Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 13600 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 13 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 601 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 327 zł
Ubezpieczenie rentowe 204 zł
Ubezpieczenie chorobowe 333 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 056 zł
Zaliczka na podatek 1 078 zł
Całość - kwota brutto 13 600 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to listopad. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 13 600,00 1 327,36 204,00 333,20 1 056,19 11 485,00 1 078,00 9 601,25
Luty 13 600,00 1 327,36 204,00 333,20 1 056,19 11 485,00 1 078,00 9 601,25
Marzec 13 600,00 1 327,36 204,00 333,20 1 056,19 11 485,00 1 078,00 9 601,25
Kwiecień 13 600,00 1 327,36 204,00 333,20 1 056,19 11 485,00 1 078,00 9 601,25
Maj 13 600,00 1 327,36 204,00 333,20 1 056,19 11 485,00 1 078,00 9 601,25
Czerwiec 13 600,00 1 327,36 204,00 333,20 1 056,19 11 485,00 1 078,00 9 601,25
Lipiec 13 600,00 1 327,36 204,00 333,20 1 056,19 11 485,00 1 078,00 9 601,25
Sierpień 13 600,00 1 327,36 204,00 333,20 1 056,19 11 485,00 1 078,00 9 601,25
Wrzesień 13 600,00 1 327,36 204,00 333,20 1 056,19 11 485,00 1 078,00 9 601,25
Październik 13 600,00 1 327,36 204,00 333,20 1 056,19 11 485,00 1 078,00 9 601,25
Listopad 13 600,00 1 327,36 204,00 333,20 1 056,19 11 485,00 2 345,00 8 334,25
Grudzień 13 600,00 1 327,36 204,00 333,20 1 056,19 11 485,00 3 675,00 7 004,25
Rocznie 163 200,00 15 928,32 2 448,00 3 998,40 12 674,28 137 820,00 4 128,00 111 351,00
Wynagrodzenie pracownika 13 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 327 zł
Ubezpieczenie rentowe 884 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 227 zł
Fundusz Pracy (FP) 333 zł
FGŚP 14 zł
Cała kwota 16 385 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 13 600,00 1 327,36 884,00 227,12 346,80 16 385,28 zł
Luty 13 600,00 1 327,36 884,00 227,12 346,80 16 385,28 zł
Marzec 13 600,00 1 327,36 884,00 227,12 346,80 16 385,28 zł
Kwiecień 13 600,00 1 327,36 884,00 227,12 346,80 16 385,28 zł
Maj 13 600,00 1 327,36 884,00 227,12 346,80 16 385,28 zł
Czerwiec 13 600,00 1 327,36 884,00 227,12 346,80 16 385,28 zł
Lipiec 13 600,00 1 327,36 884,00 227,12 346,80 16 385,28 zł
Sierpień 13 600,00 1 327,36 884,00 227,12 346,80 16 385,28 zł
Wrzesień 13 600,00 1 327,36 884,00 227,12 346,80 16 385,28 zł
Październik 13 600,00 1 327,36 884,00 227,12 346,80 16 385,28 zł
Listopad 13 600,00 1 327,36 884,00 227,12 346,80 16 385,28 zł
Grudzień 13 600,00 1 327,36 884,00 227,12 346,80 16 385,28 zł
Rocznie 163 200,00 15 928,32 10 608,00 2 725,44 4 161,60 196 623,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 13 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 601 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 16 385 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 13600 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 13 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 824 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 327 zł
Ubezpieczenie rentowe 204 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 086 zł
Zaliczka na podatek 1 159 zł
Całość - kwota brutto 13 600 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 13 600,00 1 327,36 204,00 0,00 1 086,18 9 655,00 1 159,00 9 823,86
Luty 13 600,00 1 327,36 204,00 0,00 1 086,18 9 655,00 1 159,00 9 823,86
Marzec 13 600,00 1 327,36 204,00 0,00 1 086,18 9 655,00 1 159,00 9 823,86
Kwiecień 13 600,00 1 327,36 204,00 0,00 1 086,18 9 655,00 1 159,00 9 823,86
Maj 13 600,00 1 327,36 204,00 0,00 1 086,18 9 655,00 1 159,00 9 823,86
Czerwiec 13 600,00 1 327,36 204,00 0,00 1 086,18 9 655,00 1 159,00 9 823,86
Lipiec 13 600,00 1 327,36 204,00 0,00 1 086,18 9 655,00 1 159,00 9 823,86
Sierpień 13 600,00 1 327,36 204,00 0,00 1 086,18 9 655,00 1 159,00 9 823,86
Wrzesień 13 600,00 1 327,36 204,00 0,00 1 086,18 9 655,00 1 159,00 9 823,86
Październik 13 600,00 1 327,36 204,00 0,00 1 086,18 9 655,00 1 159,00 9 823,86
Listopad 13 600,00 1 327,36 204,00 0,00 1 086,18 9 655,00 1 159,00 9 823,86
Grudzień 13 600,00 1 327,36 204,00 0,00 1 086,18 9 655,00 1 159,00 9 823,86
Rocznie 163 200,00 15 928,32 2 448,00 0,00 13 034,16 115 860,00 864,00 117 886,32
Wynagrodzenie pracownika 13 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 327 zł
Ubezpieczenie rentowe 884 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 333 zł
FGŚP 14 zł
Cała kwota 16 158 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 13 600,00 1 327,36 884,00 0,00 346,80 16 158,16 zł
Luty 13 600,00 1 327,36 884,00 0,00 346,80 16 158,16 zł
Marzec 13 600,00 1 327,36 884,00 0,00 346,80 16 158,16 zł
Kwiecień 13 600,00 1 327,36 884,00 0,00 346,80 16 158,16 zł
Maj 13 600,00 1 327,36 884,00 0,00 346,80 16 158,16 zł
Czerwiec 13 600,00 1 327,36 884,00 0,00 346,80 16 158,16 zł
