Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 15200 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 15 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 174 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 484 zł
Ubezpieczenie rentowe 228 zł
Ubezpieczenie chorobowe 372 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 180 zł
Zaliczka na podatek 1 762 zł
Całość - kwota brutto 15 200 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to październik. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 15 200,00 1 483,52 228,00 372,40 1 180,45 12 866,00 1 762,00 10 173,63
Luty 15 200,00 1 483,52 228,00 372,40 1 180,45 12 866,00 1 762,00 10 173,63
Marzec 15 200,00 1 483,52 228,00 372,40 1 180,45 12 866,00 1 762,00 10 173,63
Kwiecień 15 200,00 1 483,52 228,00 372,40 1 180,45 12 866,00 1 762,00 10 173,63
Maj 15 200,00 1 483,52 228,00 372,40 1 180,45 12 866,00 1 762,00 10 173,63
Czerwiec 15 200,00 1 483,52 228,00 372,40 1 180,45 12 866,00 1 762,00 10 173,63
Lipiec 15 200,00 1 483,52 228,00 372,40 1 180,45 12 866,00 1 762,00 10 173,63
Sierpień 15 200,00 1 483,52 228,00 372,40 1 180,45 12 866,00 1 762,00 10 173,63
Wrzesień 15 200,00 1 483,52 228,00 372,40 1 180,45 12 866,00 1 762,00 10 173,63
Październik 15 200,00 1 483,52 228,00 372,40 1 180,45 12 866,00 3 061,00 8 874,63
Listopad 15 200,00 1 483,52 228,00 372,40 1 180,45 12 866,00 4 117,00 7 818,63
Grudzień 15 200,00 1 020,90 156,90 372,40 1 228,48 13 400,00 4 288,00 8 133,32
Rocznie 182 400,00 17 339,62 2 664,90 4 468,80 14 213,43 154 926,00 13 116,00 116 389,25
Wynagrodzenie pracownika 15 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 484 zł
Ubezpieczenie rentowe 988 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 254 zł
Fundusz Pracy (FP) 372 zł
FGŚP 15 zł
Cała kwota 18 313 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 15 200,00 1 483,52 988,00 253,84 387,60 18 312,96 zł
Luty 15 200,00 1 483,52 988,00 253,84 387,60 18 312,96 zł
Marzec 15 200,00 1 483,52 988,00 253,84 387,60 18 312,96 zł
Kwiecień 15 200,00 1 483,52 988,00 253,84 387,60 18 312,96 zł
Maj 15 200,00 1 483,52 988,00 253,84 387,60 18 312,96 zł
Czerwiec 15 200,00 1 483,52 988,00 253,84 387,60 18 312,96 zł
Lipiec 15 200,00 1 483,52 988,00 253,84 387,60 18 312,96 zł
Sierpień 15 200,00 1 483,52 988,00 253,84 387,60 18 312,96 zł
Wrzesień 15 200,00 1 483,52 988,00 253,84 387,60 18 312,96 zł
Październik 15 200,00 1 483,52 988,00 253,84 387,60 18 312,96 zł
Listopad 15 200,00 1 483,52 988,00 253,84 387,60 18 312,96 zł
Grudzień 15 200,00 1 020,90 679,90 253,84 387,60 17 542,24 zł
Rocznie 182 400,00 17 339,62 11 547,90 3 046,08 4 651,20 218 984,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 15 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 174 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 15 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 18 313 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 15200 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 15 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 440 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 484 zł
Ubezpieczenie rentowe 228 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 214 zł
Zaliczka na podatek 1 834 zł
Całość - kwota brutto 15 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 15 200,00 1 483,52 228,00 0,00 1 213,96 10 791,00 1 834,00 10 440,05
Luty 15 200,00 1 483,52 228,00 0,00 1 213,96 10 791,00 1 834,00 10 440,05
Marzec 15 200,00 1 483,52 228,00 0,00 1 213,96 10 791,00 1 834,00 10 440,05
Kwiecień 15 200,00 1 483,52 228,00 0,00 1 213,96 10 791,00 1 834,00 10 440,05
Maj 15 200,00 1 483,52 228,00 0,00 1 213,96 10 791,00 1 834,00 10 440,05
Czerwiec 15 200,00 1 483,52 228,00 0,00 1 213,96 10 791,00 1 834,00 10 440,05
Lipiec 15 200,00 1 483,52 228,00 0,00 1 213,96 10 791,00 1 834,00 10 440,05
Sierpień 15 200,00 1 483,52 228,00 0,00 1 213,96 10 791,00 1 834,00 10 440,05
Wrzesień 15 200,00 1 483,52 228,00 0,00 1 213,96 10 791,00 1 834,00 10 440,05
Październik 15 200,00 1 483,52 228,00 0,00 1 213,96 10 791,00 1 834,00 10 440,05
Listopad 15 200,00 1 483,52 228,00 0,00 1 213,96 10 791,00 1 834,00 10 440,05
Grudzień 15 200,00 1 020,90 156,90 0,00 1 262,00 11 218,00 1 907,00 10 853,14
Rocznie 182 400,00 17 339,62 2 664,90 0,00 14 615,56 129 919,00 9 499,00 125 693,69
Wynagrodzenie pracownika 15 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 484 zł
Ubezpieczenie rentowe 988 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 372 zł
FGŚP 15 zł
Cała kwota 18 059 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 15 200,00 1 483,52 988,00 0,00 387,60 18 059,12 zł
Luty 15 200,00 1 483,52 988,00 0,00 387,60 18 059,12 zł
Marzec 15 200,00 1 483,52 988,00 0,00 387,60 18 059,12 zł
Kwiecień 15 200,00 1 483,52 988,00 0,00 387,60 18 059,12 zł
Maj 15 200,00 1 483,52 988,00 0,00 387,60 18 059,12 zł
Czerwiec 15 200,00 1 483,52 988,00 0,00 387,60 18 059,12 zł
