Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1580 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 580 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2800 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 201 zł
Ubezpieczenie emerytalne 154 zł
Ubezpieczenie rentowe 24 zł
Ubezpieczenie chorobowe 39 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 123 zł
Zaliczka na podatek 40 zł
Całość - kwota brutto 1 580 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 580,00 154,21 23,70 38,71 122,70 1 113,00 40,00 1 200,68
Luty 1 580,00 154,21 23,70 38,71 122,70 1 113,00 40,00 1 200,68
Marzec 1 580,00 154,21 23,70 38,71 122,70 1 113,00 40,00 1 200,68
Kwiecień 1 580,00 154,21 23,70 38,71 122,70 1 113,00 40,00 1 200,68
Maj 1 580,00 154,21 23,70 38,71 122,70 1 113,00 40,00 1 200,68
Czerwiec 1 580,00 154,21 23,70 38,71 122,70 1 113,00 40,00 1 200,68
Lipiec 1 580,00 154,21 23,70 38,71 122,70 1 113,00 40,00 1 200,68
Sierpień 1 580,00 154,21 23,70 38,71 122,70 1 113,00 40,00 1 200,68
Wrzesień 1 580,00 154,21 23,70 38,71 122,70 1 113,00 40,00 1 200,68
Październik 1 580,00 154,21 23,70 38,71 122,70 1 113,00 40,00 1 200,68
Listopad 1 580,00 154,21 23,70 38,71 122,70 1 113,00 40,00 1 200,68
Grudzień 1 580,00 154,21 23,70 38,71 122,70 1 113,00 40,00 1 200,68
Rocznie 18 960,00 1 850,52 284,40 464,52 1 472,40 13 356,00 480,00 14 408,16
Wynagrodzenie pracownika 1 580 zł
Ubezpieczenie emerytalne 154 zł
Ubezpieczenie rentowe 103 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 26 zł
Fundusz Pracy (FP) 39 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 1 904 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 580,00 154,21 102,70 26,39 40,29 1 903,59 zł
Luty 1 580,00 154,21 102,70 26,39 40,29 1 903,59 zł
Marzec 1 580,00 154,21 102,70 26,39 40,29 1 903,59 zł
Kwiecień 1 580,00 154,21 102,70 26,39 40,29 1 903,59 zł
Maj 1 580,00 154,21 102,70 26,39 40,29 1 903,59 zł
Czerwiec 1 580,00 154,21 102,70 26,39 40,29 1 903,59 zł
Lipiec 1 580,00 154,21 102,70 26,39 40,29 1 903,59 zł
Sierpień 1 580,00 154,21 102,70 26,39 40,29 1 903,59 zł
Wrzesień 1 580,00 154,21 102,70 26,39 40,29 1 903,59 zł
Październik 1 580,00 154,21 102,70 26,39 40,29 1 903,59 zł
Listopad 1 580,00 154,21 102,70 26,39 40,29 1 903,59 zł
Grudzień 1 580,00 154,21 102,70 26,39 40,29 1 903,59 zł
Rocznie 18 960,00 1 850,52 1 232,40 316,68 483,48 22 843,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 580 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 201 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 580 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 904 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1580 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 580 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 194 zł
Ubezpieczenie emerytalne 154 zł
Ubezpieczenie rentowe 24 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 126 zł
Zaliczka na podatek 82 zł
Całość - kwota brutto 1 580 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 580,00 154,21 23,70 0,00 126,19 1 122,00 82,00 1 193,90
Luty 1 580,00 154,21 23,70 0,00 126,19 1 122,00 82,00 1 193,90
Marzec 1 580,00 154,21 23,70 0,00 126,19 1 122,00 82,00 1 193,90
Kwiecień 1 580,00 154,21 23,70 0,00 126,19 1 122,00 82,00 1 193,90
Maj 1 580,00 154,21 23,70 0,00 126,19 1 122,00 82,00 1 193,90
Czerwiec 1 580,00 154,21 23,70 0,00 126,19 1 122,00 82,00 1 193,90
Lipiec 1 580,00 154,21 23,70 0,00 126,19 1 122,00 82,00 1 193,90
Sierpień 1 580,00 154,21 23,70 0,00 126,19 1 122,00 82,00 1 193,90
Wrzesień 1 580,00 154,21 23,70 0,00 126,19 1 122,00 82,00 1 193,90
Październik 1 580,00 154,21 23,70 0,00 126,19 1 122,00 82,00 1 193,90
Listopad 1 580,00 154,21 23,70 0,00 126,19 1 122,00 82,00 1 193,90
Grudzień 1 580,00 154,21 23,70 0,00 126,19 1 122,00 82,00 1 193,90
Rocznie 18 960,00 1 850,52 284,40 0,00 1 514,28 13 464,00 984,00 14 326,80
Wynagrodzenie pracownika 1 580 zł
Ubezpieczenie emerytalne 154 zł
Ubezpieczenie rentowe 103 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 39 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 1 877 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 580,00 154,21 102,70 0,00 40,29 1 877,20 zł
Luty 1 580,00 154,21 102,70 0,00 40,29 1 877,20 zł
Marzec 1 580,00 154,21 102,70 0,00 40,29 1 877,20 zł
Kwiecień 1 580,00 154,21 102,70 0,00 40,29 1 877,20 zł
Maj 1 580,00 154,21 102,70 0,00 40,29 1 877,20 zł
Czerwiec 1 580,00 154,21 102,70 0,00 40,29 1 877,20 zł
Lipiec 1 580,00 154,21 102,70 0,00 40,29 1 877,20 zł
Sierpień 1 580,00 154,21 102,70 0,00 40,29 1 877,20 zł
Wrzesień 1 580,00 154,21 102,70 0,00 40,29 1 877,20 zł
