Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 15700 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 15 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 032 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 532 zł
Ubezpieczenie rentowe 236 zł
Ubezpieczenie chorobowe 385 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 219 zł
Zaliczka na podatek 1 296 zł
Całość - kwota brutto 15 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to październik. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 15 700,00 1 532,32 235,50 384,65 1 219,28 13 298,00 1 296,00 11 032,25
Luty 15 700,00 1 532,32 235,50 384,65 1 219,28 13 298,00 1 296,00 11 032,25
Marzec 15 700,00 1 532,32 235,50 384,65 1 219,28 13 298,00 1 296,00 11 032,25
Kwiecień 15 700,00 1 532,32 235,50 384,65 1 219,28 13 298,00 1 296,00 11 032,25
Maj 15 700,00 1 532,32 235,50 384,65 1 219,28 13 298,00 1 296,00 11 032,25
Czerwiec 15 700,00 1 532,32 235,50 384,65 1 219,28 13 298,00 1 296,00 11 032,25
Lipiec 15 700,00 1 532,32 235,50 384,65 1 219,28 13 298,00 1 296,00 11 032,25
Sierpień 15 700,00 1 532,32 235,50 384,65 1 219,28 13 298,00 1 296,00 11 032,25
Wrzesień 15 700,00 1 532,32 235,50 384,65 1 219,28 13 298,00 1 296,00 11 032,25
Październik 15 700,00 1 532,32 235,50 384,65 1 219,28 13 298,00 4 154,00 8 174,25
Listopad 15 700,00 1 532,32 235,50 384,65 1 219,28 13 298,00 4 255,00 8 073,25
Grudzień 15 700,00 1 532,32 235,50 384,65 1 219,28 13 298,00 4 255,00 8 073,25
Rocznie 188 400,00 18 387,84 2 826,00 4 615,80 14 631,36 159 576,00 9 690,00 123 611,00
Wynagrodzenie pracownika 15 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 532 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 021 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 262 zł
Fundusz Pracy (FP) 385 zł
FGŚP 16 zł
Cała kwota 18 915 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 15 700,00 1 532,32 1 020,50 262,19 400,35 18 915,36 zł
Luty 15 700,00 1 532,32 1 020,50 262,19 400,35 18 915,36 zł
Marzec 15 700,00 1 532,32 1 020,50 262,19 400,35 18 915,36 zł
Kwiecień 15 700,00 1 532,32 1 020,50 262,19 400,35 18 915,36 zł
Maj 15 700,00 1 532,32 1 020,50 262,19 400,35 18 915,36 zł
Czerwiec 15 700,00 1 532,32 1 020,50 262,19 400,35 18 915,36 zł
Lipiec 15 700,00 1 532,32 1 020,50 262,19 400,35 18 915,36 zł
Sierpień 15 700,00 1 532,32 1 020,50 262,19 400,35 18 915,36 zł
Wrzesień 15 700,00 1 532,32 1 020,50 262,19 400,35 18 915,36 zł
Październik 15 700,00 1 532,32 1 020,50 262,19 400,35 18 915,36 zł
Listopad 15 700,00 1 532,32 1 020,50 262,19 400,35 18 915,36 zł
Grudzień 15 700,00 1 532,32 1 020,50 262,19 400,35 18 915,36 zł
Rocznie 188 400,00 18 387,84 12 246,00 3 146,28 4 804,20 226 984,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 15 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 032 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 15 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 18 915 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 15700 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 15 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 341 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 532 zł
Ubezpieczenie rentowe 236 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 254 zł
Zaliczka na podatek 1 338 zł
Całość - kwota brutto 15 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 15 700,00 1 532,32 235,50 0,00 1 253,90 11 146,00 1 338,00 11 340,76
Luty 15 700,00 1 532,32 235,50 0,00 1 253,90 11 146,00 1 338,00 11 340,76
Marzec 15 700,00 1 532,32 235,50 0,00 1 253,90 11 146,00 1 338,00 11 340,76
Kwiecień 15 700,00 1 532,32 235,50 0,00 1 253,90 11 146,00 1 338,00 11 340,76
Maj 15 700,00 1 532,32 235,50 0,00 1 253,90 11 146,00 1 338,00 11 340,76
Czerwiec 15 700,00 1 532,32 235,50 0,00 1 253,90 11 146,00 1 338,00 11 340,76
Lipiec 15 700,00 1 532,32 235,50 0,00 1 253,90 11 146,00 1 338,00 11 340,76
Sierpień 15 700,00 1 532,32 235,50 0,00 1 253,90 11 146,00 1 338,00 11 340,76
Wrzesień 15 700,00 1 532,32 235,50 0,00 1 253,90 11 146,00 1 338,00 11 340,76
Październik 15 700,00 1 532,32 235,50 0,00 1 253,90 11 146,00 1 338,00 11 340,76
Listopad 15 700,00 1 532,32 235,50 0,00 1 253,90 11 146,00 1 338,00 11 340,76
Grudzień 15 700,00 1 532,32 235,50 0,00 1 253,90 11 146,00 1 338,00 11 340,76
Rocznie 188 400,00 18 387,84 2 826,00 0,00 15 046,80 133 752,00 1 008,00 136 089,12
Wynagrodzenie pracownika 15 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 532 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 021 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 385 zł
FGŚP 16 zł
Cała kwota 18 653 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 15 700,00 1 532,32 1 020,50 0,00 400,35 18 653,17 zł
Luty 15 700,00 1 532,32 1 020,50 0,00 400,35 18 653,17 zł
Marzec 15 700,00 1 532,32 1 020,50 0,00 400,35 18 653,17 zł
Kwiecień 15 700,00 1 532,32 1 020,50 0,00 400,35 18 653,17 zł
Maj 15 700,00 1 532,32 1 020,50 0,00 400,35 18 653,17 zł
