16300 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 16 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 11 842 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 467 zł
Zaliczka na podatek 2 991 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 16 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 16 300,00 0,00 0,00 0,00 1 467,00 0,00 2 991,00 0,00 11 842,00
Luty 16 300,00 0,00 0,00 0,00 1 467,00 0,00 4 791,00 0,00 10 042,00
Marzec 16 300,00 0,00 0,00 0,00 1 467,00 0,00 4 791,00 0,00 10 042,00
Kwiecień 16 300,00 0,00 0,00 0,00 1 467,00 0,00 4 791,00 0,00 10 042,00
Maj 16 300,00 0,00 0,00 0,00 1 467,00 0,00 4 791,00 0,00 10 042,00
Czerwiec 16 300,00 0,00 0,00 0,00 1 467,00 0,00 4 791,00 0,00 10 042,00
Lipiec 16 300,00 176,27 72,24 0,00 1 467,00 15,08 4 707,00 0,00 9 862,41
Sierpień 16 300,00 176,27 72,24 0,00 1 467,00 15,08 4 707,00 0,00 9 862,41
Wrzesień 16 300,00 176,27 72,24 0,00 1 467,00 15,08 4 707,00 0,00 9 862,41
Październik 16 300,00 176,27 72,24 0,00 1 467,00 15,08 4 707,00 0,00 9 862,41
Listopad 16 300,00 176,27 72,24 0,00 1 467,00 15,08 4 707,00 0,00 9 862,41
Grudzień 16 300,00 176,27 72,24 0,00 1 467,00 15,08 4 707,00 0,00 9 862,41
Rocznie 195 600,00 1 057,62 433,44 0,00 17 604,00 0,00 55 188,00 0,00 121 226,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 16 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 842 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.