Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 14100 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 14 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 942 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 376 zł
Ubezpieczenie rentowe 212 zł
Ubezpieczenie chorobowe 345 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 095 zł
Zaliczka na podatek 1 130 zł
Całość - kwota brutto 14 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to listopad. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 100,00 1 376,16 211,50 345,45 1 095,02 11 917,00 1 130,00 9 941,87
Luty 14 100,00 1 376,16 211,50 345,45 1 095,02 11 917,00 1 130,00 9 941,87
Marzec 14 100,00 1 376,16 211,50 345,45 1 095,02 11 917,00 1 130,00 9 941,87
Kwiecień 14 100,00 1 376,16 211,50 345,45 1 095,02 11 917,00 1 130,00 9 941,87
Maj 14 100,00 1 376,16 211,50 345,45 1 095,02 11 917,00 1 130,00 9 941,87
Czerwiec 14 100,00 1 376,16 211,50 345,45 1 095,02 11 917,00 1 130,00 9 941,87
Lipiec 14 100,00 1 376,16 211,50 345,45 1 095,02 11 917,00 1 130,00 9 941,87
Sierpień 14 100,00 1 376,16 211,50 345,45 1 095,02 11 917,00 1 130,00 9 941,87
Wrzesień 14 100,00 1 376,16 211,50 345,45 1 095,02 11 917,00 1 130,00 9 941,87
Październik 14 100,00 1 376,16 211,50 345,45 1 095,02 11 917,00 1 130,00 9 941,87
Listopad 14 100,00 1 376,16 211,50 345,45 1 095,02 11 917,00 3 548,00 7 523,87
Grudzień 14 100,00 1 376,16 211,50 345,45 1 095,02 11 917,00 3 813,00 7 258,87
Rocznie 169 200,00 16 513,92 2 538,00 4 145,40 13 140,24 143 004,00 5 521,00 114 201,44
Wynagrodzenie pracownika 14 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 376 zł
Ubezpieczenie rentowe 917 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 235 zł
Fundusz Pracy (FP) 345 zł
FGŚP 14 zł
Cała kwota 16 988 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 100,00 1 376,16 916,50 235,47 359,55 16 987,68 zł
Luty 14 100,00 1 376,16 916,50 235,47 359,55 16 987,68 zł
Marzec 14 100,00 1 376,16 916,50 235,47 359,55 16 987,68 zł
Kwiecień 14 100,00 1 376,16 916,50 235,47 359,55 16 987,68 zł
Maj 14 100,00 1 376,16 916,50 235,47 359,55 16 987,68 zł
Czerwiec 14 100,00 1 376,16 916,50 235,47 359,55 16 987,68 zł
Lipiec 14 100,00 1 376,16 916,50 235,47 359,55 16 987,68 zł
Sierpień 14 100,00 1 376,16 916,50 235,47 359,55 16 987,68 zł
Wrzesień 14 100,00 1 376,16 916,50 235,47 359,55 16 987,68 zł
Październik 14 100,00 1 376,16 916,50 235,47 359,55 16 987,68 zł
Listopad 14 100,00 1 376,16 916,50 235,47 359,55 16 987,68 zł
Grudzień 14 100,00 1 376,16 916,50 235,47 359,55 16 987,68 zł
Rocznie 169 200,00 16 513,92 10 998,00 2 825,64 4 314,60 203 852,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 14 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 942 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 16 988 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 14100 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 14 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 185 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 376 zł
Ubezpieczenie rentowe 212 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 126 zł
Zaliczka na podatek 1 201 zł
Całość - kwota brutto 14 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 100,00 1 376,16 211,50 0,00 1 126,11 10 010,00 1 201,00 10 185,03
Luty 14 100,00 1 376,16 211,50 0,00 1 126,11 10 010,00 1 201,00 10 185,03
Marzec 14 100,00 1 376,16 211,50 0,00 1 126,11 10 010,00 1 201,00 10 185,03
Kwiecień 14 100,00 1 376,16 211,50 0,00 1 126,11 10 010,00 1 201,00 10 185,03
Maj 14 100,00 1 376,16 211,50 0,00 1 126,11 10 010,00 1 201,00 10 185,03
Czerwiec 14 100,00 1 376,16 211,50 0,00 1 126,11 10 010,00 1 201,00 10 185,03
Lipiec 14 100,00 1 376,16 211,50 0,00 1 126,11 10 010,00 1 201,00 10 185,03
Sierpień 14 100,00 1 376,16 211,50 0,00 1 126,11 10 010,00 1 201,00 10 185,03
Wrzesień 14 100,00 1 376,16 211,50 0,00 1 126,11 10 010,00 1 201,00 10 185,03
Październik 14 100,00 1 376,16 211,50 0,00 1 126,11 10 010,00 1 201,00 10 185,03
Listopad 14 100,00 1 376,16 211,50 0,00 1 126,11 10 010,00 1 201,00 10 185,03
Grudzień 14 100,00 1 376,16 211,50 0,00 1 126,11 10 010,00 1 201,00 10 185,03
Rocznie 169 200,00 16 513,92 2 538,00 0,00 13 513,32 120 120,00 900,00 122 220,36
Wynagrodzenie pracownika 14 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 376 zł
Ubezpieczenie rentowe 917 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 345 zł
FGŚP 14 zł
Cała kwota 16 752 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 100,00 1 376,16 916,50 0,00 359,55 16 752,21 zł
Luty 14 100,00 1 376,16 916,50 0,00 359,55 16 752,21 zł
Marzec 14 100,00 1 376,16 916,50 0,00 359,55 16 752,21 zł
Kwiecień 14 100,00 1 376,16 916,50 0,00 359,55 16 752,21 zł
Maj 14 100,00 1 376,16 916,50 0,00 359,55 16 752,21 zł
