Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 13900 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 13 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 344 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 357 zł
Ubezpieczenie rentowe 209 zł
Ubezpieczenie chorobowe 341 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 079 zł
Zaliczka na podatek 1 571 zł
Całość - kwota brutto 13 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to listopad. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 13 900,00 1 356,64 208,50 340,55 1 079,49 11 744,00 1 571,00 9 343,82
Luty 13 900,00 1 356,64 208,50 340,55 1 079,49 11 744,00 1 571,00 9 343,82
Marzec 13 900,00 1 356,64 208,50 340,55 1 079,49 11 744,00 1 571,00 9 343,82
Kwiecień 13 900,00 1 356,64 208,50 340,55 1 079,49 11 744,00 1 571,00 9 343,82
Maj 13 900,00 1 356,64 208,50 340,55 1 079,49 11 744,00 1 571,00 9 343,82
Czerwiec 13 900,00 1 356,64 208,50 340,55 1 079,49 11 744,00 1 571,00 9 343,82
Lipiec 13 900,00 1 356,64 208,50 340,55 1 079,49 11 744,00 1 571,00 9 343,82
Sierpień 13 900,00 1 356,64 208,50 340,55 1 079,49 11 744,00 1 571,00 9 343,82
Wrzesień 13 900,00 1 356,64 208,50 340,55 1 079,49 11 744,00 1 571,00 9 343,82
Październik 13 900,00 1 356,64 208,50 340,55 1 079,49 11 744,00 1 571,00 9 343,82
Listopad 13 900,00 1 356,64 208,50 340,55 1 079,49 11 744,00 2 949,00 7 965,82
Grudzień 13 900,00 1 356,64 208,50 340,55 1 079,49 11 744,00 3 758,00 7 156,82
Rocznie 166 800,00 16 279,68 2 502,00 4 086,60 12 953,88 140 928,00 9 469,00 108 560,84
Wynagrodzenie pracownika 13 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 357 zł
Ubezpieczenie rentowe 904 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 232 zł
Fundusz Pracy (FP) 341 zł
FGŚP 14 zł
Cała kwota 16 747 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 13 900,00 1 356,64 903,50 232,13 354,45 16 746,72 zł
Luty 13 900,00 1 356,64 903,50 232,13 354,45 16 746,72 zł
Marzec 13 900,00 1 356,64 903,50 232,13 354,45 16 746,72 zł
Kwiecień 13 900,00 1 356,64 903,50 232,13 354,45 16 746,72 zł
Maj 13 900,00 1 356,64 903,50 232,13 354,45 16 746,72 zł
Czerwiec 13 900,00 1 356,64 903,50 232,13 354,45 16 746,72 zł
Lipiec 13 900,00 1 356,64 903,50 232,13 354,45 16 746,72 zł
Sierpień 13 900,00 1 356,64 903,50 232,13 354,45 16 746,72 zł
Wrzesień 13 900,00 1 356,64 903,50 232,13 354,45 16 746,72 zł
Październik 13 900,00 1 356,64 903,50 232,13 354,45 16 746,72 zł
Listopad 13 900,00 1 356,64 903,50 232,13 354,45 16 746,72 zł
Grudzień 13 900,00 1 356,64 903,50 232,13 354,45 16 746,72 zł
Rocznie 166 800,00 16 279,68 10 842,00 2 785,56 4 253,40 200 960,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 13 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 344 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 16 747 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 13900 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 13 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 547 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 357 zł
Ubezpieczenie rentowe 209 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 110 zł
Zaliczka na podatek 1 678 zł
Całość - kwota brutto 13 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 13 900,00 1 356,64 208,50 0,00 1 110,14 9 868,00 1 678,00 9 547,16
Luty 13 900,00 1 356,64 208,50 0,00 1 110,14 9 868,00 1 678,00 9 547,16
Marzec 13 900,00 1 356,64 208,50 0,00 1 110,14 9 868,00 1 678,00 9 547,16
Kwiecień 13 900,00 1 356,64 208,50 0,00 1 110,14 9 868,00 1 678,00 9 547,16
Maj 13 900,00 1 356,64 208,50 0,00 1 110,14 9 868,00 1 678,00 9 547,16
Czerwiec 13 900,00 1 356,64 208,50 0,00 1 110,14 9 868,00 1 678,00 9 547,16
Lipiec 13 900,00 1 356,64 208,50 0,00 1 110,14 9 868,00 1 678,00 9 547,16
Sierpień 13 900,00 1 356,64 208,50 0,00 1 110,14 9 868,00 1 678,00 9 547,16
Wrzesień 13 900,00 1 356,64 208,50 0,00 1 110,14 9 868,00 1 678,00 9 547,16
Październik 13 900,00 1 356,64 208,50 0,00 1 110,14 9 868,00 1 678,00 9 547,16
Listopad 13 900,00 1 356,64 208,50 0,00 1 110,14 9 868,00 1 678,00 9 547,16
Grudzień 13 900,00 1 356,64 208,50 0,00 1 110,14 9 868,00 1 678,00 9 547,16
Rocznie 166 800,00 16 279,68 2 502,00 0,00 13 321,68 118 416,00 8 664,00 114 565,92
Wynagrodzenie pracownika 13 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 357 zł
Ubezpieczenie rentowe 904 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 341 zł
FGŚP 14 zł
Cała kwota 16 515 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 13 900,00 1 356,64 903,50 0,00 354,45 16 514,59 zł
Luty 13 900,00 1 356,64 903,50 0,00 354,45 16 514,59 zł
Marzec 13 900,00 1 356,64 903,50 0,00 354,45 16 514,59 zł
Kwiecień 13 900,00 1 356,64 903,50 0,00 354,45 16 514,59 zł
Maj 13 900,00 1 356,64 903,50 0,00 354,45 16 514,59 zł
Czerwiec 13 900,00 1 356,64 903,50 0,00 354,45 16 514,59 zł
