Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1570 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 570 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2800 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 194 zł
Ubezpieczenie emerytalne 153 zł
Ubezpieczenie rentowe 24 zł
Ubezpieczenie chorobowe 38 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 122 zł
Zaliczka na podatek 39 zł
Całość - kwota brutto 1 570 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 570,00 153,23 23,55 38,47 121,93 1 105,00 39,00 1 193,82
Luty 1 570,00 153,23 23,55 38,47 121,93 1 105,00 39,00 1 193,82
Marzec 1 570,00 153,23 23,55 38,47 121,93 1 105,00 39,00 1 193,82
Kwiecień 1 570,00 153,23 23,55 38,47 121,93 1 105,00 39,00 1 193,82
Maj 1 570,00 153,23 23,55 38,47 121,93 1 105,00 39,00 1 193,82
Czerwiec 1 570,00 153,23 23,55 38,47 121,93 1 105,00 39,00 1 193,82
Lipiec 1 570,00 153,23 23,55 38,47 121,93 1 105,00 39,00 1 193,82
Sierpień 1 570,00 153,23 23,55 38,47 121,93 1 105,00 39,00 1 193,82
Wrzesień 1 570,00 153,23 23,55 38,47 121,93 1 105,00 39,00 1 193,82
Październik 1 570,00 153,23 23,55 38,47 121,93 1 105,00 39,00 1 193,82
Listopad 1 570,00 153,23 23,55 38,47 121,93 1 105,00 39,00 1 193,82
Grudzień 1 570,00 153,23 23,55 38,47 121,93 1 105,00 39,00 1 193,82
Rocznie 18 840,00 1 838,76 282,60 461,64 1 463,16 13 260,00 468,00 14 325,84
Wynagrodzenie pracownika 1 570 zł
Ubezpieczenie emerytalne 153 zł
Ubezpieczenie rentowe 102 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 26 zł
Fundusz Pracy (FP) 38 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 1 892 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 570,00 153,23 102,05 26,22 40,04 1 891,54 zł
Luty 1 570,00 153,23 102,05 26,22 40,04 1 891,54 zł
Marzec 1 570,00 153,23 102,05 26,22 40,04 1 891,54 zł
Kwiecień 1 570,00 153,23 102,05 26,22 40,04 1 891,54 zł
Maj 1 570,00 153,23 102,05 26,22 40,04 1 891,54 zł
Czerwiec 1 570,00 153,23 102,05 26,22 40,04 1 891,54 zł
Lipiec 1 570,00 153,23 102,05 26,22 40,04 1 891,54 zł
Sierpień 1 570,00 153,23 102,05 26,22 40,04 1 891,54 zł
Wrzesień 1 570,00 153,23 102,05 26,22 40,04 1 891,54 zł
Październik 1 570,00 153,23 102,05 26,22 40,04 1 891,54 zł
Listopad 1 570,00 153,23 102,05 26,22 40,04 1 891,54 zł
Grudzień 1 570,00 153,23 102,05 26,22 40,04 1 891,54 zł
Rocznie 18 840,00 1 838,76 1 224,60 314,64 480,48 22 698,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 570 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 194 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 570 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 892 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1570 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 570 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 186 zł
Ubezpieczenie emerytalne 153 zł
Ubezpieczenie rentowe 24 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 125 zł
Zaliczka na podatek 82 zł
Całość - kwota brutto 1 570 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 570,00 153,23 23,55 0,00 125,39 1 115,00 82,00 1 185,83
Luty 1 570,00 153,23 23,55 0,00 125,39 1 115,00 82,00 1 185,83
Marzec 1 570,00 153,23 23,55 0,00 125,39 1 115,00 82,00 1 185,83
Kwiecień 1 570,00 153,23 23,55 0,00 125,39 1 115,00 82,00 1 185,83
Maj 1 570,00 153,23 23,55 0,00 125,39 1 115,00 82,00 1 185,83
Czerwiec 1 570,00 153,23 23,55 0,00 125,39 1 115,00 82,00 1 185,83
Lipiec 1 570,00 153,23 23,55 0,00 125,39 1 115,00 82,00 1 185,83
Sierpień 1 570,00 153,23 23,55 0,00 125,39 1 115,00 82,00 1 185,83
Wrzesień 1 570,00 153,23 23,55 0,00 125,39 1 115,00 82,00 1 185,83
Październik 1 570,00 153,23 23,55 0,00 125,39 1 115,00 82,00 1 185,83
Listopad 1 570,00 153,23 23,55 0,00 125,39 1 115,00 82,00 1 185,83
Grudzień 1 570,00 153,23 23,55 0,00 125,39 1 115,00 82,00 1 185,83
Rocznie 18 840,00 1 838,76 282,60 0,00 1 504,68 13 380,00 984,00 14 229,96
Wynagrodzenie pracownika 1 570 zł
Ubezpieczenie emerytalne 153 zł
Ubezpieczenie rentowe 102 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 38 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 1 865 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 570,00 153,23 102,05 0,00 40,04 1 865,32 zł
Luty 1 570,00 153,23 102,05 0,00 40,04 1 865,32 zł
Marzec 1 570,00 153,23 102,05 0,00 40,04 1 865,32 zł
Kwiecień 1 570,00 153,23 102,05 0,00 40,04 1 865,32 zł
Maj 1 570,00 153,23 102,05 0,00 40,04 1 865,32 zł
Czerwiec 1 570,00 153,23 102,05 0,00 40,04 1 865,32 zł
Lipiec 1 570,00 153,23 102,05 0,00 40,04 1 865,32 zł
Sierpień 1 570,00 153,23 102,05 0,00 40,04 1 865,32 zł
Wrzesień 1 570,00 153,23 102,05 0,00 40,04 1 865,32 zł