Październik 1 580,00 154,21 102,70 0,00 40,29 1 877,20 zł
Listopad 1 580,00 154,21 102,70 0,00 40,29 1 877,20 zł
Grudzień 1 580,00 154,21 102,70 0,00 40,29 1 877,20 zł
Rocznie 18 960,00 1 850,52 1 232,40 0,00 483,48 22 526,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 580 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 194 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 580 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 877 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1580 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 580 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 365 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 215 zł
Całość - kwota brutto 1 580 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 264,00 215,00 1 365,00
Luty 1 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 264,00 215,00 1 365,00
Marzec 1 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 264,00 215,00 1 365,00
Kwiecień 1 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 264,00 215,00 1 365,00
Maj 1 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 264,00 215,00 1 365,00
Czerwiec 1 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 264,00 215,00 1 365,00
Lipiec 1 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 264,00 215,00 1 365,00
Sierpień 1 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 264,00 215,00 1 365,00
Wrzesień 1 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 264,00 215,00 1 365,00
Październik 1 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 264,00 215,00 1 365,00
Listopad 1 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 264,00 215,00 1 365,00
Grudzień 1 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 264,00 215,00 1 365,00
Rocznie 18 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 168,00 2 580,00 16 380,00
Wynagrodzenie pracownika 1 580 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 580 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 580,00 zł
Luty 1 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 580,00 zł
Marzec 1 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 580,00 zł
Kwiecień 1 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 580,00 zł
Maj 1 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 580,00 zł
Czerwiec 1 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 580,00 zł
Lipiec 1 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 580,00 zł
Sierpień 1 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 580,00 zł
Wrzesień 1 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 580,00 zł
Październik 1 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 580,00 zł
Listopad 1 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 580,00 zł
Grudzień 1 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 580,00 zł
Rocznie 18 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 960,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 580 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 365 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 580 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 580 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1580 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 580 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 198 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 580 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 580,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 198,19
Luty 1 580,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 198,19
Marzec 1 580,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 198,19
Kwiecień 1 580,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 198,19
Maj 1 580,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 198,19
Czerwiec 1 580,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 198,19
Lipiec 1 580,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 952,99
Sierpień 1 580,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 952,99
Wrzesień 1 580,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 952,99
Październik 1 580,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 952,99
Listopad 1 580,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 952,99
Grudzień 1 580,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 952,99
Rocznie 18 960,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 0,00 0,00 12 907,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 1 580 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 198 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