Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 14500 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 14 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 215 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 415 zł
Ubezpieczenie rentowe 218 zł
Ubezpieczenie chorobowe 355 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 126 zł
Zaliczka na podatek 1 171 zł
Całość - kwota brutto 14 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to październik. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 500,00 1 415,20 217,50 355,25 1 126,08 12 262,00 1 171,00 10 214,97
Luty 14 500,00 1 415,20 217,50 355,25 1 126,08 12 262,00 1 171,00 10 214,97
Marzec 14 500,00 1 415,20 217,50 355,25 1 126,08 12 262,00 1 171,00 10 214,97
Kwiecień 14 500,00 1 415,20 217,50 355,25 1 126,08 12 262,00 1 171,00 10 214,97
Maj 14 500,00 1 415,20 217,50 355,25 1 126,08 12 262,00 1 171,00 10 214,97
Czerwiec 14 500,00 1 415,20 217,50 355,25 1 126,08 12 262,00 1 171,00 10 214,97
Lipiec 14 500,00 1 415,20 217,50 355,25 1 126,08 12 262,00 1 171,00 10 214,97
Sierpień 14 500,00 1 415,20 217,50 355,25 1 126,08 12 262,00 1 171,00 10 214,97
Wrzesień 14 500,00 1 415,20 217,50 355,25 1 126,08 12 262,00 1 171,00 10 214,97
Październik 14 500,00 1 415,20 217,50 355,25 1 126,08 12 262,00 1 695,00 9 690,97
Listopad 14 500,00 1 415,20 217,50 355,25 1 126,08 12 262,00 3 924,00 7 461,97
Grudzień 14 500,00 1 415,20 217,50 355,25 1 126,08 12 262,00 3 924,00 7 461,97
Rocznie 174 000,00 16 982,40 2 610,00 4 263,00 13 512,96 147 144,00 6 570,00 116 549,64
Wynagrodzenie pracownika 14 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 415 zł
Ubezpieczenie rentowe 943 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 242 zł
Fundusz Pracy (FP) 355 zł
FGŚP 15 zł
Cała kwota 17 470 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 500,00 1 415,20 942,50 242,15 369,75 17 469,60 zł
Luty 14 500,00 1 415,20 942,50 242,15 369,75 17 469,60 zł
Marzec 14 500,00 1 415,20 942,50 242,15 369,75 17 469,60 zł
Kwiecień 14 500,00 1 415,20 942,50 242,15 369,75 17 469,60 zł
Maj 14 500,00 1 415,20 942,50 242,15 369,75 17 469,60 zł
Czerwiec 14 500,00 1 415,20 942,50 242,15 369,75 17 469,60 zł
Lipiec 14 500,00 1 415,20 942,50 242,15 369,75 17 469,60 zł
Sierpień 14 500,00 1 415,20 942,50 242,15 369,75 17 469,60 zł
Wrzesień 14 500,00 1 415,20 942,50 242,15 369,75 17 469,60 zł
Październik 14 500,00 1 415,20 942,50 242,15 369,75 17 469,60 zł
Listopad 14 500,00 1 415,20 942,50 242,15 369,75 17 469,60 zł
Grudzień 14 500,00 1 415,20 942,50 242,15 369,75 17 469,60 zł
Rocznie 174 000,00 16 982,40 11 310,00 2 905,80 4 437,00 209 635,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 14 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 215 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 17 470 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 14500 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 14 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 474 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 415 zł
Ubezpieczenie rentowe 218 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 158 zł
Zaliczka na podatek 1 235 zł
Całość - kwota brutto 14 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 500,00 1 415,20 217,50 0,00 1 158,06 10 294,00 1 235,00 10 473,96
Luty 14 500,00 1 415,20 217,50 0,00 1 158,06 10 294,00 1 235,00 10 473,96
Marzec 14 500,00 1 415,20 217,50 0,00 1 158,06 10 294,00 1 235,00 10 473,96
Kwiecień 14 500,00 1 415,20 217,50 0,00 1 158,06 10 294,00 1 235,00 10 473,96
Maj 14 500,00 1 415,20 217,50 0,00 1 158,06 10 294,00 1 235,00 10 473,96
Czerwiec 14 500,00 1 415,20 217,50 0,00 1 158,06 10 294,00 1 235,00 10 473,96
Lipiec 14 500,00 1 415,20 217,50 0,00 1 158,06 10 294,00 1 235,00 10 473,96
Sierpień 14 500,00 1 415,20 217,50 0,00 1 158,06 10 294,00 1 235,00 10 473,96
Wrzesień 14 500,00 1 415,20 217,50 0,00 1 158,06 10 294,00 1 235,00 10 473,96
Październik 14 500,00 1 415,20 217,50 0,00 1 158,06 10 294,00 1 235,00 10 473,96
Listopad 14 500,00 1 415,20 217,50 0,00 1 158,06 10 294,00 1 235,00 10 473,96
Grudzień 14 500,00 1 415,20 217,50 0,00 1 158,06 10 294,00 1 235,00 10 473,96
Rocznie 174 000,00 16 982,40 2 610,00 0,00 13 896,72 123 528,00 924,00 125 687,52
Wynagrodzenie pracownika 14 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 415 zł
Ubezpieczenie rentowe 943 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 355 zł
FGŚP 15 zł
Cała kwota 17 227 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 500,00 1 415,20 942,50 0,00 369,75 17 227,45 zł
Luty 14 500,00 1 415,20 942,50 0,00 369,75 17 227,45 zł
Marzec 14 500,00 1 415,20 942,50 0,00 369,75 17 227,45 zł
Kwiecień 14 500,00 1 415,20 942,50 0,00 369,75 17 227,45 zł
