Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 14000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 14 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 962 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 366 zł
Ubezpieczenie rentowe 210 zł
Ubezpieczenie chorobowe 343 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 087 zł
Zaliczka na podatek 1 031 zł
Całość - kwota brutto 14 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 000,00 1 366,40 210,00 343,00 1 087,25 11 831,00 1 031,00 9 962,35
Luty 14 000,00 1 366,40 210,00 343,00 1 087,25 11 831,00 1 031,00 9 962,35
Marzec 14 000,00 1 366,40 210,00 343,00 1 087,25 11 831,00 1 031,00 9 962,35
Kwiecień 14 000,00 1 366,40 210,00 343,00 1 087,25 11 831,00 1 031,00 9 962,35
Maj 14 000,00 1 366,40 210,00 343,00 1 087,25 11 831,00 1 031,00 9 962,35
Czerwiec 14 000,00 1 366,40 210,00 343,00 1 087,25 11 831,00 1 031,00 9 962,35
Lipiec 14 000,00 1 366,40 210,00 343,00 1 087,25 11 831,00 1 031,00 9 962,35
Sierpień 14 000,00 1 366,40 210,00 343,00 1 087,25 11 831,00 2 399,00 8 594,35
Wrzesień 14 000,00 1 366,40 210,00 343,00 1 087,25 11 831,00 2 850,00 8 143,35
Październik 14 000,00 1 366,40 210,00 343,00 1 087,25 11 831,00 2 850,00 8 143,35
Listopad 14 000,00 1 366,40 210,00 343,00 1 087,25 11 831,00 2 850,00 8 143,35
Grudzień 14 000,00 367,95 56,55 343,00 1 190,93 12 983,00 3 129,00 8 912,57
Rocznie 168 000,00 15 398,35 2 366,55 4 116,00 13 150,68 143 124,00 21 295,00 111 673,42
Wynagrodzenie pracownika 14 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 366 zł
Ubezpieczenie rentowe 910 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 234 zł
Fundusz Pracy (FP) 343 zł
FGŚP 14 zł
Cała kwota 16 867 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 000,00 1 366,40 910,00 233,80 357,00 16 867,20 zł
Luty 14 000,00 1 366,40 910,00 233,80 357,00 16 867,20 zł
Marzec 14 000,00 1 366,40 910,00 233,80 357,00 16 867,20 zł
Kwiecień 14 000,00 1 366,40 910,00 233,80 357,00 16 867,20 zł
Maj 14 000,00 1 366,40 910,00 233,80 357,00 16 867,20 zł
Czerwiec 14 000,00 1 366,40 910,00 233,80 357,00 16 867,20 zł
Lipiec 14 000,00 1 366,40 910,00 233,80 357,00 16 867,20 zł
Sierpień 14 000,00 1 366,40 910,00 233,80 357,00 16 867,20 zł
Wrzesień 14 000,00 1 366,40 910,00 233,80 357,00 16 867,20 zł
Październik 14 000,00 1 366,40 910,00 233,80 357,00 16 867,20 zł
Listopad 14 000,00 1 366,40 910,00 233,80 357,00 16 867,20 zł
Grudzień 14 000,00 367,95 245,05 233,80 357,00 15 203,80 zł
Rocznie 168 000,00 15 398,35 10 255,05 2 805,60 4 284,00 200 743,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 14 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 962 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 16 867 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 14000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 14 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 578 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 366 zł
Ubezpieczenie rentowe 210 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 118 zł
Zaliczka na podatek 727 zł
Całość - kwota brutto 14 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 000,00 1 366,40 210,00 0,00 1 118,12 9 939,00 727,00 10 578,48
Luty 14 000,00 1 366,40 210,00 0,00 1 118,12 9 939,00 727,00 10 578,48
Marzec 14 000,00 1 366,40 210,00 0,00 1 118,12 9 939,00 727,00 10 578,48
Kwiecień 14 000,00 1 366,40 210,00 0,00 1 118,12 9 939,00 727,00 10 578,48
Maj 14 000,00 1 366,40 210,00 0,00 1 118,12 9 939,00 727,00 10 578,48
Czerwiec 14 000,00 1 366,40 210,00 0,00 1 118,12 9 939,00 727,00 10 578,48
Lipiec 14 000,00 1 366,40 210,00 0,00 1 118,12 9 939,00 727,00 10 578,48
Sierpień 14 000,00 1 366,40 210,00 0,00 1 118,12 9 939,00 727,00 10 578,48
Wrzesień 14 000,00 1 366,40 210,00 0,00 1 118,12 9 939,00 727,00 10 578,48
Październik 14 000,00 1 366,40 210,00 0,00 1 118,12 9 939,00 727,00 10 578,48
Listopad 14 000,00 1 366,40 210,00 0,00 1 118,12 9 939,00 727,00 10 578,48
Grudzień 14 000,00 367,95 56,55 0,00 1 221,80 10 860,00 794,00 11 559,70
Rocznie 168 000,00 15 398,35 2 366,55 0,00 13 521,12 120 189,00 8 791,00 127 922,98
Wynagrodzenie pracownika 14 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 366 zł
Ubezpieczenie rentowe 910 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 343 zł
FGŚP 14 zł
Cała kwota 16 633 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 000,00 1 366,40 910,00 0,00 357,00 16 633,40 zł
Luty 14 000,00 1 366,40 910,00 0,00 357,00 16 633,40 zł
Marzec 14 000,00 1 366,40 910,00 0,00 357,00 16 633,40 zł
Kwiecień 14 000,00 1 366,40 910,00 0,00 357,00 16 633,40 zł
Maj 14 000,00 1 366,40 910,00 0,00 357,00 16 633,40 zł
Czerwiec 14 000,00 1 366,40 910,00 0,00 357,00 16 633,40 zł