Październik 1 570,00 153,23 102,05 0,00 40,04 1 865,32 zł
Listopad 1 570,00 153,23 102,05 0,00 40,04 1 865,32 zł
Grudzień 1 570,00 153,23 102,05 0,00 40,04 1 865,32 zł
Rocznie 18 840,00 1 838,76 1 224,60 0,00 480,48 22 383,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 570 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 186 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 570 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 865 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1570 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 570 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 356 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 214 zł
Całość - kwota brutto 1 570 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 256,00 214,00 1 356,00
Luty 1 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 256,00 214,00 1 356,00
Marzec 1 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 256,00 214,00 1 356,00
Kwiecień 1 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 256,00 214,00 1 356,00
Maj 1 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 256,00 214,00 1 356,00
Czerwiec 1 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 256,00 214,00 1 356,00
Lipiec 1 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 256,00 214,00 1 356,00
Sierpień 1 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 256,00 214,00 1 356,00
Wrzesień 1 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 256,00 214,00 1 356,00
Październik 1 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 256,00 214,00 1 356,00
Listopad 1 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 256,00 214,00 1 356,00
Grudzień 1 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 256,00 214,00 1 356,00
Rocznie 18 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 072,00 2 568,00 16 272,00
Wynagrodzenie pracownika 1 570 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 570 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 570,00 zł
Luty 1 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 570,00 zł
Marzec 1 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 570,00 zł
Kwiecień 1 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 570,00 zł
Maj 1 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 570,00 zł
Czerwiec 1 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 570,00 zł
Lipiec 1 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 570,00 zł
Sierpień 1 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 570,00 zł
Wrzesień 1 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 570,00 zł
Październik 1 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 570,00 zł
Listopad 1 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 570,00 zł
Grudzień 1 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 570,00 zł
Rocznie 18 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 840,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 570 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 356 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 570 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 570 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1570 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 570 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 188 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 570 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 570,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 188,19
Luty 1 570,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 188,19
Marzec 1 570,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 188,19
Kwiecień 1 570,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 188,19
Maj 1 570,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 188,19
Czerwiec 1 570,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 188,19
Lipiec 1 570,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 942,99
Sierpień 1 570,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 942,99
Wrzesień 1 570,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 942,99
Październik 1 570,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 942,99
Listopad 1 570,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 942,99
Grudzień 1 570,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 942,99
Rocznie 18 840,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 0,00 0,00 12 787,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 1 570 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 188 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