Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 14300 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 14 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 078 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 396 zł
Ubezpieczenie rentowe 215 zł
Ubezpieczenie chorobowe 350 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 111 zł
Zaliczka na podatek 1 151 zł
Całość - kwota brutto 14 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to październik. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 300,00 1 395,68 214,50 350,35 1 110,55 12 089,00 1 151,00 10 077,92
Luty 14 300,00 1 395,68 214,50 350,35 1 110,55 12 089,00 1 151,00 10 077,92
Marzec 14 300,00 1 395,68 214,50 350,35 1 110,55 12 089,00 1 151,00 10 077,92
Kwiecień 14 300,00 1 395,68 214,50 350,35 1 110,55 12 089,00 1 151,00 10 077,92
Maj 14 300,00 1 395,68 214,50 350,35 1 110,55 12 089,00 1 151,00 10 077,92
Czerwiec 14 300,00 1 395,68 214,50 350,35 1 110,55 12 089,00 1 151,00 10 077,92
Lipiec 14 300,00 1 395,68 214,50 350,35 1 110,55 12 089,00 1 151,00 10 077,92
Sierpień 14 300,00 1 395,68 214,50 350,35 1 110,55 12 089,00 1 151,00 10 077,92
Wrzesień 14 300,00 1 395,68 214,50 350,35 1 110,55 12 089,00 1 151,00 10 077,92
Październik 14 300,00 1 395,68 214,50 350,35 1 110,55 12 089,00 1 329,00 9 899,92
Listopad 14 300,00 1 395,68 214,50 350,35 1 110,55 12 089,00 3 868,00 7 360,92
Grudzień 14 300,00 1 395,68 214,50 350,35 1 110,55 12 089,00 3 868,00 7 360,92
Rocznie 171 600,00 16 748,16 2 574,00 4 204,20 13 326,60 145 068,00 6 094,00 115 323,04
Wynagrodzenie pracownika 14 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 396 zł
Ubezpieczenie rentowe 930 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 239 zł
Fundusz Pracy (FP) 350 zł
FGŚP 14 zł
Cała kwota 17 229 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 300,00 1 395,68 929,50 238,81 364,65 17 228,64 zł
Luty 14 300,00 1 395,68 929,50 238,81 364,65 17 228,64 zł
Marzec 14 300,00 1 395,68 929,50 238,81 364,65 17 228,64 zł
Kwiecień 14 300,00 1 395,68 929,50 238,81 364,65 17 228,64 zł
Maj 14 300,00 1 395,68 929,50 238,81 364,65 17 228,64 zł
Czerwiec 14 300,00 1 395,68 929,50 238,81 364,65 17 228,64 zł
Lipiec 14 300,00 1 395,68 929,50 238,81 364,65 17 228,64 zł
Sierpień 14 300,00 1 395,68 929,50 238,81 364,65 17 228,64 zł
Wrzesień 14 300,00 1 395,68 929,50 238,81 364,65 17 228,64 zł
Październik 14 300,00 1 395,68 929,50 238,81 364,65 17 228,64 zł
Listopad 14 300,00 1 395,68 929,50 238,81 364,65 17 228,64 zł
Grudzień 14 300,00 1 395,68 929,50 238,81 364,65 17 228,64 zł
Rocznie 171 600,00 16 748,16 11 154,00 2 865,72 4 375,80 206 743,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 14 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 078 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 17 229 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 14300 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 14 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 330 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 396 zł
Ubezpieczenie rentowe 215 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 142 zł
Zaliczka na podatek 1 218 zł
Całość - kwota brutto 14 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 300,00 1 395,68 214,50 0,00 1 142,08 10 152,00 1 218,00 10 329,50
Luty 14 300,00 1 395,68 214,50 0,00 1 142,08 10 152,00 1 218,00 10 329,50
Marzec 14 300,00 1 395,68 214,50 0,00 1 142,08 10 152,00 1 218,00 10 329,50
Kwiecień 14 300,00 1 395,68 214,50 0,00 1 142,08 10 152,00 1 218,00 10 329,50
Maj 14 300,00 1 395,68 214,50 0,00 1 142,08 10 152,00 1 218,00 10 329,50
Czerwiec 14 300,00 1 395,68 214,50 0,00 1 142,08 10 152,00 1 218,00 10 329,50
Lipiec 14 300,00 1 395,68 214,50 0,00 1 142,08 10 152,00 1 218,00 10 329,50
Sierpień 14 300,00 1 395,68 214,50 0,00 1 142,08 10 152,00 1 218,00 10 329,50
Wrzesień 14 300,00 1 395,68 214,50 0,00 1 142,08 10 152,00 1 218,00 10 329,50
Październik 14 300,00 1 395,68 214,50 0,00 1 142,08 10 152,00 1 218,00 10 329,50
Listopad 14 300,00 1 395,68 214,50 0,00 1 142,08 10 152,00 1 218,00 10 329,50
Grudzień 14 300,00 1 395,68 214,50 0,00 1 142,08 10 152,00 1 218,00 10 329,50
Rocznie 171 600,00 16 748,16 2 574,00 0,00 13 704,96 121 824,00 912,00 123 954,00
Wynagrodzenie pracownika 14 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 396 zł
Ubezpieczenie rentowe 930 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 350 zł
FGŚP 14 zł
Cała kwota 16 990 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 300,00 1 395,68 929,50 0,00 364,65 16 989,83 zł
Luty 14 300,00 1 395,68 929,50 0,00 364,65 16 989,83 zł
Marzec 14 300,00 1 395,68 929,50 0,00 364,65 16 989,83 zł
Kwiecień 14 300,00 1 395,68 929,50 0,00 364,65 16 989,83 zł
Maj 14 300,00 1 395,68 929,50 0,00 364,65 16 989,83 zł
