Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1540 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 540 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 209 zł
Ubezpieczenie emerytalne 150 zł
Ubezpieczenie rentowe 23 zł
Ubezpieczenie chorobowe 38 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 120 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 540 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 540,00 150,30 23,10 37,73 119,60 1 079,00 0,00 1 209,27
Luty 1 540,00 150,30 23,10 37,73 119,60 1 079,00 0,00 1 209,27
Marzec 1 540,00 150,30 23,10 37,73 119,60 1 079,00 0,00 1 209,27
Kwiecień 1 540,00 150,30 23,10 37,73 119,60 1 079,00 0,00 1 209,27
Maj 1 540,00 150,30 23,10 37,73 119,60 1 079,00 0,00 1 209,27
Czerwiec 1 540,00 150,30 23,10 37,73 119,60 1 079,00 0,00 1 209,27
Lipiec 1 540,00 150,30 23,10 37,73 119,60 1 079,00 0,00 1 209,27
Sierpień 1 540,00 150,30 23,10 37,73 119,60 1 079,00 0,00 1 209,27
Wrzesień 1 540,00 150,30 23,10 37,73 119,60 1 079,00 0,00 1 209,27
Październik 1 540,00 150,30 23,10 37,73 119,60 1 079,00 0,00 1 209,27
Listopad 1 540,00 150,30 23,10 37,73 119,60 1 079,00 0,00 1 209,27
Grudzień 1 540,00 150,30 23,10 37,73 119,60 1 079,00 0,00 1 209,27
Rocznie 18 480,00 1 803,60 277,20 452,76 0,00 12 948,00 0,00 14 511,24
Wynagrodzenie pracownika 1 540 zł
Ubezpieczenie emerytalne 150 zł
Ubezpieczenie rentowe 100 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 26 zł
Fundusz Pracy (FP) 38 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 1 855 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 540,00 150,30 100,10 25,72 39,27 1 855,39 zł
Luty 1 540,00 150,30 100,10 25,72 39,27 1 855,39 zł
Marzec 1 540,00 150,30 100,10 25,72 39,27 1 855,39 zł
Kwiecień 1 540,00 150,30 100,10 25,72 39,27 1 855,39 zł
Maj 1 540,00 150,30 100,10 25,72 39,27 1 855,39 zł
Czerwiec 1 540,00 150,30 100,10 25,72 39,27 1 855,39 zł
Lipiec 1 540,00 150,30 100,10 25,72 39,27 1 855,39 zł
Sierpień 1 540,00 150,30 100,10 25,72 39,27 1 855,39 zł
Wrzesień 1 540,00 150,30 100,10 25,72 39,27 1 855,39 zł
Październik 1 540,00 150,30 100,10 25,72 39,27 1 855,39 zł
Listopad 1 540,00 150,30 100,10 25,72 39,27 1 855,39 zł
Grudzień 1 540,00 150,30 100,10 25,72 39,27 1 855,39 zł
Rocznie 18 480,00 1 803,60 1 201,20 308,64 471,24 22 264,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 540 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 209 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 540 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 855 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1540 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 540 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 112 zł
Ubezpieczenie emerytalne 150 zł
Ubezpieczenie rentowe 23 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 123 zł
Zaliczka na podatek 131 zł
Całość - kwota brutto 1 540 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 540,00 150,30 23,10 0,00 122,99 1 093,00 131,00 1 112,45
Luty 1 540,00 150,30 23,10 0,00 122,99 1 093,00 131,00 1 112,45
Marzec 1 540,00 150,30 23,10 0,00 122,99 1 093,00 131,00 1 112,45
Kwiecień 1 540,00 150,30 23,10 0,00 122,99 1 093,00 131,00 1 112,45
Maj 1 540,00 150,30 23,10 0,00 122,99 1 093,00 131,00 1 112,45
Czerwiec 1 540,00 150,30 23,10 0,00 122,99 1 093,00 131,00 1 112,45
Lipiec 1 540,00 150,30 23,10 0,00 122,99 1 093,00 131,00 1 112,45
Sierpień 1 540,00 150,30 23,10 0,00 122,99 1 093,00 131,00 1 112,45
Wrzesień 1 540,00 150,30 23,10 0,00 122,99 1 093,00 131,00 1 112,45
Październik 1 540,00 150,30 23,10 0,00 122,99 1 093,00 131,00 1 112,45
Listopad 1 540,00 150,30 23,10 0,00 122,99 1 093,00 131,00 1 112,45
Grudzień 1 540,00 150,30 23,10 0,00 122,99 1 093,00 131,00 1 112,45
Rocznie 18 480,00 1 803,60 277,20 0,00 1 475,88 13 116,00 96,00 13 349,40
Wynagrodzenie pracownika 1 540 zł
Ubezpieczenie emerytalne 150 zł
Ubezpieczenie rentowe 100 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 38 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 1 830 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 540,00 150,30 100,10 0,00 39,27 1 829,67 zł
Luty 1 540,00 150,30 100,10 0,00 39,27 1 829,67 zł
Marzec 1 540,00 150,30 100,10 0,00 39,27 1 829,67 zł
Kwiecień 1 540,00 150,30 100,10 0,00 39,27 1 829,67 zł
Maj 1 540,00 150,30 100,10 0,00 39,27 1 829,67 zł
Czerwiec 1 540,00 150,30 100,10 0,00 39,27 1 829,67 zł
Lipiec 1 540,00 150,30 100,10 0,00 39,27 1 829,67 zł
Sierpień 1 540,00 150,30 100,10 0,00 39,27 1 829,67 zł
Wrzesień 1 540,00 150,30 100,10 0,00 39,27 1 829,67 zł
