Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 15500 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 15 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 896 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 513 zł
Ubezpieczenie rentowe 233 zł
Ubezpieczenie chorobowe 380 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 204 zł
Zaliczka na podatek 1 275 zł
Całość - kwota brutto 15 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to październik. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 15 500,00 1 512,80 232,50 379,75 1 203,75 13 125,00 1 275,00 10 896,20
Luty 15 500,00 1 512,80 232,50 379,75 1 203,75 13 125,00 1 275,00 10 896,20
Marzec 15 500,00 1 512,80 232,50 379,75 1 203,75 13 125,00 1 275,00 10 896,20
Kwiecień 15 500,00 1 512,80 232,50 379,75 1 203,75 13 125,00 1 275,00 10 896,20
Maj 15 500,00 1 512,80 232,50 379,75 1 203,75 13 125,00 1 275,00 10 896,20
Czerwiec 15 500,00 1 512,80 232,50 379,75 1 203,75 13 125,00 1 275,00 10 896,20
Lipiec 15 500,00 1 512,80 232,50 379,75 1 203,75 13 125,00 1 275,00 10 896,20
Sierpień 15 500,00 1 512,80 232,50 379,75 1 203,75 13 125,00 1 275,00 10 896,20
Wrzesień 15 500,00 1 512,80 232,50 379,75 1 203,75 13 125,00 1 275,00 10 896,20
Październik 15 500,00 1 512,80 232,50 379,75 1 203,75 13 125,00 3 600,00 8 571,20
Listopad 15 500,00 1 512,80 232,50 379,75 1 203,75 13 125,00 4 200,00 7 971,20
Grudzień 15 500,00 1 512,80 232,50 379,75 1 203,75 13 125,00 4 200,00 7 971,20
Rocznie 186 000,00 18 153,60 2 790,00 4 557,00 14 445,00 157 500,00 9 027,00 122 579,40
Wynagrodzenie pracownika 15 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 513 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 008 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 259 zł
Fundusz Pracy (FP) 380 zł
FGŚP 16 zł
Cała kwota 18 674 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 15 500,00 1 512,80 1 007,50 258,85 395,25 18 674,40 zł
Luty 15 500,00 1 512,80 1 007,50 258,85 395,25 18 674,40 zł
Marzec 15 500,00 1 512,80 1 007,50 258,85 395,25 18 674,40 zł
Kwiecień 15 500,00 1 512,80 1 007,50 258,85 395,25 18 674,40 zł
Maj 15 500,00 1 512,80 1 007,50 258,85 395,25 18 674,40 zł
Czerwiec 15 500,00 1 512,80 1 007,50 258,85 395,25 18 674,40 zł
Lipiec 15 500,00 1 512,80 1 007,50 258,85 395,25 18 674,40 zł
Sierpień 15 500,00 1 512,80 1 007,50 258,85 395,25 18 674,40 zł
Wrzesień 15 500,00 1 512,80 1 007,50 258,85 395,25 18 674,40 zł
Październik 15 500,00 1 512,80 1 007,50 258,85 395,25 18 674,40 zł
Listopad 15 500,00 1 512,80 1 007,50 258,85 395,25 18 674,40 zł
Grudzień 15 500,00 1 512,80 1 007,50 258,85 395,25 18 674,40 zł
Rocznie 186 000,00 18 153,60 12 090,00 3 106,20 4 743,00 224 092,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 15 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 896 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 15 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 18 674 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 15500 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 15 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 196 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 513 zł
Ubezpieczenie rentowe 233 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 238 zł
Zaliczka na podatek 1 320 zł
Całość - kwota brutto 15 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 15 500,00 1 512,80 232,50 0,00 1 237,92 11 004,00 1 320,00 11 196,30
Luty 15 500,00 1 512,80 232,50 0,00 1 237,92 11 004,00 1 320,00 11 196,30
Marzec 15 500,00 1 512,80 232,50 0,00 1 237,92 11 004,00 1 320,00 11 196,30
Kwiecień 15 500,00 1 512,80 232,50 0,00 1 237,92 11 004,00 1 320,00 11 196,30
Maj 15 500,00 1 512,80 232,50 0,00 1 237,92 11 004,00 1 320,00 11 196,30
Czerwiec 15 500,00 1 512,80 232,50 0,00 1 237,92 11 004,00 1 320,00 11 196,30
Lipiec 15 500,00 1 512,80 232,50 0,00 1 237,92 11 004,00 1 320,00 11 196,30
Sierpień 15 500,00 1 512,80 232,50 0,00 1 237,92 11 004,00 1 320,00 11 196,30
Wrzesień 15 500,00 1 512,80 232,50 0,00 1 237,92 11 004,00 1 320,00 11 196,30
Październik 15 500,00 1 512,80 232,50 0,00 1 237,92 11 004,00 1 320,00 11 196,30
Listopad 15 500,00 1 512,80 232,50 0,00 1 237,92 11 004,00 1 320,00 11 196,30
Grudzień 15 500,00 1 512,80 232,50 0,00 1 237,92 11 004,00 1 320,00 11 196,30
Rocznie 186 000,00 18 153,60 2 790,00 0,00 14 855,04 132 048,00 996,00 134 355,60
Wynagrodzenie pracownika 15 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 513 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 008 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 380 zł
FGŚP 16 zł
Cała kwota 18 416 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 15 500,00 1 512,80 1 007,50 0,00 395,25 18 415,55 zł
Luty 15 500,00 1 512,80 1 007,50 0,00 395,25 18 415,55 zł
Marzec 15 500,00 1 512,80 1 007,50 0,00 395,25 18 415,55 zł
Kwiecień 15 500,00 1 512,80 1 007,50 0,00 395,25 18 415,55 zł
Maj 15 500,00 1 512,80 1 007,50 0,00 395,25 18 415,55 zł
Czerwiec 15 500,00 1 512,80 1 007,50 0,00 395,25 18 415,55 zł