Czerwiec 14 300,00 1 395,68 929,50 0,00 364,65 16 989,83 zł
Lipiec 14 300,00 1 395,68 929,50 0,00 364,65 16 989,83 zł
Sierpień 14 300,00 1 395,68 929,50 0,00 364,65 16 989,83 zł
Wrzesień 14 300,00 1 395,68 929,50 0,00 364,65 16 989,83 zł
Październik 14 300,00 1 395,68 929,50 0,00 364,65 16 989,83 zł
Listopad 14 300,00 1 395,68 929,50 0,00 364,65 16 989,83 zł
Grudzień 14 300,00 1 395,68 929,50 0,00 364,65 16 989,83 zł
Rocznie 171 600,00 16 748,16 11 154,00 0,00 4 375,80 203 877,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 14 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 330 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 16 990 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 14300 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 14 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 355 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 945 zł
Całość - kwota brutto 14 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 440,00 1 945,00 12 355,00
Luty 14 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 440,00 1 945,00 12 355,00
Marzec 14 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 440,00 1 945,00 12 355,00
Kwiecień 14 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 440,00 1 945,00 12 355,00
Maj 14 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 440,00 1 945,00 12 355,00
Czerwiec 14 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 440,00 1 945,00 12 355,00
Lipiec 14 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 440,00 1 945,00 12 355,00
Sierpień 14 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 440,00 1 945,00 12 355,00
Wrzesień 14 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 440,00 1 945,00 12 355,00
Październik 14 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 440,00 1 945,00 12 355,00
Listopad 14 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 440,00 1 945,00 12 355,00
Grudzień 14 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 440,00 1 945,00 12 355,00
Rocznie 171 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137 280,00 23 340,00 148 260,00
Wynagrodzenie pracownika 14 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 14 300 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 300,00 zł
Luty 14 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 300,00 zł
Marzec 14 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 300,00 zł
Kwiecień 14 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 300,00 zł
Maj 14 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 300,00 zł
Czerwiec 14 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 300,00 zł
Lipiec 14 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 300,00 zł
Sierpień 14 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 300,00 zł
Wrzesień 14 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 300,00 zł
Październik 14 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 300,00 zł
Listopad 14 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 300,00 zł
Grudzień 14 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 300,00 zł
Rocznie 171 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 14 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 355 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 14 300 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 14300 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 14 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 10 662 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 287 zł
Zaliczka na podatek 2 351 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 14 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 14 300,00 0,00 0,00 0,00 1 287,00 0,00 2 351,00 0,00 10 662,00
Luty 14 300,00 0,00 0,00 0,00 1 287,00 0,00 4 151,00 0,00 8 862,00
Marzec 14 300,00 0,00 0,00 0,00 1 287,00 0,00 4 151,00 0,00 8 862,00
Kwiecień 14 300,00 0,00 0,00 0,00 1 287,00 0,00 4 151,00 0,00 8 862,00
Maj 14 300,00 0,00 0,00 0,00 1 287,00 0,00 4 151,00 0,00 8 862,00
Czerwiec 14 300,00 0,00 0,00 0,00 1 287,00 0,00 4 151,00 0,00 8 862,00
Lipiec 14 300,00 176,27 72,24 0,00 1 287,00 15,08 4 067,00 0,00 8 682,41
Sierpień 14 300,00 176,27 72,24 0,00 1 287,00 15,08 4 067,00 0,00 8 682,41
Wrzesień 14 300,00 176,27 72,24 0,00 1 287,00 15,08 4 067,00 0,00 8 682,41
Październik 14 300,00 176,27 72,24 0,00 1 287,00 15,08 4 067,00 0,00 8 682,41
Listopad 14 300,00 176,27 72,24 0,00 1 287,00 15,08 4 067,00 0,00 8 682,41
Grudzień 14 300,00 176,27 72,24 0,00 1 287,00 15,08 4 067,00 0,00 8 682,41
Rocznie 171 600,00 1 057,62 433,44 0,00 15 444,00 0,00 47 508,00 0,00 107 066,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 14 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 662 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.