Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 13500 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 13 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 533 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 318 zł
Ubezpieczenie rentowe 203 zł
Ubezpieczenie chorobowe 331 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 048 zł
Zaliczka na podatek 1 068 zł
Całość - kwota brutto 13 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to listopad. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 13 500,00 1 317,60 202,50 330,75 1 048,42 11 399,00 1 068,00 9 532,73
Luty 13 500,00 1 317,60 202,50 330,75 1 048,42 11 399,00 1 068,00 9 532,73
Marzec 13 500,00 1 317,60 202,50 330,75 1 048,42 11 399,00 1 068,00 9 532,73
Kwiecień 13 500,00 1 317,60 202,50 330,75 1 048,42 11 399,00 1 068,00 9 532,73
Maj 13 500,00 1 317,60 202,50 330,75 1 048,42 11 399,00 1 068,00 9 532,73
Czerwiec 13 500,00 1 317,60 202,50 330,75 1 048,42 11 399,00 1 068,00 9 532,73
Lipiec 13 500,00 1 317,60 202,50 330,75 1 048,42 11 399,00 1 068,00 9 532,73
Sierpień 13 500,00 1 317,60 202,50 330,75 1 048,42 11 399,00 1 068,00 9 532,73
Wrzesień 13 500,00 1 317,60 202,50 330,75 1 048,42 11 399,00 1 068,00 9 532,73
Październik 13 500,00 1 317,60 202,50 330,75 1 048,42 11 399,00 1 068,00 9 532,73
Listopad 13 500,00 1 317,60 202,50 330,75 1 048,42 11 399,00 2 146,00 8 454,73
Grudzień 13 500,00 1 317,60 202,50 330,75 1 048,42 11 399,00 3 648,00 6 952,73
Rocznie 162 000,00 15 811,20 2 430,00 3 969,00 12 581,04 136 788,00 3 886,00 110 734,76
Wynagrodzenie pracownika 13 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 318 zł
Ubezpieczenie rentowe 878 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 225 zł
Fundusz Pracy (FP) 331 zł
FGŚP 14 zł
Cała kwota 16 265 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 13 500,00 1 317,60 877,50 225,45 344,25 16 264,80 zł
Luty 13 500,00 1 317,60 877,50 225,45 344,25 16 264,80 zł
Marzec 13 500,00 1 317,60 877,50 225,45 344,25 16 264,80 zł
Kwiecień 13 500,00 1 317,60 877,50 225,45 344,25 16 264,80 zł
Maj 13 500,00 1 317,60 877,50 225,45 344,25 16 264,80 zł
Czerwiec 13 500,00 1 317,60 877,50 225,45 344,25 16 264,80 zł
Lipiec 13 500,00 1 317,60 877,50 225,45 344,25 16 264,80 zł
Sierpień 13 500,00 1 317,60 877,50 225,45 344,25 16 264,80 zł
Wrzesień 13 500,00 1 317,60 877,50 225,45 344,25 16 264,80 zł
Październik 13 500,00 1 317,60 877,50 225,45 344,25 16 264,80 zł
Listopad 13 500,00 1 317,60 877,50 225,45 344,25 16 264,80 zł
Grudzień 13 500,00 1 317,60 877,50 225,45 344,25 16 264,80 zł
Rocznie 162 000,00 15 811,20 10 530,00 2 705,40 4 131,00 195 177,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 13 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 533 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 16 265 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 13500 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 13 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 752 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 318 zł
Ubezpieczenie rentowe 203 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 078 zł
Zaliczka na podatek 1 150 zł
Całość - kwota brutto 13 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 13 500,00 1 317,60 202,50 0,00 1 078,19 9 584,00 1 150,00 9 751,63
Luty 13 500,00 1 317,60 202,50 0,00 1 078,19 9 584,00 1 150,00 9 751,63
Marzec 13 500,00 1 317,60 202,50 0,00 1 078,19 9 584,00 1 150,00 9 751,63
Kwiecień 13 500,00 1 317,60 202,50 0,00 1 078,19 9 584,00 1 150,00 9 751,63
Maj 13 500,00 1 317,60 202,50 0,00 1 078,19 9 584,00 1 150,00 9 751,63
Czerwiec 13 500,00 1 317,60 202,50 0,00 1 078,19 9 584,00 1 150,00 9 751,63
Lipiec 13 500,00 1 317,60 202,50 0,00 1 078,19 9 584,00 1 150,00 9 751,63
Sierpień 13 500,00 1 317,60 202,50 0,00 1 078,19 9 584,00 1 150,00 9 751,63
Wrzesień 13 500,00 1 317,60 202,50 0,00 1 078,19 9 584,00 1 150,00 9 751,63
Październik 13 500,00 1 317,60 202,50 0,00 1 078,19 9 584,00 1 150,00 9 751,63
Listopad 13 500,00 1 317,60 202,50 0,00 1 078,19 9 584,00 1 150,00 9 751,63
Grudzień 13 500,00 1 317,60 202,50 0,00 1 078,19 9 584,00 1 150,00 9 751,63
Rocznie 162 000,00 15 811,20 2 430,00 0,00 12 938,28 115 008,00 864,00 117 019,56
Wynagrodzenie pracownika 13 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 318 zł
Ubezpieczenie rentowe 878 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 331 zł
FGŚP 14 zł
Cała kwota 16 039 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 13 500,00 1 317,60 877,50 0,00 344,25 16 039,35 zł
Luty 13 500,00 1 317,60 877,50 0,00 344,25 16 039,35 zł
Marzec 13 500,00 1 317,60 877,50 0,00 344,25 16 039,35 zł
Kwiecień 13 500,00 1 317,60 877,50 0,00 344,25 16 039,35 zł