Październik 1 540,00 150,30 100,10 0,00 39,27 1 829,67 zł
Listopad 1 540,00 150,30 100,10 0,00 39,27 1 829,67 zł
Grudzień 1 540,00 150,30 100,10 0,00 39,27 1 829,67 zł
Rocznie 18 480,00 1 803,60 1 201,20 0,00 471,24 21 956,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 540 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 112 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 540 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 830 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1540 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 540 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 331 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 209 zł
Całość - kwota brutto 1 540 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 232,00 209,00 1 331,00
Luty 1 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 232,00 209,00 1 331,00
Marzec 1 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 232,00 209,00 1 331,00
Kwiecień 1 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 232,00 209,00 1 331,00
Maj 1 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 232,00 209,00 1 331,00
Czerwiec 1 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 232,00 209,00 1 331,00
Lipiec 1 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 232,00 209,00 1 331,00
Sierpień 1 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 232,00 209,00 1 331,00
Wrzesień 1 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 232,00 209,00 1 331,00
Październik 1 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 232,00 209,00 1 331,00
Listopad 1 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 232,00 209,00 1 331,00
Grudzień 1 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 232,00 209,00 1 331,00
Rocznie 18 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 784,00 2 508,00 15 972,00
Wynagrodzenie pracownika 1 540 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 540 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 540,00 zł
Luty 1 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 540,00 zł
Marzec 1 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 540,00 zł
Kwiecień 1 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 540,00 zł
Maj 1 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 540,00 zł
Czerwiec 1 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 540,00 zł
Lipiec 1 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 540,00 zł
Sierpień 1 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 540,00 zł
Wrzesień 1 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 540,00 zł
Październik 1 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 540,00 zł
Listopad 1 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 540,00 zł
Grudzień 1 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 540,00 zł
Rocznie 18 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 480,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 540 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 331 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 540 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 540 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1540 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 540 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 269 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 540 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 540,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 269,10
Luty 1 540,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 269,10
Marzec 1 540,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 269,10
Kwiecień 1 540,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 269,10
Maj 1 540,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 269,10
Czerwiec 1 540,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 269,10
Lipiec 1 540,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 005,51
Sierpień 1 540,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 005,51
Wrzesień 1 540,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 005,51
Październik 1 540,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 005,51
Listopad 1 540,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 005,51
Grudzień 1 540,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 005,51
Rocznie 18 480,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 13 647,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 1 540 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 269 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.