Czerwiec 14 100,00 1 376,16 916,50 0,00 359,55 16 752,21 zł
Lipiec 14 100,00 1 376,16 916,50 0,00 359,55 16 752,21 zł
Sierpień 14 100,00 1 376,16 916,50 0,00 359,55 16 752,21 zł
Wrzesień 14 100,00 1 376,16 916,50 0,00 359,55 16 752,21 zł
Październik 14 100,00 1 376,16 916,50 0,00 359,55 16 752,21 zł
Listopad 14 100,00 1 376,16 916,50 0,00 359,55 16 752,21 zł
Grudzień 14 100,00 1 376,16 916,50 0,00 359,55 16 752,21 zł
Rocznie 169 200,00 16 513,92 10 998,00 0,00 4 314,60 201 026,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 14 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 185 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 16 752 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 14100 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 14 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 182 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 918 zł
Całość - kwota brutto 14 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 280,00 1 918,00 12 182,00
Luty 14 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 280,00 1 918,00 12 182,00
Marzec 14 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 280,00 1 918,00 12 182,00
Kwiecień 14 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 280,00 1 918,00 12 182,00
Maj 14 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 280,00 1 918,00 12 182,00
Czerwiec 14 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 280,00 1 918,00 12 182,00
Lipiec 14 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 280,00 1 918,00 12 182,00
Sierpień 14 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 280,00 1 918,00 12 182,00
Wrzesień 14 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 280,00 1 918,00 12 182,00
Październik 14 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 280,00 1 918,00 12 182,00
Listopad 14 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 280,00 1 918,00 12 182,00
Grudzień 14 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 280,00 1 918,00 12 182,00
Rocznie 169 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 360,00 23 016,00 146 184,00
Wynagrodzenie pracownika 14 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 14 100 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 100,00 zł
Luty 14 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 100,00 zł
Marzec 14 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 100,00 zł
Kwiecień 14 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 100,00 zł
Maj 14 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 100,00 zł
Czerwiec 14 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 100,00 zł
Lipiec 14 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 100,00 zł
Sierpień 14 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 100,00 zł
Wrzesień 14 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 100,00 zł
Październik 14 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 100,00 zł
Listopad 14 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 100,00 zł
Grudzień 14 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 100,00 zł
Rocznie 169 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 14 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 182 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 14 100 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 14100 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 14 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 10 544 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 269 zł
Zaliczka na podatek 2 287 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 14 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 14 100,00 0,00 0,00 0,00 1 269,00 0,00 2 287,00 0,00 10 544,00
Luty 14 100,00 0,00 0,00 0,00 1 269,00 0,00 4 087,00 0,00 8 744,00
Marzec 14 100,00 0,00 0,00 0,00 1 269,00 0,00 4 087,00 0,00 8 744,00
Kwiecień 14 100,00 0,00 0,00 0,00 1 269,00 0,00 4 087,00 0,00 8 744,00
Maj 14 100,00 0,00 0,00 0,00 1 269,00 0,00 4 087,00 0,00 8 744,00
Czerwiec 14 100,00 0,00 0,00 0,00 1 269,00 0,00 4 087,00 0,00 8 744,00
Lipiec 14 100,00 176,27 72,24 0,00 1 269,00 15,08 4 003,00 0,00 8 564,41
Sierpień 14 100,00 176,27 72,24 0,00 1 269,00 15,08 4 003,00 0,00 8 564,41
Wrzesień 14 100,00 176,27 72,24 0,00 1 269,00 15,08 4 003,00 0,00 8 564,41
Październik 14 100,00 176,27 72,24 0,00 1 269,00 15,08 4 003,00 0,00 8 564,41
Listopad 14 100,00 176,27 72,24 0,00 1 269,00 15,08 4 003,00 0,00 8 564,41
Grudzień 14 100,00 176,27 72,24 0,00 1 269,00 15,08 4 003,00 0,00 8 564,41
Rocznie 169 200,00 1 057,62 433,44 0,00 15 228,00 0,00 46 740,00 0,00 105 650,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 14 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 544 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.