Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1550 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 550 zł brutto - kalkulacja

   Płaca minimalna wynosi aktualnie 4300 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 217 zł
Ubezpieczenie emerytalne 151 zł
Ubezpieczenie rentowe 23 zł
Ubezpieczenie chorobowe 38 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 120 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 550 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 550,00 151,28 23,25 37,98 120,37 1 087,00 0,00 1 217,12
Luty 1 550,00 151,28 23,25 37,98 120,37 1 087,00 0,00 1 217,12
Marzec 1 550,00 151,28 23,25 37,98 120,37 1 087,00 0,00 1 217,12
Kwiecień 1 550,00 151,28 23,25 37,98 120,37 1 087,00 0,00 1 217,12
Maj 1 550,00 151,28 23,25 37,98 120,37 1 087,00 0,00 1 217,12
Czerwiec 1 550,00 151,28 23,25 37,98 120,37 1 087,00 0,00 1 217,12
Lipiec 1 550,00 151,28 23,25 37,98 120,37 1 087,00 0,00 1 217,12
Sierpień 1 550,00 151,28 23,25 37,98 120,37 1 087,00 0,00 1 217,12
Wrzesień 1 550,00 151,28 23,25 37,98 120,37 1 087,00 0,00 1 217,12
Październik 1 550,00 151,28 23,25 37,98 120,37 1 087,00 0,00 1 217,12
Listopad 1 550,00 151,28 23,25 37,98 120,37 1 087,00 0,00 1 217,12
Grudzień 1 550,00 151,28 23,25 37,98 120,37 1 087,00 0,00 1 217,12
Rocznie 18 600,00 1 815,36 279,00 455,76 0,00 13 044,00 0,00 14 605,44
Wynagrodzenie pracownika 1 550 zł
Ubezpieczenie emerytalne 151 zł
Ubezpieczenie rentowe 101 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 26 zł
Fundusz Pracy (FP) 38 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 1 867 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 550,00 151,28 100,75 25,89 39,53 1 867,45 zł
Luty 1 550,00 151,28 100,75 25,89 39,53 1 867,45 zł
Marzec 1 550,00 151,28 100,75 25,89 39,53 1 867,45 zł
Kwiecień 1 550,00 151,28 100,75 25,89 39,53 1 867,45 zł
Maj 1 550,00 151,28 100,75 25,89 39,53 1 867,45 zł
Czerwiec 1 550,00 151,28 100,75 25,89 39,53 1 867,45 zł
Lipiec 1 550,00 151,28 100,75 25,89 39,53 1 867,45 zł
Sierpień 1 550,00 151,28 100,75 25,89 39,53 1 867,45 zł
Wrzesień 1 550,00 151,28 100,75 25,89 39,53 1 867,45 zł
Październik 1 550,00 151,28 100,75 25,89 39,53 1 867,45 zł
Listopad 1 550,00 151,28 100,75 25,89 39,53 1 867,45 zł
Grudzień 1 550,00 151,28 100,75 25,89 39,53 1 867,45 zł
Rocznie 18 600,00 1 815,36 1 209,00 310,68 474,36 22 409,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 550 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 217 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 550 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 867 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1550 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 550 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 120 zł
Ubezpieczenie emerytalne 151 zł
Ubezpieczenie rentowe 23 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 124 zł
Zaliczka na podatek 132 zł
Całość - kwota brutto 1 550 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 550,00 151,28 23,25 0,00 123,79 1 100,00 132,00 1 119,68
Luty 1 550,00 151,28 23,25 0,00 123,79 1 100,00 132,00 1 119,68
Marzec 1 550,00 151,28 23,25 0,00 123,79 1 100,00 132,00 1 119,68
Kwiecień 1 550,00 151,28 23,25 0,00 123,79 1 100,00 132,00 1 119,68
Maj 1 550,00 151,28 23,25 0,00 123,79 1 100,00 132,00 1 119,68
Czerwiec 1 550,00 151,28 23,25 0,00 123,79 1 100,00 132,00 1 119,68
Lipiec 1 550,00 151,28 23,25 0,00 123,79 1 100,00 132,00 1 119,68
Sierpień 1 550,00 151,28 23,25 0,00 123,79 1 100,00 132,00 1 119,68
Wrzesień 1 550,00 151,28 23,25 0,00 123,79 1 100,00 132,00 1 119,68
Październik 1 550,00 151,28 23,25 0,00 123,79 1 100,00 132,00 1 119,68
Listopad 1 550,00 151,28 23,25 0,00 123,79 1 100,00 132,00 1 119,68
Grudzień 1 550,00 151,28 23,25 0,00 123,79 1 100,00 132,00 1 119,68
Rocznie 18 600,00 1 815,36 279,00 0,00 1 485,48 13 200,00 96,00 13 436,16
Wynagrodzenie pracownika 1 550 zł
Ubezpieczenie emerytalne 151 zł
Ubezpieczenie rentowe 101 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 38 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 1 842 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 550,00 151,28 100,75 0,00 39,53 1 841,56 zł
Luty 1 550,00 151,28 100,75 0,00 39,53 1 841,56 zł
Marzec 1 550,00 151,28 100,75 0,00 39,53 1 841,56 zł
Kwiecień 1 550,00 151,28 100,75 0,00 39,53 1 841,56 zł
Maj 1 550,00 151,28 100,75 0,00 39,53 1 841,56 zł
Czerwiec 1 550,00 151,28 100,75 0,00 39,53 1 841,56 zł
Lipiec 1 550,00 151,28 100,75 0,00 39,53 1 841,56 zł
Sierpień 1 550,00 151,28 100,75 0,00 39,53 1 841,56 zł
