Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 14400 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 14 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 244 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 405 zł
Ubezpieczenie rentowe 216 zł
Ubezpieczenie chorobowe 353 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 118 zł
Zaliczka na podatek 1 063 zł
Całość - kwota brutto 14 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 400,00 1 405,44 216,00 352,80 1 118,32 12 176,00 1 063,00 10 244,44
Luty 14 400,00 1 405,44 216,00 352,80 1 118,32 12 176,00 1 063,00 10 244,44
Marzec 14 400,00 1 405,44 216,00 352,80 1 118,32 12 176,00 1 063,00 10 244,44
Kwiecień 14 400,00 1 405,44 216,00 352,80 1 118,32 12 176,00 1 063,00 10 244,44
Maj 14 400,00 1 405,44 216,00 352,80 1 118,32 12 176,00 1 063,00 10 244,44
Czerwiec 14 400,00 1 405,44 216,00 352,80 1 118,32 12 176,00 1 063,00 10 244,44
Lipiec 14 400,00 1 405,44 216,00 352,80 1 118,32 12 176,00 1 063,00 10 244,44
Sierpień 14 400,00 1 405,44 216,00 352,80 1 118,32 12 176,00 2 845,00 8 462,44
Wrzesień 14 400,00 1 405,44 216,00 352,80 1 118,32 12 176,00 2 933,00 8 374,44
Październik 14 400,00 1 405,44 216,00 352,80 1 118,32 12 176,00 2 933,00 8 374,44
Listopad 14 400,00 1 343,95 206,55 352,80 1 124,70 12 247,00 2 951,00 8 421,00
Grudzień 14 400,00 0,00 0,00 352,80 1 264,25 13 797,00 3 326,00 9 456,95
Rocznie 172 800,00 15 398,35 2 366,55 4 233,60 13 572,15 147 804,00 22 429,00 114 800,35
Wynagrodzenie pracownika 14 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 405 zł
Ubezpieczenie rentowe 936 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 240 zł
Fundusz Pracy (FP) 353 zł
FGŚP 14 zł
Cała kwota 17 349 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 400,00 1 405,44 936,00 240,48 367,20 17 349,12 zł
Luty 14 400,00 1 405,44 936,00 240,48 367,20 17 349,12 zł
Marzec 14 400,00 1 405,44 936,00 240,48 367,20 17 349,12 zł
Kwiecień 14 400,00 1 405,44 936,00 240,48 367,20 17 349,12 zł
Maj 14 400,00 1 405,44 936,00 240,48 367,20 17 349,12 zł
Czerwiec 14 400,00 1 405,44 936,00 240,48 367,20 17 349,12 zł
Lipiec 14 400,00 1 405,44 936,00 240,48 367,20 17 349,12 zł
Sierpień 14 400,00 1 405,44 936,00 240,48 367,20 17 349,12 zł
Wrzesień 14 400,00 1 405,44 936,00 240,48 367,20 17 349,12 zł
Październik 14 400,00 1 405,44 936,00 240,48 367,20 17 349,12 zł
Listopad 14 400,00 1 343,95 895,05 240,48 367,20 17 246,68 zł
Grudzień 14 400,00 0,00 0,00 240,48 367,20 15 007,68 zł
Rocznie 172 800,00 15 398,35 10 255,05 2 885,76 4 406,40 205 745,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 14 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 244 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 17 349 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 14400 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 14 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 880 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 405 zł
Ubezpieczenie rentowe 216 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 150 zł
Zaliczka na podatek 748 zł
Całość - kwota brutto 14 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 400,00 1 405,44 216,00 0,00 1 150,07 10 223,00 748,00 10 880,49
Luty 14 400,00 1 405,44 216,00 0,00 1 150,07 10 223,00 748,00 10 880,49
Marzec 14 400,00 1 405,44 216,00 0,00 1 150,07 10 223,00 748,00 10 880,49
Kwiecień 14 400,00 1 405,44 216,00 0,00 1 150,07 10 223,00 748,00 10 880,49
Maj 14 400,00 1 405,44 216,00 0,00 1 150,07 10 223,00 748,00 10 880,49
Czerwiec 14 400,00 1 405,44 216,00 0,00 1 150,07 10 223,00 748,00 10 880,49
Lipiec 14 400,00 1 405,44 216,00 0,00 1 150,07 10 223,00 748,00 10 880,49
Sierpień 14 400,00 1 405,44 216,00 0,00 1 150,07 10 223,00 748,00 10 880,49
Wrzesień 14 400,00 1 405,44 216,00 0,00 1 150,07 10 223,00 748,00 10 880,49
Październik 14 400,00 1 405,44 216,00 0,00 1 150,07 10 223,00 748,00 10 880,49
Listopad 14 400,00 1 343,95 206,55 0,00 1 156,46 10 280,00 752,00 10 941,04
Grudzień 14 400,00 0,00 0,00 0,00 1 296,00 11 520,00 842,00 12 262,00
Rocznie 172 800,00 15 398,35 2 366,55 0,00 13 953,16 124 030,00 9 074,00 132 007,94
Wynagrodzenie pracownika 14 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 405 zł
Ubezpieczenie rentowe 936 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 353 zł
FGŚP 14 zł
Cała kwota 17 109 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 400,00 1 405,44 936,00 0,00 367,20 17 108,64 zł
Luty 14 400,00 1 405,44 936,00 0,00 367,20 17 108,64 zł
Marzec 14 400,00 1 405,44 936,00 0,00 367,20 17 108,64 zł
Kwiecień 14 400,00 1 405,44 936,00 0,00 367,20 17 108,64 zł
Maj 14 400,00 1 405,44 936,00 0,00 367,20 17 108,64 zł
Czerwiec 14 400,00 1 405,44 936,00 0,00 367,20 17 108,64 zł
Lipiec 14 400,00 1 405,44 936,00 0,00 367,20 17 108,64 zł
Sierpień 14 400,00 1 405,44 936,00 0,00 367,20 17 108,64 zł