Lipiec 15 200,00 1 483,52 988,00 0,00 387,60 18 059,12 zł
Sierpień 15 200,00 1 483,52 988,00 0,00 387,60 18 059,12 zł
Wrzesień 15 200,00 1 483,52 988,00 0,00 387,60 18 059,12 zł
Październik 15 200,00 1 483,52 988,00 0,00 387,60 18 059,12 zł
Listopad 15 200,00 1 483,52 988,00 0,00 387,60 18 059,12 zł
Grudzień 15 200,00 1 020,90 679,90 0,00 387,60 17 288,40 zł
Rocznie 182 400,00 17 339,62 11 547,90 0,00 4 651,20 215 938,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 15 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 440 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 15 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 18 059 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 15200 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 15 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 133 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 067 zł
Całość - kwota brutto 15 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 15 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 160,00 2 067,00 13 133,00
Luty 15 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 160,00 2 067,00 13 133,00
Marzec 15 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 160,00 2 067,00 13 133,00
Kwiecień 15 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 160,00 2 067,00 13 133,00
Maj 15 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 160,00 2 067,00 13 133,00
Czerwiec 15 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 160,00 2 067,00 13 133,00
Lipiec 15 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 160,00 2 067,00 13 133,00
Sierpień 15 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 160,00 2 067,00 13 133,00
Wrzesień 15 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 160,00 2 067,00 13 133,00
Październik 15 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 160,00 2 067,00 13 133,00
Listopad 15 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 160,00 2 067,00 13 133,00
Grudzień 15 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 160,00 2 067,00 13 133,00
Rocznie 182 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 920,00 24 804,00 157 596,00
Wynagrodzenie pracownika 15 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 15 200 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 15 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 200,00 zł
Luty 15 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 200,00 zł
Marzec 15 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 200,00 zł
Kwiecień 15 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 200,00 zł
Maj 15 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 200,00 zł
Czerwiec 15 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 200,00 zł
Lipiec 15 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 200,00 zł
Sierpień 15 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 200,00 zł
Wrzesień 15 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 200,00 zł
Październik 15 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 200,00 zł
Listopad 15 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 200,00 zł
Grudzień 15 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 200,00 zł
Rocznie 182 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 15 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 133 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 15 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 15 200 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 15200 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 15 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 11 193 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 368 zł
Zaliczka na podatek 2 639 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 15 200 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 15 200,00 0,00 0,00 0,00 1 368,00 0,00 2 639,00 0,00 11 193,00
Luty 15 200,00 0,00 0,00 0,00 1 368,00 0,00 4 439,00 0,00 9 393,00
Marzec 15 200,00 0,00 0,00 0,00 1 368,00 0,00 4 439,00 0,00 9 393,00
Kwiecień 15 200,00 0,00 0,00 0,00 1 368,00 0,00 4 439,00 0,00 9 393,00
Maj 15 200,00 0,00 0,00 0,00 1 368,00 0,00 4 439,00 0,00 9 393,00
Czerwiec 15 200,00 0,00 0,00 0,00 1 368,00 0,00 4 439,00 0,00 9 393,00
Lipiec 15 200,00 176,27 72,24 0,00 1 368,00 15,08 4 355,00 0,00 9 213,41
Sierpień 15 200,00 176,27 72,24 0,00 1 368,00 15,08 4 355,00 0,00 9 213,41
Wrzesień 15 200,00 176,27 72,24 0,00 1 368,00 15,08 4 355,00 0,00 9 213,41
Październik 15 200,00 176,27 72,24 0,00 1 368,00 15,08 4 355,00 0,00 9 213,41
Listopad 15 200,00 176,27 72,24 0,00 1 368,00 15,08 4 355,00 0,00 9 213,41
Grudzień 15 200,00 176,27 72,24 0,00 1 368,00 15,08 4 355,00 0,00 9 213,41
Rocznie 182 400,00 1 057,62 433,44 0,00 16 416,00 0,00 50 964,00 0,00 113 438,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 15 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 193 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.