Maj 14 500,00 1 415,20 942,50 0,00 369,75 17 227,45 zł
Czerwiec 14 500,00 1 415,20 942,50 0,00 369,75 17 227,45 zł
Lipiec 14 500,00 1 415,20 942,50 0,00 369,75 17 227,45 zł
Sierpień 14 500,00 1 415,20 942,50 0,00 369,75 17 227,45 zł
Wrzesień 14 500,00 1 415,20 942,50 0,00 369,75 17 227,45 zł
Październik 14 500,00 1 415,20 942,50 0,00 369,75 17 227,45 zł
Listopad 14 500,00 1 415,20 942,50 0,00 369,75 17 227,45 zł
Grudzień 14 500,00 1 415,20 942,50 0,00 369,75 17 227,45 zł
Rocznie 174 000,00 16 982,40 11 310,00 0,00 4 437,00 206 729,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 14 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 474 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 17 227 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 14500 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 14 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 528 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 972 zł
Całość - kwota brutto 14 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 600,00 1 972,00 12 528,00
Luty 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 600,00 1 972,00 12 528,00
Marzec 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 600,00 1 972,00 12 528,00
Kwiecień 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 600,00 1 972,00 12 528,00
Maj 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 600,00 1 972,00 12 528,00
Czerwiec 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 600,00 1 972,00 12 528,00
Lipiec 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 600,00 1 972,00 12 528,00
Sierpień 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 600,00 1 972,00 12 528,00
Wrzesień 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 600,00 1 972,00 12 528,00
Październik 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 600,00 1 972,00 12 528,00
Listopad 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 600,00 1 972,00 12 528,00
Grudzień 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 600,00 1 972,00 12 528,00
Rocznie 174 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139 200,00 23 664,00 150 336,00
Wynagrodzenie pracownika 14 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 14 500 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 500,00 zł
Luty 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 500,00 zł
Marzec 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 500,00 zł
Kwiecień 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 500,00 zł
Maj 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 500,00 zł
Czerwiec 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 500,00 zł
Lipiec 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 500,00 zł
Sierpień 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 500,00 zł
Wrzesień 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 500,00 zł
Październik 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 500,00 zł
Listopad 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 500,00 zł
Grudzień 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 500,00 zł
Rocznie 174 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 14 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 528 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 14 500 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 14500 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 14 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 10 780 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 305 zł
Zaliczka na podatek 2 415 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 14 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 14 500,00 0,00 0,00 0,00 1 305,00 0,00 2 415,00 0,00 10 780,00
Luty 14 500,00 0,00 0,00 0,00 1 305,00 0,00 4 215,00 0,00 8 980,00
Marzec 14 500,00 0,00 0,00 0,00 1 305,00 0,00 4 215,00 0,00 8 980,00
Kwiecień 14 500,00 0,00 0,00 0,00 1 305,00 0,00 4 215,00 0,00 8 980,00
Maj 14 500,00 0,00 0,00 0,00 1 305,00 0,00 4 215,00 0,00 8 980,00
Czerwiec 14 500,00 0,00 0,00 0,00 1 305,00 0,00 4 215,00 0,00 8 980,00
Lipiec 14 500,00 176,27 72,24 0,00 1 305,00 15,08 4 131,00 0,00 8 800,41
Sierpień 14 500,00 176,27 72,24 0,00 1 305,00 15,08 4 131,00 0,00 8 800,41
Wrzesień 14 500,00 176,27 72,24 0,00 1 305,00 15,08 4 131,00 0,00 8 800,41
Październik 14 500,00 176,27 72,24 0,00 1 305,00 15,08 4 131,00 0,00 8 800,41
Listopad 14 500,00 176,27 72,24 0,00 1 305,00 15,08 4 131,00 0,00 8 800,41
Grudzień 14 500,00 176,27 72,24 0,00 1 305,00 15,08 4 131,00 0,00 8 800,41
Rocznie 174 000,00 1 057,62 433,44 0,00 15 660,00 0,00 48 276,00 0,00 108 482,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 14 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 780 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.