Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1630 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 630 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 280 zł
Ubezpieczenie emerytalne 159 zł
Ubezpieczenie rentowe 24 zł
Ubezpieczenie chorobowe 40 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 127 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 630 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 630,00 159,09 24,45 39,94 126,59 1 157,00 0,00 1 279,93
Luty 1 630,00 159,09 24,45 39,94 126,59 1 157,00 0,00 1 279,93
Marzec 1 630,00 159,09 24,45 39,94 126,59 1 157,00 0,00 1 279,93
Kwiecień 1 630,00 159,09 24,45 39,94 126,59 1 157,00 0,00 1 279,93
Maj 1 630,00 159,09 24,45 39,94 126,59 1 157,00 0,00 1 279,93
Czerwiec 1 630,00 159,09 24,45 39,94 126,59 1 157,00 0,00 1 279,93
Lipiec 1 630,00 159,09 24,45 39,94 126,59 1 157,00 0,00 1 279,93
Sierpień 1 630,00 159,09 24,45 39,94 126,59 1 157,00 0,00 1 279,93
Wrzesień 1 630,00 159,09 24,45 39,94 126,59 1 157,00 0,00 1 279,93
Październik 1 630,00 159,09 24,45 39,94 126,59 1 157,00 0,00 1 279,93
Listopad 1 630,00 159,09 24,45 39,94 126,59 1 157,00 0,00 1 279,93
Grudzień 1 630,00 159,09 24,45 39,94 126,59 1 157,00 0,00 1 279,93
Rocznie 19 560,00 1 909,08 293,40 479,28 0,00 13 884,00 0,00 15 359,16
Wynagrodzenie pracownika 1 630 zł
Ubezpieczenie emerytalne 159 zł
Ubezpieczenie rentowe 106 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 27 zł
Fundusz Pracy (FP) 40 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 1 964 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 630,00 159,09 105,95 27,22 41,57 1 963,83 zł
Luty 1 630,00 159,09 105,95 27,22 41,57 1 963,83 zł
Marzec 1 630,00 159,09 105,95 27,22 41,57 1 963,83 zł
Kwiecień 1 630,00 159,09 105,95 27,22 41,57 1 963,83 zł
Maj 1 630,00 159,09 105,95 27,22 41,57 1 963,83 zł
Czerwiec 1 630,00 159,09 105,95 27,22 41,57 1 963,83 zł
Lipiec 1 630,00 159,09 105,95 27,22 41,57 1 963,83 zł
Sierpień 1 630,00 159,09 105,95 27,22 41,57 1 963,83 zł
Wrzesień 1 630,00 159,09 105,95 27,22 41,57 1 963,83 zł
Październik 1 630,00 159,09 105,95 27,22 41,57 1 963,83 zł
Listopad 1 630,00 159,09 105,95 27,22 41,57 1 963,83 zł
Grudzień 1 630,00 159,09 105,95 27,22 41,57 1 963,83 zł
Rocznie 19 560,00 1 909,08 1 271,40 326,64 498,84 23 565,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 630 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 280 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 630 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 964 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1630 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 630 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 177 zł
Ubezpieczenie emerytalne 159 zł
Ubezpieczenie rentowe 24 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 130 zł
Zaliczka na podatek 139 zł
Całość - kwota brutto 1 630 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 630,00 159,09 24,45 0,00 130,18 1 157,00 139,00 1 177,44
Luty 1 630,00 159,09 24,45 0,00 130,18 1 157,00 139,00 1 177,44
Marzec 1 630,00 159,09 24,45 0,00 130,18 1 157,00 139,00 1 177,44
Kwiecień 1 630,00 159,09 24,45 0,00 130,18 1 157,00 139,00 1 177,44
Maj 1 630,00 159,09 24,45 0,00 130,18 1 157,00 139,00 1 177,44
Czerwiec 1 630,00 159,09 24,45 0,00 130,18 1 157,00 139,00 1 177,44
Lipiec 1 630,00 159,09 24,45 0,00 130,18 1 157,00 139,00 1 177,44
Sierpień 1 630,00 159,09 24,45 0,00 130,18 1 157,00 139,00 1 177,44
Wrzesień 1 630,00 159,09 24,45 0,00 130,18 1 157,00 139,00 1 177,44
Październik 1 630,00 159,09 24,45 0,00 130,18 1 157,00 139,00 1 177,44
Listopad 1 630,00 159,09 24,45 0,00 130,18 1 157,00 139,00 1 177,44
Grudzień 1 630,00 159,09 24,45 0,00 130,18 1 157,00 139,00 1 177,44
Rocznie 19 560,00 1 909,08 293,40 0,00 1 562,16 13 884,00 108,00 14 129,28
Wynagrodzenie pracownika 1 630 zł
Ubezpieczenie emerytalne 159 zł
Ubezpieczenie rentowe 106 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 40 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 1 937 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 630,00 159,09 105,95 0,00 41,57 1 936,61 zł
Luty 1 630,00 159,09 105,95 0,00 41,57 1 936,61 zł
Marzec 1 630,00 159,09 105,95 0,00 41,57 1 936,61 zł
Kwiecień 1 630,00 159,09 105,95 0,00 41,57 1 936,61 zł
Maj 1 630,00 159,09 105,95 0,00 41,57 1 936,61 zł
Czerwiec 1 630,00 159,09 105,95 0,00 41,57 1 936,61 zł
Lipiec 1 630,00 159,09 105,95 0,00 41,57 1 936,61 zł
Sierpień 1 630,00 159,09 105,95 0,00 41,57 1 936,61 zł
Wrzesień 1 630,00 159,09 105,95 0,00 41,57 1 936,61 zł
Październik 1 630,00 159,09 105,95 0,00 41,57 1 936,61 zł
