Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1600 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 600 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 256 zł
Ubezpieczenie emerytalne 156 zł
Ubezpieczenie rentowe 24 zł
Ubezpieczenie chorobowe 39 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 124 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 600 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 600,00 156,16 24,00 39,20 124,26 1 131,00 0,00 1 256,38
Luty 1 600,00 156,16 24,00 39,20 124,26 1 131,00 0,00 1 256,38
Marzec 1 600,00 156,16 24,00 39,20 124,26 1 131,00 0,00 1 256,38
Kwiecień 1 600,00 156,16 24,00 39,20 124,26 1 131,00 0,00 1 256,38
Maj 1 600,00 156,16 24,00 39,20 124,26 1 131,00 0,00 1 256,38
Czerwiec 1 600,00 156,16 24,00 39,20 124,26 1 131,00 0,00 1 256,38
Lipiec 1 600,00 156,16 24,00 39,20 124,26 1 131,00 0,00 1 256,38
Sierpień 1 600,00 156,16 24,00 39,20 124,26 1 131,00 0,00 1 256,38
Wrzesień 1 600,00 156,16 24,00 39,20 124,26 1 131,00 0,00 1 256,38
Październik 1 600,00 156,16 24,00 39,20 124,26 1 131,00 0,00 1 256,38
Listopad 1 600,00 156,16 24,00 39,20 124,26 1 131,00 0,00 1 256,38
Grudzień 1 600,00 156,16 24,00 39,20 124,26 1 131,00 0,00 1 256,38
Rocznie 19 200,00 1 873,92 288,00 470,40 0,00 13 572,00 0,00 15 076,56
Wynagrodzenie pracownika 1 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 156 zł
Ubezpieczenie rentowe 104 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 27 zł
Fundusz Pracy (FP) 39 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 1 928 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 600,00 156,16 104,00 26,72 40,80 1 927,68 zł
Luty 1 600,00 156,16 104,00 26,72 40,80 1 927,68 zł
Marzec 1 600,00 156,16 104,00 26,72 40,80 1 927,68 zł
Kwiecień 1 600,00 156,16 104,00 26,72 40,80 1 927,68 zł
Maj 1 600,00 156,16 104,00 26,72 40,80 1 927,68 zł
Czerwiec 1 600,00 156,16 104,00 26,72 40,80 1 927,68 zł
Lipiec 1 600,00 156,16 104,00 26,72 40,80 1 927,68 zł
Sierpień 1 600,00 156,16 104,00 26,72 40,80 1 927,68 zł
Wrzesień 1 600,00 156,16 104,00 26,72 40,80 1 927,68 zł
Październik 1 600,00 156,16 104,00 26,72 40,80 1 927,68 zł
Listopad 1 600,00 156,16 104,00 26,72 40,80 1 927,68 zł
Grudzień 1 600,00 156,16 104,00 26,72 40,80 1 927,68 zł
Rocznie 19 200,00 1 873,92 1 248,00 320,64 489,60 23 132,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 256 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 928 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1600 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 156 zł
Ubezpieczenie emerytalne 156 zł
Ubezpieczenie rentowe 24 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 128 zł
Zaliczka na podatek 136 zł
Całość - kwota brutto 1 600 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 600,00 156,16 24,00 0,00 127,79 1 136,00 136,00 1 155,73
Luty 1 600,00 156,16 24,00 0,00 127,79 1 136,00 136,00 1 155,73
Marzec 1 600,00 156,16 24,00 0,00 127,79 1 136,00 136,00 1 155,73
Kwiecień 1 600,00 156,16 24,00 0,00 127,79 1 136,00 136,00 1 155,73
Maj 1 600,00 156,16 24,00 0,00 127,79 1 136,00 136,00 1 155,73
Czerwiec 1 600,00 156,16 24,00 0,00 127,79 1 136,00 136,00 1 155,73
Lipiec 1 600,00 156,16 24,00 0,00 127,79 1 136,00 136,00 1 155,73
Sierpień 1 600,00 156,16 24,00 0,00 127,79 1 136,00 136,00 1 155,73
Wrzesień 1 600,00 156,16 24,00 0,00 127,79 1 136,00 136,00 1 155,73
Październik 1 600,00 156,16 24,00 0,00 127,79 1 136,00 136,00 1 155,73
Listopad 1 600,00 156,16 24,00 0,00 127,79 1 136,00 136,00 1 155,73
Grudzień 1 600,00 156,16 24,00 0,00 127,79 1 136,00 136,00 1 155,73
Rocznie 19 200,00 1 873,92 288,00 0,00 1 533,48 13 632,00 108,00 13 868,76
Wynagrodzenie pracownika 1 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 156 zł
Ubezpieczenie rentowe 104 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 39 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 1 901 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 600,00 156,16 104,00 0,00 40,80 1 900,96 zł
Luty 1 600,00 156,16 104,00 0,00 40,80 1 900,96 zł
Marzec 1 600,00 156,16 104,00 0,00 40,80 1 900,96 zł
Kwiecień 1 600,00 156,16 104,00 0,00 40,80 1 900,96 zł
Maj 1 600,00 156,16 104,00 0,00 40,80 1 900,96 zł
Czerwiec 1 600,00 156,16 104,00 0,00 40,80 1 900,96 zł
