Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1430 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 430 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 123 zł
Ubezpieczenie emerytalne 140 zł
Ubezpieczenie rentowe 21 zł
Ubezpieczenie chorobowe 35 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 111 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 430 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 430,00 139,57 21,45 35,04 111,05 984,00 0,00 1 122,89
Luty 1 430,00 139,57 21,45 35,04 111,05 984,00 0,00 1 122,89
Marzec 1 430,00 139,57 21,45 35,04 111,05 984,00 0,00 1 122,89
Kwiecień 1 430,00 139,57 21,45 35,04 111,05 984,00 0,00 1 122,89
Maj 1 430,00 139,57 21,45 35,04 111,05 984,00 0,00 1 122,89
Czerwiec 1 430,00 139,57 21,45 35,04 111,05 984,00 0,00 1 122,89
Lipiec 1 430,00 139,57 21,45 35,04 111,05 984,00 0,00 1 122,89
Sierpień 1 430,00 139,57 21,45 35,04 111,05 984,00 0,00 1 122,89
Wrzesień 1 430,00 139,57 21,45 35,04 111,05 984,00 0,00 1 122,89
Październik 1 430,00 139,57 21,45 35,04 111,05 984,00 0,00 1 122,89
Listopad 1 430,00 139,57 21,45 35,04 111,05 984,00 0,00 1 122,89
Grudzień 1 430,00 139,57 21,45 35,04 111,05 984,00 0,00 1 122,89
Rocznie 17 160,00 1 674,84 257,40 420,48 0,00 11 808,00 0,00 13 474,68
Wynagrodzenie pracownika 1 430 zł
Ubezpieczenie emerytalne 140 zł
Ubezpieczenie rentowe 93 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 24 zł
Fundusz Pracy (FP) 35 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 723 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 430,00 139,57 92,95 23,88 36,47 1 722,87 zł
Luty 1 430,00 139,57 92,95 23,88 36,47 1 722,87 zł
Marzec 1 430,00 139,57 92,95 23,88 36,47 1 722,87 zł
Kwiecień 1 430,00 139,57 92,95 23,88 36,47 1 722,87 zł
Maj 1 430,00 139,57 92,95 23,88 36,47 1 722,87 zł
Czerwiec 1 430,00 139,57 92,95 23,88 36,47 1 722,87 zł
Lipiec 1 430,00 139,57 92,95 23,88 36,47 1 722,87 zł
Sierpień 1 430,00 139,57 92,95 23,88 36,47 1 722,87 zł
Wrzesień 1 430,00 139,57 92,95 23,88 36,47 1 722,87 zł
Październik 1 430,00 139,57 92,95 23,88 36,47 1 722,87 zł
Listopad 1 430,00 139,57 92,95 23,88 36,47 1 722,87 zł
Grudzień 1 430,00 139,57 92,95 23,88 36,47 1 722,87 zł
Rocznie 17 160,00 1 674,84 1 115,40 286,56 437,64 20 674,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 430 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 123 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 430 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 723 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1430 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 430 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 033 zł
Ubezpieczenie emerytalne 140 zł
Ubezpieczenie rentowe 21 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 114 zł
Zaliczka na podatek 122 zł
Całość - kwota brutto 1 430 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 430,00 139,57 21,45 0,00 114,21 1 015,00 122,00 1 032,97
Luty 1 430,00 139,57 21,45 0,00 114,21 1 015,00 122,00 1 032,97
Marzec 1 430,00 139,57 21,45 0,00 114,21 1 015,00 122,00 1 032,97
Kwiecień 1 430,00 139,57 21,45 0,00 114,21 1 015,00 122,00 1 032,97
Maj 1 430,00 139,57 21,45 0,00 114,21 1 015,00 122,00 1 032,97
Czerwiec 1 430,00 139,57 21,45 0,00 114,21 1 015,00 122,00 1 032,97
Lipiec 1 430,00 139,57 21,45 0,00 114,21 1 015,00 122,00 1 032,97
Sierpień 1 430,00 139,57 21,45 0,00 114,21 1 015,00 122,00 1 032,97
Wrzesień 1 430,00 139,57 21,45 0,00 114,21 1 015,00 122,00 1 032,97
Październik 1 430,00 139,57 21,45 0,00 114,21 1 015,00 122,00 1 032,97
Listopad 1 430,00 139,57 21,45 0,00 114,21 1 015,00 122,00 1 032,97
Grudzień 1 430,00 139,57 21,45 0,00 114,21 1 015,00 122,00 1 032,97
Rocznie 17 160,00 1 674,84 257,40 0,00 1 370,52 12 180,00 96,00 12 395,64
Wynagrodzenie pracownika 1 430 zł
Ubezpieczenie emerytalne 140 zł
Ubezpieczenie rentowe 93 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 35 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 699 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 430,00 139,57 92,95 0,00 36,47 1 698,99 zł
Luty 1 430,00 139,57 92,95 0,00 36,47 1 698,99 zł
Marzec 1 430,00 139,57 92,95 0,00 36,47 1 698,99 zł
Kwiecień 1 430,00 139,57 92,95 0,00 36,47 1 698,99 zł
Maj 1 430,00 139,57 92,95 0,00 36,47 1 698,99 zł
Czerwiec 1 430,00 139,57 92,95 0,00 36,47 1 698,99 zł
Lipiec 1 430,00 139,57 92,95 0,00 36,47 1 698,99 zł
Sierpień 1 430,00 139,57 92,95 0,00 36,47 1 698,99 zł
Wrzesień 1 430,00 139,57 92,95 0,00 36,47 1 698,99 zł
Październik 1 430,00 139,57 92,95 0,00 36,47 1 698,99 zł