Lipiec 15 500,00 1 512,80 1 007,50 0,00 395,25 18 415,55 zł
Sierpień 15 500,00 1 512,80 1 007,50 0,00 395,25 18 415,55 zł
Wrzesień 15 500,00 1 512,80 1 007,50 0,00 395,25 18 415,55 zł
Październik 15 500,00 1 512,80 1 007,50 0,00 395,25 18 415,55 zł
Listopad 15 500,00 1 512,80 1 007,50 0,00 395,25 18 415,55 zł
Grudzień 15 500,00 1 512,80 1 007,50 0,00 395,25 18 415,55 zł
Rocznie 186 000,00 18 153,60 12 090,00 0,00 4 743,00 220 986,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 15 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 196 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 15 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 18 416 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 15500 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 15 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 392 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 108 zł
Całość - kwota brutto 15 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 15 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 400,00 2 108,00 13 392,00
Luty 15 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 400,00 2 108,00 13 392,00
Marzec 15 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 400,00 2 108,00 13 392,00
Kwiecień 15 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 400,00 2 108,00 13 392,00
Maj 15 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 400,00 2 108,00 13 392,00
Czerwiec 15 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 400,00 2 108,00 13 392,00
Lipiec 15 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 400,00 2 108,00 13 392,00
Sierpień 15 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 400,00 2 108,00 13 392,00
Wrzesień 15 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 400,00 2 108,00 13 392,00
Październik 15 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 400,00 2 108,00 13 392,00
Listopad 15 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 400,00 2 108,00 13 392,00
Grudzień 15 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 400,00 2 108,00 13 392,00
Rocznie 186 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148 800,00 25 296,00 160 704,00
Wynagrodzenie pracownika 15 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 15 500 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 15 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 500,00 zł
Luty 15 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 500,00 zł
Marzec 15 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 500,00 zł
Kwiecień 15 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 500,00 zł
Maj 15 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 500,00 zł
Czerwiec 15 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 500,00 zł
Lipiec 15 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 500,00 zł
Sierpień 15 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 500,00 zł
Wrzesień 15 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 500,00 zł
Październik 15 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 500,00 zł
Listopad 15 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 500,00 zł
Grudzień 15 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 500,00 zł
Rocznie 186 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 15 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 392 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 15 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 15 500 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 15500 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 15 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 11 370 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 395 zł
Zaliczka na podatek 2 735 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 15 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 15 500,00 0,00 0,00 0,00 1 395,00 0,00 2 735,00 0,00 11 370,00
Luty 15 500,00 0,00 0,00 0,00 1 395,00 0,00 4 535,00 0,00 9 570,00
Marzec 15 500,00 0,00 0,00 0,00 1 395,00 0,00 4 535,00 0,00 9 570,00
Kwiecień 15 500,00 0,00 0,00 0,00 1 395,00 0,00 4 535,00 0,00 9 570,00
Maj 15 500,00 0,00 0,00 0,00 1 395,00 0,00 4 535,00 0,00 9 570,00
Czerwiec 15 500,00 0,00 0,00 0,00 1 395,00 0,00 4 535,00 0,00 9 570,00
Lipiec 15 500,00 176,27 72,24 0,00 1 395,00 15,08 4 451,00 0,00 9 390,41
Sierpień 15 500,00 176,27 72,24 0,00 1 395,00 15,08 4 451,00 0,00 9 390,41
Wrzesień 15 500,00 176,27 72,24 0,00 1 395,00 15,08 4 451,00 0,00 9 390,41
Październik 15 500,00 176,27 72,24 0,00 1 395,00 15,08 4 451,00 0,00 9 390,41
Listopad 15 500,00 176,27 72,24 0,00 1 395,00 15,08 4 451,00 0,00 9 390,41
Grudzień 15 500,00 176,27 72,24 0,00 1 395,00 15,08 4 451,00 0,00 9 390,41
Rocznie 186 000,00 1 057,62 433,44 0,00 16 740,00 0,00 52 116,00 0,00 115 562,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 15 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 370 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.