Listopad 1 630,00 159,09 105,95 0,00 41,57 1 936,61 zł
Grudzień 1 630,00 159,09 105,95 0,00 41,57 1 936,61 zł
Rocznie 19 560,00 1 909,08 1 271,40 0,00 498,84 23 239,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 630 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 177 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 630 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 937 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1630 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 630 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 408 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 222 zł
Całość - kwota brutto 1 630 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 304,00 222,00 1 408,00
Luty 1 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 304,00 222,00 1 408,00
Marzec 1 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 304,00 222,00 1 408,00
Kwiecień 1 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 304,00 222,00 1 408,00
Maj 1 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 304,00 222,00 1 408,00
Czerwiec 1 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 304,00 222,00 1 408,00
Lipiec 1 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 304,00 222,00 1 408,00
Sierpień 1 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 304,00 222,00 1 408,00
Wrzesień 1 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 304,00 222,00 1 408,00
Październik 1 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 304,00 222,00 1 408,00
Listopad 1 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 304,00 222,00 1 408,00
Grudzień 1 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 304,00 222,00 1 408,00
Rocznie 19 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 648,00 2 664,00 16 896,00
Wynagrodzenie pracownika 1 630 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 630 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 630,00 zł
Luty 1 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 630,00 zł
Marzec 1 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 630,00 zł
Kwiecień 1 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 630,00 zł
Maj 1 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 630,00 zł
Czerwiec 1 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 630,00 zł
Lipiec 1 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 630,00 zł
Sierpień 1 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 630,00 zł
Wrzesień 1 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 630,00 zł
Październik 1 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 630,00 zł
Listopad 1 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 630,00 zł
Grudzień 1 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 630,00 zł
Rocznie 19 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 560,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 630 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 408 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 630 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 630 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1630 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 630 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 359 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 630 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 630,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 359,10
Luty 1 630,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 359,10
Marzec 1 630,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 359,10
Kwiecień 1 630,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 359,10
Maj 1 630,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 359,10
Czerwiec 1 630,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 359,10
Lipiec 1 630,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 095,51
Sierpień 1 630,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 095,51
Wrzesień 1 630,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 12,00 0,00 1 083,51
Październik 1 630,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 12,00 0,00 1 083,51
Listopad 1 630,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 12,00 0,00 1 083,51
Grudzień 1 630,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 12,00 0,00 1 083,51
Rocznie 19 560,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 48,00 0,00 14 679,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 1 630 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 359 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.