Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 14900 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 14 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 487 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 454 zł
Ubezpieczenie rentowe 224 zł
Ubezpieczenie chorobowe 365 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 157 zł
Zaliczka na podatek 1 213 zł
Całość - kwota brutto 14 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to październik. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 900,00 1 454,24 223,50 365,05 1 157,15 12 607,00 1 213,00 10 487,06
Luty 14 900,00 1 454,24 223,50 365,05 1 157,15 12 607,00 1 213,00 10 487,06
Marzec 14 900,00 1 454,24 223,50 365,05 1 157,15 12 607,00 1 213,00 10 487,06
Kwiecień 14 900,00 1 454,24 223,50 365,05 1 157,15 12 607,00 1 213,00 10 487,06
Maj 14 900,00 1 454,24 223,50 365,05 1 157,15 12 607,00 1 213,00 10 487,06
Czerwiec 14 900,00 1 454,24 223,50 365,05 1 157,15 12 607,00 1 213,00 10 487,06
Lipiec 14 900,00 1 454,24 223,50 365,05 1 157,15 12 607,00 1 213,00 10 487,06
Sierpień 14 900,00 1 454,24 223,50 365,05 1 157,15 12 607,00 1 213,00 10 487,06
Wrzesień 14 900,00 1 454,24 223,50 365,05 1 157,15 12 607,00 1 213,00 10 487,06
Październik 14 900,00 1 454,24 223,50 365,05 1 157,15 12 607,00 2 427,00 9 273,06
Listopad 14 900,00 1 454,24 223,50 365,05 1 157,15 12 607,00 4 034,00 7 666,06
Grudzień 14 900,00 1 454,24 223,50 365,05 1 157,15 12 607,00 4 034,00 7 666,06
Rocznie 178 800,00 17 450,88 2 682,00 4 380,60 13 885,80 151 284,00 7 528,00 118 988,72
Wynagrodzenie pracownika 14 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 454 zł
Ubezpieczenie rentowe 969 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 249 zł
Fundusz Pracy (FP) 365 zł
FGŚP 15 zł
Cała kwota 17 952 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 900,00 1 454,24 968,50 248,83 379,95 17 951,52 zł
Luty 14 900,00 1 454,24 968,50 248,83 379,95 17 951,52 zł
Marzec 14 900,00 1 454,24 968,50 248,83 379,95 17 951,52 zł
Kwiecień 14 900,00 1 454,24 968,50 248,83 379,95 17 951,52 zł
Maj 14 900,00 1 454,24 968,50 248,83 379,95 17 951,52 zł
Czerwiec 14 900,00 1 454,24 968,50 248,83 379,95 17 951,52 zł
Lipiec 14 900,00 1 454,24 968,50 248,83 379,95 17 951,52 zł
Sierpień 14 900,00 1 454,24 968,50 248,83 379,95 17 951,52 zł
Wrzesień 14 900,00 1 454,24 968,50 248,83 379,95 17 951,52 zł
Październik 14 900,00 1 454,24 968,50 248,83 379,95 17 951,52 zł
Listopad 14 900,00 1 454,24 968,50 248,83 379,95 17 951,52 zł
Grudzień 14 900,00 1 454,24 968,50 248,83 379,95 17 951,52 zł
Rocznie 178 800,00 17 450,88 11 622,00 2 985,96 4 559,40 215 418,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 14 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 487 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 17 952 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 14900 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 14 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 763 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 454 zł
Ubezpieczenie rentowe 224 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 190 zł
Zaliczka na podatek 1 269 zł
Całość - kwota brutto 14 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 900,00 1 454,24 223,50 0,00 1 190,00 10 578,00 1 269,00 10 762,90
Luty 14 900,00 1 454,24 223,50 0,00 1 190,00 10 578,00 1 269,00 10 762,90
Marzec 14 900,00 1 454,24 223,50 0,00 1 190,00 10 578,00 1 269,00 10 762,90
Kwiecień 14 900,00 1 454,24 223,50 0,00 1 190,00 10 578,00 1 269,00 10 762,90
Maj 14 900,00 1 454,24 223,50 0,00 1 190,00 10 578,00 1 269,00 10 762,90
Czerwiec 14 900,00 1 454,24 223,50 0,00 1 190,00 10 578,00 1 269,00 10 762,90
Lipiec 14 900,00 1 454,24 223,50 0,00 1 190,00 10 578,00 1 269,00 10 762,90
Sierpień 14 900,00 1 454,24 223,50 0,00 1 190,00 10 578,00 1 269,00 10 762,90
Wrzesień 14 900,00 1 454,24 223,50 0,00 1 190,00 10 578,00 1 269,00 10 762,90
Październik 14 900,00 1 454,24 223,50 0,00 1 190,00 10 578,00 1 269,00 10 762,90
Listopad 14 900,00 1 454,24 223,50 0,00 1 190,00 10 578,00 1 269,00 10 762,90
Grudzień 14 900,00 1 454,24 223,50 0,00 1 190,00 10 578,00 1 269,00 10 762,90
Rocznie 178 800,00 17 450,88 2 682,00 0,00 14 280,00 126 936,00 948,00 129 154,80
Wynagrodzenie pracownika 14 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 454 zł
Ubezpieczenie rentowe 969 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 365 zł
FGŚP 15 zł
Cała kwota 17 703 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 900,00 1 454,24 968,50 0,00 379,95 17 702,69 zł
Luty 14 900,00 1 454,24 968,50 0,00 379,95 17 702,69 zł
Marzec 14 900,00 1 454,24 968,50 0,00 379,95 17 702,69 zł
Kwiecień 14 900,00 1 454,24 968,50 0,00 379,95 17 702,69 zł
Maj 14 900,00 1 454,24 968,50 0,00 379,95 17 702,69 zł
