Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 14800 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 14 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 527 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 444 zł
Ubezpieczenie rentowe 222 zł
Ubezpieczenie chorobowe 363 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 149 zł
Zaliczka na podatek 1 095 zł
Całość - kwota brutto 14 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 800,00 1 444,48 222,00 362,60 1 149,38 12 521,00 1 095,00 10 526,54
Luty 14 800,00 1 444,48 222,00 362,60 1 149,38 12 521,00 1 095,00 10 526,54
Marzec 14 800,00 1 444,48 222,00 362,60 1 149,38 12 521,00 1 095,00 10 526,54
Kwiecień 14 800,00 1 444,48 222,00 362,60 1 149,38 12 521,00 1 095,00 10 526,54
Maj 14 800,00 1 444,48 222,00 362,60 1 149,38 12 521,00 1 095,00 10 526,54
Czerwiec 14 800,00 1 444,48 222,00 362,60 1 149,38 12 521,00 1 095,00 10 526,54
Lipiec 14 800,00 1 444,48 222,00 362,60 1 149,38 12 521,00 1 413,00 10 208,54
Sierpień 14 800,00 1 444,48 222,00 362,60 1 149,38 12 521,00 3 017,00 8 604,54
Wrzesień 14 800,00 1 444,48 222,00 362,60 1 149,38 12 521,00 3 017,00 8 604,54
Październik 14 800,00 1 444,48 222,00 362,60 1 149,38 12 521,00 3 017,00 8 604,54
Listopad 14 800,00 859,86 132,15 362,60 1 210,09 13 195,00 3 180,00 9 055,30
Grudzień 14 800,00 0,00 0,00 362,60 1 299,37 14 187,00 3 421,00 9 717,03
Rocznie 177 600,00 15 304,66 2 352,15 4 351,20 14 003,26 152 592,00 23 635,00 117 953,73
Wynagrodzenie pracownika 14 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 444 zł
Ubezpieczenie rentowe 962 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 247 zł
Fundusz Pracy (FP) 363 zł
FGŚP 15 zł
Cała kwota 17 831 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 800,00 1 444,48 962,00 247,16 377,40 17 831,04 zł
Luty 14 800,00 1 444,48 962,00 247,16 377,40 17 831,04 zł
Marzec 14 800,00 1 444,48 962,00 247,16 377,40 17 831,04 zł
Kwiecień 14 800,00 1 444,48 962,00 247,16 377,40 17 831,04 zł
Maj 14 800,00 1 444,48 962,00 247,16 377,40 17 831,04 zł
Czerwiec 14 800,00 1 444,48 962,00 247,16 377,40 17 831,04 zł
Lipiec 14 800,00 1 444,48 962,00 247,16 377,40 17 831,04 zł
Sierpień 14 800,00 1 444,48 962,00 247,16 377,40 17 831,04 zł
Wrzesień 14 800,00 1 444,48 962,00 247,16 377,40 17 831,04 zł
Październik 14 800,00 1 444,48 962,00 247,16 377,40 17 831,04 zł
Listopad 14 800,00 859,86 572,65 247,16 377,40 16 857,07 zł
Grudzień 14 800,00 0,00 0,00 247,16 377,40 15 424,56 zł
Rocznie 177 600,00 15 304,66 10 192,65 2 965,92 4 528,80 210 592,03 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 14 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 527 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 17 831 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 14800 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 14 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 184 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 444 zł
Ubezpieczenie rentowe 222 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 182 zł
Zaliczka na podatek 768 zł
Całość - kwota brutto 14 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 800,00 1 444,48 222,00 0,00 1 182,02 10 507,00 768,00 11 183,50
Luty 14 800,00 1 444,48 222,00 0,00 1 182,02 10 507,00 768,00 11 183,50
Marzec 14 800,00 1 444,48 222,00 0,00 1 182,02 10 507,00 768,00 11 183,50
Kwiecień 14 800,00 1 444,48 222,00 0,00 1 182,02 10 507,00 768,00 11 183,50
Maj 14 800,00 1 444,48 222,00 0,00 1 182,02 10 507,00 768,00 11 183,50
Czerwiec 14 800,00 1 444,48 222,00 0,00 1 182,02 10 507,00 768,00 11 183,50
Lipiec 14 800,00 1 444,48 222,00 0,00 1 182,02 10 507,00 768,00 11 183,50
Sierpień 14 800,00 1 444,48 222,00 0,00 1 182,02 10 507,00 768,00 11 183,50
Wrzesień 14 800,00 1 444,48 222,00 0,00 1 182,02 10 507,00 768,00 11 183,50
Październik 14 800,00 1 444,48 222,00 0,00 1 182,02 10 507,00 768,00 11 183,50
Listopad 14 800,00 859,86 132,15 0,00 1 242,72 11 046,00 808,00 11 757,27
Grudzień 14 800,00 0,00 0,00 0,00 1 332,00 11 840,00 866,00 12 602,00
Rocznie 177 600,00 15 304,66 2 352,15 0,00 14 394,92 127 956,00 9 354,00 136 194,27
Wynagrodzenie pracownika 14 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 444 zł
Ubezpieczenie rentowe 962 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 363 zł
FGŚP 15 zł
Cała kwota 17 584 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 800,00 1 444,48 962,00 0,00 377,40 17 583,88 zł
Luty 14 800,00 1 444,48 962,00 0,00 377,40 17 583,88 zł
Marzec 14 800,00 1 444,48 962,00 0,00 377,40 17 583,88 zł
Kwiecień 14 800,00 1 444,48 962,00 0,00 377,40 17 583,88 zł
Maj 14 800,00 1 444,48 962,00 0,00 377,40 17 583,88 zł
Czerwiec 14 800,00 1 444,48 962,00 0,00 377,40 17 583,88 zł
Lipiec 14 800,00 1 444,48 962,00 0,00 377,40 17 583,88 zł
Sierpień 14 800,00 1 444,48 962,00 0,00 377,40 17 583,88 zł
