Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 15300 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 15 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 760 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 493 zł
Ubezpieczenie rentowe 230 zł
Ubezpieczenie chorobowe 375 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 188 zł
Zaliczka na podatek 1 254 zł
Całość - kwota brutto 15 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to październik. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 15 300,00 1 493,28 229,50 374,85 1 188,21 12 952,00 1 254,00 10 760,16
Luty 15 300,00 1 493,28 229,50 374,85 1 188,21 12 952,00 1 254,00 10 760,16
Marzec 15 300,00 1 493,28 229,50 374,85 1 188,21 12 952,00 1 254,00 10 760,16
Kwiecień 15 300,00 1 493,28 229,50 374,85 1 188,21 12 952,00 1 254,00 10 760,16
Maj 15 300,00 1 493,28 229,50 374,85 1 188,21 12 952,00 1 254,00 10 760,16
Czerwiec 15 300,00 1 493,28 229,50 374,85 1 188,21 12 952,00 1 254,00 10 760,16
Lipiec 15 300,00 1 493,28 229,50 374,85 1 188,21 12 952,00 1 254,00 10 760,16
Sierpień 15 300,00 1 493,28 229,50 374,85 1 188,21 12 952,00 1 254,00 10 760,16
Wrzesień 15 300,00 1 493,28 229,50 374,85 1 188,21 12 952,00 1 254,00 10 760,16
Październik 15 300,00 1 493,28 229,50 374,85 1 188,21 12 952,00 3 158,00 8 856,16
Listopad 15 300,00 1 493,28 229,50 374,85 1 188,21 12 952,00 4 145,00 7 869,16
Grudzień 15 300,00 1 493,28 229,50 374,85 1 188,21 12 952,00 4 145,00 7 869,16
Rocznie 183 600,00 17 919,36 2 754,00 4 498,20 14 258,52 155 424,00 8 476,00 121 435,92
Wynagrodzenie pracownika 15 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 493 zł
Ubezpieczenie rentowe 995 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 256 zł
Fundusz Pracy (FP) 375 zł
FGŚP 15 zł
Cała kwota 18 433 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 15 300,00 1 493,28 994,50 255,51 390,15 18 433,44 zł
Luty 15 300,00 1 493,28 994,50 255,51 390,15 18 433,44 zł
Marzec 15 300,00 1 493,28 994,50 255,51 390,15 18 433,44 zł
Kwiecień 15 300,00 1 493,28 994,50 255,51 390,15 18 433,44 zł
Maj 15 300,00 1 493,28 994,50 255,51 390,15 18 433,44 zł
Czerwiec 15 300,00 1 493,28 994,50 255,51 390,15 18 433,44 zł
Lipiec 15 300,00 1 493,28 994,50 255,51 390,15 18 433,44 zł
Sierpień 15 300,00 1 493,28 994,50 255,51 390,15 18 433,44 zł
Wrzesień 15 300,00 1 493,28 994,50 255,51 390,15 18 433,44 zł
Październik 15 300,00 1 493,28 994,50 255,51 390,15 18 433,44 zł
Listopad 15 300,00 1 493,28 994,50 255,51 390,15 18 433,44 zł
Grudzień 15 300,00 1 493,28 994,50 255,51 390,15 18 433,44 zł
Rocznie 183 600,00 17 919,36 11 934,00 3 066,12 4 681,80 221 201,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 15 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 760 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 15 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 18 433 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 15300 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 15 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 052 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 493 zł
Ubezpieczenie rentowe 230 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 222 zł
Zaliczka na podatek 1 303 zł
Całość - kwota brutto 15 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 15 300,00 1 493,28 229,50 0,00 1 221,95 10 862,00 1 303,00 11 051,83
Luty 15 300,00 1 493,28 229,50 0,00 1 221,95 10 862,00 1 303,00 11 051,83
Marzec 15 300,00 1 493,28 229,50 0,00 1 221,95 10 862,00 1 303,00 11 051,83
Kwiecień 15 300,00 1 493,28 229,50 0,00 1 221,95 10 862,00 1 303,00 11 051,83
Maj 15 300,00 1 493,28 229,50 0,00 1 221,95 10 862,00 1 303,00 11 051,83
Czerwiec 15 300,00 1 493,28 229,50 0,00 1 221,95 10 862,00 1 303,00 11 051,83
Lipiec 15 300,00 1 493,28 229,50 0,00 1 221,95 10 862,00 1 303,00 11 051,83
Sierpień 15 300,00 1 493,28 229,50 0,00 1 221,95 10 862,00 1 303,00 11 051,83
Wrzesień 15 300,00 1 493,28 229,50 0,00 1 221,95 10 862,00 1 303,00 11 051,83
Październik 15 300,00 1 493,28 229,50 0,00 1 221,95 10 862,00 1 303,00 11 051,83
Listopad 15 300,00 1 493,28 229,50 0,00 1 221,95 10 862,00 1 303,00 11 051,83
Grudzień 15 300,00 1 493,28 229,50 0,00 1 221,95 10 862,00 1 303,00 11 051,83
Rocznie 183 600,00 17 919,36 2 754,00 0,00 14 663,40 130 344,00 972,00 132 621,96
Wynagrodzenie pracownika 15 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 493 zł
Ubezpieczenie rentowe 995 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 375 zł
FGŚP 15 zł
Cała kwota 18 178 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 15 300,00 1 493,28 994,50 0,00 390,15 18 177,93 zł
Luty 15 300,00 1 493,28 994,50 0,00 390,15 18 177,93 zł
Marzec 15 300,00 1 493,28 994,50 0,00 390,15 18 177,93 zł
Kwiecień 15 300,00 1 493,28 994,50 0,00 390,15 18 177,93 zł
Maj 15 300,00 1 493,28 994,50 0,00 390,15 18 177,93 zł
Czerwiec 15 300,00 1 493,28 994,50 0,00 390,15 18 177,93 zł