Listopad 1 430,00 139,57 92,95 0,00 36,47 1 698,99 zł
Grudzień 1 430,00 139,57 92,95 0,00 36,47 1 698,99 zł
Rocznie 17 160,00 1 674,84 1 115,40 0,00 437,64 20 387,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 430 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 033 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 430 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 699 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1430 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 430 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 236 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 194 zł
Całość - kwota brutto 1 430 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 144,00 194,00 1 236,00
Luty 1 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 144,00 194,00 1 236,00
Marzec 1 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 144,00 194,00 1 236,00
Kwiecień 1 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 144,00 194,00 1 236,00
Maj 1 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 144,00 194,00 1 236,00
Czerwiec 1 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 144,00 194,00 1 236,00
Lipiec 1 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 144,00 194,00 1 236,00
Sierpień 1 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 144,00 194,00 1 236,00
Wrzesień 1 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 144,00 194,00 1 236,00
Październik 1 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 144,00 194,00 1 236,00
Listopad 1 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 144,00 194,00 1 236,00
Grudzień 1 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 144,00 194,00 1 236,00
Rocznie 17 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 728,00 2 328,00 14 832,00
Wynagrodzenie pracownika 1 430 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 430 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 430,00 zł
Luty 1 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 430,00 zł
Marzec 1 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 430,00 zł
Kwiecień 1 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 430,00 zł
Maj 1 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 430,00 zł
Czerwiec 1 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 430,00 zł
Lipiec 1 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 430,00 zł
Sierpień 1 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 430,00 zł
Wrzesień 1 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 430,00 zł
Październik 1 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 430,00 zł
Listopad 1 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 430,00 zł
Grudzień 1 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 430,00 zł
Rocznie 17 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 160,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 430 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 236 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 430 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 430 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1430 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 430 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 159 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 430 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 430,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 159,10
Luty 1 430,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 159,10
Marzec 1 430,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 159,10
Kwiecień 1 430,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 159,10
Maj 1 430,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 159,10
Czerwiec 1 430,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 159,10
Lipiec 1 430,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 895,51
Sierpień 1 430,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 895,51
Wrzesień 1 430,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 895,51
Październik 1 430,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 895,51
Listopad 1 430,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 895,51
Grudzień 1 430,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 895,51
Rocznie 17 160,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 12 327,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 1 430 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 159 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.