Wrzesień 1 550,00 151,28 100,75 0,00 39,53 1 841,56 zł
Październik 1 550,00 151,28 100,75 0,00 39,53 1 841,56 zł
Listopad 1 550,00 151,28 100,75 0,00 39,53 1 841,56 zł
Grudzień 1 550,00 151,28 100,75 0,00 39,53 1 841,56 zł
Rocznie 18 600,00 1 815,36 1 209,00 0,00 474,36 22 098,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 550 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 120 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 550 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 842 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1550 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 550 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 339 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 211 zł
Całość - kwota brutto 1 550 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 240,00 211,00 1 339,00
Luty 1 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 240,00 211,00 1 339,00
Marzec 1 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 240,00 211,00 1 339,00
Kwiecień 1 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 240,00 211,00 1 339,00
Maj 1 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 240,00 211,00 1 339,00
Czerwiec 1 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 240,00 211,00 1 339,00
Lipiec 1 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 240,00 211,00 1 339,00
Sierpień 1 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 240,00 211,00 1 339,00
Wrzesień 1 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 240,00 211,00 1 339,00
Październik 1 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 240,00 211,00 1 339,00
Listopad 1 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 240,00 211,00 1 339,00
Grudzień 1 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 240,00 211,00 1 339,00
Rocznie 18 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 880,00 2 532,00 16 068,00
Wynagrodzenie pracownika 1 550 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 550 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 550,00 zł
Luty 1 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 550,00 zł
Marzec 1 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 550,00 zł
Kwiecień 1 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 550,00 zł
Maj 1 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 550,00 zł
Czerwiec 1 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 550,00 zł
Lipiec 1 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 550,00 zł
Sierpień 1 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 550,00 zł
Wrzesień 1 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 550,00 zł
Październik 1 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 550,00 zł
Listopad 1 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 550,00 zł
Grudzień 1 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 550,00 zł
Rocznie 18 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 550 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 339 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 550 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 550 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1550 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 550 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 279 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 550 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 550,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 279,10
Luty 1 550,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 279,10
Marzec 1 550,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 279,10
Kwiecień 1 550,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 279,10
Maj 1 550,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 279,10
Czerwiec 1 550,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 279,10
Lipiec 1 550,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 015,51
Sierpień 1 550,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 015,51
Wrzesień 1 550,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 015,51
Październik 1 550,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 015,51
Listopad 1 550,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 015,51
Grudzień 1 550,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 015,51
Rocznie 18 600,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 13 767,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 1 550 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 279 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.