Maj 13 500,00 1 317,60 877,50 0,00 344,25 16 039,35 zł
Czerwiec 13 500,00 1 317,60 877,50 0,00 344,25 16 039,35 zł
Lipiec 13 500,00 1 317,60 877,50 0,00 344,25 16 039,35 zł
Sierpień 13 500,00 1 317,60 877,50 0,00 344,25 16 039,35 zł
Wrzesień 13 500,00 1 317,60 877,50 0,00 344,25 16 039,35 zł
Październik 13 500,00 1 317,60 877,50 0,00 344,25 16 039,35 zł
Listopad 13 500,00 1 317,60 877,50 0,00 344,25 16 039,35 zł
Grudzień 13 500,00 1 317,60 877,50 0,00 344,25 16 039,35 zł
Rocznie 162 000,00 15 811,20 10 530,00 0,00 4 131,00 192 472,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 13 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 752 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 16 039 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 13500 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 13 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 664 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 836 zł
Całość - kwota brutto 13 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 800,00 1 836,00 11 664,00
Luty 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 800,00 1 836,00 11 664,00
Marzec 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 800,00 1 836,00 11 664,00
Kwiecień 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 800,00 1 836,00 11 664,00
Maj 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 800,00 1 836,00 11 664,00
Czerwiec 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 800,00 1 836,00 11 664,00
Lipiec 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 800,00 1 836,00 11 664,00
Sierpień 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 800,00 1 836,00 11 664,00
Wrzesień 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 800,00 1 836,00 11 664,00
Październik 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 800,00 1 836,00 11 664,00
Listopad 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 800,00 1 836,00 11 664,00
Grudzień 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 800,00 1 836,00 11 664,00
Rocznie 162 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129 600,00 22 032,00 139 968,00
Wynagrodzenie pracownika 13 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 13 500 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 500,00 zł
Luty 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 500,00 zł
Marzec 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 500,00 zł
Kwiecień 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 500,00 zł
Maj 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 500,00 zł
Czerwiec 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 500,00 zł
Lipiec 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 500,00 zł
Sierpień 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 500,00 zł
Wrzesień 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 500,00 zł
Październik 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 500,00 zł
Listopad 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 500,00 zł
Grudzień 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 500,00 zł
Rocznie 162 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 13 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 664 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 13 500 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 13500 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 13 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 10 190 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 215 zł
Zaliczka na podatek 2 095 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 13 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 13 500,00 0,00 0,00 0,00 1 215,00 0,00 2 095,00 0,00 10 190,00
Luty 13 500,00 0,00 0,00 0,00 1 215,00 0,00 3 895,00 0,00 8 390,00
Marzec 13 500,00 0,00 0,00 0,00 1 215,00 0,00 3 895,00 0,00 8 390,00
Kwiecień 13 500,00 0,00 0,00 0,00 1 215,00 0,00 3 895,00 0,00 8 390,00
Maj 13 500,00 0,00 0,00 0,00 1 215,00 0,00 3 895,00 0,00 8 390,00
Czerwiec 13 500,00 0,00 0,00 0,00 1 215,00 0,00 3 895,00 0,00 8 390,00
Lipiec 13 500,00 176,27 72,24 0,00 1 215,00 15,08 3 811,00 0,00 8 210,41
Sierpień 13 500,00 176,27 72,24 0,00 1 215,00 15,08 3 811,00 0,00 8 210,41
Wrzesień 13 500,00 176,27 72,24 0,00 1 215,00 15,08 3 811,00 0,00 8 210,41
Październik 13 500,00 176,27 72,24 0,00 1 215,00 15,08 3 811,00 0,00 8 210,41
Listopad 13 500,00 176,27 72,24 0,00 1 215,00 15,08 3 811,00 0,00 8 210,41
Grudzień 13 500,00 176,27 72,24 0,00 1 215,00 15,08 3 811,00 0,00 8 210,41
Rocznie 162 000,00 1 057,62 433,44 0,00 14 580,00 0,00 44 436,00 0,00 101 402,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 13 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 190 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.