Lipiec 15 300,00 1 493,28 994,50 0,00 390,15 18 177,93 zł
Sierpień 15 300,00 1 493,28 994,50 0,00 390,15 18 177,93 zł
Wrzesień 15 300,00 1 493,28 994,50 0,00 390,15 18 177,93 zł
Październik 15 300,00 1 493,28 994,50 0,00 390,15 18 177,93 zł
Listopad 15 300,00 1 493,28 994,50 0,00 390,15 18 177,93 zł
Grudzień 15 300,00 1 493,28 994,50 0,00 390,15 18 177,93 zł
Rocznie 183 600,00 17 919,36 11 934,00 0,00 4 681,80 218 135,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 15 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 052 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 15 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 18 178 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 15300 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 15 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 219 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 081 zł
Całość - kwota brutto 15 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 15 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 240,00 2 081,00 13 219,00
Luty 15 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 240,00 2 081,00 13 219,00
Marzec 15 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 240,00 2 081,00 13 219,00
Kwiecień 15 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 240,00 2 081,00 13 219,00
Maj 15 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 240,00 2 081,00 13 219,00
Czerwiec 15 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 240,00 2 081,00 13 219,00
Lipiec 15 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 240,00 2 081,00 13 219,00
Sierpień 15 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 240,00 2 081,00 13 219,00
Wrzesień 15 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 240,00 2 081,00 13 219,00
Październik 15 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 240,00 2 081,00 13 219,00
Listopad 15 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 240,00 2 081,00 13 219,00
Grudzień 15 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 240,00 2 081,00 13 219,00
Rocznie 183 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146 880,00 24 972,00 158 628,00
Wynagrodzenie pracownika 15 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 15 300 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 15 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 300,00 zł
Luty 15 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 300,00 zł
Marzec 15 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 300,00 zł
Kwiecień 15 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 300,00 zł
Maj 15 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 300,00 zł
Czerwiec 15 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 300,00 zł
Lipiec 15 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 300,00 zł
Sierpień 15 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 300,00 zł
Wrzesień 15 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 300,00 zł
Październik 15 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 300,00 zł
Listopad 15 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 300,00 zł
Grudzień 15 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 300,00 zł
Rocznie 183 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 15 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 219 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 15 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 15 300 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 15300 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 15 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 11 252 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 377 zł
Zaliczka na podatek 2 671 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 15 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 15 300,00 0,00 0,00 0,00 1 377,00 0,00 2 671,00 0,00 11 252,00
Luty 15 300,00 0,00 0,00 0,00 1 377,00 0,00 4 471,00 0,00 9 452,00
Marzec 15 300,00 0,00 0,00 0,00 1 377,00 0,00 4 471,00 0,00 9 452,00
Kwiecień 15 300,00 0,00 0,00 0,00 1 377,00 0,00 4 471,00 0,00 9 452,00
Maj 15 300,00 0,00 0,00 0,00 1 377,00 0,00 4 471,00 0,00 9 452,00
Czerwiec 15 300,00 0,00 0,00 0,00 1 377,00 0,00 4 471,00 0,00 9 452,00
Lipiec 15 300,00 176,27 72,24 0,00 1 377,00 15,08 4 387,00 0,00 9 272,41
Sierpień 15 300,00 176,27 72,24 0,00 1 377,00 15,08 4 387,00 0,00 9 272,41
Wrzesień 15 300,00 176,27 72,24 0,00 1 377,00 15,08 4 387,00 0,00 9 272,41
Październik 15 300,00 176,27 72,24 0,00 1 377,00 15,08 4 387,00 0,00 9 272,41
Listopad 15 300,00 176,27 72,24 0,00 1 377,00 15,08 4 387,00 0,00 9 272,41
Grudzień 15 300,00 176,27 72,24 0,00 1 377,00 15,08 4 387,00 0,00 9 272,41
Rocznie 183 600,00 1 057,62 433,44 0,00 16 524,00 0,00 51 348,00 0,00 114 146,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 15 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 252 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.