Lipiec 13 900,00 1 356,64 903,50 0,00 354,45 16 514,59 zł
Sierpień 13 900,00 1 356,64 903,50 0,00 354,45 16 514,59 zł
Wrzesień 13 900,00 1 356,64 903,50 0,00 354,45 16 514,59 zł
Październik 13 900,00 1 356,64 903,50 0,00 354,45 16 514,59 zł
Listopad 13 900,00 1 356,64 903,50 0,00 354,45 16 514,59 zł
Grudzień 13 900,00 1 356,64 903,50 0,00 354,45 16 514,59 zł
Rocznie 166 800,00 16 279,68 10 842,00 0,00 4 253,40 198 175,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 13 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 547 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 16 515 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 13900 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 13 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 010 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 890 zł
Całość - kwota brutto 13 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 13 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 120,00 1 890,00 12 010,00
Luty 13 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 120,00 1 890,00 12 010,00
Marzec 13 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 120,00 1 890,00 12 010,00
Kwiecień 13 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 120,00 1 890,00 12 010,00
Maj 13 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 120,00 1 890,00 12 010,00
Czerwiec 13 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 120,00 1 890,00 12 010,00
Lipiec 13 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 120,00 1 890,00 12 010,00
Sierpień 13 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 120,00 1 890,00 12 010,00
Wrzesień 13 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 120,00 1 890,00 12 010,00
Październik 13 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 120,00 1 890,00 12 010,00
Listopad 13 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 120,00 1 890,00 12 010,00
Grudzień 13 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 120,00 1 890,00 12 010,00
Rocznie 166 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133 440,00 22 680,00 144 120,00
Wynagrodzenie pracownika 13 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 13 900 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 13 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 900,00 zł
Luty 13 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 900,00 zł
Marzec 13 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 900,00 zł
Kwiecień 13 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 900,00 zł
Maj 13 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 900,00 zł
Czerwiec 13 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 900,00 zł
Lipiec 13 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 900,00 zł
Sierpień 13 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 900,00 zł
Wrzesień 13 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 900,00 zł
Październik 13 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 900,00 zł
Listopad 13 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 900,00 zł
Grudzień 13 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 900,00 zł
Rocznie 166 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 13 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 010 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 13 900 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 13900 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 13 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 10 426 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 251 zł
Zaliczka na podatek 2 223 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 13 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 13 900,00 0,00 0,00 0,00 1 251,00 0,00 2 223,00 0,00 10 426,00
Luty 13 900,00 0,00 0,00 0,00 1 251,00 0,00 4 023,00 0,00 8 626,00
Marzec 13 900,00 0,00 0,00 0,00 1 251,00 0,00 4 023,00 0,00 8 626,00
Kwiecień 13 900,00 0,00 0,00 0,00 1 251,00 0,00 4 023,00 0,00 8 626,00
Maj 13 900,00 0,00 0,00 0,00 1 251,00 0,00 4 023,00 0,00 8 626,00
Czerwiec 13 900,00 0,00 0,00 0,00 1 251,00 0,00 4 023,00 0,00 8 626,00
Lipiec 13 900,00 176,27 72,24 0,00 1 251,00 15,08 3 939,00 0,00 8 446,41
Sierpień 13 900,00 176,27 72,24 0,00 1 251,00 15,08 3 939,00 0,00 8 446,41
Wrzesień 13 900,00 176,27 72,24 0,00 1 251,00 15,08 3 939,00 0,00 8 446,41
Październik 13 900,00 176,27 72,24 0,00 1 251,00 15,08 3 939,00 0,00 8 446,41
Listopad 13 900,00 176,27 72,24 0,00 1 251,00 15,08 3 939,00 0,00 8 446,41
Grudzień 13 900,00 176,27 72,24 0,00 1 251,00 15,08 3 939,00 0,00 8 446,41
Rocznie 166 800,00 1 057,62 433,44 0,00 15 012,00 0,00 45 972,00 0,00 104 234,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 13 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 426 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.