Czerwiec 14 900,00 1 454,24 968,50 0,00 379,95 17 702,69 zł
Lipiec 14 900,00 1 454,24 968,50 0,00 379,95 17 702,69 zł
Sierpień 14 900,00 1 454,24 968,50 0,00 379,95 17 702,69 zł
Wrzesień 14 900,00 1 454,24 968,50 0,00 379,95 17 702,69 zł
Październik 14 900,00 1 454,24 968,50 0,00 379,95 17 702,69 zł
Listopad 14 900,00 1 454,24 968,50 0,00 379,95 17 702,69 zł
Grudzień 14 900,00 1 454,24 968,50 0,00 379,95 17 702,69 zł
Rocznie 178 800,00 17 450,88 11 622,00 0,00 4 559,40 212 432,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 14 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 763 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 17 703 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 14900 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 14 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 874 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 026 zł
Całość - kwota brutto 14 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 920,00 2 026,00 12 874,00
Luty 14 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 920,00 2 026,00 12 874,00
Marzec 14 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 920,00 2 026,00 12 874,00
Kwiecień 14 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 920,00 2 026,00 12 874,00
Maj 14 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 920,00 2 026,00 12 874,00
Czerwiec 14 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 920,00 2 026,00 12 874,00
Lipiec 14 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 920,00 2 026,00 12 874,00
Sierpień 14 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 920,00 2 026,00 12 874,00
Wrzesień 14 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 920,00 2 026,00 12 874,00
Październik 14 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 920,00 2 026,00 12 874,00
Listopad 14 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 920,00 2 026,00 12 874,00
Grudzień 14 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 920,00 2 026,00 12 874,00
Rocznie 178 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143 040,00 24 312,00 154 488,00
Wynagrodzenie pracownika 14 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 14 900 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 900,00 zł
Luty 14 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 900,00 zł
Marzec 14 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 900,00 zł
Kwiecień 14 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 900,00 zł
Maj 14 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 900,00 zł
Czerwiec 14 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 900,00 zł
Lipiec 14 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 900,00 zł
Sierpień 14 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 900,00 zł
Wrzesień 14 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 900,00 zł
Październik 14 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 900,00 zł
Listopad 14 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 900,00 zł
Grudzień 14 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 900,00 zł
Rocznie 178 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 14 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 874 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 14 900 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 14900 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 14 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 11 016 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 341 zł
Zaliczka na podatek 2 543 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 14 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 14 900,00 0,00 0,00 0,00 1 341,00 0,00 2 543,00 0,00 11 016,00
Luty 14 900,00 0,00 0,00 0,00 1 341,00 0,00 4 343,00 0,00 9 216,00
Marzec 14 900,00 0,00 0,00 0,00 1 341,00 0,00 4 343,00 0,00 9 216,00
Kwiecień 14 900,00 0,00 0,00 0,00 1 341,00 0,00 4 343,00 0,00 9 216,00
Maj 14 900,00 0,00 0,00 0,00 1 341,00 0,00 4 343,00 0,00 9 216,00
Czerwiec 14 900,00 0,00 0,00 0,00 1 341,00 0,00 4 343,00 0,00 9 216,00
Lipiec 14 900,00 176,27 72,24 0,00 1 341,00 15,08 4 259,00 0,00 9 036,41
Sierpień 14 900,00 176,27 72,24 0,00 1 341,00 15,08 4 259,00 0,00 9 036,41
Wrzesień 14 900,00 176,27 72,24 0,00 1 341,00 15,08 4 259,00 0,00 9 036,41
Październik 14 900,00 176,27 72,24 0,00 1 341,00 15,08 4 259,00 0,00 9 036,41
Listopad 14 900,00 176,27 72,24 0,00 1 341,00 15,08 4 259,00 0,00 9 036,41
Grudzień 14 900,00 176,27 72,24 0,00 1 341,00 15,08 4 259,00 0,00 9 036,41
Rocznie 178 800,00 1 057,62 433,44 0,00 16 092,00 0,00 49 812,00 0,00 111 314,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 14 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 016 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.