Wrzesień 14 800,00 1 444,48 962,00 0,00 377,40 17 583,88 zł
Październik 14 800,00 1 444,48 962,00 0,00 377,40 17 583,88 zł
Listopad 14 800,00 859,86 572,65 0,00 377,40 16 609,91 zł
Grudzień 14 800,00 0,00 0,00 0,00 377,40 15 177,40 zł
Rocznie 177 600,00 15 304,66 10 192,65 0,00 4 528,80 207 626,11 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 14 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 184 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 17 584 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 14800 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 14 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 787 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 013 zł
Całość - kwota brutto 14 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 840,00 2 013,00 12 787,00
Luty 14 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 840,00 2 013,00 12 787,00
Marzec 14 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 840,00 2 013,00 12 787,00
Kwiecień 14 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 840,00 2 013,00 12 787,00
Maj 14 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 840,00 2 013,00 12 787,00
Czerwiec 14 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 840,00 2 013,00 12 787,00
Lipiec 14 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 840,00 2 013,00 12 787,00
Sierpień 14 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 840,00 2 013,00 12 787,00
Wrzesień 14 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 840,00 2 013,00 12 787,00
Październik 14 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 840,00 2 013,00 12 787,00
Listopad 14 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 840,00 2 013,00 12 787,00
Grudzień 14 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 840,00 2 013,00 12 787,00
Rocznie 177 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142 080,00 24 156,00 153 444,00
Wynagrodzenie pracownika 14 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 14 800 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 800,00 zł
Luty 14 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 800,00 zł
Marzec 14 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 800,00 zł
Kwiecień 14 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 800,00 zł
Maj 14 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 800,00 zł
Czerwiec 14 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 800,00 zł
Lipiec 14 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 800,00 zł
Sierpień 14 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 800,00 zł
Wrzesień 14 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 800,00 zł
Październik 14 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 800,00 zł
Listopad 14 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 800,00 zł
Grudzień 14 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 800,00 zł
Rocznie 177 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 14 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 787 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 14 800 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 14800 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 14 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 12 278 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 2 160 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 14 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 14 800,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 2 160,00 0,00 12 277,66
Luty 14 800,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 2 160,00 0,00 12 277,66
Marzec 14 800,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 2 160,00 0,00 12 277,66
Kwiecień 14 800,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 2 160,00 0,00 12 277,66
Maj 14 800,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 2 160,00 0,00 12 277,66
Czerwiec 14 800,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 2 651,00 0,00 11 786,66
Lipiec 14 800,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 4 307,00 0,00 9 902,97
Sierpień 14 800,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 4 307,00 0,00 9 902,97
Wrzesień 14 800,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 4 307,00 0,00 9 902,97
Październik 14 800,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 4 307,00 0,00 9 902,97
Listopad 14 800,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 4 307,00 0,00 9 902,97
Grudzień 14 800,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 4 307,00 0,00 9 902,97
Rocznie 177 600,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 39 293,00 0,00 132 592,78

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 14 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 278 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