Lipiec 14 000,00 1 366,40 910,00 0,00 357,00 16 633,40 zł
Sierpień 14 000,00 1 366,40 910,00 0,00 357,00 16 633,40 zł
Wrzesień 14 000,00 1 366,40 910,00 0,00 357,00 16 633,40 zł
Październik 14 000,00 1 366,40 910,00 0,00 357,00 16 633,40 zł
Listopad 14 000,00 1 366,40 910,00 0,00 357,00 16 633,40 zł
Grudzień 14 000,00 367,95 245,05 0,00 357,00 14 970,00 zł
Rocznie 168 000,00 15 398,35 10 255,05 0,00 4 284,00 197 937,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 14 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 578 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 16 633 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 14000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 14 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 096 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 904 zł
Całość - kwota brutto 14 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 200,00 1 904,00 12 096,00
Luty 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 200,00 1 904,00 12 096,00
Marzec 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 200,00 1 904,00 12 096,00
Kwiecień 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 200,00 1 904,00 12 096,00
Maj 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 200,00 1 904,00 12 096,00
Czerwiec 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 200,00 1 904,00 12 096,00
Lipiec 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 200,00 1 904,00 12 096,00
Sierpień 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 200,00 1 904,00 12 096,00
Wrzesień 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 200,00 1 904,00 12 096,00
Październik 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 200,00 1 904,00 12 096,00
Listopad 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 200,00 1 904,00 12 096,00
Grudzień 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 200,00 1 904,00 12 096,00
Rocznie 168 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 400,00 22 848,00 145 152,00
Wynagrodzenie pracownika 14 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 14 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 zł
Luty 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 zł
Marzec 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 zł
Kwiecień 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 zł
Maj 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 zł
Czerwiec 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 zł
Lipiec 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 zł
Sierpień 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 zł
Wrzesień 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 zł
Październik 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 zł
Listopad 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 zł
Grudzień 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 zł
Rocznie 168 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 14 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 096 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 14 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 14000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 14 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 11 611 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 2 007 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 14 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 14 000,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 007,00 0,00 11 611,19
Luty 14 000,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 007,00 0,00 11 611,19
Marzec 14 000,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 007,00 0,00 11 611,19
Kwiecień 14 000,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 007,00 0,00 11 611,19
Maj 14 000,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 007,00 0,00 11 611,19
Czerwiec 14 000,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 007,00 0,00 11 611,19
Lipiec 14 000,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 3 800,00 0,00 9 572,99
Sierpień 14 000,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 4 029,00 0,00 9 343,99
Wrzesień 14 000,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 4 029,00 0,00 9 343,99
Październik 14 000,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 4 029,00 0,00 9 343,99
Listopad 14 000,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 4 029,00 0,00 9 343,99
Grudzień 14 000,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 4 029,00 0,00 9 343,99
Rocznie 168 000,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 35 987,00 0,00 125 960,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 14 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 611 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