Lipiec 1 600,00 156,16 104,00 0,00 40,80 1 900,96 zł
Sierpień 1 600,00 156,16 104,00 0,00 40,80 1 900,96 zł
Wrzesień 1 600,00 156,16 104,00 0,00 40,80 1 900,96 zł
Październik 1 600,00 156,16 104,00 0,00 40,80 1 900,96 zł
Listopad 1 600,00 156,16 104,00 0,00 40,80 1 900,96 zł
Grudzień 1 600,00 156,16 104,00 0,00 40,80 1 900,96 zł
Rocznie 19 200,00 1 873,92 1 248,00 0,00 489,60 22 811,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 156 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 901 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1600 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 382 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 218 zł
Całość - kwota brutto 1 600 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 280,00 218,00 1 382,00
Luty 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 280,00 218,00 1 382,00
Marzec 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 280,00 218,00 1 382,00
Kwiecień 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 280,00 218,00 1 382,00
Maj 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 280,00 218,00 1 382,00
Czerwiec 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 280,00 218,00 1 382,00
Lipiec 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 280,00 218,00 1 382,00
Sierpień 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 280,00 218,00 1 382,00
Wrzesień 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 280,00 218,00 1 382,00
Październik 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 280,00 218,00 1 382,00
Listopad 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 280,00 218,00 1 382,00
Grudzień 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 280,00 218,00 1 382,00
Rocznie 19 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 360,00 2 616,00 16 584,00
Wynagrodzenie pracownika 1 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 600 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00 zł
Luty 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00 zł
Marzec 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00 zł
Kwiecień 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00 zł
Maj 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00 zł
Czerwiec 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00 zł
Lipiec 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00 zł
Sierpień 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00 zł
Wrzesień 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00 zł
Październik 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00 zł
Listopad 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00 zł
Grudzień 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00 zł
Rocznie 19 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 382 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 600 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1600 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 329 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 600 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 600,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 329,10
Luty 1 600,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 329,10
Marzec 1 600,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 329,10
Kwiecień 1 600,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 329,10
Maj 1 600,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 329,10
Czerwiec 1 600,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 329,10
Lipiec 1 600,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 065,51
Sierpień 1 600,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 065,51
Wrzesień 1 600,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 3,00 0,00 1 062,51
Październik 1 600,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 3,00 0,00 1 062,51
Listopad 1 600,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 3,00 0,00 1 062,51
Grudzień 1 600,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 3,00 0,00 1 062,51
Rocznie 19 200,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 12,00 0,00 14 355,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 1 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 329 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.