Czerwiec 15 700,00 1 532,32 1 020,50 0,00 400,35 18 653,17 zł
Lipiec 15 700,00 1 532,32 1 020,50 0,00 400,35 18 653,17 zł
Sierpień 15 700,00 1 532,32 1 020,50 0,00 400,35 18 653,17 zł
Wrzesień 15 700,00 1 532,32 1 020,50 0,00 400,35 18 653,17 zł
Październik 15 700,00 1 532,32 1 020,50 0,00 400,35 18 653,17 zł
Listopad 15 700,00 1 532,32 1 020,50 0,00 400,35 18 653,17 zł
Grudzień 15 700,00 1 532,32 1 020,50 0,00 400,35 18 653,17 zł
Rocznie 188 400,00 18 387,84 12 246,00 0,00 4 804,20 223 838,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 15 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 341 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 15 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 18 653 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 15700 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 15 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 565 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 135 zł
Całość - kwota brutto 15 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 15 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 560,00 2 135,00 13 565,00
Luty 15 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 560,00 2 135,00 13 565,00
Marzec 15 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 560,00 2 135,00 13 565,00
Kwiecień 15 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 560,00 2 135,00 13 565,00
Maj 15 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 560,00 2 135,00 13 565,00
Czerwiec 15 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 560,00 2 135,00 13 565,00
Lipiec 15 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 560,00 2 135,00 13 565,00
Sierpień 15 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 560,00 2 135,00 13 565,00
Wrzesień 15 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 560,00 2 135,00 13 565,00
Październik 15 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 560,00 2 135,00 13 565,00
Listopad 15 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 560,00 2 135,00 13 565,00
Grudzień 15 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 560,00 2 135,00 13 565,00
Rocznie 188 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 720,00 25 620,00 162 780,00
Wynagrodzenie pracownika 15 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 15 700 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 15 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 700,00 zł
Luty 15 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 700,00 zł
Marzec 15 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 700,00 zł
Kwiecień 15 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 700,00 zł
Maj 15 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 700,00 zł
Czerwiec 15 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 700,00 zł
Lipiec 15 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 700,00 zł
Sierpień 15 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 700,00 zł
Wrzesień 15 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 700,00 zł
Październik 15 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 700,00 zł
Listopad 15 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 700,00 zł
Grudzień 15 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 700,00 zł
Rocznie 188 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 15 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 565 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 15 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 15 700 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 15700 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 15 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 11 488 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 413 zł
Zaliczka na podatek 2 799 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 15 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 15 700,00 0,00 0,00 0,00 1 413,00 0,00 2 799,00 0,00 11 488,00
Luty 15 700,00 0,00 0,00 0,00 1 413,00 0,00 4 599,00 0,00 9 688,00
Marzec 15 700,00 0,00 0,00 0,00 1 413,00 0,00 4 599,00 0,00 9 688,00
Kwiecień 15 700,00 0,00 0,00 0,00 1 413,00 0,00 4 599,00 0,00 9 688,00
Maj 15 700,00 0,00 0,00 0,00 1 413,00 0,00 4 599,00 0,00 9 688,00
Czerwiec 15 700,00 0,00 0,00 0,00 1 413,00 0,00 4 599,00 0,00 9 688,00
Lipiec 15 700,00 176,27 72,24 0,00 1 413,00 15,08 4 515,00 0,00 9 508,41
Sierpień 15 700,00 176,27 72,24 0,00 1 413,00 15,08 4 515,00 0,00 9 508,41
Wrzesień 15 700,00 176,27 72,24 0,00 1 413,00 15,08 4 515,00 0,00 9 508,41
Październik 15 700,00 176,27 72,24 0,00 1 413,00 15,08 4 515,00 0,00 9 508,41
Listopad 15 700,00 176,27 72,24 0,00 1 413,00 15,08 4 515,00 0,00 9 508,41
Grudzień 15 700,00 176,27 72,24 0,00 1 413,00 15,08 4 515,00 0,00 9 508,41
Rocznie 188 400,00 1 057,62 433,44 0,00 16 956,00 0,00 52 884,00 0,00 116 978,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 15 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 488 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.