Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 14700 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 14 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 351 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 435 zł
Ubezpieczenie rentowe 221 zł
Ubezpieczenie chorobowe 360 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 142 zł
Zaliczka na podatek 1 192 zł
Całość - kwota brutto 14 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to październik. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 700,00 1 434,72 220,50 360,15 1 141,62 12 435,00 1 192,00 10 351,01
Luty 14 700,00 1 434,72 220,50 360,15 1 141,62 12 435,00 1 192,00 10 351,01
Marzec 14 700,00 1 434,72 220,50 360,15 1 141,62 12 435,00 1 192,00 10 351,01
Kwiecień 14 700,00 1 434,72 220,50 360,15 1 141,62 12 435,00 1 192,00 10 351,01
Maj 14 700,00 1 434,72 220,50 360,15 1 141,62 12 435,00 1 192,00 10 351,01
Czerwiec 14 700,00 1 434,72 220,50 360,15 1 141,62 12 435,00 1 192,00 10 351,01
Lipiec 14 700,00 1 434,72 220,50 360,15 1 141,62 12 435,00 1 192,00 10 351,01
Sierpień 14 700,00 1 434,72 220,50 360,15 1 141,62 12 435,00 1 192,00 10 351,01
Wrzesień 14 700,00 1 434,72 220,50 360,15 1 141,62 12 435,00 1 192,00 10 351,01
Październik 14 700,00 1 434,72 220,50 360,15 1 141,62 12 435,00 2 062,00 9 481,01
Listopad 14 700,00 1 434,72 220,50 360,15 1 141,62 12 435,00 3 979,00 7 564,01
Grudzień 14 700,00 1 434,72 220,50 360,15 1 141,62 12 435,00 3 979,00 7 564,01
Rocznie 176 400,00 17 216,64 2 646,00 4 321,80 13 699,44 149 220,00 7 056,00 117 768,12
Wynagrodzenie pracownika 14 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 435 zł
Ubezpieczenie rentowe 956 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 245 zł
Fundusz Pracy (FP) 360 zł
FGŚP 15 zł
Cała kwota 17 711 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 700,00 1 434,72 955,50 245,49 374,85 17 710,56 zł
Luty 14 700,00 1 434,72 955,50 245,49 374,85 17 710,56 zł
Marzec 14 700,00 1 434,72 955,50 245,49 374,85 17 710,56 zł
Kwiecień 14 700,00 1 434,72 955,50 245,49 374,85 17 710,56 zł
Maj 14 700,00 1 434,72 955,50 245,49 374,85 17 710,56 zł
Czerwiec 14 700,00 1 434,72 955,50 245,49 374,85 17 710,56 zł
Lipiec 14 700,00 1 434,72 955,50 245,49 374,85 17 710,56 zł
Sierpień 14 700,00 1 434,72 955,50 245,49 374,85 17 710,56 zł
Wrzesień 14 700,00 1 434,72 955,50 245,49 374,85 17 710,56 zł
Październik 14 700,00 1 434,72 955,50 245,49 374,85 17 710,56 zł
Listopad 14 700,00 1 434,72 955,50 245,49 374,85 17 710,56 zł
Grudzień 14 700,00 1 434,72 955,50 245,49 374,85 17 710,56 zł
Rocznie 176 400,00 17 216,64 11 466,00 2 945,88 4 498,20 212 526,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 14 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 351 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 17 711 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 14700 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 14 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 618 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 435 zł
Ubezpieczenie rentowe 221 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 174 zł
Zaliczka na podatek 1 252 zł
Całość - kwota brutto 14 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 700,00 1 434,72 220,50 0,00 1 174,03 10 436,00 1 252,00 10 618,43
Luty 14 700,00 1 434,72 220,50 0,00 1 174,03 10 436,00 1 252,00 10 618,43
Marzec 14 700,00 1 434,72 220,50 0,00 1 174,03 10 436,00 1 252,00 10 618,43
Kwiecień 14 700,00 1 434,72 220,50 0,00 1 174,03 10 436,00 1 252,00 10 618,43
Maj 14 700,00 1 434,72 220,50 0,00 1 174,03 10 436,00 1 252,00 10 618,43
Czerwiec 14 700,00 1 434,72 220,50 0,00 1 174,03 10 436,00 1 252,00 10 618,43
Lipiec 14 700,00 1 434,72 220,50 0,00 1 174,03 10 436,00 1 252,00 10 618,43
Sierpień 14 700,00 1 434,72 220,50 0,00 1 174,03 10 436,00 1 252,00 10 618,43
Wrzesień 14 700,00 1 434,72 220,50 0,00 1 174,03 10 436,00 1 252,00 10 618,43
Październik 14 700,00 1 434,72 220,50 0,00 1 174,03 10 436,00 1 252,00 10 618,43
Listopad 14 700,00 1 434,72 220,50 0,00 1 174,03 10 436,00 1 252,00 10 618,43
Grudzień 14 700,00 1 434,72 220,50 0,00 1 174,03 10 436,00 1 252,00 10 618,43
Rocznie 176 400,00 17 216,64 2 646,00 0,00 14 088,36 125 232,00 936,00 127 421,16
Wynagrodzenie pracownika 14 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 435 zł
Ubezpieczenie rentowe 956 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 360 zł
FGŚP 15 zł
Cała kwota 17 465 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 700,00 1 434,72 955,50 0,00 374,85 17 465,07 zł
Luty 14 700,00 1 434,72 955,50 0,00 374,85 17 465,07 zł
Marzec 14 700,00 1 434,72 955,50 0,00 374,85 17 465,07 zł
Kwiecień 14 700,00 1 434,72 955,50 0,00 374,85 17 465,07 zł