Lipiec 13 600,00 1 327,36 884,00 0,00 346,80 16 158,16 zł
Sierpień 13 600,00 1 327,36 884,00 0,00 346,80 16 158,16 zł
Wrzesień 13 600,00 1 327,36 884,00 0,00 346,80 16 158,16 zł
Październik 13 600,00 1 327,36 884,00 0,00 346,80 16 158,16 zł
Listopad 13 600,00 1 327,36 884,00 0,00 346,80 16 158,16 zł
Grudzień 13 600,00 1 327,36 884,00 0,00 346,80 16 158,16 zł
Rocznie 163 200,00 15 928,32 10 608,00 0,00 4 161,60 193 897,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 13 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 824 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 16 158 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 13600 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 13 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 750 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 850 zł
Całość - kwota brutto 13 600 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 13 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 880,00 1 850,00 11 750,00
Luty 13 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 880,00 1 850,00 11 750,00
Marzec 13 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 880,00 1 850,00 11 750,00
Kwiecień 13 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 880,00 1 850,00 11 750,00
Maj 13 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 880,00 1 850,00 11 750,00
Czerwiec 13 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 880,00 1 850,00 11 750,00
Lipiec 13 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 880,00 1 850,00 11 750,00
Sierpień 13 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 880,00 1 850,00 11 750,00
Wrzesień 13 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 880,00 1 850,00 11 750,00
Październik 13 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 880,00 1 850,00 11 750,00
Listopad 13 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 880,00 1 850,00 11 750,00
Grudzień 13 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 880,00 1 850,00 11 750,00
Rocznie 163 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 560,00 22 200,00 141 000,00
Wynagrodzenie pracownika 13 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 13 600 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 13 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 600,00 zł
Luty 13 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 600,00 zł
Marzec 13 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 600,00 zł
Kwiecień 13 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 600,00 zł
Maj 13 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 600,00 zł
Czerwiec 13 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 600,00 zł
Lipiec 13 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 600,00 zł
Sierpień 13 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 600,00 zł
Wrzesień 13 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 600,00 zł
Październik 13 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 600,00 zł
Listopad 13 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 600,00 zł
Grudzień 13 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 600,00 zł
Rocznie 163 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 13 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 750 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 13 600 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 13600 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 13 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 10 249 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 224 zł
Zaliczka na podatek 2 127 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 13 600 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 13 600,00 0,00 0,00 0,00 1 224,00 0,00 2 127,00 0,00 10 249,00
Luty 13 600,00 0,00 0,00 0,00 1 224,00 0,00 3 927,00 0,00 8 449,00
Marzec 13 600,00 0,00 0,00 0,00 1 224,00 0,00 3 927,00 0,00 8 449,00
Kwiecień 13 600,00 0,00 0,00 0,00 1 224,00 0,00 3 927,00 0,00 8 449,00
Maj 13 600,00 0,00 0,00 0,00 1 224,00 0,00 3 927,00 0,00 8 449,00
Czerwiec 13 600,00 0,00 0,00 0,00 1 224,00 0,00 3 927,00 0,00 8 449,00
Lipiec 13 600,00 176,27 72,24 0,00 1 224,00 15,08 3 843,00 0,00 8 269,41
Sierpień 13 600,00 176,27 72,24 0,00 1 224,00 15,08 3 843,00 0,00 8 269,41
Wrzesień 13 600,00 176,27 72,24 0,00 1 224,00 15,08 3 843,00 0,00 8 269,41
Październik 13 600,00 176,27 72,24 0,00 1 224,00 15,08 3 843,00 0,00 8 269,41
Listopad 13 600,00 176,27 72,24 0,00 1 224,00 15,08 3 843,00 0,00 8 269,41
Grudzień 13 600,00 176,27 72,24 0,00 1 224,00 15,08 3 843,00 0,00 8 269,41
Rocznie 163 200,00 1 057,62 433,44 0,00 14 688,00 0,00 44 820,00 0,00 102 110,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 13 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 249 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.