Wrzesień 14 400,00 1 405,44 936,00 0,00 367,20 17 108,64 zł
Październik 14 400,00 1 405,44 936,00 0,00 367,20 17 108,64 zł
Listopad 14 400,00 1 343,95 895,05 0,00 367,20 17 006,20 zł
Grudzień 14 400,00 0,00 0,00 0,00 367,20 14 767,20 zł
Rocznie 172 800,00 15 398,35 10 255,05 0,00 4 406,40 202 859,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 14 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 880 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 17 109 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 14400 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 14 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 442 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 958 zł
Całość - kwota brutto 14 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 520,00 1 958,00 12 442,00
Luty 14 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 520,00 1 958,00 12 442,00
Marzec 14 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 520,00 1 958,00 12 442,00
Kwiecień 14 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 520,00 1 958,00 12 442,00
Maj 14 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 520,00 1 958,00 12 442,00
Czerwiec 14 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 520,00 1 958,00 12 442,00
Lipiec 14 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 520,00 1 958,00 12 442,00
Sierpień 14 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 520,00 1 958,00 12 442,00
Wrzesień 14 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 520,00 1 958,00 12 442,00
Październik 14 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 520,00 1 958,00 12 442,00
Listopad 14 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 520,00 1 958,00 12 442,00
Grudzień 14 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 520,00 1 958,00 12 442,00
Rocznie 172 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 240,00 23 496,00 149 304,00
Wynagrodzenie pracownika 14 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 14 400 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 400,00 zł
Luty 14 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 400,00 zł
Marzec 14 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 400,00 zł
Kwiecień 14 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 400,00 zł
Maj 14 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 400,00 zł
Czerwiec 14 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 400,00 zł
Lipiec 14 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 400,00 zł
Sierpień 14 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 400,00 zł
Wrzesień 14 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 400,00 zł
Październik 14 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 400,00 zł
Listopad 14 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 400,00 zł
Grudzień 14 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 400,00 zł
Rocznie 172 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 14 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 442 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 14 400 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 14400 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 14 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 11 943 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 2 075 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 14 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 14 400,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 075,00 0,00 11 943,19
Luty 14 400,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 075,00 0,00 11 943,19
Marzec 14 400,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 075,00 0,00 11 943,19
Kwiecień 14 400,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 075,00 0,00 11 943,19
Maj 14 400,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 075,00 0,00 11 943,19
Czerwiec 14 400,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 206,00 0,00 11 812,19
Lipiec 14 400,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 4 157,00 0,00 9 615,99
Sierpień 14 400,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 4 157,00 0,00 9 615,99
Wrzesień 14 400,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 4 157,00 0,00 9 615,99
Październik 14 400,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 4 157,00 0,00 9 615,99
Listopad 14 400,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 4 157,00 0,00 9 615,99
Grudzień 14 400,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 4 157,00 0,00 9 615,99
Rocznie 172 800,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 37 523,00 0,00 129 224,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 14 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 943 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