Maj 14 700,00 1 434,72 955,50 0,00 374,85 17 465,07 zł
Czerwiec 14 700,00 1 434,72 955,50 0,00 374,85 17 465,07 zł
Lipiec 14 700,00 1 434,72 955,50 0,00 374,85 17 465,07 zł
Sierpień 14 700,00 1 434,72 955,50 0,00 374,85 17 465,07 zł
Wrzesień 14 700,00 1 434,72 955,50 0,00 374,85 17 465,07 zł
Październik 14 700,00 1 434,72 955,50 0,00 374,85 17 465,07 zł
Listopad 14 700,00 1 434,72 955,50 0,00 374,85 17 465,07 zł
Grudzień 14 700,00 1 434,72 955,50 0,00 374,85 17 465,07 zł
Rocznie 176 400,00 17 216,64 11 466,00 0,00 4 498,20 209 580,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 14 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 618 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 17 465 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 14700 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 14 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 701 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 999 zł
Całość - kwota brutto 14 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 1 999,00 12 701,00
Luty 14 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 1 999,00 12 701,00
Marzec 14 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 1 999,00 12 701,00
Kwiecień 14 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 1 999,00 12 701,00
Maj 14 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 1 999,00 12 701,00
Czerwiec 14 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 1 999,00 12 701,00
Lipiec 14 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 1 999,00 12 701,00
Sierpień 14 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 1 999,00 12 701,00
Wrzesień 14 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 1 999,00 12 701,00
Październik 14 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 1 999,00 12 701,00
Listopad 14 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 1 999,00 12 701,00
Grudzień 14 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 1 999,00 12 701,00
Rocznie 176 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141 120,00 23 988,00 152 412,00
Wynagrodzenie pracownika 14 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 14 700 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 700,00 zł
Luty 14 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 700,00 zł
Marzec 14 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 700,00 zł
Kwiecień 14 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 700,00 zł
Maj 14 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 700,00 zł
Czerwiec 14 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 700,00 zł
Lipiec 14 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 700,00 zł
Sierpień 14 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 700,00 zł
Wrzesień 14 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 700,00 zł
Październik 14 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 700,00 zł
Listopad 14 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 700,00 zł
Grudzień 14 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 700,00 zł
Rocznie 176 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 14 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 701 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 14 700 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 14700 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 14 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 10 898 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 323 zł
Zaliczka na podatek 2 479 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 14 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 14 700,00 0,00 0,00 0,00 1 323,00 0,00 2 479,00 0,00 10 898,00
Luty 14 700,00 0,00 0,00 0,00 1 323,00 0,00 4 279,00 0,00 9 098,00
Marzec 14 700,00 0,00 0,00 0,00 1 323,00 0,00 4 279,00 0,00 9 098,00
Kwiecień 14 700,00 0,00 0,00 0,00 1 323,00 0,00 4 279,00 0,00 9 098,00
Maj 14 700,00 0,00 0,00 0,00 1 323,00 0,00 4 279,00 0,00 9 098,00
Czerwiec 14 700,00 0,00 0,00 0,00 1 323,00 0,00 4 279,00 0,00 9 098,00
Lipiec 14 700,00 176,27 72,24 0,00 1 323,00 15,08 4 195,00 0,00 8 918,41
Sierpień 14 700,00 176,27 72,24 0,00 1 323,00 15,08 4 195,00 0,00 8 918,41
Wrzesień 14 700,00 176,27 72,24 0,00 1 323,00 15,08 4 195,00 0,00 8 918,41
Październik 14 700,00 176,27 72,24 0,00 1 323,00 15,08 4 195,00 0,00 8 918,41
Listopad 14 700,00 176,27 72,24 0,00 1 323,00 15,08 4 195,00 0,00 8 918,41
Grudzień 14 700,00 176,27 72,24 0,00 1 323,00 15,08 4 195,00 0,00 8 918,41
Rocznie 176 400,00 1 057,62 433,44 0,00 15 876,00 0,00 49 044,00 0,00 109 898,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 14 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 898 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.